Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Aristoteles - (384-322e. Kr.) hing on kõige elava omadus, 3 hinge astet: 6. vegetatiivne hing/toitumisvõime 7. sensitiivne hing/meel, aistmine 8. mõistuslik hing/mõtlemisvõime 9. Hippokrates-460-370eKr) 10. Arendas välja õpetuse kehamahladest, millest kasvas välja temperamenditeooria 11. Inimkehalt iseloomule/ temperamenditüübid (koleerik/sapp, melanhoolik/must sapp, sangviinik/ veri, flegmaatik/ lima) 12. Galenos-oli Vana-Rooma arst ja anatoom.
Aristoteles - laia silmaringiga, inimene on riiklik elusolend, st. et õnn väljaspool riiki olematu/võimatu; ideaalriigis kodanikuõigused keskmise jõukusega elanikkonnal. Hellenismiperiood 338-30 eKr: Aleksander Suure vallutusretk(Philippose poeg ja uus riigi valitseja,valitses 336-323 eKr). Pärast Al. Suure võimuvõitlus/surma lagunes riik 3ks-Makedoonia ja Kreeka, Egiptus, Aasia alad Süüriast Pärsiani.
Aristoteles on surelik (JO) kus (H) on hüpoteetiline seaduspärasus, (T) algandmed ehk tõik (fakt), (JO) järeldusotsustus Empiirilise asjaolu seletus: Aristoteles on surelik sellepärast, et Aristoteles on inimene ja inimesed on surelikud Füüsikas tuntuim on Hempel-Oppenheimi deduktiiv-nomoloogiline mudel Abduktsioon: järeldamine „parimale“ (paremini tõendatud) seletusele.

Aristoteles – Platoni õpilane, kahtles Platoni kahe maialma teoorias, „on ainult üks meeltega tajutav maailm“, üldmõisted tuletatakse üldistamise teel, korrektseks mõtlemiseks töötab välja loogika ja väiteskeemi ehk süllogismi – kahest eeldusest tuleneb järeldus; nimetas paljud teadused, arendas terminoloogia.
Aristoteles - Eristas kombelist ja meelelist muusikat,suur tähendus esteetilisele tähendusele Keskaja algus:Lääne-Rooma riigi hävitamine(476.a) psalmilaul:palvelaul,tekst pärit vanast testamendist hümnoolia:uutele tekstidele loodud laul/vaimulik laul:vabas rahvalikus maneerid lauldud
Aristoteles on osadena esindatud mitmetes järgmistes filosoofiates, eriti, mis veidi loodust puudutavad. Süüria kristlikud isad erinevalt teistest kristlikest meestest, peavad Aristotelest kaua 13.apostliks. Nemad tõlkisid Aristotelese araabia keelde ja levis nii islami kultuuri.

Aristoteles – Platoni õpilane ja rajas Lykeioni gümnaasiumi (sellest tuleb sõna lütseum); koostas õige mõtlemise ehk loogikareeglid; eeldustest jõuda korrektselt järeldusteni; loogika rajaja; esimene, kes leidis, et maa on kera kujuline ja tiirleb ümber päikese.
Aristoteles on väitnud, et tragöödia on tekkinud ditürambidest (jumala aux lauldav kiidulaul) koorist eraldub eeslaulja, kes deklameerib (eeslaulja-koori kordamööda laulminealgeline dialoog). Etendati jumala sündi, kannatusi, surma, ülestõusmist.
Aristoteles on seisukohal, et kuna seaduserikkuja oli ebaõiglane ja seadusele alluja õiglane, siis järelikult on ka kõik seaduslik ühtlasi õiglane, sest seadusandlusega määratletud asjad on seaduslikud ja need on ka kõik õiglased.

Aristoteles on nimetanud ja iseloomustanud mõiste tunnuseid järgnevalt: a) sugutunnus e. klassitunnus, b) liigierisuse tunnus, c) liik e. liigitunnus, d) päristunnus e. tuletatud tunnus, e) juhuslik tunnus: lahutamatu & lahutatav.
Aristoteles on euroopaliku mõtlemisviisi ehk loogika alusepanija (Aristoteles ise kasutas terminit „analüütika“. Alles Immanuel Kant hakkas kasutama nimetust „formaalne loogika“). Süllogistika — järeldamisõpetus.
Aristoteles on aga eelkõige loodusteadlane, tema isa on arst, seega on vaja katseid ning vaatluseid(ei saa ainult mõelda, et inimene sureb ära). Samuti hoolitses Aristoteles noorena oma välimuse eest, mis häiris Platonit.

Aristoteles - filosoof; Platoni õpilane; antiikaja mitmekülgsemaid õpetlasi, kes süstematiseeris eelkäijate teadmiseid ning tegeles loodusteaduste, loogika, füüsika, riigikorra, ajaloo, eetika, muusika ja kirjandusega.
Aristoteles – platoni õpilane, kellest sai antiikaja mitmekülgseim õpetlane: tema tööd käsitlesid loodusteadust, loogikat, füüsikat, ajalugu, riigikorda, eetikat, muusikat, kirjandust ja maailma üldist korraldust.
Aristoteles – nägi olemasolevat nii isas- kui emasseemet, kuid leidis ka, et neil erinevad omadused – emalt materjal, isalt kvaliteet näiteks… See lähenemine varjutas veel kaua pärilikkusega seotud diskussioone.

Aristoteles - Kõige hinnatum autoriteet ➢ Autoriteetite teoste lugemine, kommenteerimine, nende kommentaaride kommenteerimine Maailmapilt: ➢ Ptolemaiose teostest olenes õpetlaste arusaam maailmast ja ilmaruumist.
Aristoteles on lähemal tegelikkusele ja vähem nomineeriv kui Platon. Erinevalt Platonist ei uurinud Aristoteles, mis on hüve üldse, vaid millistel tingimustel on hüve saavutamine praktiliselt võimalik.
Aristoteles – polis kui poliitilise korralduse loomulik ja ideaalne vorm Aquino Thomas (13. saj) – poliitilise elu põhivormiks „perfektne kogukond“, mis mõistab kohut ja karistab kurjategijaid.

Aristoteles – • Ei pooldanud Platoni õpetust kahest maailmast – eksisteerib Platoni õpilane, vaid meeltega tajutav maailm, idee on asja olemus, mis on antiikaja määratletav üldistamise teel.
Aristoteles - kõige tähtsam on see, mis on. Aristoteles on olemise probleemide kohta kirjutanud käsikirjad- füüsikale järgnev osa on metafüüsiline tasand, mis on seotud olemise probleemiga.
Aristoteles – Platoni Ei pooldanud Platoni õpetust kahest maailmast – eksisteerib vaid meeltega tajutav maailm, õpilane, antiikaja idee on asja olemus, mis on määratletav üldistamise teel.

Aristoteles - Platoni akadeemiast võrsunud kuulus filosoof, tegutses IV sajandi teasel poolel eKr, erakordselt haritud ja laia silmaringiga õpetlane, pani aluse mitmele tänapäeva teadusele.
Aristoteles – Platoni õpilaste seast pärineb omakorda antiikaja mitmekülgseim õpetlane Aristoteles.Veetis nooruse Platoni Akadeemias aga ise asutas Lykeioni gümnaasionis oma kooli.
Aristoteles - kujundas teadusliku mõtteviisi, füs, mat, kogu loodusteaduste aluse rajaja Eratosthemes- geograafi,a maa on kera kujuline, plaankaardid Ptolemaios- 1. kaasaegne geog kaart

Aristoteles – Idee kui tetud omaduste kogum võtab kokku asja olemuse,sidudes sama tüüpi asju, kuid üksikud asjad eelnevad siiski üldistele ideedele ega ole neist lahus.
Aristoteles on need nimed tuletanud sõnadest afirmo (ld.k. jaatama, kinnitama) ja nego (ld.k. eitama, lammutama), kasutades nendest vastavalt kahte esimest täishäälikut.
Aristoteles on öelnud: “Kui hakati filosofeerima selleks, et vabaneda teadmatusest, siis teadmise poole hakati püüdlema arusaamise, mitte aga mingi kasu pärast.

Aristoteles on üks tähtsamaid Antiik- Kreeka filosoofe ( s: 384- 322 a.e.Kr). Temale omistatavaid töid on umbes 400, nii on jutustanud kirjanik Diogenes Laertios.
Aristoteles on öelnud, et: „Keha on elav, kui tal on võime end liigutada“(nii taim, inimene kui ka meri, kosmos, päike, robotid-kõigil neil on justkui hing).
Aristoteles –  Kreeka filosoof ja õpetlane, antiikajal oli ka silmapaistev filosoof,  zooloog, füüsik, arstiteadlane ja kirjandusteoreetik. 

Aristoteles – õiglust viiakse ellu siis, kui igaüks saab oma. Õiguslikust garanteeritusest – ehk õiguskindlus peab tugevdama usaldust õiguskorra vastu.
Aristoteles on vanaaja suurimaid mõtlejaid, tema töid on teised õpetlased arendanud ja kasutanud ligi 2000 a. Ta pani aluse paljudele uutele teadusharudele.
Aristoteles on seisukohal, et kes pole oma loomutäiust päris ära moonutanud, võib õnnelik olemiseni jõuda ka mõningase õppimise ja püüdmise järel.

Aristoteles – antiikaja mitmekülgseim õpetlane: loodusteadus, füüsika, ajalugu, eetika, muusika, riigikord, kirjandus, maailma üldine korraldus.
Aristoteles on öelnud:“Hüve olekski see, mida tegutsemisel saavutatakse /…/ see mida järgime ta enda pärast, mitte vahendina muu jaoks”
Aristoteles on tuntuselt ja mõjukuselt Platoni kõrval teine vanakreeka suur poliitikafilosoof5, Platoni ideede edasiarendaja ja kriitik.

Aristoteles - aktuaalsuse ja potsentsiaalsuse eristus toob välja ühe maailma enese põhijoone – nii nagu Aristoteles seda näeb.
Aristoteles on jaganud hüved sarnaselt Platonile kolme rühma: ühtesid nimetatakse välisteks, teised on seotud keha ja hingega.
Aristoteles on nõus, et inimene vajab õnnelikkuseks neid kõiki, kuid otsustava tähtsusega on siiski just hingelised hüved.

Aristoteles on mulle kõige südamelähedasem, kuna tema ratsionaalne ja fakte otsid loomus on minu loomusega kõige sarnasem.
Aristoteles - vanakreeka filosoof, loogika isa. Pani kirja loogilise mõtlemise reeglid ja uskus, et Maa on kerakujuline.
Aristoteles - Aristoteles süstematiseeris peaaegu kõik oma aja teadmised ja pani aluse paljudele uutele teadusharudele.

Aristoteles on väitnud, et õnn tuleneb puuduste tundmisest ning, et õnne saavutada ongi vaja millegist puudust tunda.
Aristoteles – tema arvates tuli riigil otsida keskteed, tuleks tugineda eeskätt keskmise jõukusega kodanikele.
Aristoteles – loomutäius on õnne olemuslik osa, kuid täiusliku õnne jaoks on vaja ka väliseid hüvesid.

Aristoteles on eristanud samamoodi ka taevast ja maad ning uurinud võimalliku viienda elemendi olemasolu.
Aristoteles on osadena esindatud mitmetes järgmistes filosoofiates, eriti, mis veidi loodust puudutavad.
Aristoteles on nimetanud neid füüsikuteks, kes proovivad mõista „physist“ ehk olevat tervikut.

Aristoteles on oma ideed lahti mõtestanud ning ära põhjendanud, mis paneb uskuma nende õigsust.
Aristoteles – välised hüved on vajalikud hinge pärast!(head teod nõuavad vastavat varustust)
Aristoteles 18 - aastaselt Ateenasse läks, oli tal juba kalduvus loodusteaduslikule uurimistööle.

Aristoteles – antiikaja õpetlane, kes asutas oma kool mille nimest tuleneb sõna lütseum
Aristoteles on tuntuselt ja mõjukuselt Platoni kõrval teine vanakreeka suur filosoof.
Aristoteles - Aristoteles (384-322 e.m.a) oli Platoni õpilane, omaaja entsüklopedist.

Aristoteles - 384-22 eKr. Õppis Platoni akadeemias oli Aleksander Suure koduõpetaja.
Aristoteles - pinget maandav ja hinge puhastav, meelelahutust ja lõbu pakkuv tegevus.
Aristoteles - filosoofia algab imestusest Descartes- radikaalse kahtluse printsiip.

Aristoteles - vanakreeka filosoof, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja.
Aristoteles - Platon´i õpilane, kuid eitas ideede-ja meeltemaailma erinevust.
Aristoteles – türann valitseb lähtuvalt enda, monarh aga üldisest hüvest.

Aristoteles - filosoof, Platoni õpilane Aleksander Suur - Makedoonia kuningas.
Aristoteles – Õnn- hinge mõistuspärane toimimine vastavalt loomutäiusele.
Aristoteles 384 - 322 ema Pärines Lõuna-Makedooniast,oli makedoonia kuninga arst.

Aristoteles on tabavalt joobunud olekut nimetanud „tahtlikuks hulluseks“.
Aristoteles – keskendub loodusteadustele ning organiseerib teadustööd.
Aristoteles – Muusika on tähtis kasvatus ent ka meelelises naudingus.

Aristoteles on lähemal tegelikkusele ja vähem nomineeriv kui Platon.
Aristoteles – Platoni õpilane, antiikaja mitmekülgseim õpetlane.
Aristoteles – filosoof, pani aluse paljudele uutele teadusharudele

Aristoteles – DRAMAATIKA: Luulekunstist (1448b44). ”Jäljenda 2
Aristoteles on öelnud: “ me oleme see, mida me korduvalt teeme.
Aristoteles - (384-322) Platoni õpilane, omaaja entsüklopedist.

Aristoteles – õnn=eneseteostamine, oma talendi realisatsioon.
Aristoteles – oli platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja
Aristoteles on teine äärmus, kui Platon on esimene äärmus.

Aristoteles – Platoni õpilane, rajas Lykeioni gümnaasium.
Aristoteles – eeldab üldist elementi filosoofia teemana.
Aristoteles - Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja.

Aristoteles - Platoni õpilane Õppis Platoni akadeemias.
Aristoteles on jaganud inimtegevused neljaks valdkonnaks:
Aristoteles – Platoni õpilane, kel oli lai silmaring.

Aristoteles on öelnud, et filosoofia algab imestusest.
Aristoteles on kujundanud loodus seaduste kujunemist.

Aristoteles – Platoni õpilane, elas 4. Sajandil.
Aristoteles – valitsemisvormide klassifikatsioon
Aristoteles - suurim kreeka filosoof ja õpetlane.

Aristoteles – kreeka filosoof, Platoni õpilane.
Aristoteles – 384-322eKr. Oli Platoni õpilane.
Aristoteles on inimene. Järelikult on A surelik.

Aristoteles - “Loogikaisa”, Platoni õpilane.
Aristoteles - suured saavutused loogika vallas.
Aristoteles – filosoofia algab imestusest.

Aristoteles - Antiikaja kuulsaim teadlane.
Aristoteles - filosoof, Platoni õpilane.
Aristoteles - „Halb lähendab inimesi.

Aristoteles - esimesest liikuma paniija.
Aristoteles – ideeõpetuse kriitika.
Aristoteles – põhjuste analüüs.

Aristoteles - oli Platoni õpilane.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun