Sõnu seletav sõnaraamat

Argumentatsiooniteooria – ütleb, et on olemas üldine, praktiline diskursus, kus diskuteeritakse kõigi inimestele oluliste küsimuste üle, selle erijuht on juriidiline argumentatsioon. Pole ühte õiget lahendust, on vaid paremad ja halvemad argumendid, lõppastmes peame need kõikvõimalikud argumendid kokku koguma ning nende pinnalt otsustama. Robert Alexy.
Argumentide põhirühmas on süstematiseerimise seisukohad, samuti peitub süstemaatiline element sama rühma teiste all. Alexyl vastupidi on süstemaatiline argument üks kandvamaid tema süsteemis ja koosneb omakorda kaheksast argumendist. Savigny kvarti süsteemis ei leidu väärtusi argumendina; Aarnio on aga Savigny struktuuri elemente ümber paigutanud.
Argumen - diks on teravilja saagikus (kg/ha). Funk-ks on töö-kulu 1ts teravilja kohta (tundi/kg). Mis juhtub funkt-ga, kui argument suureneb 150 ühiku võrra? X = kg/ha; Y = tund/kg; kg/ha =tund/kg; kg/ha= tund/kg V: tund/ha + 150 R Square-näit. võrrandite hajuvust (mida suurem seda rohkem hajub ~parem); Standard

Argumendi eeldus on aksepteeritav, kui vähemalt üks tingimustest on rahuldatud:  Eelduseks on tõend (sündmuse jälg), mille fikseering ja protokoll ning informatiivsus ja kontrollitavus vastab üldtunnustatud või antud tüüpi diskursustele kehtestatud tõendamise nõuetele.
Argumenteeriv - arutleva teksti loomine eeldab kirjutajalt järgmisi tegevusi: - püstita tees; - defineeri põhimõisteid; - esita argument ja seo see teesiga; - esita ja kummuta vastuargumendid; - tee järeldused; - korda veenvamaid argumente.
Argumendiks on piimatoodang lehma kohta (ts/lehma kohta). Funktsiooniks on söödakulu 1 ts piima tootmisel (€/ts piima kohta) Mis juhtub funktsiooniga kui argument suureneb 500 kg võrra lehma kohta? Argumendi mõõtühik ts/lehma kohta.

Argumendipluralism - demokraatlikus diskursuses ei saa (1) ühtki argumenti ette välistada, s.t. enne, kui see on püstitatud Huvide pluralism - ei saa ühtki huvi ette seadusetuks tembeldada, mis tähendab jällegi enne, kui seda on kaalutud.
Argumendiks on x ja sõltuvaks muutujaks y, siis funktsiooni f pöördfunktsiooni argumendiks on y ja sõltuvaks muutujaks x. Samuti vahetavad pöördfunktsioonis kohad esialgse funktsiooni määramispiirkond ja väärtuste hulk.
Argumenteerimise struktuur on järgmine: • esitatakse väide; • väidet selgitatakse, sõnastatakse eeldus, mis on tõestamise lähtepunkt; • väidet toetatakse tõestusmaterjalidega; • jõutakse järelduseni.

Argumendiks on juba eeltoodud taimeõlikütuste eeliste kõrval rapsiõli soodne energiabilanss (biokütuse tootmiseks kulutatud energia suhe toodetud biokütuse energiasse). Rapsiõli mootorikütusena
Argumentatsiooniteeoria – ütleb, et on olemas üldine, praktiline diskursus (abstraktne kõne), kus diskuteeritakse kõigi inimestele oluliste küsimuste üle, selle erijuht on juriidiline argumentatsioon.
Argumenttunnus – kategooriline, vähemalt 2 vaatlust igas grupis Rühmadesisene hälve saadakse, liites kõigi kaupluse gruppide puhul nende keskmise müügikoguse suhtes arvutatud ruuthälbed.

Argumentatsiooni demokraatia – ettekujutus, et erinevad seisukohad konkureerivad ja peale jääb see seisukoht, mille kasuks räägivad paremad argumendid Rohkem on läbirääkimiste demokraatiat.
Argumendiks on keskkonnasõbralikkus. Selline auto ei eralda keskkonda mingeid täiendavaid gaase ja pneumomootor kasutab väga puhast õhku ilma niiskuse, tolmu jm. lisanditeta.
Argumendi muuduks ehk argumendi kasvuks ja suurust ∆y=f(x)-f(x0)= f(x0+∆x)-f(x0) ning argumendi muudule ∆x vastavaks funktsiooni y=f(x) muuduks ehk kasvuks punktis x0

Argumentatsiooni ülesehituses on kolm osa. 1. Tees ehk järeldus on väide, mille autor ütleb olevat tõese, tees sõnastatakse alati täpselt, vajadusel defineeritakse mõisteid.
Argument tt on tühikutunnus, mille puudumisel ei saa sisendrida sisal- dada tühikuid: tühikuklahvile vajutamine on samaväärne vajutamisega klahvile Enter.
Arguments on the idea that linguistic expressions change their meanings in metaphorical usage; his bête noire is the positing of linguistic ambiguity.

Argumendiga arctan - funktsiooni. Nende määramiseks on vaja teisendada avaldist x2+px+q → z2+1. Alustada tuleb TÄISRUUDU ERALDAMISEST ruutkolmliikmes.
.
Argumentidel on oma loomulikud mõistlikkuse piirid; näiteks hoolitsemine ärielu moraali eest tundub olevat üpris filosoofiaväline ülesanne.
Argumentatsiooni ökonoomika — mis valitseb muide tänaseni teaduses — jätab meile mulje teadmiste kumulatiivsest kasvust, liikumisest lõpliku tõe poole.

Argumentidena on välja toodud näiteks lapse surm või geeniused. Sellegi poolest on praeguse seisuga kloonimine enamikes riikides keelatud.
Argument tt on olemas ja pole nil, siis võib sisendrida sisaldada tühikuid ja sisestamise lõpetamiseks tuleb vajutada klahvile Enter.
Argumenditeoorias on mõttekas lähtuda 3-valentsest tõeväärtusest: kolmas tõeväärtus on alamääratud või vaegkirjeldav;

Argumenteerimiseks nimetatakse loogilist protsessi, milles mingi teesi tõesus tuletatakse argumendi tõesusest (Krips, H, 2010).
Argumendi eeldus on relevantne: - Deduktiivse järelduse eeldused on järeldusotsustuse suhtes relevantsed paratamatult.
Argumentide tõesus on kontrollitav ja teesi kohta käivad argumendid aitavad kaasa tunnetusliku eesmärgi saavutamiseks.

Argumentide nimed on kasutusel ainult funktsiooni sees ja funktsiooni väljakutsudes me ei pea kasutama samu nimesid.
Argumenteerimine on õpetus sellest, kuidas esitada erinevate ideede toetuseks veenvaid ja mõjuvaid põhjendusi.
Argumenteerimisveadest - aluse ennetamine c) Väär eeldus d) Olemusliku ja juhusliku sassiminek e) Tagajärje jaatus

Argumenteeriv - sõnum antakse loogilise tõestusena, mille katteka on toodud faktid või tarbijaeelistused.
Argumentatsioon seadustes on orienteeritud rohkem konkreetse kaasuse lahendamisele kui üldiste printsiipide loomisele.
Argumenteerimine on kommunikatsioon, kus kasutatakse loogilist suhtlemist, mille eesmärk on kedagi veenda.

Argumendiks on üksnes arseeni puudumine immutusvahendis ja see tingimus on peaaegu alati täidetud.
Argumendi kohaselt on meie maailm parim võimalik maailm kõikide võimalike variantide hulgast.
Argumendiks on ka see, et a- v jur isik tagab EP sõltumatust ka muudest riigiorganitest.

Argumendi muut on võrdne tema diferentsiaaliga Me saame valemi (11.3) dy = y ' ( x) ⋅ dx
Argumendiks on x, järelikult on a konstant ja tema ruut samuti, mistõttu (a2)’ = 0.
Argumentide muutu - a −s dele ∆x ja ∆y vastav t¨ismuudu avaldis on (6.8) j¨rgi a a

Argumentide massiivi ehk jadasse, kust neid järjekorranumbri järgi kätte saab.
Argumenditüübina ehk troobina ning nende kirjapanija oli Sextuse Empiricus.
Argument x on funktsiooni väärtuse f(x) kaudu üheselt määratud.

Argumentatsiooni ehk põhjendamise eesmärk on tõestada väite õigsust.
Argumente a - ga ning seejärel need korrutised loogiliselt liita.

Argumendi väärtusel on pideva funktsiooni graafik on punktis pidev joon.
Argumenteerimine – õigusele vastava otsustuse väljaütlemine.
Argumendile –   Seoste uurimine (ei näita põhjuslikku

Argumentatsiooni meetod – pidev küsitlemine, omandas vaidluse kuju.
Argumendi lähtekohaks on üldised tähelepanekud maailma kohta.
Argumentatsiooni on vaja sealt edasi lahenduse leidmiseks.

Argumenttunnused on aasta, riigieksami tulemus ja kood.
Argumentidest on võimalik loogiliselt ette näha.

Argumentatsiooni nimetatakse vastuväiteliseks.
Argument z on leitav valemiga Sm alusel.

Argumenteerimine on väite tõestamise viis.

Argumentatsioonil on toopiline struktuur.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Argumendi ülesehitus - väide(mõte, mida ahetakse öelda) – tõestus(põhjendus, mille abil väidet tõestatakse) - loogiline seos(loogika, mis seob väidet ja tõestust).
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto