Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "antagonistlikud" leiti 21 faili

5
doc

Vegetatiivne närvisüsteem

Tartu Ülikool Lilian Leetsi VEGETATIIVNE NÄRVISÜSTEEM Referaat Tartu 2010 Vegetatiivse närvisüsteemi talitlus Vegetatiivne e autonoomne närvisüsteem innerveerib siseelundite talitlust. Erinevalt somaatilisest närvisüsteemist ei allu vegetatiivse närvisüsteemi kaudu juhitavad funktsioonid tahtele. Vegetatiivse närvisüsteemi...

Füsioloogia - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
13
doc

Ökoloogia ja looduskaitse konspekt

Loengusalvestuste põhjal ÖKOLOOGIA JA LOODUSKAITSE | YTG0050 Luges: Henn Kukk | Mihkel Heinmaa | TTÜ sügis 2010 7/09/10 SISSEJUHATUS 1305 ­ Cressentius uuris alusmetsa taimede omavahelisi suhteid. 1662 ­ Grunt...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist
28
doc

Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused ja vastused

1. Psüühiliste nähtuste klassifikatsioon. 1.1. psüühilised protsessid; 1.2. psüühilised seisundid; 1.3. psüühilised omadused. 2. Psüühiliste protsesside klassifikatsioon. 2.1. Tunnetusprotsessid (aistingud, tajud, tähelepanuprotsessid, kujutlus, mäluprotsessid, mõtlemine); 2.2. Emotsionaalsed protsessi...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
831 allalaadimist
15
docx

Ökoloogia eksami kordamisküsimused

Ökoloogia ­ aine, alajaotused (konspekt); Ökoloogia ei uuri keskkonnakaitset. Ökoloogia on teaduslik õpetus organismide ja nende keskkonna vahelisest seostest ja mõjudest. Keskkonna alla kuulub nii biootiline kui ka abiootiline keskkond. Ökoloogiat võib defineeida ka kui organismide "kodu elu". Ökoloogia alajaotused: * molekulaarne ökoloogia (molekuli, organi ja isenfi tasandil) ; (ökofüsioloogia- u...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
73 allalaadimist
16
docx

Taimekaitsetööde plaan

Eesti Maaülikool Taimekahjustajad ja nende tõrje Taimekaitsetööde plaan Kursusetöö Tartu 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 2. Ennetavad tõrjevõtted 3. Agrotehnilised võtted 4. Bioloogilised tõrjevõtted 5. Mehhaanilis-füüsikalised tõrjevõtted 6. Keemilise tõrje tabelid 6.1. Kartul 6.2. Talinisu 6.3. Porgand...

Taimekahjustajad ja nende... - Eesti Maaülikool
84 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

MILLEGA TEGELEB SOTSIOLOOG?......................................................................................3 2.SOTSIOLOOGIA KUI TEADUS................................................................................................ 7 3.STRUKTUUR JA FUNKTSIOON...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
147 allalaadimist
11
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: töö, klassid, kihistumine

10 Töö Ludiidid ­ masinpurustajad Inglismaal ­ John Ludd nägi, et tööstusrevolutsioon ajab väikesed käsitöölised pankrotti. Rahvamäss töökorralduse vastu. (1811 ­ 1817) Durkheim, Marx, Weber vaatlevad tööstuse arengut kui patoloogiat. - Marx: Töös nähti inimese eneseväljenduse vormi, mida kapitalistlik tootmine ei lasknud arendada. Aga leiti ka, et see teeb töö ebainimli...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
66 allalaadimist
13
doc

ÖKOLOOGIA eksami küsimuste vastused

01.105) KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2011. a. 1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Teadus, mis käsitleb organismide ja keskkonna suhet. Kõikide sidemed kõikidega. Jaguneb: a) Ökofüsioloogia e molekulaarne ökoloogia b) Autökoloogia (isendi/organismi tasandil) c) Demökoloogia (populatsiooni tasandil) d) Sünökoloogia (eluskoosluse, populatsioonide tasandil) e) Süsteemökoloogia (ök...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
23
doc

Marksism ja postmarksism

Marxism ja postmarxism SISSEJUHATUS Selle loengu ülesehitus: · Kultuuri sotsioloogilise tõlgenduse eripära · Marxi teooriat enim mõjutanud ideed · Marx ise, kellele loengus suurim rõhk. Püüan selgitada kogu tema ühiskonna teooriat, sest muidu võib alati tekkida oht, et marksismi kritiseeritakse...

Sissejuhatus... - Tartu Ülikool
43 allalaadimist
11
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimused 2013

01.105) KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2013. a. 1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Ökoloogia on teadus organismide ja keskkonna vahelistest suhetest. Ökoloogia alajaotused on : · Ökofüsioloogia (organell, rakk, organ) · Autökoloogia (isend) ­ organism ja keskkonna suhe isendi tasemel · Demökoloogia (populatsioon) · Sünökoloogia (kooslus)...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
85 allalaadimist
78
docx

Kultuuriteooria kõik materjalid

loeng Sissejuhatus: kultuuri mõistest ja määratlustest 1 1. loeng Sissejuhatus: kultuuri mõistest ja määratlustest Mis on kultuur? Erinevad kultuuri määratlemise viisid. ÜLESANNE: Igaüks kirjutab max 3 min jooksul mida tähendab minu jaoks kultuur e. kultuuri definitsiooni. · kultuuri uurimine erinevate teoreetiliste meetoditega · mida on võimalik nende meetoditega teada saada? · mis on kultuur? Mis on ,...

Kultuur -
43 allalaadimist
19
docx

Taimefüsioloogia

veevahetus taimes 1. Defineerige veepotentsiaali mõiste Mõistet kasutatakse vee liikumise suuna iseloomustamiseks (muld, taim, atmosfäär). Iseloomustab vee energeetilist seisundit. Vesi liigub kõrgema vaba energiaga süsteemist madalamasse piirkonda. Võrdub vee keemilise potensiaaliga, mis on väljendatud rõhuühikutes ja avaldatud standardtingimustes paikneva puhta vee keemilise potensiaali suhtes. 2...

Bioloogia -
36 allalaadimist
24
docx

Taimekaitsetööde plaan

http:www.e-ope.ee_downloadeuni_repositoryfile748Teema.3_taimekaitse.zipTeema.3_taimekaitse10.Loosuss%E4bralik_t%E4rje.pd f 4. Bioloogilised tõrjevõtted Bioloogiline tõrje põhineb elusorganismide kasutamisel üksteise hävitamiseks. Omavahel on seotud nii loomad, taimed, putukad kui ka mikroorganismid – kiirikseened, seened, bakterid, viirused, viroidid. Sageli on need suhted antagonistlikud , mida siis taimekaitses ära kasutatakse. Bioloogiline tõrjemeetod on keskkonda ja tihti ka tööjõudu säästev. Bioloogilise tõrje seisukohalt jagatakse need suhted kolmeks: sümbioos, röövkooselu ning parasitism. Looduses olemasolevate kasulike organismide tegevuse soodustamine ja nende maksimaalne säilitamine kultuurmaastikes on väga tähtis. Näiteks põlluäärtesse kaitseribade ja põllu keskele kaitsevööndite...

Bioloogia -
18 allalaadimist
348
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest

5 Terminite sisuline võrdlemine Igapäevases keeles esineb sageli objektide võrdlemist. Selleks peab objektidel olema ühiseid omadusi, nt saab üks mägi olla kõrgem kui teine mägi vaid seetõttu, et mõlemal on kõrguse omadus. Objektid võivad sarnaneda või erineda nt värvuse, välise kuju, häälekuse või mõne muu omaduse alusel. Ka antagonistlikud võrdlused on võimalikud vaid ühise omaduse põhjal, nt kerge ja raske on eristuvad kaalu põhjal ning pisike ja suur mõõtmete põhjal jne. Mõtlemise tasandil saab võrrelda mõisteid ning see väljendub keeles terminite sisulise võrdlemisena. Terminite sisulist võrdlemist saab määratleda nende objektide omaduste kaudu, millele terminid rakenduvad, ent lähtuda saab ka terminitele vastavate mõistete sisulisest võrdlemisest...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
23 allalaadimist
116
pdf

Otsustusprotsesside alused kordamisküsimuste vastused alternatiiv

aprioorsed (kogemustest sõltumatud, kogemuste-eelsed) tõenäosuste jaotused;  seisundeid iseloomustavad tundmatute parameetritega tõenäosuste jaotused;  tõenäosuste jaotuse kohta on antud väliskeskkonna seisundite jaotuste lineaarsed kombinatsioonid;  jaotused ei ole teada;  väliskeskkonnal on antagonistlikud (leppimatult vastumeelne) huvid majandussubjekti tegutsemise suhtes;  seisunditest on teada ebatäpne hulk. - Otsustuse vastuvõtmisel tuleb läheneda eri moodi ühekordse ja korduvate protsesside juhtimisele: esimesel juhul võetakse vastu unikaalne otsustus valitud alternatiivi elluviimise lõplike tulemustega; teisel juhul kujutab vastuvõetud otsuse kasulikkuse...

Majandus -
12 allalaadimist
28
doc

Parasitoloogia ja invasioonihaiguste kursus

Üldparasitoloogia põhimõisted aberrantne lokalisatsioon (ld. aberratio -- hälve; locus -- koht) -- hälbiv püsipaik. Püsipaik, kus parasiidile pole tingimused optimaalsed, kuid võimaldavad siiski arengu lõpetada ja sigida. Hälbivas püsipaigas leiame antud parasiiti tunduvalt harvem kui normaalses lokalisatsioonis. Vt. ka lokalisatsioon. adaptatsio...

Meditsiin -
1 allalaadimist
72
docx

Majanduse alused

I OSA Mis on majandus? Majandusteadus- on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ning nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Samuti on õpetus nappusest. Majandusteooria- tegeleb majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduste tundmaõppimisega Rakendu...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
6 allalaadimist
19
docx

Ökosmeiootika eksamiks kordamine

09.2015 Teadusliku ökoloogia teke Ameerika ökoloog Frederic. E. Clements (1874-1945), Research Methods of Ecology (1905), Plant Succession (1916) Metoodika uuritava piirkonna taimestiku kirjeldamiseks (isendite kokkulugemine teatud piiratud alal ja selle põhjal järelduste tegemises laiema piirkonna kohta). Kooslused arenevad suksessioonidena (teatud kind...

Semiootika - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
34
docx

Treeningõpetuse alused

 PAINDUVUS  Kehaline võime sooritada liigutusi võimalikult suures ulatuses  Määrab liigutuste liikuvuse ulatuse  Sõltub liigese ehitusest ning lihaste ja kõõluste venitatavusest  Hea painduvus on sportlastel eelduseks sooritada spordispetsiifilisi liigutusi efektiivselt suure amplituudiga  Sõltub ka agonistide ja antagonistide iseärasustest  On limiteeritud kui antagonistlikud lihased ei ole harjutuse sooritamise ajal piisavalt lõdvestunud  Ulatuses tähtis roll on ka agonistide ja antagonistide omavahelisel koordineeritusel   Sportlase painduvusreserv  Liigesliikuvuse olemasolu  Ilma painduvusresevi olemasoluta aeglustub sporditehnika omandamine  Painduvusreservi olemasoluta tekivad järgmised probleemid  erinevate liigutuste õige tehnilise sooritamise õppimine...

Sise- ja närvihaigused -
5 allalaadimist
197
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest Sõna loogika näib olevat kujunenud kreeka väljendist logik¾ tscnh, mis tähendab mõtlemise või arutlemise kunsti. Kui püüda mõista, mis on loogika, siis üks võimalus on lähtuda selle sõna kasutamisviisidest tavakeeles. Eesti keelt kõneldes...

Matemaatika ja loogika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
3 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun