Facebook Like
Add link

ANDMEBAAS LÕHNAPOODIDELE - sarnased materjalid

integer, taja, ksus, tootaja, char, reference, ksuse, tellimine, tool, saateleht, column, foreign, alter, primary, description, klient, date, country, poodide, parf, rata, perenimi, tellimis, real, lesande, client, tajat, hnade, tajad, kuup, poodides, select, 2017, realisatsioon, stitus, nana, rgitud, tellimused, poodidesse, imalik, tabelid, email
6
doc

Andmebaasi loomine

ANDMEBAASI LOOMINE Start/Programs/Microsoft Access Käivitades programmi MS Access, ilmub avaaken, kus on järgmised osad: Create a New Database Using o Blank Access database - luua tühi andmebaas. o Access database Wizard - luua andmebaas kasutades targa abi. o Open an existing file- av...

Informaatika - Keskkool
43 allalaadimist
12
txt

Andmebaasid

... timestamp, Lopphetk datetime, Valge integer not null, Must integer not null, Valge_tulemus smallint check (valge_tulemus in (0,1,2)), Musta_tulemus smallint check (musta_tulemus in (0,1,2)), Kokkuvote varchar(5000)) INPUT INTO Klubi FROM 'C:UsersRaunoDocumentsAAAndmebaasidekindelkaustopeklubi.txt' FORMAT ASCII DELIMITED BY 'x09'; INPUT INTO isik FROM 'C:UsersRaunoDocumentsAAAndmebaasidekindelkaustopeisik.txt' FORMAT ASCII DELIMITED BY 'x09' (id, eesnimi, perenimi, klubi); input into partii from 'C:UsersRaunoDocumentsAAAndmebaasidekindelkaustope...

Informaatika - Tartu Ülikool
204 allalaadimist
14
docx

Andmebaasid

Pärnumaa Kutsehariduskeskus AA-09 ANDMEBAASID Referaat Johanna-Margret Kakko 2010 SISUKORD ANDMEBAASID. Informatsioon ja andmed. Andmebaaside põhifunktsioonid. Andmebaaside tüübid. Andmelaod ja ...

Arvutiõpetus - Kutsekool
77 allalaadimist
16
docx

Andmebaasid

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS ARVUTID-JA ARVUTIVÕRGUD Targo Orav ANDMEBAASID Referaat Juhendaja: Sander Mets Pärnu 2010 Sisukord Andmebaasid Andmebaaside põhimõtted Andmebaaside käivitamine Töö andmetega SQL keelealused Andmebaaside kasutajad Andmebaasid Informatsioon ja an...

Arvutiõpetus - Kutsekool
71 allalaadimist
15
pdf

Andmebaasid

Andmebaasid Laenutamine CREATE TABLE LAENUTAMINE ( Laenamise_id INT not null auto_increment, Kuupäev date, Raamatu_ID INT, Lugeja_ID INT, Tähtaeg date, Tagastamine date, PRIMARY KEY (Laenamise_id), FOREIGN KEY (Lugeja_ID) REFERE...

Andmebaasid - Kutsekool
12 allalaadimist
575
docx

Nimetu

...ajad, sh ka Sinu kooli õpetaja! Tulevased maailma parimad koodimeistrid, edu teile! Rain Laane Microsofti Eesti esinduse juht Sissejuhatus Käesolev juhend on mõeldud kasutamiseks õppematerjalina Veebistuudiumis. Juhendis antakse edasi põhiteadmised, mis on vajalikud andmebaasipõhiste ASP.NET 3.5 veebirakenduste loomiseks. Koostades alustasime põhitõdedest ning väga keerulisi konstruktsioone ei käsitle. Selle juhendiga töötamiseks piisab, kui on olemas huvi programmeerimise vastu. Kuigi .NET raamistik võimaldab koodi kirjutamist kümnetes erinevates keeltes, piirdume ...

Informaatika -
22 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

...s, tähtsus, näiteid...............19 2.Infootsingu mõiste. Fakti-, teaviku- ja teemaotsing ning nendeks sobivad infoallikad.....20 3.Rahvusbibliograafia konseptsioon ja eesti rahvusbibliograafia väljaanded.......................21 4.Infootsing andmebaasides: avatud juurdepääsuga ja litsentseeritud AB-sid, nende otsivõimalused.......................................................................................................................22 5.Interneti infootsivahendid - tüübid, otsivõimalused, eelised ja puudused. Veebiressursside hindamiskriteeriumid...................................................................................................

Infoteadus -
231 allalaadimist
120
doc

Lühendite seletus

A... AA Auto Answer AAA Authentication, Authorization and Accounting AAB All-to-All Broadcast AAC Advanced Audio Coding AACS Advanced Access Control System AAL Asynchronous Transfer Mode Adaption Layer AAM Automatic Acoustic Management AAP Applications Access Point [DE...

Informaatika - Kutsekool
98 allalaadimist
91
doc

Exeli õpetus

... omaette gruppidesse. Nii leiad vajaliku kiiresti üles: · Rahandus (Financial) · Kuupäevad ja kellaajad (Date & Time) · Matemaatika (Math &Trig) · Statistika (Statistical) · Järelevaatamine ja viide (Lookup & Reference) · Andmebaas (Database) · Tekst (Text) · Loogika (Logical) · Teave (Informataion) Funktsioonide mugavamaks leidmiseks on ka eraldi kategooriad Kõik ja Viimati kasutatud. Hiljem kui funktsioonid rohkem selged - võid need ka otse aktiivsesse lahtrisse kirjutada. Kui tipite = (võrdu...

Informaatika - Keskkool
181 allalaadimist
555
doc

Programmeerimiskeel

...ž(B & C) VV T v T VVT TV VT TVV TV TV TT 6 Esita elektroonikaskeem, mis liidab kahte bitti: sisendiks kaks juhet, väljundiks samuti kaks juhet. 7 Mis on Oracle põhitoode? Mis aastal loodi Oracle firma (esialgu teise nimega)? Pluss miinus kolm aastat on OK. Andmebaasid loodi 1980 relative software? 8 Milleks kasutatakse CSS- i? Saab teha võrgulehekülgi Milleks kasutatakse Javascripti? 9 On antud järgmine programm: foo(0) = 1 foo(1) = 1 foo(x) = foo(x­1)+foo(x­2) map(f,[]) = [] map(f,[h|t]) = [f(h) | map(f,t)] Mis on avaldise map(foo,[4,2,1]) a...

Infotehnoloogia -
98 allalaadimist
81
doc

Andmebaaside programmeerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Online Restoran Andmebaaside programmeerimine IDU0120 Juhendaja: Erki Eessaar Tallinn 2011 Sisukord SISUKORD 4 SISSEJUHATUS 8 1. STRATEEGIA ETAPP......................................................................................

Andmebaaside projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
231 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...ida tähendab mõiste „EL-i liikmesriikide tolliliit“? 4. Mida tähendab mõiste „ühtne tolliterritoorium“? 5. Milleks kasutatakse ETT ja TARIC tariiistikke (andmebaase)? 6. Kuidas kasutavad tolliametnikud, tolliagendid ja importöörid oma töös ETT-d ja TARIC-it? ...

Logistika alused - Kutsekool
341 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus infosüsteemidesse

...epidev. Lausendid on vajalikud, et saaksime kätte objektide (e. reaalses maailmas eksisteerivate asjade) ning tegutsejate vahelised seosed formaalsel kujul. Lausendeid kasutatakse edaspidi kontseptuaalmudeli (e. mõistete kaardi) loomisel, mis on omakorda aluseks andmebaasi koostamisele. · Süsteemse mõtlemise mõiste Infosüsteemide valdkonnas kasutatakse organisatsioonist ja tema infosüsteemist arusaamiseks süsteemset mõtlemist (systems thinking). See on probleemi analüüsimeetod või lähenemisviis, mis aitab inimesel näha laiemat, terviklikumat pi...

Infoharidus -
42 allalaadimist
24
doc

Access

Acessi andmebaas on konteinerfail,mis võib sisaldada järgmist tüüpi objekte: tabelid, päringud,vormid aruanded, makrod ja programmimoodulid. Tabelid (tables) on igasuguse andmebaasi vundament, kõik ülejäänu on ainult pealisehitus- Tabeleid "teenindavad organid", et nendesse võimalikult mugavalt andmeid sisestada ja neist kätte...

Arvutiõpetus - Kutsekool
64 allalaadimist
56
doc

Andmebaaside eksami kordamisküsimuste vastused

Andmebaaside eksam Erinevat tüüpi andmemudelid Andmemudelite väljatöötamise ajaline järjekord (vanemast nooremaks) 1. Hierarhiline andmemudel (vanim) 2. Võrk-andmemudel 3. Relatsiooniline andmemudel 4. Objekt-orienteeritud andmemudel 5. Objekt-relatsiooniline andmemudel (noorim) Hierarhiline - ...

Andmebaasid I - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...em on süstemaatilisus ja seda vähem nimetused varieeruvad. • TCT metodoloogia põhiidee on meetodi adekvaatsus eesmärgi suhtes. Lähenemine võib olla onomasioloogiline või semasioloo- giline, aluseks võib võtta tekstikorpuse või mõistete andmebaasi, termineid võib ekstraheerida automaatselt või käsitsi, eesmärk võib olla standardimine või kasutuse lihtne registreerimine. Oma metoodilises kõikelubavuses saab TCT küll edukalt hakkama kogu oskuskeele heterogeensuse katmisega, kuid selle võrra kannatab jälle tema kir...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
25
docx

Andmebaasi eksami eeldustöö IT Kolledžis

... Kaari Adamsoo A21 Juhendaja: Kaarel Raspel Tallinn 2012 Autori deklaratsioon Deklareerin, et käesolev töö, mis on minu iseseisva töö tulemus, on esitatud aine ,,Andmebaasisüsteemide alused" õppejõule eksamieelduse taotlemiseks. Käesoleva töö alusel pole varem eksamieeldust taodeldud. Sissejuhatus See töö koosneb üheksast eri osast. Esimene osa on autori deklaratsioon. Teine osa on "Sissejuhatus", annab ülevaate, millistest osadest see töö koosneb. Kolmas ...

Andmebaasisüsteemide alused -
240 allalaadimist
41
docx

IKT põhimõisted

...gemisel kasutab ning mis käivitatakse alles pärast operatsioonisüsteemi tarkvara alglaadimist. Rakendustarkvarad võib jaotada mitmeks suureks rühmaks: · laiatarbe ehk standardprogrammid paljudele kasutajatele ja paljude rakenduste jaoks(tekstitöötlus, tabelarvutus, andmebaasid, esitlusgraafika, arvutiside ja võrguprogrammid), · Erialaprogrammid-paljudele kasutajatele kindlas rakendusvaldkonnas (raamatupidamine,meditsiin, projekteerimis ehk kavandamisprogrammid, väljaõppe- ja õppimisprogrammid jt).Sageli on sama firma poolt toodetud aga erinevate t...

Infotehnoloogia -
36 allalaadimist
210
docx

PHP EDASIJÕUDNUD RAAMAT

01 - PHP ja MySQL - Sissejuhatus Teemad  Sissejuhatus  Mis on MySQL  Mis on SQL  Andmebaasi haldamine Sissejuhatus Millega ma nüüd jälle hakkama sain? Nimelt otsustasin vana php mooduli lüüa vähemalt kaheks ning kirjeldada iga teema täpsemalt lahti. Esimene osa peaks olema php põhikursus, kus õpime aluseid ning selles teemas nihutame latti kõrgemale ja omandame keerulisem...

Informaatika - Kutsekool
8 allalaadimist
23
doc

Järjestuste võrdlemine, otsingud andmebaasidest (BLAST, FASTA, SW).

Bioinformaatika ülesanded Järjestuste võrdlemine, otsingud andmebaasidest (BLAST, FASTA, SW). 1. BLAST programmide kasutamine tundmatu valgujärjestuse identifitseerimiseks või sarnaste valgujärjestuste leidmiseks (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). Programmide kasutamisel tutvuda tutorialite ja juhenditega!!! (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLAST...

Bioinformaatika -
34 allalaadimist
204
docx

Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1

...ainstituut, Loengukonspektid aines Süsteemianalüüs, 2014 Distsipliin on (arendus)tegevuste (ülesannete) ja nendega seotud “asjade” (artifacts) hulk ühes probleemvaldkonnas. Artifact on üldmõiste igasuguse tööprodukti kohta: kood, Web graafika, andmebaasiskeem, tekstidokument, diagramm, mudel,… UP käsitleb järgmisi distsipliine:  Ärimodelleerimine (business modelling) – kui arendatakse üksikut rakendust, sisaldab (rakendus)valdkonna (domeeni) objektmodelleerimist. Ulatuslikus ärianalüüsis või äriprotsesside ümberkorraldamises ...

Modulatsioon -
70 allalaadimist
134
pdf

Programmeerimine PHP

...rpretaatori ning saame baasteadmisi serveripoolsest keelest PHP. Kursuse teemad on pühendatud ainult PHP keelele (väljarvatud seitsmes teema), aga see ei tähenda, et sellest piisab suure ja eduka veebilehe loomiseks. Mahuka infosüsteemi ei saa ette kujutada ilma andmebaasideta, cache- süsteemideta, mallimootoriteta, jne. See baaskursus on mõeldud eelkõige selleks, et õpilasel tekiks huvi PHP vastu ja ta hakkaks ise edaspidi rohkem õppima ja katsetama. Kursuse viimastes peatükkides vaatleme ka MySQL admebaasiga ühendust ja PHP programmide turvalisust. V...

Allika?petus - Kutsekool
38 allalaadimist
212
docx

Veebistuudium arendus ASP.NET

Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine Microsoft Visual Studio ja SQL Server'i baasil ASP.NET Tallinn 2011 ASP.NET ASP.NET on .NET raamistiku moodul, mis võimaldab sul luua veebirakendusi, kasutades sealjuures minimaalselt koodi....

Veebiprogrammeerimine - Keskkool
22 allalaadimist
64
doc

Uurimistööde korraldamine

..., vee, transpordi, maakasutuse, energia, vee, metsa, elurikkuse, kasvuhoonegaaside kohta. Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustik kirjeldab elurikkuse kaitset ning pakub infot liikide (sh tõugude ja sortide, võõrliikide), elupaikade ja taimkondade kohta. Loodusvaatluste andmebaasist leiab ka vabatahtlike loodusvaatlejate kogutud andmeid taime- looma- putukaliikide, sh võõrliikide kohta. Samalt kodulehelt avaneb Keskkonnaregistri avalik teenus, mis võimaldab leida andmeid elustiku, kaitstava looduse, jäätmete ja ohuobjektide, õhu ja vee erinevate objektide kohta (veehaard...

Uurimistöö - Keskkool
29 allalaadimist
26
docx

Office MS(Office) programmid

...e juhuslik saamatus me vabandada, sest tema suuri kingitusi". 2.Joonis 4 2.Microsoft Access 2.1Üldiselt Microsoft Access on andmebaas (DBMS) Microsoft, mis ühendab relatsiooniline Microsoft Jet Database Engine graafiline kasutajaliides ja tarkvara arendamise vahendid. See kuulub Microsoft Office rakendustes, lisatud Professional ja suuremad väljaanded või müüakse eraldi. Microsoft Access salvestab andmed oma vormi põ...

Informaatika - Tallinna Polütehnikum
15 allalaadimist
566
pdf

ÜLESANNE I PINNATÜKK

Arvutigraafika I ÜLESANNE I Pinnatükk Sissejuhatus Enne joonestusprogrammiga AutoCAD töötama asumist on soovitatav läbi lugeda see Sissejuhatus ja teha endale märkmeid sest vastavalt Murph’i seadustele: â€...

Autocad - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
88
pdf

Enesetestid teemadest 2-10

...reetsest situatsioonist lähtuvalt valitud lähenemisviis infosüsteemi arendamiseks kirjeldab Vali üks: a. rakendamise meetodid b. disaini spetsifikatsioon c. tootmissüsteem d. disaini strateegia Küsimus 5 Süsteemi arenduse elutsükli järgi füüsiline andmebaasi disain on seotud Vali üks: a. Infosüsteemi planeerimine ja valik b. Infosüsteemi teostamine ja kasutamine c. Infosüsteemi analüüs d. Infosüsteemi disain Küsimus 6 Uue tarkvara allikaks võib olla Firma IT osakond arendab uut infosüsteemi Majasisene arendus ...

Infosüsteemide analüüs ja... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
46 allalaadimist
49
doc

Kaasaegse ergonoomika alused

...el mitusada valgustustiheduse väärtust. Edasi on tootjal võimalus valida rohkem kui sajaleheküljelisest OSRAMI tootekataloogist mitmesaja lambitüübi vahel. Enamiku vajalikke andmeid saab kümneid kordi kiiremini kätte veebi kaudu, kui otsida neid paberilt. Elektroonilised andmebaasid on olulise tähtsusega. (Samas peab arvestama, et enamasti ainult 20-30% leitud veebilehekülgedest sisaldab vajalikku infot.) Mõnes raamatukogus, nt Hongkongi Teaduse ja Tehnoloogia Ülikooli Raamatukogus, töötab üliõpilane põhiliselt arvutiga (Library Handbook, 1997). Optimaalne töökeskkonna ...

Ergonoomika -
44 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...sätestatud teisiti. Õigusaktide avaldamine Tähtsamad õigusaktid ja välislepingud avaldatakse Riigi Teatajas. Seadused ja määrused saavad õigusjõu alles pärast Riigi Teatajas avaldamist. Riigi Teataja on Eesti ametlik võrguväljaanne ja õigusaktide keskne andmebaas. Alates 2011. aasta 1. jaanuarist annab Riigi Teatajat välja Justiitsministeerium. Lühike sisukirjeldus Riigi Teatajas avaldatakse seadused ja määrused, välislepingud, Riigikogu otsused, Vabariigi Valitsuse korraldused ning võidakse teha kättesaadavaks muu oluline teave (nt ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
45
xlsx

INFORMATIKA

... 20.6.03 1 2 dlja VLOKUP 19.6.03 12.6.03 7.3.03 HANKIJAD 3.6.03 AS DERT AS FFF AS SUNNY Panka andmebaas PIN NAME KESKMINE SISSETULEK VÕLG TEISES PANKIS 1311 BILL 12000 0 1675 JOHN 23000 5000 7455 SILVESTER 9000 0 9831 MARY 31000 9000 4478 ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
30
docx

Andmebaasid I - eksamiküsimused

Eksamil küsitavad mõisted 1. Andmebaas (teema 1) 2. Andmebaasisüsteem (teema 1, 10) 3. Relatsiooniline muutuja (relvar), relatsioon (teema 2) 4. Kandidaatvõti, supervõti (primary key) (teema 2)...

Andmebaasid -
428 allalaadimist
80
pdf

Asjaajamise alused

...r, mis omab originaaliga sama juriidilist jõudu. dokumendi tüüp ­ dokumendi formaat, mis sõltub sisu edasiandmise viisist; dokumendi tüübiks võib olla tekstidokument, foto, kaart, helisalvestis, andmebaas jt2.; dokumendi vorming ­ viis, kuidas andmed on dokumendis organiseeritud; digitaaldokumentide puhul vormingu all mõistetakse andmefaili sisemist ülesehitust; paberdokumentide puhul vormingu määrab vormielementide ...

Asjaajamise alused - Kutsekool
291 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...i ole, kuna pole võimalik ette ennustada väljastustellimuste arvu ja saabuva kauba mahtusid ei ole, kuna olukord laos pidevalt muutub, koormus suureneb ja väheneb ning laotöötajatest ei sõltu midagi on, kuna kõik on täpselt ette teada ja prognoositav tänu andmebaasile ja pikaajalistele kogemustele on võimalik suures osas, kuna eelnenud perioodide statistika aitab seda teha ja sisenevaid kaubavoogusid saab teatud määral ohjata 3. Milline võiks olla laotöötajatele kehtestatud õiglane palgasüsteem? kõik laotöötajad saavad võrdset palka, ku...

Laomajandus - Kutsekool
561 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun