Sõnu seletav sõnaraamat

Amortisatsiooninorm on 10% (1000/10000*100=10%)
Amortisatsioonikulu on 75000 (3000000 : 40=75000  Hoone müük: D: pangakonto 3000000 D: hoone akumul kulum 825000 D: ümberhindluse reserv 1000000 K: hoone (soetusmaksumus) 3750000 K: kasum põhivara müügist 75000 K: jaotamata kasum 1000000
Amortisatsiooninormid on arenguväljaminekul ja tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivarl 30%. Arenguväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Arenguväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava projekti elluviimiseks ning on võimalik hinnata immateriaalsest varast tulevikus tekkivat tulu.

Amortisatsiooni arvutamine on omane tekkepõhisele arvestusprintsiibile, kus vara võetakse arvele bilansis ning seejärel vastavalt tulude ja kulude printsiibile kantakse vara väärtus kuludesse järk-järgult e. viiakse vastavusse arvestusperioodil saadud tulu selle saamiseks tehtud kulutustega.
Amortisatsioonikulu – kulu põhivahendite asendamiseks ja remondiks RAHVATULU = SKT – KAUDSED – AMORTISAT- MAKSUD SIOON II. SKP arvutamine kulumeetodil Kulude liigid: Investeeringud, Puhaseksport(ekspordi-impordi vahe), Valitsuse kulutused ja
Amortisatsioon on sisuliselt: 1.ärakulutatud kapitalikaupade (seadmed, hooned jne.) asendamine 2.amortide kulumise kiirus autodel 3.portfellinvesteeringud 4.ettevõtte võimalus hankida täiendavaid võõrvahendeid

Amortisatsioonieraldised – väljaselgitatu summad, mille abil võetakse arvesse tootmisvahendite väärtuste vähenemine Antud ajamomendi väärtus – väärtus mille võiks saada masina müümise eest antud ajamomendil.
Amortisatsioon ehk kapitali kustutuskulu on varade hankeväärtuse ühele aastale tulenev osa. Amortisatsioon on arvestuslik kulu ja see kantakse toodanguliigi kuludesse (omahinda) kaudseid meetodeid kasutades.
Amortisatsioon – kapitali kulumine Kaudsed maksud – aktsiisi- ja käibemaks (pole ühegi majanduses osalejate tulud, vaid riigi poolt kehtestatud protsendid) Isiklik tulu = rahvatulu – ettevõtete kasumid

Amortisatsioon on selge kuluartikkel, on vajalik teda kajastada passivakontol, st kreeditpoolel. Kuid bilansis nõutakse selle summa esitamist bilansi aktivas, põhivarade seas ja miinusmärgiga.
Amortisatsioon ehk Amortisatsioon ehk kulum on põhivara, näiteks kulum tööriistade või masinate, väärtuse vähenemine vastavalt nende kulumisele või vananemisele.
Amortisatsioon on kulu liik, mis arvestab põhivahendi soetamise kulu ning mille rames jaotatakse soetamise kulu teatud osades selle kasutamise ajale.

Amortisatsioon on teine komponent, mis läheb küll kuludesse, kuid ei lähe kellegi tuludeks ning seetõttu ei arvestata seda ka rahvatulus.
Amortisatsioon on teatud osa kaupade tootmiskulust, see on rahasumma, mille võrra tootmisvahendid vananedes oma väärtust kaotavad.
Amortisatsioon on osa kaupade tootmiskulust; see on summa, mille võrra masinad ja seadmed vananedes oma väärtust kaotavad.

Amortisatsioon on osa kaupade tootmiskulust; see on summa, mille võrra seadmed ja masinad vananedes om väärtust kaotavad.
Amortisatsioon on põhivara kulumine aja jooksul Amortiseeruv osa on vara soetusmaksumus miinus tema lõppväärtus.
Amortisatsioon aastas on 12%. Notariaalse tõestuse tasu on 948 krooni, mida koheselt maksavad osanikud jaanuari kuus.

Amortisatsioonimeetodid - lineaarne meetod, tegevusmahul põhinev meetod, kasutusaastate järjenumbrite summa meetod.
Amortisatsiooninorm on konstantne norme, mis kehtestatakse protsentides põhivara soetusmaksumusest aasta kohta.
Amortisatsioon - mahaarvestus tulust eesmärgiga jaotada põhivara väärtus selle kasuliku tööea peale.

Amortisatsiooni arvutamiseks on omad kindlad reeglid ja nendega te puutute lähemalt kokku raamatupidamise kursusel.
Amortisatsioonieraldised on arvestuslikud ning sõltuvad ettevõtte poolt valitavast amortisatsiooninormist;
Amortisatsioon - immateriaalsete varade kuluks kandmine Kasutatakse üldnimetust amortisatsioon!

Amortisatsioonikulu on lineaarse meetodi kasutamisel: a) 5500 kr; b) 9600 kr; c) 8400 kr; d) 4800 kr.
Amortisatsioon – D(decepreation) - näitab kulutusi kulunud ja vananenud kaupade asendamiseks
Amortisatsioonimeetodite - ja määrade valikul on aluseks vara kasutamise võimalikult õige peegeldus.

Amortisatsioon on sisuliselt ärakulutatud kapitalikaupade (seadmed, hooned jne.) asendamine.
Amortisatsioon – näitab kulutusi kulunenud ja vananenud kapitali kaupadeasendamiseks.
Amortisatsioon on vara amortiseeritava osa kandmine kulusse vara kasuliku eluea jooksul

Amortisatsioon - vara väärtuse langus (kulum) e.omaniku tulu (mitterahaline kulu.
Amortisatsioon on vara soetusmaksumuse jaotamine eeldatavale kasulikule tööeale.
Amortisatsioon on muutuvkulu, mis sõltub otseselt toodetud tooteühikute arvust.

Amortisatsioon on füüsilise kapitali väärtuse vähenemine aja jooksul.
Amortisatsioon on kapitali aegumine, kulumine, vananemine aja jooksul.
Amortisatsiooni arvestuses on sätestatud põhivarade kuludesse kandmise kord.

Amortisatsioonikulu – kulu põhivahendite asendamiseks ja remondiks
Amortisatsioon – kulunud põhivahendite taastamine ja remont.
Amortisatsiooni arvestus on vajalik, et väljendada vara kasutamist.

Amortisatsioonieraldisi nimetatakse ka ettevõtete säästudeks.
Amortisatsioon on arvestatud lineaarsel meetodil.

Amortisatsioonisumma on 1000 eurot (10000/10=1000)

Vote UP
-1
Vote DOWN
Amortisatsioon on põhivara (seadmete, tootmishoonete) väärtuse järkjärguline kandmine kuludesse, mille tõttu nende jääkväärtus (väärtus peale amortisatsioonieraldise mahaarvamist)
Vote UP
-4
Vote DOWN
Amortisatsioonimäär aastas on masinatel, seadmetel, tööriistadel ja muul inventaril 20%
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto