Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "alammääras" leiti 27 faili

6
doc

Õigusõpetus II KT kordamisküs vastused (K.Joamets)

Mida tähendab töötaja hoolsuse määr? Milline on juriidiline tagajärg hoolsuse kohustuse järgimata jätmisel? Töötaja hoolsuse määr ­ töötaja peab tööandja vara kasutamisel käituma heauskselt ja kohusetundlikult, püüdma kahju tekkimist igal juhul vältida ehk vastalt TLS§ 16: töötaja peab täitma töökohustusi lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja ka...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
274 allalaadimist
55
pdf

ÜLETUNNITÖÖ TASU JA HAIGUSHÜVITISE ARVESTAMINE

TALLINNA MAJANDUSKOOL Täiskasvanute koolituskeskus Kristel Kaseleht ÜLETUNNITÖÖ TASU JA HAIGUSHÜVITISE ARVESTAMINE Lõputöö Juhendaja: Monika Nikitina-Kalamäe Tallinn 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Raamatupidamine - Tallinna Majanduskool
178 allalaadimist
16
doc

Õigusõpetus II KT

Omandi sarnaseks piiratud asjaoluks on hoonestusõigus mis annab isikule, kelle kasuks see on seatud võõrandatava ja pärandatava tähtajalise õiguse omada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist. Omaniku poolt vaadatuna on hoonestusõigus maatükki koormavaks piiratud asjaõiguseks. Hoonestusõigus on vajalik neile, kellel on püstitatud ehitus või soovivad seda püstitada võõrale maale. Hoonestusõigus...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
218 allalaadimist
31
docx

Õigusõpetuse suur konspekt

RT II avaldab välislepingud. Need välislepingud mida eesti on rafitseerinud. RT III avaldab riigikohtulahendeid. RT L mis avaldab seadusest madalamaid õigusakte. Õhtumaise ehk lääne õigusemõistmise kindlad määrad: 1. Normid ehk kindlad ettekirjutused käitumiseks 2. Normide autoriitne allikas 3. Normide kajastumine inimeste käitumises 4...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
225 allalaadimist
11
doc

2. Kontrolltöö küsimused ja vastused

Mida tähendab töötaja hoolsuse määr? Milline on juriidiline tagajärg hoolsuse kohustuse järgimata jätmisel? Hoolsuse määr: Töötaja peab täitma töökohustusi lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega. Tagajärg: Töölepingu täitmisel järgitav hoolsuse määr, mille järgimata jätmise korral töötaja vastut...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
348 allalaadimist
46
doc

Õiguse aluste kordamisküsimused

Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? · Avalik võim · Territoorium, millel see avalik võim kehtib · Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. Riigil on 3 põhi...

Uurimistöö meetodid - Tallinna Ülikool
65 allalaadimist
47
doc

Soolisest ebavõrdsusest ning võrdõiguslikkuse seadusest

1 Soolisest ebavõrdsusest ning võrdõiguslikkuse seadusest SISUKORD SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SEADUSE EELNÕUST................................ 3 SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SEADUSE EELNÕUST................................ 5 SOOLINE EBAVÕRDSUS JA SEADUS SELLE KAOTAMISEKS...

Asjaajamine - Keskkool
39 allalaadimist
55
docx

Õigusõpetus II kt konspekt

ASJAÕIGUS Esemed 1) Asjad ­ asi on kehaline ese 2) Õigused ­ seaduses näidatud juhtudel kohaldatakse õigusele asja kohta sätestatut 3) Muud hüved ­ mis võivad olla õiguse objektiks Asjaõigus ­ tsiviilõiguse ühe instituudina on õigusnormide kogum, mis reguleerib asjadega seotud õigussuhteid nii paigalseisus kui ka nende muutumises. Põhiliseks õigusallikak...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
115 allalaadimist
8
docx

EKSAMIKÜSIMUSED HARIDUS JA HARIDUSSÜSTEEM

EKSAMIKÜSIMUSED HARIDUS JA HARIDUSSÜSTEEM · Nimeta Eesti haridussüsteemi korraldamise põhimõtted (EV haridusseaduse alusel) Haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta kontrollib. Haridussüsteem koosneb alasüsteemidest: · Haridusest-...

Kirjandus -
48 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1.1. Tööõiguse kujunemine Tööõigus on ajalooliselt kujunenud töötaja kaitse õiguseks. Tänapäeval on oluline saavutada töötaja ja tööandja huvide tasakaal. Töösuhe võib olla: _ tüüpiline _ üks töökoht _ tähtajatu tööleping _ täistööaeg _ ebatüüpiline _ tähtajaline tööleping _ osaline tööaeg _ renditöö _ kaugtöö, _ töö väljakutsel jmt...

Tööõigus - Tartu Ülikool
313 allalaadimist
3
docx

Õigusõpetuse 2. kontrolltöö vastused

Mida tähendab töötaja hoolsuse määr? Milline on juriidiline tagajärg hoolsuse kohustuse järgimata jätmisel? 2. § 16. Töötaja hoolsuse määr 3. (1) Töötaja peab täitma töökohustusi lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega. 4. (2) Töölepingu täitmisel järgitav hoolsuse määr, mille järgim...

Õigus - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
6
docx

Töötasu referaat

Töötasu makstakse rahas ja netosummana ehk brutosummast on maha arvestatud töötaja maksud. Võib öelda, et tasusid, mida märgitakse töölepingu kirjalikus dokumendis mõistetena "põhipalk", "ajapalk", "kuupalk", "nädalapalk", "tunnipalk", "tulemuspalk", "boonus", "lisatasu", "preemia", "motivatsioonitasu" saab üldjuhul pidada töötasuks. Tööt...

Tööseadusandlus -
17 allalaadimist
4
docx

KORDAMISKÜSIMUSED II KONTROLLTÖÖKS TÖÖÕIGUSES

Mida tähendab töötaja hoolsuse määr? Milline on juriidiline tagajärg hoolsuse kohustuse järgimata jätmisel? Hoolsuse määr: Töötaja peab täitma töökohustusi lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega. Tagajärg: Töölepingu täitmisel järgitav hoolsuse määr, mille järgimata jätmise korral töötaja vastutab l...

Tööõigus -
14 allalaadimist
16
docx

Õiguste aluste eksam

Riigi tunnused Avalik võim Territoorium Rahvas Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu (Kiris jt. 2012: 10). Riigivõimu tunnused: Ainuõigus kehtestada seadusi Ainuõigus koguda makse Ainuõigus kasutada vägivalda Otsused on kohustuslikud Omab õigust ja kohustust korraldada...

Õigus alused -
62 allalaadimist
8
doc

Õigusõpetuse kordamisküsimused I

Ühiskonnas tekkisid uued juhtimissuhted, mis vajasid reguleerimiseks ka uusi norme. Kogu riigivõimu organisatsioon oli rajatud sugukondliku võimuga võrreldes põhimõtteliselt erinevatele aluste, seetõttu ei saanud seni kehtinud tavad riigi vajadusi rahuldada. Uued, riigi vajadusi rahuldavad käitu...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
56
docx

Tööleping; Koostöö õiguslikud alused

Öötöö ja riigipühal tehtava töö võib kokkuleppel töötajaga hüvitada vabas ajas. Öösel (22.00 kuni 6.00) töötamise eest peab tööandja maksma töötajale 1,25-kordset töötasu. Täiendava tasu maksmine ei ole vajalik, kui pooled on kokku leppinud, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest. Olukorras, kus töötaja saab töötasu alammääras , ei sisalda töötasu täiendavat tasu ööajal töötamise eest. Viidatud juhul saab töötaja kätte üksnes seaduses toodud miinimumi, mis ei sisalda lisatasu komponenti. Tööandja peab seega öötöö hüvitamiseks maksma vähemalt 1,25- kordset töötasu. Kui töötaja tööaeg langeb riigipühale, peab tööandja maksma töö eest 2-kordset töötasu. Kahekordselt tuleb hüvitada need töötunnid, mis langevad rahvuspühale või riigipüha...

T??keskkonna ohutus - Kutsekool
15 allalaadimist
118
doc

Töösuhe ja selle reguleerimine. Töökorraldus ettevõttes

(kõik hüved on eristatud töötasust ja neid ei ole õigus nõuda rahas. See on eesmärk laiendada poolte kokkuleppevabadust töösuhte sobivates tingimustes kokku leppimisel. (5) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega kindlale ajaühikule vastava töötasu alammäära. (6) Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu ei või töötajale maksta. Alammäär on kuus 390 eurot ja tunnitasu 2,34eurot § 30. Majandustulemuselt makstav tasu Kui töötajal on lepingust tulenev õigus saada osa tööandja kasumist või käibest või muust majandustulemusest, 22 eeldatakse, et töötaja osa arvestamisel võetakse aluseks tööandja vastava aasta kinnitatud majandusaas...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
12 allalaadimist
66
pdf

Tööiguse konspekt

Tasemekoolitusel osalemiseks antakse õppepuhkust õppevormist ja õppekoormusest sõltumata 30 kalendripäeva. 20 kalendripäeva eest säilitatakse töötajale keskmine töötasu. Ülejäänud 10 päeva on tasustamata puhkus. Tasemekoolituse lõpetamiseks on õigus saada täiendavad 15 kalendripäeva õppepuhkust, mille eest makstakse Vabariigi Valituse kehtestatud töötasu alammääras . Kooli lõpetamiseks (lõputöö kaitsmiseks, lõpueksami sooritamiseks) on õigus saada puhkust üks kord, kui lõpetamine ebaõnnestub, siis järgmisel aastal puhkust lõpetamiseks enam õigust saada ei ole. Säilib õigus iga-aastasele 30 kalendripäevasele õppepuhkusele. Tööalasekoolituse läbimiseks antakse õppepuhkust vähemalt 20 kalendripäeva aastas ja säilitatakse keskmine töötasu. PUHKUSETASU (§ 70) makstakse üldjuh...

Tsiviilõigus - Kutsekool
11 allalaadimist
2
docx

Tööõigus

Tööõigus on õigusharu, mis reguleerib töösuhteid, need aga ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu; d) tagama tekivad töötaja ja tööandja vahel sõlmitud töölepingu alusel. kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust; e) tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks TLS ­ töö...

Tööseadusandlus -
6 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

Juhtudel, kui kokkulepet töötasu kohta pole, on töötasu selline, nagu kollektiivlepingus ette nähtud, või sarnase töö eest tavaliselt makstav tasu. Tulemustasu tingimustes tuleb eraldi kokku leppida. Töötasu ei tohi täistööaja korral olla madalam riiklikult kehtestatud töötasu alammääras t. Kokkulepitud tunnitasu ei tohi jääda alla kehtestatud alammäära. Ühtegi lisatasu töötasu alammäära sisse arvata ei tohi, vaid need peab sellele lisama. Keskmine töötasu arvutatakse eelmise 6 kalendrikuu jooksul teenitud töötasu põhjal:  Keskmist töötasu makstakse näiteks aja eest, kui töötaja viibib tööalasel koolitusel. Keskmist töötasu peab maksma ka siis, kui töötaja on valmis tööd tegema, kui...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun