Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "alammäärad" leiti 20 faili

20
pdf

KK üldkursuse eksami materialid

AASTA SÜGISSEMESTER Loodus- ja keskkonnakaitse mõiste käsitlused. "Looduskaitse all mõistetakse abinõude süsteemi, mis on rakendatud majanduslikku, teaduslikku, üldkultuurilist või esteetilist tähtsust omavate maa-alade või looduslike objektide säilitamiseks, taastamiseks ja ratsionaalseks kasutamiseks praeguste ja tulevaste inimpõlvkondade hüvanguks". Keskkonnakaitse on...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
282 allalaadimist
8
doc

Arvestuse küsimused ja vastused

Õigussuhte spetsiifilised tunnused: 1.Õigussuhe on niisugune inimestevaheline seos, mis tekib õigusnormi alusel. See on ka tema peamine spetsiifika. Õigussuhe on õigusnormi realiseerimise üheks vahendiks. 2.Õigussuhe on niisugune inimestevaheline seos, mis tekib inimeste subjektiivsete juriidiliste õiguste ja kohustuste kaudu (õigused ja kohustus...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
328 allalaadimist
20
doc

Erakonna õpimapp; KESKERAKOND

Ühtlustame õpetajate põhi koolituse erinevates ülikoolides ning taastame haridustöötajate täienduskoolituse süsteemi. 2.Rakendame õpetaja tervise- ja taastusprogrammi, mis võimaldab iga viie aasta järel kasutada ühe semestri enesetäienduseks ja taastusraviks. 3.Tagame pedagoogidele nii üldharidus- ja kutsekoolides kui koolieelsetes laste asutustes üleriigilised palga alammäärad , mis arvestavad riigi keskmist palka, õpetaja tööstaaži ja kvalifikatsiooni. HUVITEGEVUS 1.Toetame riiklikult huviharidust (sport, kunst, muusika, tehnika, infotehnoloogia jm), arendame piirkondlike avatud noortekeskuste tegevust, toetame koori- ja kooli-muusika, kooliorkestrite, rahvatantsu ja kooliteatrite programme. 2.Rakendame riiklikult rahastatud programme poiste huvialahariduse arendamiseks, tehniliste spordialade, tehnikahu...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
33 allalaadimist
45
docx

Õiguse entsüklopeedia

Õiguse olemus ja mõiste. Õigus on headuse ja õigluse kunst. Õigus on loomupoolest sotsiaalne kord, kuna ta reguleerib inimeste vahelisi suhteid. Headus ja õiglus on õiguse ideaalid, ehk siis mõõdupuu millele peab vastama õigus. Kirjutamata ja kirjutatud õigustele (tavad) lisas riik normid ning tekkis õigus. Enne õiguse tekkimist o...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
302 allalaadimist
32
doc

Maksude arvestus (J. Keskküla loengu konspekt) TMK

RP089 (2009/2010) MAKSUDE ARVESTUS Õppejõud Janek Keskküla KODUS: otsida mingi maksuvaidlus MA ja juriidilise isiku vahel. Lahti rääkida probleemi asjaolud, probleemi algus, lahenduskäik (kohtus käimised), tulemus, seaduse vastavad §§-d, oma kommentaarid. NB! Kooskõlastada õpetajaga teema!...

Maksundus - Kutsekool
176 allalaadimist
35
doc

Keskerakond

Suur osa meist tuli poliitikasse Eestimaa Rahvarinde kaudu. Me koondusime ühtseks erakonnaks 1991. aastal. Oleme kaitsnud ja ellu viinud oma seisukohti, otsinud ja leidnud selliseid poliitilisi lahendusi, mis on aidanud Eesti ühiskonnal astuda demokraatlike riikide perre inimkaotusteta ja verd valamata. Oleme humani...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
55 allalaadimist
4
doc

Lähetuse õiguslik korraldus

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut xxx osakond Xxx Xxx Lähetuse õiguslik korraldus Referaat õppeaines ,,Õigusõpetus" Juhendaja: lektor Reet Nurmla Tartu 2010 2 Lähetuste liigid: Töölähetus, teenistuslähetus, ametilähetus. Lähetus ehk teisisõnu komandeering. Lähetusse tohib saata: Töötajat, juhtimis- ja kontrollorgani liiget, ava...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
52 allalaadimist
18
ppt

Tubakaaktsiis

kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode: suitsetamiseks; närimiseks; imemiseks; ninna tõmbamiseks. Tubakatoodete rühmitamine ja nende liigid Rühmitatakse: suitsetavateks: sigar; sigaret; sigarillo; suitsetamistubakas; suitsuvabadeks: närimistubakas; tubakatoode, mi...

Maksundus - Kutsekool
14 allalaadimist
7
doc

Mida positiivset ja negatiivset on kahe aasta jooksul Eestil

Mida positiivset ja negatiivset on kahe aasta jooksul Eestile andnud Euroopa Liit? Eesti on täieõiguslik liikmesriik alates 1. maist 2004. Euroopa Liit kujutab endast mitmekeelset ja ­kultuurilist elukeskkonda, kus liikmesriikide kodanikud saavad ilma oluliste piiranguteta elada, reisida, õppida, töötada ning sooritada mitmeid otsuseid ning teha tehinguid. Erinevates eluvaldkondades kehtivad Eu...

Eurointegratsioon - Euroülikool
22 allalaadimist
6
doc

Finantsraamatupidamise spikker

ehk arveldused ettevõtte töötajatega, juhtimis- või kontrollorgani liikmetega. Kajastatakse kontodel: _ Nõuded aruandvate isikute vastu (vara) _ Võlad aruandvatele isikutele (kohustus) Toimuvad arveldused (v.a töötasu): _ Töölähetusega seotud kulude hüvitamine _ Majanduskulude hüvitamine _ Töötaja isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine _ Tööandjale ku...

Finantsraamatupidamine - Eesti Maaülikool
240 allalaadimist
8
docx

Raskeveokimaks

TALLINNA ÜLIKOOL RASKEVEOKIMAKS Referaat Tallinn 2012 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS Riikide majanduse reguleerimiseks on riigid kehtestanud erinevaid makse. On tulumaks ja erinevad aktsiisid, antud referaat uurib süvitsi raskeveokimaksu. Esimeses peatükis on maksudest üldiselt, milleks need on ja milliseid makse on veel kehtestatud. Seejärel on...

Majandus - Keskkool
14 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1.1. Tööõiguse kujunemine Tööõigus on ajalooliselt kujunenud töötaja kaitse õiguseks. Tänapäeval on oluline saavutada töötaja ja tööandja huvide tasakaal. Töösuhe võib olla: _ tüüpiline _ üks töökoht _ tähtajatu tööleping _ täistööaeg _ ebatüüpiline _ tähtajaline tööleping _ osaline tööaeg _ renditöö _ kaugtöö, _ töö väljakutsel jmt...

Tööõigus - Tartu Ülikool
313 allalaadimist
10
doc

Raskeveokite maksustamine TTÜ

Tallinna Tehnikaülikool Referaat Raskeveokite maksustamine Koostaja: Mihkel Mändel Selles referaadis ma püüan lühikeselt rääkida Eesti raskeveokimakse seadusest. Millal ta jõustus, mis sõidukid peavad veokimaksu maksma, mis riiklik asutus tegeleb nende maksute vastuvõttmisega ja teiste huvitavate teemadest. Loodan, et selle referaadi kaud...

Transpordiökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
46
odt

EESTI METSANDUS 2011

keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/vaeljaanded-ja-uelevaated/vaeljaanded-ja-uelevaated/686? tmpl=component. Sisaldab tähtsamaid tabeleid ja graafikuid (teemades Eesti metsad, Metsatööstus ja puidukaubandus, Erametsandus). EESTI METSANDUS 2011 EESTI METSAD EESSÕNA Eestlastele on läbi aegade olnud omane läheda...

Metsaressurss ja -klaster -
21 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

Sellise 77 kivitrepiga puitelamus võis kolmandal korrusel olla mitte rohkem kui kaks korterit, põrandapinnaga mitte üle a’ 85 m2. Kõnniteelt esimese korruse põrandani viivad trepiastmed pidid olema kivist ka puitehitises. Kui aga ehitise alumine korrus või kaks alumist korrust olid kivist, pidid ka kiviastmed ulatuma kuni teise või kolmanda korruseni. Astmete mõõtude alammäärad olid: trepi laius 0,9…1,2 m, astme kõrgus 0,18 m ja astme laius 0,23 m. Trepil pidi olema käsipuu või võre. Evakuatsioonitee maksimumpikkus (iga ruumi kaugemast otsast kuni trepini) oli 30 m. 2.7.2 Treppide ja trepikodade seisukord ja peamised probleemid Uuritud puitkorterelamute maapealsete korruste vahelised trepid olid põhiliselt puittrepid. Tallinna tüüpi elamutes ja teistes elamutes keldritrepid olid peamiselt betoonist või p...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
16
docx

Majandus küsimuste vastused

2. Alkoholiaktsiisiga maksustatakse õlu, vein, kääritatud jook, vahetoode ja muu alkohol. 3. Määrad kroonides Määrad eurodes EL Alkohol Ühik 2010 1.01.2011 alammäärad ≤ 6% 100 liitrit 496,00 (31,70 €) 31,70 Vein ja kääritatu 0€ d jook > 6% 100 liitrit 1144,00 (73,11 €) 73,11 etanooli 1 Õlu mahuprotsendi 85,00 (5,43 €) 5,43 1,87 €...

Majandus -
9 allalaadimist
98
docx

TÖÖÕIGUS

Töötamine kahe lepinguga - tööleping ja leping juhatuse liikme kohustuste täitmiseks (käsundusleping) - on võimalik, kui nende lepingute alusel tehtavat tööd saab eristada (3-2-1- 134-02). Juriidilise isiku organi liikme õigused ja kohustused võivad olla töötajaga sarnased (3-2-1-39-04). II. Töölepingu pooled, sõlmimine ja sisu 4. Töötaja töölevõtmise nõuded (töötamiskeeld, vanuse alammäärad , koolikohustus, seadusliku esindaja ja tööinspektori nõusolekud, lubatud ja keelatud tööde loetelud). Töötamise lubatavus ja tehtavad tööd sõltuvad noore vanusest, koolikohustuslikusest ja töö iseloomust. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või kuni 17-aastaseks saamiseni. Töötamise keeld • alla 15-aastase ja koolikohustusliku alaealise töötamise keeld erandina...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
20
docx

Kemikaalide käsitlemine ja ettevõtte ohtlikkus

Tallinna Polütehnikum Kemikaalide käsitlemine ja ettevõtte ohtlikkus Referaat Kert Taimla KEE-17 Tallinn 2018 Sisukord Sissejuhatus lk 3 1. Ettevõtte ohtlikkus 1.1 Miks tuleb kemikaalidele tähelepanu pöörata lk 4 1.2 Ettevõtte ohtlikkuse määratlemine lk 5 2....

Keemia - Kutsekool
2 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED

Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1. Tööõiguse olemus (sh tööõiguse kujunemine, mõiste, valdkonnad, töölepingu tunnused) ja koht õigussüsteemis. Turvalise paindlikkuse (flexicurity) kontseptsioon ja selle mõju töösuhete reguleerimisele (õpik, TLS selgitused, TLSE seletuskiri, loengus ja seminaris käsitletud küsimused. Abistav materjal: Muda, M. Turvaline paindlik...

Tööõigus -
5 allalaadimist
41
pdf

Metsaökoloogia ja majandamine 3. KT

Raie käigus ei tohi tekkida metsa täiuse olulist vähenemist (hõrenemist). Täius peaks peale raiet jääma 0,6-0,7. Rinnaspindala ja täiuse alammäärad, millest hõredamaks ei tohi metsa raiuda on kehtestatud metsa majandamise eeskirjaga. Ära raiutakse puud, mis takistavad paremate puude kasvu, halvendavad puistu sanitaarset seisundit ja kvaliteeti (kuivanud või haigustest-kahjuritest nõrgestatud puud, tormist, lumest kahjustatud puud, väheväärtuslikud puud - kõverad, harulised, jäme-okslikud, "hundid"). 1.3. Sanitaarraie ​- tehakse surnud ja surevate, samuti tormimurru j...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun