Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Alalisvoolugeneraatörite relee - regulaatorid. Alalisvoo- lugeneraatori ankrumähises indutseeritava elektromotoor- jõu suurus sõltub ankru pöörlemiskiirusest ja ergutusmä- hist läbiva voolu poolt tekitatud magnet VQO tiheduses/t. Pöörete tõusmisel suureneb generaatori 'pinge tunduvalt, sest et kasvab kurus, millega ankrumähised lõikavad poo- lust evahelise magnetvälja jõujooni.
Alalisvoolu korral on voolutugevus koguaeg ühesugune, seega saab võrku ühendada ainult kindlat voolutugevust nõudvad tarbijad • Vahelduvavoolu korral muutub voolutugevus juhtmes 50 korda sekundis, seetõttu võib ühendada sellisesse vooluvõrku ükskõik millist voolutugevust tahtvad tarbijad.
Alalisvool dc – elektrivoolu tugevus ja suund perioodiliselt ei muutu DC - - päripolaarne ühendus, - poolus elektroodil DC + - vastupolaarne ühendus +poolus elektroodil Põhilised vooluallikad: 1) Trafo AC 2) Alaldi DC 3) Inverter DC(AC) 4) Generaator AC(DC)

Alalisvoolu puhul on Ohmi seadus lihtne, sest voolutugevus sõltub ainult kahest suurusest: U ja R. Vahelduvvoolu korral on olukord keerukas, sest pinge võib üksikutes ahelaosades ületada klemmupinge (järjestikuses ahelas). Koostada vooluring vastavalt skeemile.
Alalisvoolumootori staatorit nimetatakse induktoriks (seal paikneb ergutusmähis). Rootorit nimetatakse ankruks (seal paikneb ankrumähis). Nagu teistel mootoritel, koosneb alalisvoolumootori vooluvektor kahest komponendist: ankruvoolust ja ergutusvoolust.
Alalisvoolumasinaid on neli liiki (joonised 6A – 6D). 1. Sõltumatu ergutusega e võõrergutusega alalisvoolumasinal (joonis 6A) toidetakse ergutusmähist, milles on ergutusvool I e , sõltumatust alalispingeallikast.

Alalisvoolu korral on laengutele mõjuv jõud elektrijõud ja takistusjõud võrdsed, järelikult kogu elektrivoolu töö kuulub takistusjõudude ületamisel ja takistusjõu vastu tehtav töö eraldub soojushulgana.
Alalisvoolumasina põhivõrranditega on see võimalik siis kui suureneb kas pöörlemiskiirus või masina E=4,44fwΦ... primaar mähist võib vaadelda tavalise induktsioonpoolina ja tema emj eneseinduktsiooni emj- põhimagnetvoog.
Alalisvoolu töö on füüsikaline suurus, mis arvuliselt võrdub juhi otstele rakendatud pinge, voolutugevuse ja töö sooritamiseks kulunud aja korrutisega Ühik J (Džaul) Valem (pinge*voolutugevus*aeg), ,

Alalisvooluga keevitamisel on elektrood lülitatud perioodi miinuspoolusega ja siin elektronid eralduvad elektroodilt (st. katoodilt) ja siirduvad plusspoolusele (anoodile) ja muutuvad plusspoolusel gaasiioonideks.
Alalisvoolumasin - masin, mis muundab elektrienergia mehaaniliseks energiaks, koosneb paigalseisvast staatorist ja pöörlevast rootorist, magnetväli tekitatakse elektrivooluga või püsimagentite abil.
Alalisvoolu lang on 0,7-0,8 V vahelduvpingelang 0,1-0,2V ühendades toodud viisil 2 dioodi (võib ka rohkem) väheneb kolektori ja baasile tulev pinge aga vahelduv signaalis kaotame kusagil 0,2 V.

Alalisvooluga kokkupuude on tavaliselt ohutum kui vahelduvvool, kuna alalisvool põhjustab järsu tõuke, mis paiskab inimese vooluallikast eemale ning säästab seeläbi edasisest kahjustusest.
Alalisvoolukompensaator e. potentsiomeeter on klassikaline täppismõõtevahend, millist kasutatakse alalispinge mõõtmiseks ning mõõtevahendina vähem täpsete mõõtevahendite kontrolliks.
Alalisvoolumootor on elektrimootor, mis töötab alalisvooluga.Samm-mootor on vahelduvvoolu sünkroonmootor, mille rootor pöörab ennast vastavalt juhtseadmest saadud pingeimpulssidele.

Alalisvool - elektrivool, mille suund ja suurus aja jooksul ei muutu, tähis ---- Vahelduvvool- elektrivool, mille suund ja suurus aja jooksul muutub mingi sagedusega, tähis
Alalisvoolumootor on seade, mis muundab alalisvooluenergia mehaaniliseks energiaks. Alalisvoolumootori eeliseks on väga hea kontroll mootori pöördemomendi ja kiiruse üle.
Alalisvoolu mõõtmisel on levinuimaks magnetoelektrilised ampermeetrid, kuid sobivad on kõik ampermeetrid. Vahelduvvoolu mõõtmiseks ei sobi aga magnetoelektriline ampermeeter.

Alalisvoolugeneraator - ergutaja. Tavaliselt kasutatakse kahte gruppi alaldeid, esimene grupp alaldeid on normaaltalitluseks ja teine grupp alaldeid on ergutuse forsseeringuks.
Alalisvoolu toimel on elektroodile kantava aine mass (m) võrdeline voolutugevusega (I) ja elektrolüüsi kestusega (t), k on võrdetegur , antud ainele omane konstant.
Alalisvoolu seadus – alalisvool kutsub närvi- ja lihaskoes erutuse esile ainult sisse- või väljalülitamise momendil, samuti voolutugevuse järsul muutmisel.

Alalisvooluahela püsitalitluses on kadudeta induktiivpooli takistus 0; kondensaatori takistus ≈ ∞. √3UIcosϕ määrab aktiivvõimsuse 3faasilises vahelduvvooluahelas.
Alalisvoolu suund on kokkuleppeliselt määratud positiivsete osakeste liikumise suunaga (plussilt miinusele) 3) Elektrivoolu tugevus sõltub pingest.
Alalisvool on vajalik pikkade (nt merealuste) kaabelliinide korral, kus vahelduvvoolu kasutada pole kaablite suure mahtuvuse tõttu võimalik.

Alalisvoolumasina kere on magnetpooluste ja laagrikilpide kinnitamiseks. Peale selle on kere magnetjuhiks, sest selle kaudu sulgub masina põhimagnetvoog.
Alalisvooluajamite kasutamine on keelatud ohtlikes keskkonnatingimustes, sest saadaval on väga piiratud hulgal tule- ja plahvatuskindlaid alalisvoolumasinaid.
Alalisvoolumuundurid – pulsilaiusmuundurid .................................................................. 44 2. Energeetilised süsteemid.

Alalisvool ehk nullsagedusega elektrivool raadiolaineid ei tekita ja sagedusi üle 300 GHz nimetatakse juba optilisteks sagedusteks.
Alalisvooluga keevitades on tagasivoolujuhe kinnitatud keevituskohast kaugele, põhjustab see elektrikaare kõrvalekallet e. magnettuult (Joon.4).
Alalisvoolugeneraator - rakendatakse võimendine, muundab mitteelektrilise energia alalisvooluenergiaksFaasijuhtmes on vool aga 0 juhtmes pole.

Alalisvoolu korral nimetatakse juhi poolt põhjustatud elektritakistust täpsemalt oomiliseks takistuseks või ka aktiivtakistuseks.
Alalisvoolul lühis e. praktiliselt lühis Um (mingi R on) vahelduvvoolul u = Umsinωt tekib i = Imsin(ωt + φ), kus I m = XL
Alalisvooluahelates on vaja täiendavaid ahelaid, mille abil viiakse vool väljalülitumishetkel hoidevoolust väiksemaks.

Alalisvool – laengukandjate liikumise suund aja jooksul ei muutu (voolutugevus ja pinge aja jooksul ei muutu).
Alalisvool on elektrivool, mille suund ja pinge ajas ei muutu, vahelvuvvoolus need aga perioodiliselt muutuvad.
Alalisvool - laengute liikumine juhis,kus aja jooksul voolutugevus ja suund ei muutu nt. akud ja patareid.

Alalisvoolu mootorid - ehitus, tööpõhimõte, liigitus Alalisvoolumootoreid liigitatakse vastavalt ergutusviisile:
Alalisvool on kindlas suunas ajas muutumatu kiirusega toimuv laengute liikumine, mehaanikas nagu ühtlane
Alalisvoolumasinad on pööratavad nagu sünkroonmasinadki, st neid võib kasutada generaatori ja mootorina.

Alalisvoolumootoril on kaks sõltumatut muutujat, mille koostoimes arendatakse pöördemoment.
Alalisvool – vool, mille suund ja tugevus ajas ei muutu; tekib patareis või akus.
Alalisvoolumootoreid on tegelikult mitmeid erinevaid tüüpe sõltuvalt nende võimsusest.

Alalisvoolu töö - Elektrivälja töö laengukandjate suunatud liikumise tagamisel.
Alalisvool - vooluallikas, mis tagab muutumatu pinge, voolutugevus ei muutu.
Alalisvooluks nimetatakse elektrivoolu, mille tugevus ja suund ajas ei muutu.

Alalisvool – elektrivool, mille tugevus ja suund aja jooksul ei muutu
Alalisvoolu korral on laengukandjate suunatud liikumine ühtlane kulgliikumine.
Alalisvool – elektrivool, mille suund ja suurus aja jooksul ei muutu

Alalisvool - elektrilaenguga osakesed liiguvad pidevalt ühes suunas.
Alalisvool - vool, mille suund ja tugevus ajas ei muutu(aku,patarei)
Alalisvool - elektrivooluks nim. laetud osakeste suunatud liikumist.

Alalisvooluks nimetatakse voolu, mille suund ja tugevus ajas ei muutu.
Alalisvoolule on määratud alaliskomponendi pinge ja voolu suhtega.
Alalisvoolumasin on alaliik mis on ettenähtud tööks alalisvooluga .

Alalisvool - elektrivool, mille tugevus ja suund ajas ei muutu.
Alalisvoolumootorid on automaatsüsteemides küllalt levinud täiturid.
Alalisvool – on vool, mille suund ja tugevus ajas ei muutu.

Alalisvool – voolutugevus on alati ühesuguse suurusega.
Alalisvoolumasin on kasutatav nii mootori kui ka generaatorina.
Alalisvool on ajas muutumatu suunaga kestev elektrivool.

Alalisvoolumootor on elektrimootor, mis töötab alalisvooluga.
Alalisvoolumuundurid – pulsilaiusmuundurid Pulsilaiusmuundurid.
Alalisvool – elektrivoolu tugevus ja suund ei muutu.

Alalisvool – elektrivool, mille tugevus ja suund ei
Alalisvool on elektrivool, mille suund ajas ei muutu.
Alalisvooluga keevitamisel on põhiliselt elektroodis miinuspoolus.

Alalisvool – elekter voolab ainult ühes suunas.
Alalisvool - ajas muutumatu voolutugevusega vool.
Alalisvoolumootoron on mootor mis töötab alalisvooluga.

Alalisvooluahela elementideks on alalisvooluallikad ja takistid.
Alalisvoolukaare püsivus on parem kui vahelduvvoolukaarel.
Alalisvoolu võimsus - Ühes ajaühikus tehtud töö.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Alalisvool - Alalisvooluks nimetatakse Vooluallika kasutegur- Elektriahel koosneb elektrivoolu, mille tugevus ja suund ajas ei reeglina vooluallikast, ühendusjuhtmetest ja muutu. Suunaks on valitud positiivsete voolutarbijast ehk koormusest.
Alalisvool – постоянный ток
Alalisvool – переменный ток

Alalisvoolul induktiivsus on praktiliselt → lühis.

Alalisvoolu puhul on takistus lõpmata suur.
Alalisvool on püsiva suunaga vool.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun