Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "aktualiseerida" leiti 26 faili

aktualiseerida – on ju Platoni sõnul igas üksikus nähtuses selle idee teatud viisil kohalolev.
5
doc

Psühholoogia konspekt

Psühholoogia aine ja struktuur Psühholoogia on vaimsete protsesside ja käitumise kirjeldamine tuginedes teaduslikele meetoditele Teaduslik kriteerium: defineerimine, ilma selleta ei saa selgelt midagi öelda empiiriline lähenemine, ilma selleta, kui pole proovinud, siis ei saa kindlalt väita ­ hüpoteesi tuleb kontrollida katsega analüüs, katseid tuleb analüüsida, alles siis...

Filosoofia - Tartu Ülikool
142 allalaadimist
14
doc

Ülevaade psühholoogiast - konspekt

AINEPROGRAMM Õppeaasta: 2008/09 Semester: sügis Aine kood: PSP6001 Aine nimetus eesti keeles: Ülevaade psühholoogiast Aine nimetus inglise Overview of Psychology keeles: Ainepunkte: 3.0 Auditoor...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
678 allalaadimist
17
doc

Etnoloogia ja kultuurantropoloogia

loeng Arvestus: mõisted (50%) + 2 esseed (50%) Etnoloogia ja antropoloogia seisukohalt hõlmab kultuur kõiki inimtegevuse valdkondi. Etnoloogiline pool ­ oluline uurida talurahva elu; rahvust üldiselt. (Tuleb sellest, et rahvaste esindajad hakkasid uurima oma külaelanikkonda; tekkis seoses linnade kujunemisega. Mõisteti, et kultuur on ka talupoegade elu uuri...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
229 allalaadimist
3
doc

Antiikkirjandus

Kordamine. (Vastamiseks 60 min. Esseevormis. Kolmest teemast valida kaks.) 1) Vana-Kreeka kirjanduse arengujärgud Euroopa vanim kirjandus. Täiesti iseseisev ­ ei tugine teiste kirjanduste kogemusele. Vana-Kreeka kirjandusloo võib jagada 4 põhiliseks ajajärguks: Arhailine (kuni 5. saj algus eKr) Hõlmab varase Kreeka kirjandust sugukondliku korra lagunemise ja orjanduslikule korrale üle...

Kirjandus - Keskkool
31 allalaadimist
2
rtf

Vana-Rooma kirjandus

Kirjandus jaotatakse etappidesse vastavalt kirjandusliku ladina keele arenguga. Vanim ajajärk: kuni kreeka eeskujusid järgiva kirjanduse tekkimiseni Roomas. Esimene nimepidi tuntud kirjanik Caecus. Rahvaloomingu ajajärk. Arhailine ajajärk: Andronicusest kuni Cicero kirjandusliku tegevuse alguseni. Kreeka...

Kirjandus - Keskkool
59 allalaadimist
44
pdf

Motivatsioonipsühholoogia konspekt

SISSEJUHATUS MOTIVATSIOONI PROBLEMAATIKASSE Motivatsioon ei tulene ainult õppimisest, bioloogilistest vajadustest, ka mõtlemisest & teistest tunnetusprotsessidest Hedonistlik traditsioon - loomad püüdlevad teatud nähtuste & seisundite poole ning püüavad teisi vältida · Vältiva käitumise põhjused on sellised, mida on raske või isegi võimatu ignoreerida. Näiteks on enamusel inimestest raske luua kehalist k...

Enesejuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
10
docx

Kõnetegevuse psühholoogia 3. seminar

Teema: kõne funktsioonid Mis on kolme kõne vormi erinevused funktsioonide ja vahendite osas? Suulise kõne peamiseks funktsiooniks on partnerite vahetu suhtlemine. Kõne on süntaktiliselt vähe hargnenud, oluline on intonatsioon, paralingvistilsed vahendid.Kasutatakse enimkasutatavaid sõnu, esineb sõnakordust ja palju asesõnu. Mõistmist soodustab situatsioon. Sisekõne peamiseks funktsiooniks on oma teg...

Eesti keel -
143 allalaadimist
44
ppt

Reklaam kui kommunikatsioon

Reklaam kui kommunikatsioon Mõiste "kommunikatsioon" tekkis 19 sajandil ning silmas peeti sõnumite või signaalide transporti mingite vahemaade taha. Keskne idee: sõnumite transport vahemaa taha eesmärgiga kontrollida. See eeldab, et sõnumeid luuakse tsentraalselt, kõige olulisem osapool on saatja: raadiouudised, töömäärused, ajalehereklaam, ilmateated televisioonis, valgusfoori värvi muutumine......

Reklaam -
49 allalaadimist
19
doc

Humanistlik paradigma

Humanistlik paradigma Organismiline lähenemine Abraham Harold Maslow (1908 - 1970) Maslow, A. Motivation and personality. 1954 (1970). Maslow, A. Toward a psychology of being. 1968. Humanistlik psühholoogia American Association of Humanistic Psychology (1962) I Psühholoogia eesmärgid: 1.Uurida inimese kogemust (experiencing person) 2. Uurid...

Isiksusepsühholoogia -
13 allalaadimist
28
pdf

Tarbijakäitumine eksam konspekt

TARBIJAKÄITUMISE OLEMUS JA PÕHIMUDELID 1.1. Tarbijakäitumise ja tarbija olemus Tarbija on lõpptoote või teenuse kasutaja. Tarbija ei ole alati toote ostja ja kasutaja. Isik, kes ostab toote endale või oma perele tarbimiseks. Inimesed erinevad üksteisest vanuse, sissetuleku, hariduse, elulaadi jm alusel ning see mõjutab nende ostutoiming...

Tarbijakäitumine -
185 allalaadimist
19
doc

Organismiline lähenemine, Abraham Harold Maslow

Humanistlik paradigma Organismiline lähenemine Abraham Harold Maslow (1908 - 1970) Maslow, A. Motivation and personality. 1954 (1970). Maslow, A. Toward a psychology of being. 1968. Humanistlik psühholoogia American Association of Humanistic Psychology (1962) I Psühholoogia eesmärgid: 1.Uurida inimese kogemust (experiencing person) 2. Uurid...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
18 allalaadimist
24
doc

Arenguteooriad, Lektüür, Anti Kidron

Arenguteooriad Lektüür Gordon Willard Allporti individuaalse dispositsiooni õpetus Allport on psühholoogias tuntud kõige visama ja põhjalikuma isikuomaduste uurijana. Koos Odbertiga leidsid nad Websteri sõnastiku 1925. Aasta väljandest 18 000 inimest kirjeldavat sõna, millest ligemale neljandik iseloomustab nende hinnangul isiksust.Osa leitud sõnu kirjeldasid iseloomujooni, teised psüühilisi seis...

Arengupsühholoogia - Eesti Kunstiakadeemia
31 allalaadimist
20
docx

Reklaamipsühholoogia konspekt

• Apelleerids peab sihtrühma puhul arvestama motiivide tulenemist kas puudusest või küllusest. • Arvestama peab ka tunnetatud kättesaadavuse faktorit. • Arvestama peab tegelike eesmärkide ja vahendite vahekorda – kas sõnum keskendub neist esimesele või teisele? • Keskkonna faktoriga arvestamine – kujundades keskkonda saab aktualiseerida vajaduse ning suunata käitumist. Emotsioonid Emotsioon hoiak • Emotsionaalne reageering ja hoiak on nagu medali kaks külge, ühe poolega medalit pole. • Hoiakud kujunevad muuhulgas tundeelamuste mõjul, kuid ka emotsioon võib vallanduda eelneva hoiaku tulemusel. • Samas võib hoiak jääda muutumatuks ka muutuva emotsionaalse seisundi korral. Reklaami...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
29 allalaadimist
22
doc

Ülevaade psühholoogiast

ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST Teadmiseks konspekti kasutajale · Kohustuslik kirjandus "Psühholoogia alused" (vt. aineprogramm) aitab oluliselt kaasa terviklikuma ja detailsema pildi kujunemisele teemadest. · Tekstis viide "vt. lk" viitab kohustuslikule kirjandusele ("Psühholoogia alused") · Konspektis sisalduv materjal ei asenda kohustuslikku kirjandus...

Psühholoogia -
51 allalaadimist
38
pdf

Koolipedagoogika

TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOL TÄISKASVANUTE HARIDUSE KESKUS Tiit Marrandi V Õ I M A L U S T E S T M U UTA TÖÖ -- JA TEHNOLOOGIAÕPET ÕPILASEKESKSEMAKS NING DEDUKTIIVSEMAKS Täienduskursuse lõputöö (Koolipedagoogika 21.03. ... 29.08.2002.a.) Juhendas: Mag Kalle Vana Haimres,...

Pedagoogika -
11 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

HUMANISTLIK PARADIGMA KLIENDIKESKNE LÄHENEMINE CARL RANSON ROGERS (1902-1989) Counseling and psychotherapy: newer concepts on practice. (1942) Client-centered therapy: its current practice, implications, and theory. (1951) On becoming a person. (1961). Center for Studies of the Person (1968). La Jolla, CA. Hakkas näitama kuidas toimub eneseaktualiseerimise mehhaanika. Mis on see, mis aitab ja mis ei aita. I PÕHIPÜÜDLUS AKTUALISEERIDA . KAASASÜNDINUD (ACTUALIZING TENDENCY):  Funktsioonide ja organite differentseerumine.  Areng ja kasvamine.  Efektiivsuse suurendamine.  Reproduktsioon.  Tulemus: suureneb sõltumatus, sotsiaalsus ja keerukus (diferentseeritus). II KOGEMUS (EXPERIENCE):  Teadvustatud seisund.  Hinnang, organismi hinnang kogemusele. Kogemus – ainult see mida antud hetkel tunnetan. Sekund hil...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
211 allalaadimist
18
doc

Platoni õpetus teadmisest ja mõtlemisest.

Tänapäeval on enamlevinud nimetuseks sellise inimteadmise komponendi kohta Immanuel Kantilt pärit termin – teadmine a priori. Kuigi anamnesis`e-võimeline mõtlemine on põhimõtteliselt meelelisest kogemusest sõltumatu, võivad meelemuljed olla algtõukeks, mis aitab mõtlemisel hinge kätketud teadmispotentsiaali aktualiseerida – on ju Platoni sõnul igas üksikus nähtuses selle idee teatud viisil kohalolev. Idee kohalolu meeltega tajutavates asjades ilmneb kõige eredamalt viimaste ilus, mis saab ühtlasi olla ka tõukeks “meenutamaks” enda päritolu. Selleks ei ole aga vaja mitte kõiki liiki moodustavaid asju ükshaaval vaadelda – nagu öeldud oleks see enamasti võimatu – vaid piisab mõnest üksikust vaatlusest, mis võib osutuda impulsiks järgnevale mõis...

Filosoofia ajalugu -
5 allalaadimist
50
doc

Õiguslik analüüs ja argumentatsioon 2014/2015 õppeaastal.

06.030 ja P2OG.02.171 Õiguslik analüüs ja argumentatsioon 2014/2015 õppeaastal. =========================================================================== 1. Mis on argument – esitage tähtsaim tunnus, lühikirjeldus ja neli tarvilikku tingimust? Argument on hulk väiteid, mis on esitatud toetama ühte väidet sellest hulgast – teesi või hüpoteesi ehk järe...

Õigus -
229 allalaadimist
12
docx

Antiikaeg, romantism, kristlus

Maslow - Humanistlik psühholoogia eesmärk pole prognoosida ega kontrollida inimese käitumist Psühholoogia eesmärk peaks olema ka mõista inimest, kes on pidevalt muutumises, püüdleb enda potentsiaali rakendamise suunas. Rogers - Isiksuseteooria (seesmised tunded, tendentsid <> traditsioonid, normid: Seesmine tendents ennast aktualiseerida , mis võimaldab elada täisväärtuslikku elu ja realiseerida enda kogupotentsiaali. Kogemuste vältimine, mis sellist elu takistaks – oragnismic valuing process (autentne elu – eksistentsialistidel) Enda aktualiseerimise korral juhindub inimene enda tunnetest ja mitte traditsioonidest jne. Vajadus positiivse tagasisidesuhtumise järgi (väärtuslik olemine), selle “välja teenimine” – teatud tingimused, mille puhul kogetakse teiste...

Ajalugu -
4 allalaadimist
38
pdf

Võimalustest muuta töö- ja tehnoloogiaõpet õpilasekesksemaks ning deduktiivsemaks

Millised toimingud ja vahendid on muudatuste läbiviimiseks vajalikud. Kas ja kuidas peaks edaspidi sellel uurimisteemal jätkatma. On püstitatud järgmised ü l e s a n d e d :  uurida traditsioonilist töö – ja tehnoloogiaõpet ning tuginedes teooriale, püstitada õpilasekesksema ning deduktiivse...

Tehnoloogia - Keskkool
1 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun