Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "aktuaalselt" leiti 22 faili

17
doc

Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt

Üldküsimused: ajalugu, teooria, mõisted, uurimisviisid 1. Rahvaluule mõiste eesti folkloristikas: mõiste kujunemise ajalugu, terminid ja definitsioonid; rõhuasetuste muutused ja nende põhjused. Rahvaluule mõiste on kujunenud kahte telge pidi: vertikaalne telg kujunes sõltuvalt eesti rahvaluule ja kultuuriajaloo, sh. te...

Folkloori ?anrisüsteem - Tartu Ülikool
229 allalaadimist
35
doc

Mõtte mõttest

loj (filos) ­ armastusväärne, armas, kallis f...lî (fil) ­ armastus, püüdlemine millegi poole filÒthj (filotes) ­ armastus sof...a (sofia) ­ tarkus; sofÒj (sofos) ­ tark, asjatundja oma ala meister; filolog...a (filologia) ­ arutlemisarmastus; filopon...a (filoponia) ­ tööarmastus; filosof...a (filosofia) ­ tarkusearmastus, püüdlemine tarkuse poole Filosoofia ei ole mõte min...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
51 allalaadimist
12
doc

TURUNDAMINE LÄBI KESKKONNAMÄRGISE

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond Merly Sepri-Eha AUTH 4 TURUNDAMINE LÄBI KESKKONNAMÄRGISE Uurimistöö Juhendaja: Heli Tooman Pärnu 2008 2 SISUKORD Sissejuhatus...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
43 allalaadimist
2
doc

Ettekanne teemal "MIS ON ÕIGLUS?"

Kõigepealt alustaks ma sõna ,,õigluse" defineerimisega. Õiglus on moraalinorm (norm-hinnang), mis nõuab, et inimese õigused ja kohustused, tegevus ja selle tulemused oleksid omavahel vastavuses. Siin tuleb aga juttu ka mõiste ,,õigus". Õigus on ühiskonna v riigi seadustatud normide kogum. Kõik me oleme samuti te...

Filosoofia - Keskkool
97 allalaadimist
36
doc

ÕIGUSE SOTSIOLOOGIA

02.2006 Eksmil 3 osa: · Referaat (10 %) ­ ruum 322 (kriminaalõiguse õppetool) teemad. Paksult ajakirja nimi, siis artikli autor ja pealkiri. Maht 10-15 lk. Esitamine ­ tuua ruumi 322 või meili teel silvia.kaugja@ut.ee. Esitada hiljemalt 1. maiks; soovitavalt 1.aprilliks. · Seminarid (15 %) · Eksamitöö kirjalik (75 %) Eksamile pääsemiseks referaadi esitamine ja seminarid...

Õigus - Tartu Ülikool
92 allalaadimist
15
doc

Psühhopatoloogia

PSÜHHOPATOLOOGIA Psüühikahäirete avaldumise tasemed: 1) sümptom väljendab haigusliku iseloomuga üksikhälvet psüühilises funktsioonis (nt. meeleolu alanemine, hallutsinatsioon) 2) sündroom enamus psüühilisi haigusi ei avaldu üksiku sümptomi, vaid teatud sageli koosesinevate sümptomite kogumina; nt. depressioonisündroom (meeleolu alanemine, energia vähenemine, rõõmutunde kadumine, lootusetus, süütunne jne...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Tallinna Ülikool
111 allalaadimist
9
doc

Ruja

(Kool) RUJA Referaat Koostas: Juhendas: (Linn, aasta) Sisiukord (Kool)..........................................................................................................................................1 RUJA...

Muusika - Põhikool
25 allalaadimist
8
docx

Aristoteles

Antsla Gümnaasium Andre Luik Referaat Aristoteles Juhendaja: Peeter Lemats 2012 Sissejuhatus Vanakreeka fil...

Filosoofia - Keskkool
26 allalaadimist
4
docx

Filosoofia ja filosoofid

Sokrates tegeles kõlblusse puutuva problemaatikaga ja püüdis selle käigus määratleda kreekalikke voorusi: õiglus, vaprus, vagadus, mõistlikkus jne, mis pidid toonase arusaama järgi tagama inimesele õnneliku elu. Mis on teadmine ja kuidas see toimib ? Platon oli vanakreeka filosoof Sokratese õpilane ja Aristotelese õpetaja ühtlasi ka Ateena Akadee...

Filosoofia - Keskkool
12 allalaadimist
44
odt

Psühhopatoloogia kordamisküsimused

Kordamisküsimused eksamiks (2013) Psüühikahäirete tekkepõhjused Psühhiaatria on arstiteaduse eriala, mis käsitleb psüühikahäirete levikut, etiopatogeneesi, kliinilisi avaldumisvorme, diagnostikat, ravi/rehabilitatsiooni ja ennetamist. Kliiniline psühholoogia on rakenduspsühholoogia valdkondi, mis käsitleb tervise, haiguse, ravi ja raviprotsessis osalejatega seotud psühholoogilisi probleeme. Tekkepõhjuse...

Psühholoogia -
123 allalaadimist
16
doc

Hellenismiaja filosoofia; epikuurlaste koolkond.

Niisiis on Epikurose järgi tajude ja eelmõistete vahendusel meie käsutuses vahetult ilmseid tõdesid, millest me peame lähtuma, kui me tahame otsustada nende arvamuste üle, mis puudutavad asjaolusid, mis ei ole aktuaalselt tajutavad või on tajudele põhimõtteliselt kättesaamatud. Kui on tegemist vaadeldavate asjaoludega, nagu siis kui soovitakse otsustada, kas eemal liikuv elusolend on hobune või härg, tuleb lähemale minnes taju põhjal asi kindlaks teha. Kui aga tegu on mittevaadeldavate asjadega, siis ei ole selline lihtne menetlus loomulikult rakendatav. Neil juhtudel saab Epikurose järgi tõde kindlaks teha nii, et näidatakse, et vastupidise eeldu...

Filosoofia ajalugu -
6 allalaadimist
32
docx

Kordamisküsimused kursuse poliitika ja valitsemise alused eksamiks (sügis 2014)

Nimetage poliitika kujundamise peamised etapid ja iseloomustage nende sisu ja olemust poliitika kujundamise protsessis. Analüüsige ühte aktuaalselt poliitika kujundamise protsessi selles raamistikus. Poliitika kujundamise astmed: 1. Algatamine 2. Sõnastamine 3. Elluviimine 4. Hindamine 57. Andke hinnang millistes poliitika kujundamise etappides on kõige tulemuslikum poliitika mõjutada. ??? Avaliku võimu korralduse alused: valitsus ja avaliku sektori struktuur 58. Töö kolm näidet horisontaalsetest tasakaalu...

Poliitika ja valitsemise... -
86 allalaadimist
4
pdf

Eetika eksam

Tagajärgede teadmine ja mõistmine sõltub konkreetsest inimesest. Inimesed hakkaksid pidevalt pole ka kunagi võimalik teada saada, kas need väited üldse millelegi osutavad. Eetikaotsused pole faktuaalselt, ratsionaalselt ega intuitiivselt õigustatavad. Eetikaterminid ei omista omadusi, ja nende oma “kasu” arvutama (ja mõned arvutaksid paremini kui teised!)); 5. Õigustab ebamoraalseid tegusid (Paljude väitel võib utilitarism kaasa tuua selliste tegude õigustamine, mis on ebamoraalsed: tähendus pole mitte faktuaalne, vaid pigem emotiivne. Moraaliotsustused pole väited. Neil puudub tõeväärtus ning nad ainult v...

Ühiskond -
21 allalaadimist
50
doc

Õiguslik analüüs ja argumentatsioon 2014/2015 õppeaastal.

üks tõend võib olla küllaldane uurimisversiooni püstitamiseks, kuid ei ole küllaldane inimese süüdimõistmiseks kohtus Tõendamist saab tõendiargumendi ja maailma sündmuste ajalise seotuse alusel liigitada: 1) Osutamistõendid – tõendavad aktuaalselt olemasolevaid asju või jätkuvaid sündmusi. 2) Rekonstruktsioonitõendid – tõendavad möödunud-lõppenud sündmusi 3) Prognoositõendid – tõendavad tulevasi sündmusi (nende olemasolevaid põhjusi ja tõenäosust). 50. Mida tähendab õigusemõistmises ’asjaolu’? Mis on asjaolu ja tõendi seos? Mis on ’tõendamisese’? Mis määrab tõendamiseseme kriminaalmenetluses? Mis määrab tõendamiseseme hagime...

Õigus -
229 allalaadimist
10
odt

ARISTOTELES

Elemendid on tuli, õhk, vesi ja maa. Need elemendid kujutavad endast algmateeriat (vormita mateeriat), mille vormiks on üks alg- kvaliteedivormide kombinatsioonidest (vastavalt kuum-kuiv, kuum-niiske, külm-niiske ja külm-kuiv). Asjal kui mateeria ja vormi kombinatsioonil on võime (potents) võtta omakorda teatud vorme. Et see teoks saaks, on tarvis mõnd asja, millel see vorm juba tegelikult (aktuaalselt) on. (Tõsi küll, see ei ole päris alati nii. Erandiks on näiteks alamate loomade isetärkamine.) Põhjus meenutab alati tagajärge; tagajärg eeldab sama vormiga põhjuse toimet. Põhjuslikkus Aristotelese põhjuslikkuseprintsiibil on kaks alust. Esiteks leidis Aristoteles koos varasemate vanakreeka filosoofidega, et miski ei saa sündida mittemillestki (ex nihilo nihil fit). Eelnevalt olemasolev materiaalne substraat (mateeria) mu...

Filosoofia - Kutsekool
6 allalaadimist
20
doc

Kindlustusõigus konspekt

Kindlustusetüübid jagunevad: Avalik kindlustus (sotsiaalkindlustus) –Avalik –Kohustuslik –Universaalne –Solidaarne Erakindlustus –Individuaalne –Vabatahtlik –Vabad valikud –Aktuaalselt arvutatud preemia vastavalt hüvituse suurusele 2. Mis on kindlustuse eesmärk? Kindlustus võimaldab isikul anda oma ettevõtmistega seotud riskid üle kindlustusseltsi kanda. Süsteemina on ta suunatud riskidega seotud majanduslike kahjude katmiseks, ettenägematute ja ootamatult esinevate kahjude hüvitamiseks eelnevalt kokkulepitud alusel. 3. Millised on kindlus...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
78 allalaadimist
22
doc

TÖÖTAJATE HINDAMINE JA MOTIVEERIMINE VÄIKEFIRMAS

TÖÖTAJATE HINDAMINE JA MOTIVEERIMINE VÄIKEFIRMAS Ainetöö Juhtimises Tallinn 2003 Töötajate hindamine ja motiveerimine väikefirmas 2 SISUKORD Sissejuhatus............................................................................................. 3 1...

Töö- ja palgakorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
134
doc

Rahvusvaheliste suhete ajalugu - Antiikajast kuni Esimese maailmasõjani.

Rahvusvahelise süsteemi olemus. Erinevad rahvusvaheliste suhete süsteemi tüübid ja mudelid. Nende ühis- ja erijooned. 2. Riikide teke Egiptuses ja Sumeris. Vana-Idamaade imperiaalsed süsteemid (Vana- Babüloonia, Assüüria, Pärsia, Hiina ja India). 3. Kreeka polistest koosnev süsteem ja selle ühendamine Makedoonia ülemvõimu...

Rahvusvaheliste suhete ajalugu -
5 allalaadimist
51
docx

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR Psühholoogia aine Psühholoogia on teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas. See on teadus, mille raames kirjeldatakse ja mõõdetakse elusorganismide, seaduspärasusi psüühilistes protsessides ja nendega seotud välises käitumises. Psühholoogia uurib, kuidas väline mõjustus muutub si...

Psühholoogia - Keskkool
1 allalaadimist
12
docx

RIIK, POLIITIKA JA VALITSEMINE

Töö näide ja selgita üht viimasel ajal aktuaalselt valdkonnapoliitikat. Valdkonnapoliitika Probleemid Võimalik lahendused Kulude kokkuhoid ja Sotsiaalpoliitika Haigekassa 33 miljoni optimeerimine euro suurune patsientidele liiga eelarvepuudujääk tegemata: soodsamat...

Politoloogia - Keskkool
21 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun