Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "aktsionäridest" leiti 23 faili

30
doc

Raha ja rahapoliitika Eesti Vabariigis

TARTU ÜLIKOOL PÄRNU KOLLEDZ RAHA JA RAHAPOLIITIKA EESTI VABARIIGIS Kursusetöö makroökonoomikas Pärnu 2003 SISUKORD SISUKORD....................................................................................................................2 SISSEJUHATUS...

Makroökonoomika - I Studium
252 allalaadimist
57
doc

Ühinguõigus

ÜHINGUÕIGUSE PÕHIMÕISTED 1.1. Ühinguõiguse mõiste ja koht õigussüsteemis Kuulub eraõiguse alla; üks kandvamaid osasid TsÜSi kõrval. Ühigus ei puuduta ainul ühinguid vaid ka laiemalt kõiki muid äritegevusega seotuid füüsilisi ja juriidilisi isikuid (sihtasutus, füüsilisest isikust e...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
376 allalaadimist
37
doc

Ühinguõigus

Kokku 11 seminari 2 puudumist on lubatud - siis ei hakata midagi nõudma Kui on üle 2 puudumise, siis tuleb kõik seminarid järele vastata. Järelevastamiseks üks võimalus Vuti juures, 2ha aega. VÕS võiks ka kaasas olla. Ühinguõiguse kaasused 1. Osaühingu osanikud valisid juhatuse liikmeks A, kes kanti juhatuse liikmena ka äriregistrisse. Kahe nädala möödumisel kande tegemisest tegid osanikud uue otsuse, mil...

Õigus - Tartu Ülikool
625 allalaadimist
33
docx

Rahanduse aluste kontrolltöö vastused

Nimetage rahanduse erikursusi. Rahandus kui õppeaine on väga mitmetahuline ja koosneb mitmest erikursusest: ettevõtte rahandus, pangandus, investeeringud, finantsturud, rahateooria, kinnisvara rahndus jms. 80. Millega tegeletakse finantsjuhtimises? Finantsjuhtimises on omavahel põimunud finantsarvestus, mikro- ja makroökonoomika, statistika ning matemaatika. Järjest rohkem on hakatud rõhu...

Rahanduse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
590 allalaadimist
3
docx

Presidendikõne analüüs

aastavahetuse tervituskõne analüüs Nimi Grupp Minu analüüsi teemaks on T. H. Ilvese 2007/2008. aastavahetuse tervituskõne. Presidendi tervituskõne on suunatud kogu Eesti rahavale ja ka...

Eesti keel - Tallinna Majanduskool
80 allalaadimist
6
docx

Euroopa Liidu õigus konspekt

VAHETU ÕIGUSMÕJU Vahetu õigusmõju -Euroopa Kohtu poolt tuletatud doktriin, pole aluslepingutes. EL õigusnormid, millele üksikisikud saavad otse tugineda (piisavalt selged, täpsed ja tingimusteta, et neid saaks kasutada üksikisikute poolt siseriiklikes kohtutes). Saab nõuda, et mõni teine üksikisik või riik taolisi õigusi täidaks. Üksikisikud saavad lisaks siseriiklik...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
462 allalaadimist
7
doc

Ühinguõiguse kaasused 2012 AÜ

Ühinguõiguse kaasused 2012 AÜ 1 I Äriregister 1. Osaühingu osanikud valisid juhatuse liikmeks A, kes kanti juhatuse liikmena ka äriregistrisse. Kahe nädala möödumisel kande tegemisest tegid osanikud uue otsuse, millega kutsusid A juhatusest tagasi. A-le teatati otsusest ülejärgmisel päeval. Hiljem selgus, et A oli tagasikutsumise ja...

Ühinguõigus - Tartu Ülikool
325 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

EESTI-AMEERIKA ÄRIAKADEEMIA JUHTIMISE ALUSED Konspekt Koostaja: Ain Karjus 2012/2013. õa. SISUKORD Jrk. nr. Nimetus Lk. nr....

Juhtimine -
170 allalaadimist
13
doc

Eksam majanduses

Majandusteaduse põhiidee on a) inimese soovid on piiratud b) ressursid ei ole piiratud c) oma piiratud ressursse kasutades peavad inimesed tegema valikuid d) nappuse, piiratud ressursside probleem on vaid arengumaades 2. Kõige mõjuvam on hinnaindeksi kasvu (inflatsioonimäära) peatamiseks: a) uue raha kehtestamine b) eelarve tasakaalustamine c) keskpanga funktsioonide piiramine d) maksumäärade tõst...

Majandus -
77 allalaadimist
49
doc

Eksamikonspekt aines Ühinguõigus

Mis on ühing Õigusnormide kogum, mis reguleerib ühingutega seonduvaid küsimusi. A)Ühingu põhiõiguslik regulatsioon on, et tegemist on võlasuhetega. ühingu loomisel on sellised tagajärjed ­ omavahelised suhted, nad on seotud nii,et kõigil on vastastikkused õiguse dja kohustused, KUID tuleb juurde veel see, et see on neil ühine ­...

Ühinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
287 allalaadimist
16
doc

Eksami kaasused aines Ühinguõigus

Äriregistrile esitati kandeavaldus, millega paluti kanda äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana 12-aastane alaealine. Kohtunikuabil, kes asja menetles, tekkis kahtlus sellise registrikande motiivides ja ta palus kohalikul omavalitsusel eestkosteasutusena esitada oma arvamus kande tegemise võimalikkuse kohta. Omavalitsuse poolt esitatud andmetest selgus, et alaealisel ei ole ettevõt...

Ühinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
498 allalaadimist
8
pdf

Euroopa Liidu eksami konspekt

VAHETU ÕIGUSMÕJU Vahetu õigusmõju -Euroopa Kohtu poolt tuletatud doktriin, pole aluslepingutes. EL õigusnormid, millele üksikisikud saavad otse tugineda (piisavalt selged, täpsed ja tingimusteta, et neid saaks kasutada üksikisikute poolt siseriiklikes kohtutes). Saab nõuda, et mõni...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
192 allalaadimist
74
doc

Ühinguõigus kaasused

Kokku 11 seminari 2 puudumist on lubatud - siis ei hakata midagi nõudma Kui on üle 2 puudumise, siis tuleb kõik seminarid järele vastata. Järelevastamiseks üks võimalus Vuti juures, 2ha aega. VÕS võiks ka kaasas olla. Ühinguõiguse kaasused 1. Osaühingu osanikud valisid juhatuse liikmeks A, kes kanti juhatuse liikmena ka äriregistrisse. Kahe nädala möödumisel kande tegemisest tegid osanikud uue otsuse, mil...

Majandus -
89 allalaadimist
5
docx

Õiguse mõiste ja õigussüsteem

Aktsiaseltsi ja sihtasutuse puhul on nõukogu olemasolu kohustuslik, osaühingu ja tulundusühistu puhul aga sõltuv kas asutajate endi soovist (st põhikirjas sätestatust) või seaduses loetletud kriteeriumite täitmisest; üldkoosolek, mis on juriidilise isiku kõrgeim organ (kuid ei ole juhtorgan), koosneb juriidilise isiku osanikest või aktsionäridest (mittetulundusühingu puhul liikmetest), juhatuse ja nõukogu liikmed aga ei pea ise olema osanike või aktsionäride ringi kuuluvad isikud; Juriidiline isik lõpetatakse: 1) üldkoosoleku või muu pädeva organi otsusega; 2) seaduses, põhikirjas või ühingulepingus seatud eesmärgi saavutamisel; Sundlõpetamine: 1) Juriidiline isik lõpetatakse kohtumäärusega siseministri või muu selleks seadusega õi...

Ettevõtlus -
6 allalaadimist
12
docx

Mina ja ettevõtlus

 Kui palkate töötajad, tuleb töötajad registreerida tööle asumise päeval Maksu- ja Tolliametis. 5.Osaühingu lõpetamise otsus ja lõpetamisavalduse esitamine Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Vabatahtliku lõpetamise aluseks on osanike koosolek, kus otsuse peab heaks kiitma vähemalt 23 koosolekul osalenud aktsionäridest . Osaühingu lõpetamiseks tuleb juhatusel esitada äriregistrile avaldus (kirjalikult või elektrooniliselt ettevõtjaportaalis) ja aktsionäride lõpetamisotsus koos üldkoosoleku protokolliga. Osaühing lõpetamise otsus ja avaldus Likvideerimine Osaühingu lõpetamise otsusele ja avalduse esitamisele järgneb likvideerimine, mille jooksul on teil oluline jälgida kindlat tegevuste järjekorda. Likvideerimine koosneb järgmiste...

Ettevõtlus - Kutsekool
10 allalaadimist
26
odt

Osaühing

Tekkivad kahjud võivad ohustada tööandja ettevõtte majanduslikku stabiilsust. 10 Osaühingu lõpetamine ja lõpetamisavalduse esitamine Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Vabatahtliku lõpetamise aluseks on osanike koosolek, kus otsuse peab heaks kiitma vähemalt 2 või 3 koosolekul osalenud aktsionäridest. Osaühingu lõpetamiseks tuleb juhatusel esitada äriregistrile avaldus (kirjalikult või elektrooniliselt ettevõtjaportaalis) ja aktsionäride lõpetamisotsus koos üldkoosoleku protokolliga. Osaühingu lõpetamise otsusele ja avalduse esitamisele järgneb registrist kustutamine, mille jooksul on teil oluline jälgida kindlat tegevuste järjekorda. Registrist osaühingu kustutamine koosneb järgmistest etappidest: • Osaühing...

Analüüsimeetodid... - Kutsekool
20 allalaadimist
4
docx

Osaühing

Otsus loetakse tühiseks ka seaduses sätestatud muudel juhtudel (Õigusõpetus, 2012). 1.3 Lõpetamine Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Tavaliselt on vabatahtliku lõpetamise aluseks osanike koosolek, kus otsuse peab heaks kiitma vähemalt 23 koosolekul osalenud aktsionäridest vastasel juhul osaühingut ei lõpetata. Samuti osaühingu lõpetamiseks tuleb juhatusel esitada äriregistrile avaldus, mis võib olla nii kirjalik kui ka elektrooniline. Mis ühtlasi tuleb teha ettevõtjaportaalis. Ning juhatusel tuleb samuti esitada aktsionäride lõpetamisotsus koos üldkoosoleku protokolliga. Osaühingu lõpetamise otsusele ja avalduse esitamisele järgneb likvideerimine, mille jooksul on oluline jälgida kindlat tegevus...

Ühinguõigus - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused?  avalik võim; territoorium, millel see avalik võim kehtib; rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud: Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabar...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist
40
docx

OSAÜHING JA FIE

Ettevõtte lõpetamine 1.1 Osaühingu lõpetamise otsus ja lõpetamisavalduse esitamine Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Vabatahtliku lõpetamise aluseks on osanike koosolek, kus otsuse peab heaks kiitma vähemalt 23 koosolekul osalenud aktsionäridest . Osaühingu lõpetamiseks tuleb juhatusel esitada äriregistrile avaldus (kirjalikult või elektrooniliselt ettevõtjaportaalis) ja aktsionäride lõpetamisotsus koos üldkoosoleku protokolliga. 1.2 Likvideerimine Osaühingu lõpetamise otsusele ja avalduse esitamisele järgneb likvideerimine, mille jooksul on teil oluline jälgida kindlat tegevuste järjekorda. Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest: 1.likvideerijate mää...

Majandus - Kutsekool
3 allalaadimist
12
xlsx

Ettevõtte likvideerimine

Likvideerimine Äriregistrile peab esitama avalduse tegevuse lõpetamise ja registrist kustutamise kohta. FIE kustutatakse äriregistrist tema avalduse alusel. Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Vabatahtliku lõpetamise aluseks on osanike koosolek, kus otsuse peab heaks kiitma vähemalt 23 koosolekul osalenud aktsionäridest . Osaühingu lõpetamiseks tuleb juhatusel esitada äriregistrile avaldus (kirjalikult või elektrooniliselt ettevõtjaportaalis) ja aktsionäride lõpetamisotsus koos üldkoosoleku protokolliga. Aktsiaseltsi vabatahtlik lõpetamine toimub aktsionäride otsuse alusel. Üldjuhul koosneb aktsiaseltsi lõpetamine kolmest olulisest etapist: lõpetamisotsuse tegemine ja lõpetamisavalduse esitamine; likvideerimine; aktsiaseltsi kustutamine äriregistr...

Majandus - Kutsekool
1 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun