Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "aktsiisist" leiti 20 faili

32
ppt

Energiamajandus

Energiamajandus Kaasaeg ja tulevik Energiamajanduse põletavamad probleemid ·Energiatarbe kiire kasv ·Kvalitatiivselt kõrgemal tasemel oleva energia vajaduse kasv ·Ressursi ja tarbimise ebaühtlane jaotus ·Traditsiooniliste energiaressursside ammendumine ·Energiajulgeolek (varustuskindlus) ·Keskkonnaprobleemid Maailma energiatarbe prognoos Maailma primaarenergia tarbe kasv 1980-20...

Geograafia - Keskkool
132 allalaadimist
4
doc

Biodiisel

Biodiisel: Flowerpower Biodiisel on maailmas kõige levinum biokütus, mida Euroopas toodetakse peamiselt rapsiõlist. Juhtiv biodiisli tootja ja tarbija on Saksamaa 1 145 tuhande tonniga aastas. Nagu tavalist diiselkütust, kasutatakse biodiislit sisepõlemismootorites, kusjuures enamus kaasaegseid (alates a. 2000) sõidu ­ja veoautode diiselmootore...

Auto õpetus - Kutsekool
61 allalaadimist
5
doc

SÄÄSTVA ARENGU IDEEDE JÄRGIMINE TAASTUVENERGIA ARENGUKAVADES

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond ÕIGUSE INSTITUUT Keskkonnapoliitika SÄÄSTVA ARENGU IDEEDE JÄRGIMINE TAASTUVENERGIA ARENGUKAVADES Tallinn 2010 Säästva arengu idee põhineb inimeste soovil panna kokkukõlama ühiskonna kaks peamist eesmärki- saavutada majanduslik kasv, mi...

Keskkonnapoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
24
pdf

Biokütuste kasutamise potentsiaal Eestis

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus ja maaehitusinstituut Liis Punt Loodusvarade majandamise ökonoomika Biokütuste kasutamise potentsiaal Eestis Referaat Juhendaja: Risto Sirgmets Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Loodusvarade kasutamise... - Eesti Maaülikool
57 allalaadimist
1
rtf

optimeerimine majanduses 1kt vastused variant B

1(2p). Kui hinnaga P kauba iga ühiku q pealt makstakse aktsiisi t, siis kauba pakkumisfunktsioon on qS = (P ­ t )/ 2 ­ c (c>0 ). Olgu nõudlusfunktsioon qD = a - P/ 2 (a>0 ). a) Leida tasakaaluhind P* ja tasakaalukogus q*, mis sõltuvad aktsiisist t. b) Leida kogu maksutulu T = t q* maksimaalne väärtus t suhtes. 2(3...

optimeerimine majanduses - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
4
docx

Tollieeskirjad

Tollieeskirjad Tollimaks on maks, mis lisatakse sissetoodavatele (imporditavatele) kaupadele, et piirata sissetoodavat kaupa ning toetada väljaminevat (eksporditavat) kaupa, mõjutades nii nende konkurentsivõimet. Euroopa Liidu sees tollimakse ei ole. Tollimakse võib liigitada ka soodustollimaksudeks, kolmandate riikide tollimaksudeks ja erimeetmeteks. Soodu...

Logistika - Kutsekool
35 allalaadimist
4
docx

Ühiskonna kujunemine

Eesto in iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu 2. Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik. Eesti on riiklikult korralduselt ühtne riik, mille territooriumi haldusjaotuse sätesta...

Ühiskond - Kutsekool
21 allalaadimist
2
doc

Takistused, elektrivool, Ohmi seadus, valemid - kordamine füüsika kontrolltööks, 11. klass

Takistuse sõltuvus juhi mõõtmetest ja materjalist Juhi takistus sõltub juhi pikkusest, ristlõike pindalast ja juhi materjalist. Eritakistus näitab, kui suur on ühikulise pikkuse ja ristlõikepindalaga juhi takistus. Väikese eritakistusega materjalid on head elektrijuhid. Nt. Vask, hõbe, kuld, alumiinium. Suure eritakistusega juhte kasutatakse elektriliste küttespiraalide valmistamiseks. Need...

Füüsika - Keskkool
43 allalaadimist
11
docx

Teater ja ühiskond: ühiskondlikud protsessid teatrielu mõjutajana

Tartu Ülikool Teater ja ühiskond: ühiskondlikud protsessid teatrielu mõjutajana Essee Tartu 2013 Sisukord Sissejuhatus Kultuur on üks osa iga rahvuse ning ka üksikisiku identiteed...

Teatriajalugu -
27 allalaadimist
7
docx

Teede hooldus ja korrashoid - küsimused - vastused

Eesti teede arengu lühiajalugu ja teehoolde ajalugu, 1928 välja antud maanteeseadus; 1669 Rootslased kaardistasid1816 pandi teekohustus talupoegadele,1918 loodi maanteeamet, 1928 kehtestatakse maanteeseadus, 1958 hakati TIPis õpetama , alates 2011 neli regionaalset asutust 2. Teeseaduse punktid, mis on seotud teehooldega; Teehoid, Tee ehitamine, Te remontimine, tee hooldamine Tee suhtes...

Tehnomaterjalid -
33 allalaadimist
117
docx

Haldusõiguseõpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
151 allalaadimist
14
pptx

Maksunduse kursusel teema: Kütuseakstiis

Kütuseakstiis AnnaBugajova Kütuseks loetakse mootorikütust ja kütteõli Tahkekütuseid kütusesarnast toodet ja biokütust. Kütustelt tekib aktsiisimaksukohustus kütuste tarbimisse lubamisel teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel Aktsiisimaksukohustuse tekkimise hetk sõltub: tarbimisse luba aktsiisikaupade käitleja staatust kütuse kasutusele võtm...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
52
ppt

Demograafiline üleminek

Riigi sotsiaalpoliitika • Sotsiaalse ja Rahvastikupoliitika programm, mille prioriteetideks on imikute ja väikelaste tervishoiu parandamine ning HIVAIDSi ennetamine. • Riik toetab sünnituse eelset ja järgset emapuhkust. • 30% United Nationsalkoholi aktsiisist Population Division, läheb Prospects: World Population tervishoiuprogrammide The 2010 toetamiseks. Revision (2011). http:www.prb.orgpdf11world-at-7-billion.pdf http:briennacaldwell.theworldrace.org Sündimus väheneb - Guatemala Sooline ebavõrdsus näide • On siiski endiselt suur ja väheneb aegl...

Demograafia - Keskkool
24 allalaadimist
18
doc

Kordamisküsimused aktsiisi eksamiks

Milline on põhjendatud kadu? Põhjendatud kaod võib tinglikult jaotada kaheks: kaod, mis on piiratud kehtestatud normidega (nt ladustamine ja vedu) ja normideta kaod, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (nt välgulöögist tekkinud plahvatus). 28. Milline on põhjendamata kadu? Põhjendamata kadu on aktsiisikauba kadu, mis tekkis aktsiisilaopidaja, tema töötaja, aktsiisikauba vedaja või tootja või aktsiisist vabastatud aktsiisikauba kasutaja süüteo või lohakuse tõttu, samuti aktsiisikauba kadu, mille tekkimise põhjendus või tõendusmaterjal ei ole piisav. 29. Mis on normatiivne kadu? Normatiivne kadu e loomulik kadu 30. Mis on erakorraline kadu? 31. Mis on tagatis aktsiiside puhul? Milleks seda vaja on? Tagatis esitatakse ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu toimetatavalt, aktsiisilaos toodetavalt, ladustatavalt ning aktsiisilaost lä...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
15 allalaadimist
18
pptx

Kütuseaktsiis

AKTSIISIDEKLARATSIOON  Aktsiisi deklareeritakse kütuse  aktsiisideklaratsiooniga, mis koosneb kolmest  tabelist (tabel A: kõik kütused, välja arvatud  tabelites B ja C deklareeritavad kütused, tabel B:  biokütuse ja muu kütuse segud, tabel C:  tahkekütused).  AKTSIISIVABASTUS  Aktsiisist  vabastatakse teatud liiki või teatud  otstarbel kasutatavad kütused. Näiteks on  aktsiisist vabastatud biokütused, laevades ja  lennukites kasutatav kütus, mineraloogilistes  protsessides kasutatav kütus, soojuse tootmiseks  kasutatav kütus, laevavarustaja ja  kütusekäitleja poolt käideldav kütus, reisija  poolt ning sõiduki standardses paagis Eestisse  toimetatav kütus (kehtivad kogu...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
5
docx

Hinnang Eesti ühiskonnale sotsiaaleetiliselt positsioonilt

Hinnang Eesti ühiskonnale sotsiaaleetiliselt positsioonilt STSTB, 1. kursus Eestis on mitmeid ühiskondlikke probleeme mis majanduse arengut ja ühiskonna heaolu tagasi hoiavad. Rahvatervis, haridus, tööhõive ja vananev elanikkond on ainult osa probleemsetest valdkondadest, mis ei kao iseenesest va...

Sotsiaaltöö - Tallinna Ülikool
18 allalaadimist
210
pdf

1 Tervisekäitumine II loeng 2017 Moodle

42 Ebasoovitava käitumise maksustamine 01.01.1995 tubakaseadus- tubakaaktsiis ca 60% jaehinnast 01.01.2001 alkoholiseadus, alkoholiaktsiis Riigieelarvesse, ei ole seotud tervisevaldkonna investeeringutega 3,5% hasartmängudest laekuvast aktsiisist läheb fondi – Hasartmängumaksunõukogu, sellest 0,5% on märgitud liikumise ja spordi valdkonna toetamiseks. Algusperiood 1995-2001 RAVIKINDLUSTUSE EELARVE: TERVISHOID Fond loodi ravikindlustuse eelarvest, koordineeris nõukogu. •1995 – Tervisekaitselise Sihtkapitali nõukogu •1997-2001 Rahvatervise Arendusnõukogu •Rahastati projektitaotluste alusel, eesmärgiks luua nõudlus tervist edendavateks tegevusteks ja tekitada v...

Psühholoogia -
17 allalaadimist
20
doc

Kilekottide maksustamine Eestis

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahanduse ja majandusteooria instituut Kristina Mazova Kilekottide maksustamine Eestis Uurimistöö Juhendaja: Jelena Rõbakova Tallinn 2017 Deklareerin, et olen koostanud töö iseseisvalt ja olen viidanud kõikidele töö koostamisel kasutatud te...

Majandus -
3 allalaadimist
100
pdf

LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA ÕPPEMATERJAL Koostas Paavo Kaimre TARTU 2016 1 SISSEJUHATUS AINEKURSUSESSE LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA 5 Loodusvarade majandamise ning ke...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
6 allalaadimist
5
docx

Lepinguliikide võrdlus

Alkoholipoliitika eesmärk on vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset, majanduslikku ja tervisekahju. Eesmärk pärineb 2014. aastal ilmunud alkoholipoliitika "Rohelisest raamatust", kus on välja toodud kõnekas fakt, et Eestis tarbiti 2012. aastal 10,3 liitrit absoluutset alkoholi aastas täiskasvanud inimese kohta ja sellega kuulus Eesti Euroopas enim alkoholi tarbivate riikide...

Müügikorraldus - Kutsekool
1 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun