Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Aistingutel on piirid; osa reaktsioonidest on jälditavad ja tuvastatavad objektiivselt ilmnevate liigutustena, liikumistena, kehaprotsesside väliselt nähtavate muutustena, osa reageeringutest jääb kesknärvisüsteemi tasemele; osa reageerimisprotsesse on paratamatult eelteadvuslikud, eelteadvuslikele protsessidele võib järgneda aisting kui subjektiivne vastus ärritajale. Aistingutes kajastub objektide kvaliteet.
Aisting on vahetu tunnetusprotsess, mis peegeldab esemete, ja nähtuste üksikomadusi . Analüsaator on ärritusi töötlev närvimehhanism, mis koosneb: 1)retseptoritest – võtavad ärritusi vastu ja muundavad ärritusenergia närviimpulssideks; 2)närvikiududest – mis toimetavad närviimpulsse edasi; 3)vastavast peaaju piirkonnast – kus toimub närviimpulssidena saabunud info töötlemine.
Aisting on meelelise tunnutuse lihtsaimaks vormiks,milles antakse välismaailma esemete ja nähtuste algkvaliteet:raskus,temperatuur,värv,heledus, valjus,suurus,maitse,lõhn jne.Mõjutus meeleorganeile võib olla lähtunud väliskeskkonnast,kuid võib olla pärit ka organismi sisekeskkonnast.Tervikuna on aisting aluseks organismi esmasele orienteerumisele ümbritsevas ja iseendas.

Aisting on meelelise tunnetuse lihtsaimaks vormiks, milles antakse välismaailma esemete ja nähtuste algkvaliteet:raskus, temperatuud, värv, heledus, valjus, suurus, maitse, lõhn jne.Mõjutus meeleorganeile võib olla lähtunud väliskeskkonnast (valgus, heli jne) kuid võib olla pärit ka organismi sisekeskkonnast.
Aistinguinstinkt on puhas tõde, kui inimene on näiteks allergiline mingi toiduaine vastu siis ei kao ta loomusest iha selle vastu, kuigi selle söömine võib kujuneda talle eluohtlikuks. Kolmandaks Descartes väidab oma meditatsioonis, et matemaatilised algtõed on need, milles me võime täiesti kindlad olla.
Aistingu eeldused on sel ajal reaalselt olemas , kuid tedvustamatta, see sõltub nüüd aistingu varjatud perioodist, erinevatel aistinguliikidel on see erinev NÄITEKS: Puudutuse puhul on see keskmiselt 130 millisekundit ja valu puhul 370 millisekundit, kuid ka see näitaja on igal inimesel erinev.

Aisting - on vahetu tunnetusprotsess, mis peegeldab esemete ja nähtuste üksikomadusi. Klasikaliselt eristatakse meelte järgi- nägemise kuulmise haistmise, maitsmise ja kompe ehk puutehaistingut. Tunnetusprotsessid: aisting, taju, tähelepannu, mälu, mõtlemine, kujutlus, keel.
Aisting – tunnetusprotsess, mis annab informatsiooni nähtuste ja esemete üksikomaduste kohta ning tekib siis, kui mingi ärritaja mõjub otseselt meeleelundile.Aistingud on jaotatud meelte järgi nägemis-,kuulmis-,haistmis-,maitsmis- ja kompe- ehk puuteaistinguks.
Aisting - Aisting on vahetu tunnetusprotsess, mis peegeldab esemete, ja nähtuste üksikomadusi Retseptorite alusel aistingud-Eksterotseptiivsed- nägemine, kuulmine, haistmine,Interotseptiivsed- nälja, kehatemperatuuri, tasakaaluaistingud,

Aistingul on enamasti oma emotsianaalne värving, mis mõjutab psüühilist tegevust (nt. roheline värv rahustab, punane ergutab jne). Aistinguks ei loeta mälus talletunud esemete ja nähtuste omaduste esindamist kujutluses ja fantaasias.
Aistingute seaduspärasused on adaptatsioon ehk ärritajaga kohanemine, kompensatsioon ehk ühe aistinguliigi korvamine teisega ja sünesteesia ehk ühele meeleelundile iseloomuliku aistingu teke teise meeleelundi ärritamisel.
Aisting – peegeldab objekti üksikuid omadusi (värvus, suurus, maitse, siledus). Taju - peegeldab ümbritsevaid objekte ja nähtusi terviklikult, koosneb aistingutest kuid pole nende lihtne summa.

Aisting on korrastatud ärritus, • Kuidas on see võimalik? • Taju on korrastatud aisting, • KUNA ME TÖÖTLEME KÕIKE VASTAVALT OMA • Mõiste on korrastatud taju, MÕTLEMISVORMIDELE.
Aisting on kõige lihtsam psüühiline protsess,mis peegeldab esemete ja nähtuste üksikuid omadusi ja tekib siis kui mingi ärritaja mõjub otseselt meie meeleelundile ehk analüsaatorile.
Aisting on   Ps.   protsess,   mille   kaudu   inimene   saab   infot   erinevate   esemete,   nähtuste   jm  üksikute   omaduste   kohta,   mis   ongi   aistingud.

Aisting on kõige lihtsam tunnetusprotsess, mis peegeldab esemete ja nähtuste üksikuid omadusi ja tekib siis, kui mingi ärritaja mõjub otseselt meie meeleelundile.
Aisting on ajaline protsess, ärrituse vastuvõtmine, närviimpulsside tekkimine, edasikandumine, töötlemine ja tunnetamine mingi konkreetse aistinguna võtab aega.
Aisting on tunnetusprotsess, mis annab informatsiooni esemete ja nähtuste üksikomaduste kohta ja tekib, kui mingi ärritaja mõjub otseselt meie meeleelundile.

Aistingud on neile adekvaatsetele ärritajatele reageerimise vorm- see tähendab,et ärritajatel peavad olema kindlad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed omadused.
Aistingud on adekvaatsele ärritajale reageerimise vorm- ärritajal peavad olema kindlad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed omadused, ka intensiivsus ja vältus.
Aisting on korrastatud ärritus, - Taju on korrastatud aisting, - Mõiste on korrastatud taju, - Teadus on korrastatud teadmine, - Tarkus on korrastatud elu.

Aistingud on determineeritud kesknärvisüsteemi, mitte füüsilise stiimuli poolt – seega on meie teadmised maailmast piiratud meie tajusüsteemide poolt.
Aisting ON TUNNETUSPROTSESS, MIS ANNAB INFORMATSIOONI ESEMETE JA NÄHTUSTE ÜKSIKOMADUSTE KOHTA; TEKIB, KUI MINGI ÄRRITAJA MÕJUB OTSESELT MEELEELUNDILE.
Aistingute põhjuseks on miski, mis erineb meie mõtlemisest, seetõttu on kindel, et peale mõtleva hinge ja Jumala on olemas ka materiaalne maailm.

Aisting on väliste objektiivsete mõjurite poolt meeleelunditele avaldatava toime elementaarne, raskesti osadeks lahutatav tulemus.
Aisting on vahetu tunnetusprotsess, mis peegeldab esemete, ja nähtuste üksikomadusi Klassikaliselt eristatakse meelte järgi:
Aisting on tegevus: me näeme, et mingi valgus on punane, kuuleme, et hääl on vali jne. Aistingute korral ei anta neile sisu.

Aistingu tekkimiseks on vaja füüsilist ärritajat, mis avaldab mõju retseptoritele, mis omakorda paneb tööle füsioloogilise protsessi.
Aistingud on inimesele ääretult tähtsad,tähtis on aistingute areng: beebi tunneb ära ema piima lõhna ja hääle järgi.
Aisting – keskkonna üksikomaduste meeleorganitele mõjumisel tekkiv psüühiline protsess Aistinguga seotud mõisted

Aistingu tüüp on sensoorne modaalsus, iga üksik sensoorne närvirakk (meelerakk) kodeerib vaid üht sensoorset modaalsust.
Aisting – psüühiline protsess,mis tekib objektiivse keskkonna üksikomaduste vahetul meeleorganitele mõjumisel.
Aisting on objektiivse keskkonna üksikomaduste vahetul meeleorganitele mõjumisel tekkiv psüühiline protsess.

Aistinguliste ärritajatega - värvid, muusika, keel, looduslikud ja mehaanilised hääled, puudutus, lõhn, maitse.
Aistingute põhjuseks on miski, mis erineb meie mõtlemisest, sest me ei saa omal soovil aistinguid tekitada.
Aisting on närviprotsesside vahendatud teave muutusest organismi sise- või väliskeskkonnas.

Aisting – on välis-või sisekeskkonna üksikute nähtuse või nende omaduste peegeldumine
Aisting on psüühiline protsess, mis peegeldab objektide, nähtuste, vm üksikuid omadusi.
Aisting on närviergastuse levik ajju, taju on selle teadvustamine ja kokkupanek ajus.

Aisting on vahetu tunnetusprotsess, mis peegeldab esemete, ja nähtuste üksikomadusi.
Aisting on elementaarne meeleline lamus läbi tajuretseptorite, väljastpoolt tulev
Aistingu latents – on aistingu periood, mil aistingu eeldused on olemas kuid teadvustamata

Aistingul on enamasti oma emotsionaalne värving, mis mõjutab psüühilist tegevust.
Aistingutega on ka seotud erinevaid mõisteid protsesside muutumise kirjeldamiseks.
Aistingud on kunstnikule ainuomased ja isiklikud, seega on maal isikupärane.

Aisting – ekh siis teisisõnu tundlikuse alumiseks absoluutseks läveks.
Aistingud – Nägemis -, kuulmis-, kompimis-, maitsmis-, haistmisaistingud.
Aisting – tunnetusprotsess, mis annab infot esemete ja nähtuste kohta.

Aistingutel on neli põhidimensiooni: intensiivsus, kvaliteet, aeg ja ruum.
Aistingus on eriline see, et tunneme end nagu võõrast jõust juhituna.
Aisting - sensoorsest ärritusest tulenev subjektiivne reaktsioon

Aistingud – erinevate meeleelunditega vastuvõetud informatsioon.
Aistingud on neile adekvaatsetele ärritajatele reageerimise vorm.
Aisting - annab infot eseme või nähtuse üksikomaduste kohta.

Aistingu teke - Kõik aistingud kujunevad analüsaatorite vahendusel.
Aisting - aistingulävi-> me ei taju kõiki helisid, valgusi.
Aisting – reageerimine sensoorsele elementaartunnusele.

Aistingule – näiteks hingamisele või huulte asendile.
Aisting on seega sensoorse tunnetusprotsessi tulemus.
Aistingud jagunevad – välis- ja sisekeskkonna aistinguteks.

Aisting – üksikomaduse peegeldus teadvuses.
Aisting – kõige lihtsam tunnetusprotsess.

Aisting on elementaarne meeleline elamus.
Aistingulävi – absoluutne ja eristusväli.

Aisting on korrastatud ärritus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Aistingute liigid on nägemis, kuulmis, haistmis, maitsmis, kompimis tasakaalu ehk taktiilsed.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun