Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Aineklassid - sarnased materjalid

11
odp

Aineklassid

Aineklassid Sisukord Aineklassid Oksiidid Happed Alused Soolad Tuntumad ained Millest saab mis? Aineklassid Hape Oksiidid (happeline, aluseline) Sool Alus ...

Keemia - Põhikool
208 allalaadimist
3
rtf

Aineklassid

OKSIIDID Metallioksiidid: nimetus à metalli nimi (vajadusel oksüdatsiooniaste)oksiid Mittemetallioksiidid : tavaliselt on molekulaarse ehitusega ja nimetus reagee Meta...

Keemia - Keskkool
49 allalaadimist
3
docx

Aineklassid

Aineklassid Happed Happed koosnevad vesinikust (H) ja happejäägist. Need jagunevad kaheks: 1) Tugevad happed: 2) Nõrgad happed: HCl, HSO, HNO HSiO, HS, HSO, HCO Happed tekivad: Happeline oksiid + vesi hape (SiO ei reageeri) Reaktsioon...

Keemia - Põhikool
7 allalaadimist
1
docx

Aineklassid

Aineklassid Oksiidid: Nimetused: Metallioksiidid ­kasutatakse o.a.-sid. Kui metall asud1A 2A 3A rühmas siis o.a.-d ei öelda Mittemetalli oksiiditel kasutatakse eesliiteid. 1-mono 2-di 3-tri 4-tetra 5-penta 6-heksa 7-hepta 8-okta 9-nona 10-deka Aluselised oksiidid on oksiidid, mis reageerivad hapetega, ...

Keemia - Keskkool
17 allalaadimist
14
ppt

Aineklassid

AINEKLASSID OKSÜDATSIOONIASTE · Elemendi o-a näitab aatomite laengut ühendis. PÜSIV o-a. I II III -II MUUTUV o-a. on mittemetallidel ja B-rühma metallidel Nt. Fe o-a II või III, Cu o-a I või II MÄÄRA ELEMENTIDE o-a. Lihtaines on elemendi o-a 0 Positiivsete o-a summa võrdub negat...

Keemia - Keskkool
58 allalaadimist
2
docx

Aineklassid

1. Aineklasside määramine 2. Hapete nimetused ja valemid 3. Hapete omadused: reageerimine metallidega, oksiididega, alustega, sooladega. 4. Aluste nimetused ja valemid 5. Aluste omadused: reageerimine oksiididega, alustega, sooladega. 6. Soolade nimetused ja valemid 7. Soolade omadused: r...

Keemia - Kutsekool
41 allalaadimist
1
docx

Aineklassid

Oksiidid: Oksiidid koosnavad kahest elemendist, millest üks on hapnik. CaO- põletatud lubi, kustutamata lubi; CO2- süsihappegaas, CO- vingugaas 2 KNO3= 2 KNO2 + O2 2 Zn(NO3)2 = 2 ZnO+ 4 NO2 + O2 Alused: Alused koosnevad metallioonist ja hüdroksiidioonist. Alused on ained, mis liidavad prootoni (H +). Vees...

Keemia - Põhikool
58 allalaadimist
4
docx

Aineklassid

Aineklassid Mõisted: 1) Oksiidid on liitained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik 2) Happed on liitained, mis koosnevad happevesinikust ja happeanioonist 3) Alused on liitained, mis koosnevad metallikatioonist ja hüdroksiidioonist 4) Soolad on liitained, mis koosnevad metall...

Keemia - Põhikool
7 allalaadimist
4
pdf

Aineklassid

Aineklassid Lihtained:  Metallid (Na, Zn, Fe, Cu...)  Mittemetallid (C, Si, B, O2, H2, N2, F2, Cl2...) Liitained  Oksiidid koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik o.a-ga –II; Na2O, CO, Cl2O3... o Keemiliste omaduste järgi  Aluselis...

Keemia - Keskkool
6 allalaadimist
1
doc

Aineklassid

AINEKLASSID JA NENDE SAAMISVÕIMALUSED Klass Nimetus Saamine OKSIIDID K2O ­ kaaliumoksiid 1.Oksüdeerumisel: CO2 ­ süsinikdioksiid Metall...

Keemia - Keskkool
292 allalaadimist
1
pdf

Keemia aineklassid

HAPPELISED OKSIIDID HAPPED METALLID 1. Happeline oksiid + vesi = hape 1. Hape + alus = sool + vesi ...

Keemia - Keskkool
224 allalaadimist
1
doc

Keemia Aineklassid

Aineklass Funktsionaalne rühm Nimetus(lõppliide) Alkaanid Üksiksidemed - -aan Halogeenühendid - - Alkoholid -OH -ool Amiinid -NH2 -amiin Alkeenid Kaksikside = -een Alküünid ...

Keemia - Keskkool
54 allalaadimist
2
docx

Aineklasside kokkuvõte

OKSIIDID Oksiid ­ aine, mis koosneb kahest elemendist, millest üks on hapnik. Aluseline oksiid ­ aluseliste omadustega, reageerib hapetega. Happeline oksiid ­ happeliste omadustega, reageerib alustega. Oksiidide saamine: *Põlemise teel: C+O2 CO2 2Ca+O2 2CaO *Kuumutamise teel: 2Cu+O2 2CuO ...

Keemia - Põhikool
40 allalaadimist
2
doc

Keemia aineklassid (Tabel)

Aine Klass Mõiste Nimetused, Valem Keemilised Omadused Saamine Kasutamine Oksiid Oksiid on hapniku üldvalem: E2On (O = Lihtaine ühenemisel ja ming...

Keemia - Põhikool
100 allalaadimist
1
doc

Aineklasside reageerimine

+ vesi = alus (hüdroksiid) B rühma met. oks. met. oksiid + hap.oks = sool + alus + hape = sool + vesi + sool + vesi = hape + hap. oks hap. oksiid + alus.oks = sool + hape + alus = sool + vesi ...

Keemia - Keskkool
56 allalaadimist
8
docx

Orgaanilise keemia praktikumi KT2

...hustu · vees lahustumist soodustavad ­OH, -NH2, ja ­COOH rühmad (molekuli hüdrofiilsed osad) kui hüdrofiilne osa

Orgaaniline keemia -
60 allalaadimist
2
docx

Keemia: Happed, alused, oksiidid, soolad.

Keemia Mõisted: Hape ­ Hape on keemiline aine, mis annab lahusesse vesinikioone. [HNO3, H2S, H2SO3] Alus ­ Alus on keemiline aine, annab lahusesse hüdroksiidioone. [NaOH, Ca(OH)2] Oksiid ­ Hapniku ja mingi teise keemilise elemendi ühend. [Li2O, SO3] Sool ­ Soolad on...

Anorgaaniline keemia - Põhikool
18 allalaadimist
23
docx

Üldkeemia eksami kordamisküsimused.

...neid, aga ka väga kõrge sulamistemperatuuriga ülimalt tugevaid ja vastupidavaid aineid (teemant). ·Mittemetallide värvused võivad olla väga erinevad (S-kollane, C-must). 7. Osata määrata etteantud ühendite aineklassi (kas tegemist soola, oksiidi, hüdroksiidi või happega). Aineklassid: *Soolad: Koosneb metalli katioonist ja happe anioonist ehk happejäägist. Nt. NaNO3-naatriumnitraat; CaSO4- katsiumsulfaat. *Oksiidid: Koosneb kahest elemendist, millest üks on hapnik. Jaotatakse: aluselised, happelised, neutraalsed ja amfoteernsed. Nt. H2O- vesi; Al2O3- alumiiniumoksiid; CaO- kal...

Keemia - Eesti Maaülikool
51 allalaadimist
24
docx

KEEMIA: Halogeenid, kloor, väävel

...te tootmiseks metanaal on konserveeriv ja desinfitseeriv vahend teda kasutatakse naha parkimisel, ruumide desinfitseerimisel ja teravilja seemnete puhtimisel etanaalist tehakse äädikhapet ja etanooli(viin, piiritus) ja ta on põletusaine tähtsamad aineklassid Sidemed Alkaanid - Alkeenid - - Alküülid ...

Keemia - Kutsekool
11 allalaadimist
10
docx

KEEMIA EKSAM 2014 kordamine

... CuS –vasksulfiid 7. Tee dissotsiatsioon  H 3 PO 4 –H+H2PO4  Mg(OH )2 –Mg+H2O  H2O –H+OH  Na 2 SO 4 –2Na+SO4  Al (OH )3 –Al+H2O 8. Lõpeta reaktsiooni võrrand, pane juurde aineklassid, mis reegli põhjal toimub ja ioonvõrrand:  CaCl2 + K 2 CO 3=¿  MgSO3 + H 2 SO 4 =¿  Mg(OH )2+ ZnS=¿  Ca(OH )2+ HI=¿  Zn+ NaNO3 =¿ 9. Kui omavahel kokku valad 200gr 15% ja 350gr 12% lahust, siis...

Keemia - Keskkool
5 allalaadimist
11
pptx

Sisseastumiseksamid

... Loodusained (35 min) · Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse ning inimese anatoomia ja füsioloogia · Füüsika: valgusõpetus, mehaanika, elektriõpetus (vooluring ja Ohmi seadus) ja soojusõpetus · Keemia: Aatomi ehitus ja perioodilisustabeli kasutamine. Lihtained, liitained ja segud. Aineklassid ja nendevahelised seosed. Lahused ja lahustuvus. Moolarvutused ja arvutused reaktsioonivõrrandite alusel. Oluline on loodusteaduste peamiste mõistete, protsesside ja seaduspärasuste tundmine ning oskus lahendada põhikoolis õpitud ülesandeid füüsikas ja keemias. Tähtis on loodusteadusliku teksti ...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
5
ppt

Orgaaniline keemia

Orgaaniline keemia Aineklassid: Küllastumata ühendite Keemilised omadused Kordamiseks Aga tunneb ära, et molekulis on kordsed side(med), kas = või Kui = siis nimi on alkeen Kui siis nimi on alküün Sidemed koosnevad alkeenidel ühest - sidemest ja ühest -sidemest Alküünidel koosneb ühest -sidemest ja kahest ...

Keemia - Keskkool
1 allalaadimist
2
docx

KEEMIA 12. klass

...+Cl2->2HCl Cl H; 2Al+3S->Al2S3 Al S 2Na+2H2O->2NaOH+H2 H2 Na; Mg+H2SO4->MgSO4+H2 SO4 Mg; Fe2O3+3CO->2Fe+3CO2 Fe C 2CO+O2->2CO2 O C; 3C+4Al->Al4C3 C Al Struktuurivalemid: süsinik=C=; hapnik-O-;vesinik H-; lämmastik -N= Organ. ühendite aineklassid: alkohol-OH; karboksüülhapped- COOH; süsivesinikud-CH2,CH3,CH Mitu g soola ja vet tuleb võtta 150g 10% lahuse valmistamiseks? Andmed:m(aine)=m(lahus)*pm/100% m(lahus)=150g m(sool)=15g pm=10% m(vesi)=m(lahus)-m(aine) m(sool)=? m(vesi)=150g-15g=135g; m(vesi)=? Mitme % lahus saadakse kui 300g vees l...

Keemia - Keskkool
5 allalaadimist
48
pptx

Aatom

Füüsika - Kutsekool
5 allalaadimist
8
doc

9. klassi keemia eksami materjal

Keemia kordamisküsimused 9.klassile põhikool 1.Aineklassid ja nendevahelised seosed OKSIIDID-koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik (O). Oksiidide liigitus:1) Aluselised oksiidid-metalli oksiidid: # tugevalt aluselised, ( leelis ja leelismuld metallid IA ja IIA alates Ca metallide oksiidid) # nõrgalt aluselised oksiidid- vähem aktiivset...

Keemia - Põhikool
15 allalaadimist
2
pdf

Põhikooli keemia kordamine

...s annab lahusesse hüdroksiidioone Leelis ­ vees hästilahustuv tugev alus Hape ­ aine, mis annab lahusesse vesinikioone Oksiid ­ kahest elemendist koosnev keemiline ühend, millest üks on hapnik Sool ­ kristalne aine, mis koosneb aluse katioonidest ja happe anioonidest 5. Määra aineklassid; anna ainetele nimetused: Cu(OH)2 alus, vask(II)hüdroksiid; NO2 oksiid, lämmastikdioksiid; Na3PO4 sool, naatriumfosfaat; HNO3 hape, lämmastikhape; K2O oksiid, kaaliumoksiid; CuSO4 sool, vask(II)sulfaat; CaCO3 sool, kaltsiumkarbonaat; Cr2O7 oksiid, kroom(VII)oksiid; NaOH alus, naatriumhüdr...

Keemia - Keskkool
50 allalaadimist
6
doc

KeemiaRE_Aineklassidteooria

Aineklassid ja nendevahelised seosed Aineklassid Lihtained:  Metallid (Na, Zn, Fe, Cu...)  Mittemetallid (C, Si, B, O2, H2, N2, F2, Cl2...) Liitained  Oksiidid (koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik o.a-ga –II; Na2O, CO, Cl2O3...) o Keemiliste omadu...

-
2 allalaadimist
4
docx

Anorgaaniliste ainete klasside vahelised seosed

Anorgaaniliste ainete klasside vahelised seosed Ülesanded (2018/2019 õa) 1. Kirjutage ja tasakaalustage reaktsioonide võrrandid (iga alapunkti kohta 4), mille tulemusena: a) tekib vesi (lähtudes ERINEVATE aineklasside esindajatest); V: 2HCl+Mg(OH)2- MgCl2+2H2O MgO+2HCl- MgCl2+H2O Al(OH)3+3HNO3- Al(NO3)3+3H2O Cu(OH)2 (kuumutamisel)- CuO + H2O b) tekib SO2 (lähtudes ERINEVATE aineklasside esindajatest); Na2SO3+2HCl-2NaCl+H2SO3-2NaCl+H2O+SO2 S+O2-SO2 H2SO3(t)-H2O+SO2 Cu+2H2SO4-CuSO4+SO2+2H2O c) reageerib SO2...

Keemia - Keskkool
17 allalaadimist
1
pdf

Orgaanilise keemia tabel

... NO3- -nitraat HCl soolhape e vesinikkloriidhape Cl- -kloriid H2S divesiniksulfiidhape S2- -sulfiid Aineklassid ja ühendite nimetamine Tunnus Näide Ainekass Selgitus Näide nimetusest valemis nimetuses ...

Keemia - Keskkool
23 allalaadimist
4
doc

9.klassi keemia eksami materjal

Keemia kordamisküsimused 9.klassile 1.Aineklassid ja nendevahelised seosed OKSIIDID-koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik (O). Oksiidide liigitus:1) Aluselised oksiidid-metalli oksiidid: # tugevalt aluselised, ( leelis ja leelismuld metallid IA ja IIA alates Ca metallide oksiidid) # nõrgalt aluselised oksiidid- vähem aktiivset...

Keemia - Põhikool
66 allalaadimist
6
pdf

Keemia riigieksam 2007

... KEEMIA RIIGIEKSAM VARIANT B 2007 A. Butaanhappel ja etüületanaadil on ühesugune summaarne valem. Koostage nende ainete lihtsustatud struktuurivalemid ja märkige aineklassid. ÜLESANNE 12 (8 punkti) ____________________________________________ aineklass: _________________ ...

Keemia - Keskkool
74 allalaadimist
1
doc

Anorgaanilised aineklassid

Anorgaanilised aineklassid Aineklass Tunnus valemis Tunnus nimes Näide Oksiidid Metalli(aluselised, Metall ja hapnik -oksiid lõpp CrO ­ amfoteersed) kroom(II)o...

Keemia - Keskkool
19 allalaadimist
10
doc

Keemia - karbonüülühendid, rasvad, polümeerid, valgud, sahhariidid, disahhariidid,

KARBONÜÜLÜHENDID Karbonüülrühm Ahela otsas: aldehüüd - aal -CHO ­ aldehüüdrühm OHC- Ahela keskel: ketoon - oon R-CO-R ketorühm Isomeeria: 1) asendiisomeer 2) ahelisomeer 3) funktsioonaalisomeer (ei aineklassid) 4) cis/ trans Aldehüüdide keemilised omadused/ saamine: Alkohol aldehüüd karboksüülhape Aldehüüdide oksüdeerimine: (etanaal) CH3CHO + Ag2O CH3COOH + 2Ag (hõbepeegli reaktsioon) CH3CHO + CuO CH3COOH + Cu2O (vasepeegli reaktsioon) Redutseerimine: CH3CHO + H2 CH3CH2OH N...

Keemia - Keskkool
65 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun