Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Absolutism - mõtteviis,mis pooldab seksuaalelu alguse edasilükkamist kunin ametliku abielu sõlmimiseni.RELATIVISM-mõtteviis,mille puhullangetatakse otsus sõltuvalt konkreetsest olukorrast.Nt pooldatakse seksuaalvahekorda astumist siis,kui on olemas vastataikune kokkulepe,kiindumus.HEDONISM- lähenemisviis,mis põhineb ideel,et inimese paneb tegutsema soov kogeda naudingud ja vältida valu.
Abs - absoluutväärtus  EXP - e aste  FACT - faktoriaal  LN - naturaallogaritm  LOG10 - kümnendlogaritm  MOD - jagamise jääk  SIGN - märk (+1 või -1)  SQRT - ruutjuur  Kahe argumendiga:  LOG - logaritm  POWER - astendamine  Paljude argumentidega: SUM, PRODUCT (korrutamine)  Ümardusfunktsioonid: ROUND, INT, TRUNC, ...  Trigonomeetrilised:  SIN, COS, TAN  ASIN, ACOS, ATAN - arkusfunktsioonid  Teisendused:  DEGREES, RADIANS  Muud: ROMAN, ...
Absint ehk rahvapäraselt koirohuviin (hüüdnimi roheline haldjas, prantsuse keeles la Fée Verte) on aniisimaitseline, kergelt kibe, kahvaturohelist või valget värvi, kange (45% kuni umbes 72%) destilleeritud alkohoolne jook ja aperitiiv.

Absolutism on selline valitsuskorraldus, kus kogu riigivõim (suveräänsus) kuulub kas ühele isikule või riigiorganile (näiteks võiks Inglise Parlamenti pidada pärast Charles I hukkamist pidada peaaegu absoluutse võimu omajaks). Reaalsuses on absolutistlikuks riigikorralduseks ennekõike peetud sellist, kus otsustavaim sõna on öelda monarhil ja tema poolt valitud kitsal kaaskonnal.
Abs niiskus – nimetatakse ühes kuupmeetris niiskes õhus oleva veeauru massi grammides (g/m 3) , suhteline niiskus on protsendides, eriniiskus on antud ruumalas leiduva veeauru massi suhe samas ruumalas oleva niiske õhu massisse g/kg. Kastepunkt – on temperatuur, mille juures küllastunud veeauru rõhk on võrdne mõõdetud veeauru rõhuga
Abs - absoluutväärtus 1. a on positiivne 2. b ja c on võrdsed SQRT - ruutjuur 3. a on väiksem või võrdne c-ga 4. ruutjuur a absoluutväärtusest on väiksem 10-st 5. a on positiivne ja väiksem või võrdne c-ga 6. b on vahemikus -5 -st 5 -ni 7. b on suurem 100-st või negatiivne 8. 2 ja 6 kehtivad üheaegselt

Abs valitsemisviis - Monarh koondas enda kätte seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu, omades nõnda otsest kontrolli kõigi riigiorganite üle. Tavaliselt rajas ta endale alluva bürokraatliku administratsiooni ja piiras aadli võimu, koondades ülikud oma õukonda ja võttes neilt enamiku privileegidest.
Absolutism –  riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult  ühele isikule. Absolutismi tunnused:  Kogu võim kuulub ühele isikule.  Ametnikkonna ja sõjaväe suur tähtsus.  Reguleeritud majanduse areng ehk merkantilism. P h ilip  V – Hispaania kuningas,
Abs – süsteemiga võib olla koostöös ka ASR – süsteem, mis väldib veorataste kaapimist paigaltvõtul ja väikeselt kiruselt kiirendamisel. Selleks pidurtatakse hetkeni seda ratast, mille kiirus osutub auto kiirusele vastavast väärtusest suuremaks.

Abs – blokeerumisvastased pidurid ASR – kaapimisvastane süsteem EBV – elektrooniline pidurdusjõu kontroll EDS – elektrooniline diferentsiaali kontroll ESP – elektrooniline stabiilsuse kontroll MSR – mootori pidurdusmomendi reguleering
Absolutism – Riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule valgustatud absolutism – monarhi ainuvalitsuslik võim, mis seadis ülesandeks valgustuslike reformide teostamise üldise heaolu saavutamiseks ühiskonnas.
Absolutiiv - ergatiivsed: Keeled, mille sihitisliku lause agent (A) on markeeritud (nt ergatiiviga), patsient aga markeerimata käändes (absolutiivis, lõputa) ning mittesihitisliku lause ainus osaleja (S) markeerimata käändes.

Absolutiiv - ergatiivsed dyirbali k (Austraalia) a) ŋuma yaba-ŋgu buɽa-n P A isa-ABS ema-ERG nägema-PST ‘Ema nägi isa’ b) yabu ŋuma-ŋgu buɽa-n P A ema-ABS isa-ERG nägema-PST ‘Isa nägi ema’ c) ŋuma banaga-ɲu
Abs - süsteem kontrollib kõigi rataste tööd ja suudab operatiivselt mõõta pidurdusjõudu. See võimaldab jagada maksimaalset pidurdusjõudu proportsionaalselt igale rattale, ilma et ükski ratastest blokeeruks.
Abs on traktoril libisemises suureks abiks ja aitab ka kuiva teekatte puhul kuna ABS-ita hakkaks traktor kuival teekattel meeletult hüppama ja võib juhitavuse kaotada. http://www.youtube.com/watch?v=4PuN-

Absolutism - Preisi absolutistliku kuningavõimu inimesi. loojaks oli Sõdurkuningas Friedrich Wilhelm I. Prantsuse absolutism:1610.a. suri mõrvari käe Ohvitseriks saamisel nõuti sõjaväelist haridust.
Abs – emulsioon b. PVC – suspensioon c. PET – massis d. PP – gaasifaasis keevas kihis 6. Milline tunnus iseloomustab anioonnset ahelakasvupolümerisatsiooni võrreldes vabaradikaalsega.
Abs - pidurid ja autotööstus Turvalisuse järjest tähtsamaks muutumisel hakati 1980ndatel aastatel pakkuma ABS- pidureid põhivarustusena, enne seda oli ABS küllaltki kallis lisavarustus.

Absolutism on eelkõige Louis XIV valitsusaeg (1643 – 1715), kellel on eelkõige suured välispoliitilised ambitsioonid. Luuakse tasemel sõjavägi, siiski ei õnnestu kõik väliskampaaniad.
Abs - kritseldused, geo-kuubikud jooned, ristid nt must ruut 31. kes on geomeetrilise abstrktsionismi väljapaistvaim esindaja? Malevits "must ruut" 32.naivismid iseloomulikud jooned.
Absolutism - riigivorm kus kõrgeim võim kuulub ühele isikule Tunnused:võim päritav,tugines sõjaväele ja ametnikkonnale,kuuletuma ühele inimesele,annab välja seadusi ainuisikuliselt.

Absolutiiv - ergatiivkeeltes ei saa. Absolutiiv-ergatiivkeeltes saab kasutada nimetusi agent ja patsient, mis vastavad komplekssemas ehk nominatiiv-akusatiivkeele subjektile ja objektile.
Absolute majority - when more than half of the ppl (voting) is for or against sth. All of the ppl entitled to vote = 100%. To be guilty of a crime – to have done sth illegal or punishable.
Abs tähendab absoluutväärtust. Miinus üks tulbaavaldise lõpus on vajalik, kuna trükitav laps loetakse alampäringu abil ka ise iseendaga ühepikkuste laste hulka.

Abs - akrüülonitriil-butadieen-stüreen on terpolümeer, koosnedes 25% ulatuses akrüülonitriilist, 25% ulatuses butadieen kummist ja 50% ulatuses stüreenist.
Abs - pidurite eesmärk on: *säilitada auto manööverdusvõime *säilitada stabiilsus *võtta juhilt lisakoormus ABS-i blokeerumise mõju auto juhitavusele
Abs - i süsteem saavutab selle teatud informatsiooni rakendamisega töötlemis protsetuuris, et kontrollida sõiduki hüdraulika süsteemi tööd.

Absolutiiv - ergatiivkeeltes saab kasutada nimetusi agent ja patsient, mis vastavad komplekssemas ehk nominatiiv-akusatiivkeele subjektile ja objektile.
Abskesk - absoluutväärtuste aritmeetiline keskmine min - minimaalne väärtus lõigul ja asukoht max - maksimaalne väärtus lõigul ja asukoht
Abs omadused on tugev, mõõdutäpne ja galvaniseeritav • PA(Polüamiid) – Kasutatakse: Mootorikatted, sisselaskekollektor, pistikud ja filtrid.

Absolutism - kuningale kuulub jagamatu riigivõim, kunn ei vastuta kellegi eest, parlamentaarne- kuningavõim piiratud, kunn sõltub parlamendist.
Abs - mitteblokeeruvate pidurite süsteem, aitab juhil autot valitseda takistades pidurite blokeerumist isegi hädapidurdamise korral.
Abs – Absorption (absorptsioon, neeldumine) p → q ⊢ p → (p & q). Add – Addition (täiendava liikme lisamine disjunktsioonis)

Abs - pidurite eeliseid kuritarvitatakse sageli, nähes süsteemis auto kaitseinglit arutu kihutamise ja ohtlike manöövrite korral.
Absolutism on riigikorraldus, kus kolm võimu on koondunud monarhi kätte, kuid valitsemisel peab ta arvestama kõrgemate seisuste huvidega.
Absolutism - riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule Seisuste esinduskogu- tänapäevaste parlamentide eelkäijad

Abs püsikulud - kulud, mis ei sõltu sellest kas firma tegutseb nt. maksma peab ikkagi üüri, renti jne. Intervall püsikulud-jäävad teat.
Absolutiiv - ergatiivsed keeled on keeled, milles sihitisliku lause osalejad on markeeritud erinevalt nominatiiv-akusatiivsetest keeltest.
Abs - pidurite üldtööpõhimõte Pöörlemissageduse Juhtplokk ehk andur “aju” juhib pidurivedeliku Ratta drosseldamist.

Absint on illegaalne mõnes riigis oma ergutava narkootilise omaduse poolest. Marokos aga on absint talvel piparmündi asendaja.
Abs - pidurite eesmärk on: * säilitada auto manööverdusvõime; * säilitada stabiilsus; * võtta juhilt lisakoormus.
Abs - traktism(Kandinsky), naivism(Rousseau), fovism(Matisse), kubism(Picasso). Picasso tegi läbi kõik moevoolud.

Abs - i juhtplokk Eri võrkude omavahel ühendamine hõlbustab ka Automaatkäigukasti juhtplokk auto diagnoosimist.
Abs - süsteemi peaülesanne ei ole pidurdustee lühendamine, vaid eelkõige rataste blokeerumise ärahoidmine.
Abs vaesus – in tulu jääb alla riiklikult kehtestatud vaesuspiiri ning raha jätkub vaid hädavajalikuks Suht.

Abs - i olulisemad osad on hüdrosõlm, juhtplokk ja autorataste juures asuvad pöörelemissagedusandurid.
Absolutely - easiest-and-safest-way Ubuntu.com: http://www.ubuntu.com/download/desktop/install-ubuntu-desktop
Absolutism – riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule abt – mungakloostri ülem

Absolutism – leidub vähemalt üks moraalinorm mis on (p.o.) normatiivselt kehtiv kõigi inimeste jaoks.
Absolutism on selline valitsuskorraldus, kus kogu riigivõim kuulub kas ühele isikule või riigiorganile.
Abs - süsteem kontrollib kõigi rataste tööd ja suudab operatiivselt mõõta pidurdusjõudu.

Abs püsikulud - kulud, mis ei sõltu sellest kas firma tegutseb nt. maksma peab ikkagi üüri, renti
Abso - % Abso- % Abso- % Abso- % Abso- % Abso- % Käibevara luut luut luut luut luut luut
Absolutism – keskajal valitsenud kristlus oli lõhenenud ning nüüd tekkis rahvusriigi idee.

Abs on heade mehaaniliste omaduste, eriti löögisitkuse ja hea mõõtmetepüsivusega.
Absolutism - Ühe isiku ainuvõim! Parlamentaarne monarhia- Riiki valitses parlament ja kunn!
Absolutism – monarhia vorm, kus monrhile kuulib piiramatu võim ja puudub võimude lahusus.

Abs - pidurid (online) http://et.wikipedia.org/wiki/ABS-pidurid (6. september 2009)
Absolutiiv - ergatiivkeeled ja nominatiiv-akusatiivkeeled lähtuvad erinevast süsteemist.
Abs on elektrooniline süsteem, mis ei lase pidurdamisel auto ratastel blokeeruda.

Absolutism on valitsemisvorm, mille korral riigijuhil (tav.kuningal) on piiramatu võim.
Absf3 sum - 0,11312303 0,417304206 -1,154019891 27,44281482 Err:509 140,25551 F1 F2 F3
Absolutism — the view that beauty, truth, etc, are timeless and unchanging qualities.

Abs - süsteemide liigitus andurite arvust ja juhtkontuuride arvust lähtudes.
Absolutism –  valitsemisvorm, mille  korral riigijuhul on piiramatu võim
Absolutism – riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule

Abs - i tarvidusest ja teoreetiline põhjendus eelistele ja puudustele
Abs piduritel on enesediagnoosi programm, mis kontrollib süsteemi korrasolekut.
Absolutism on valitsusvorm, mille korral kuulub valitsejale piiramatu võim.

Abs - i aju arvutab auto kiiruse ja kõigi nelja ratta kiiruse vahe.
Absolutism on valitsusvorm, mille puhul riigijuhile kuulub piiramatu võim.
Absolutism - võim pärimise teel, kõige paremini toimis Prantusmaal.

Abs - absolutiiv ERG - ergatiiv DEF – definiitne pööramine
Absint – ehk koirohuviin, on aniisi maitseline, kergelt kibe.
Absolutism on diametraalselt vastupidine eetilisele relativismile.

Abs niiskus - 1m3-s niiskes õhus sisalduv veaauru mass grammides.
Absolutism - igale moraaliprobleemile on ainult üks õige vastus
Absolutism on riigivorm, kus võim kuulub ainult ühele isikule.

Abs - põhikomponendid: ECU, ABS modulaator, andurid.
Absolutism – See oli paljudes Euroopa maades riigikorraks.
Abs - pidurid on oluline osa sõiduki turvalisusest

Abs - i lühendist (Anti Lock (skid) brake system.
Abs - Anti- lock breaking system ( Blokeerumatud
Absent - minded (adj) abstract (adj) abusive (adj)

Abs – ANTIBLOKEERUMISE PIDURDUSSÜSTEEM
Absolutism - piiramatu ainuvalitsus 17-18saj.

Abs on habras ka talvel külmaga.
Absolute synonyms - absolute aspects of meaning

Absolutism - iseloomustab seda ajajärku
Abs pidurid - blokeerimisvastane pidur.
Absolutism – piiramatu kuningavõim.

Abs - pidurite tööpiirkond
Abs - süsteemi töötamine

Absolutism ehk absoluutne monarhia
Vote UP
-1
Vote DOWN
Absolitsionism – orjapidamise vastu 4.sõjaväeasulad – terved külad, mis muutedi sõjaväeasulateks.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Abs plastik - paljud originaal varuosade tootjad kasutavad spoilerite tootmiseks just ABS http://www.cartuningcentral.com/wp-content/uploads/2007/08/car-aerodynamics.jpeg plastikut, segades sinna hulka muid lisandeid.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Abs plastik on laialdaselt kasutatav termoplastik, millest valmistatakse kõiksugu kergeid ning vastupidavaid survevalutooteid.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun