Sõnu seletav sõnaraamat

Arhitektuur - Projekteerimise ja Planeerimise Keskusesse, millest aja jooksul kujunes RPI „Eesti Projekt“. Töötades seal kuni 1958. aastani, jõudis ta olla grupijuht, töökoja juhataja, projektide peaarhitekt ja lõpuks kolm aastat instituudi peaarhitekt. Tõsiselt suurendas A. Kotli koormust pedagoogiline töö. Sõja järel valmistati arhitekte ette TPIs ja sisekujundajaid-mööblikunstnikke ning aiandusarhitekte Riiklikus Tarbekunstiinstituudis.
Avinurme alevis on 801 elanikku (Avinurme valla kodulehelt). Minu piiritletud alal, mis on punase joonega tähistatud (vaata Joonis 1), ei ole erilisi sessoonseid kõikumisi elanike arvus, sest sinna ei jäe eriti elumaju, kuid alevi peale üldiselt toimub rahvaarvu kõikumine peamiselt suvel, eriti jaanipäeva aegu, kui Avinurme tuleb palju külalisi seoses Tünnilaadaga.
Akrüülvärvid - sarnanevad akrüüllakkidega, läikivad ja poolmatid aga jäävad alla lahustipõhistele värvidele. Jahedas ja niiskes ei pruugi korralikult kõveneda.

Üldplaneering – maa- ja veealadele üldiste kastutamis- ja ehitustingimuste määramine; miljööväärtuslikele hoonestusalade, väärtuslikele põllumaade, parkide, haljasalade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine; puhke- ja virgutuslade määramine.
Aatriumelamu – tüüpiline rooma elamu, milles pearuum (aatrium) ülavalgustusega ja selle all asuva sisebasseiniga.
Arhitektuuri osas on projekteerijal algusest peale olnud mõte ja soov minna moodsas suunas ja teha midagi sellist, mis mitte ei püüaks sarnaneda nõukogude aegse arhitektuuriga selles keskkonnas, vaid pigem midagi sellist, mis oleks kontrastne ja viitaks sellele, kuhu Türi keskuse arhitektuur võiks edasi areneda.

Asukohaks on Tartu anne kanali kallas ning aadress Ihaste tee 7. Emajõe luhalt paistab hoone nagu üks madal, massiivne raskepärane kast, mis on kaetud plekist lehtede/plaatidega, millede õrnad värvierinevused ei loo tuima pilti vaid muudavad vaadet mingil määral huvitavamaks.
Õlilakk - Õlilakid Traditsiooniline õlilakk koosneb fossiilsest puiduvaigust, linaseemneõlist ja tärpentinist. Tänapäeval asendavad looduslikke vaike sünteetilised, näiteks fenool-, alküüd- või polüuretaanvaigud ning lahustina kasutatakse lakibensiini.
Art - Deco- Art déco oli populaarne kunstisuund aastail 1925–1940. Eriti populaarne oli ta sisekujunduses aga samas kasutati teda arhitektuuris ja tööstusdisainis ning ka maalikunstis, skulptuuris, fotograafias, filmikunstis ja mujalgi.

Arenev tehnoloogia - Rooma veemajandus Võtsid tarvitusele veejuhtmed ja torustiku Akvedukt ehk veejuhe Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level AIANDUSALASED VÕTTED Metallis ja puust labidad.
Asundus - ehk uusasula on uus (maa-)asula. Asundusteks on nimetatud ka siirdlaste (s.t lähtemaalt väljarännanute) asulat: nt ajalooliselt talurahva ümberasumisega Eesti alalt väljapoole (Siberisse, Kaukaasiasse) loodud asulaid.
Ainus võimalus on Kärla vallas püstitada tuulepark sooalale, mis on aga tehniliselt mahukas variant. Tuuleparkide keelamisega soovib vallavalitsus juba aegsasti välistada võimalikud hilisemad vägikaikaveod tulevaste arendajatega.

Arhitektuur on valdkond, kus ajastu kultuuriline praktika ilmneb kõigeväljapaistvamal ja silmatorkavamal viisil – eriliste ruumilahenduste või ka stiililiste dominantide ilmumisena inimese isiklikku või avalikku elukeskkonda.
Arhitektid on Otto Pius Hippius ja Rudolf von Bernhard (laekonstruktsioonid). 1670. aastal laskis Rootsi kuningas Karl XI Tõnismäele ehitada kreeka risti kujulise puukiriku, mis oli mõeldud nii eestlastele kui soomlastele.
Asukohaks on endiselt lille tn 10. Uues loodusmajas saab keskkonnasäästlike süsteemide poolest välja tuua: keskkonnasõbralik tsentraalne kaugküte, milles kasutatakse kohalikke taastuvaid kütuseid nagu nt hakkpuit.

Ärimeeste plaan on hipodroom Tallinna kesklinnast Saku valda kolida ja ehitada alale kortereid, büroosid, spordirajatisi ja mänguväljakuid, mis toob aga kaasa maa sihtotstarbe muutmise sotsiaalmaast elamu- ja ärimaks.
Asnova - Nikolai Ladovski 1881-1941liider, teoreetik ja Konstantin Melnikov1890-1971 Garaaz Pariisis1925. Osa - Moissei Ginzburg 1892-1946 ja Vladimir Tatlin 1885-1953 III Internatsionaali mälestusmärk.
Avinurme on üks omanäolisem ja tuntuim kant oma puutöö meisterlikkuse poolest läbi aegade. Koht, kus inimesed hoolitsevad oma kodukandi puhtuse ja ilu eest, tehes selle nimel ka ühistalguid.

Aatrium - vanaroomas tubadega ümbritsetud elamu pearuum suure valgusavaga laes; selle all põrandas bassein vihmavee jaoks. Kaasajal nimetatakse aatriumiks ka ruumidega ümbritsetud sisehoovi.
Aiafassaad on mõjuv oma vägevates proportsioonides, detailid on teostatud maitsekalt ja harmooniliselt, tihedalt kõrged prantsuse stiilis aknad, risaliidid, paarissambad, peidetud katuseäär.
Arhitektide liit on valmis Maakri 28 ja 30 planeeringu peatamiseks kirjutama linnavolikogule ka avalduse, et poliitikud ootaksid enne selle kehtestama asumist ära arhitektuurikonkursi tulemused.

Üleliigsed on raamatuillustratsioone meenutavad ornamendid nagu juugendstiilis (mida ta pidas pealiskaudseks). Eeskujuks Le Corbusier’le, Gropius’le ja Mies van der Rohe’le.
Arheoloogilistel kaevamistel on leitud kivist steele, skulptuure, templite varemeid ja tikkalik kiilkirjadokumentide arhiiv – mis on peamine ajalooallikas Sumeri templimajanduse kohta.
Avinurme on maanurk Eestimaal, mille kujunemist ja säilimist omanäolise geograafilise regioonina saab vaadelda tema asustusajaloo ja looduslike tingimuste kaudu.

Arhitektuuriline lahendus on lihtsalt g e n i a a l n e! Olin väga rõõmus seda esseed kirjutades ja loodan, et see mõte ka realiseeritakse ja inimesed võtaks sellest eeskuju.
Asum - on asustusüksus, mis on linna kindlapiiriliste tunnustega osa. Üldises mõttes samastatakse asumit linnaosa ja linnajaoga, ka uuselamu piirkonnad.
Üleriigiline – eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist tagava ning asustuste ja majandusetegevuse mõjusid tasakaalustava süsteemi aluste kujundamine

Arengukavas on kirjas ka Nabala varud, kuid Jaanus Tamkivi sõnul nimetatud maardlat dokument eraldi ei käsitle, varud on lihtsalt üles loetletud.
Anatoomikum on Toomemäel asub Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppehooneks ehitatud hoone, mis on üks esimesi taasavatud ülikooli hooneid.
Ajalooline linn – baseerub vormilt lihtsal kuid sisult mitmekesisel struktuuril, kus muudatused vastavalt muutunud vajadustele on võimalikud.

Arhitektuuriõppe läbiviimisse on integreeritud kompetentne akadeemiline personal nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui teistest Eesti ja välisülikoolidest.
Aiaruumid on eraldatud kas haljastusega, seinaga, aiaga, väravaga, taraga, piiretega jne. Astekivid viivad tavaliselt teemaja juurde.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ampiir – klassitsismi erivorm, kujunes Prantsusmaal Napoleon I keisririigi ajal, kohati püsis kuni 1830.aastani. Ranget esinduslikkust taotledes matkib Rooma keisririigi aegset arhitektuuri, seda sageli ühendades egiptuse kunsti motiividega (greifid, sfinksid, obeliskid). Levis 1800-30 peaaegu kõigis Lääne- Euroopa maades.

Alevik on asula, mis jääb suuruselt tavaliselt küla ja alevi vahepeale ning on kohalik majandus-, haldus- või muu keskus.
Advokaatplaneerimine ehk huvigruppide esindusplaneerimine • Radikaalne planeerimine ehk ühiskonnakriitiline ja reformiv planeerimine
Amfiteater – vaatemänguehitis, kus pealtvaatajate istmeread asetsevad ellipsi kujuliselt ümber ovaalse platsi (areeni).

Adami stiilis on proportsiooni mõistmine ühendatud terava silmaga peenemategi detailide suhtes, nagu ukselink või vaas.
Alevikud on tekkinud tavaliselt turukeskustena kiriku ümber või töölisasulatena raudteejaama või vabriku ümber.
Arhitekt on magistritaseme arhitektiõppe lõpetanud spetsialist, kes kavandab ehitatud keskkonda: linnu ja hooneid.

Õiekate on kellukjas, tipus kolmehõlmaline, pikkusega 1-1,5 cm. Väljast punakaspruun, tume, seest purpurpunane.
Alvar aalto – Villa Tammekann Kalm, M. (1994). Arhitekt Alar Kotli monograafia Jänes, L.(2005). Valve Pormeister.
Õpinguaastad 1874 - 77 Valgas kuulsas Cimze seminaris, kus küpses tõelisekt tegutsemistahteline ärkamisaja vaimukandja.

Ülemine aed ehk nn. Lilleaed moodustas lossitaguse sisehoovi, mille küljed olid piiratud võrestikkäikudega.
Aastal väike - Maarja Põllumeeste Selts, asutati Tuletõrje Selts, sageli tegi ta kaastööd ajalehtedele.
Üldplaneering – neli nädalat; detailplaneering – kaks nädalat; maakonna planeering – neli nädalat

Aedlinn on jalakäijatele orienteeritud linn – kõik eluks vajalik on olemas käe-jala juures.
Arheoloogilistel kaevamistel on Ummast leitud majandusliku sisuga, kiilkirjas dokumentide kogu (23.-21. sajand eKr)
Araabia stiil on arvatavasti kõige säravam etniline stiil nii arhitektuuris kui ka interjööris.

Ääred on lineaarsed elemendid, mis pole tavaliselt jalakäijate poolt aktiivses kasutused.
Arhitektuur - *Kultus(jumalad) *Kuntsinikud ja arhidektid *kuld, hõbe , nende sulam elektron
Arhitektoonika – ehituskunst, kandvateja kantavate osade seostus, mõõdusuhe ning vormirütm

Arhitektuur ehk teisisõnu ehituskunst on hoonete ja neid ümbritseva keskkonna kujundamine.
Aedniku tööks on aia eest hoolistemine ning aedade kujundamisega tegelevad maastikuarhitektid
Akropol – linnade kindlustatud osa Kreekas (Kr.keeles akropolis-kindlus, ülalinn)

Aisting on elementaarne meeleline lamus läbi tajuretseptorite, väljastpoolt tulev
Abu - Simbeli kaljutempel (2. at eKr) Kreeta-Mükeene ehk egeuse arhitektuur:
Arheoloogid on kindlaks teinud, et Uruki müürid ümbritsesid 475 ha suurust maaala.

Arhitektuursest repertuaarist on pärit ka peaportaali kohal ja põhjaeeskoja seintel paiknevad ümarad
Akvedukt – rennikujuline veejuhe, mille abil varustati Rooma riigi linnu veega.
Aldo rossi - kritiseerib linnaruumist arusaamist ja selle üldist arhitektuuri.

Arengukava järgi on Nabala maardla lubjakivivaru rohkem kui 555 miljonit kuupmeetrit.
Üldnimetusena on 20. sajandi arhitektuuri kohta kasutatud määratlust modernis.
Akende puhul on arhitekt eelistanud ilma jaotuseta vertikaalse vormiga aknaid.

Aknaraamid on tehtud puidust, akna- ja usteraamide värvid on tumepruunid.
Aed ise on olnud suletum ja intiimsem kui kutsuv ja avatud lilleaed.
Arhitekt on „geenius“, kes „puhastab“ sotsiaalset süsteemi.

Arhitekt on teadmata, kuid meenutab Thomas Farnoll Pritchardi töid.
Üler - loob piirid ja normid mida tuleb järgida + arengukavad.

Arhitektidel - linnaplaneerijatel teha varajases staadiumis otsuseid.
Aedlinn on kombinatsioon linna ja maa parimatest omadustest.
Alev on harilikult linnast väiksem tiheasustusega asula.

Absoluutsed omadused – konkreetsed, mis seonduvad paiga endaga.
Akrüüllakid on mittemürgised ja praktiliselt lõhnatud.

Arhitektuur on oma kõikjaolus unikaalne kunstivaldkond.
Aiansambel – Frederick II aed endisel Preisimaal.

Üleüldse on hilisgootika väga lahe ning huvitav.
Arhitektuuri mitmenäolisus – koolkondlike erinevuste süvenemine
Amon – Egiptuse peajumal uue riigi ajal


Aula on kõrge peegelvõlvlaega saal.

Arhitekti tööväljavaated on head. Mida arhitekt teeb?

Ö sõna - sõnalt Aalto projektist.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto