Sõnu seletav sõnaraamat

Õhuko - arv õhukulu liikumiskiirus guri takis- ühe koguri v, m/s tustegur kohta, m3/s puidu niiskusel ξ kuni üle kokku s.h 20% 20% tolmu 1. Lintsaag 1 0,33 15 16 0,065 0,029 1,0 2. Freesmasin 1 0,25 17 18 0,052 0,0021 0,5 3. Otsamissaag 1 0,23 15 16 0,088 0,0096 1,0 4. Höövelmasin 1 0,37 18 19 0,146 0,0061 1,0 5. Paksusmasin 1 0,4 18 19 0,49 0,0172 1,0 6. Ketasaag, 1 0,23 15 16 0,115 0,0041 1,0 alumine koguja ülemine koguja 1 0,17 15 16 0,085 0,009 1,0
Šahtkuivati m - 819 1 4,11 41,1 260000 369.9 3699 510,95 3576,68 Eelpuhasti K-527 A 1 2,29 22,9 38740 29,77 297,7 ― ― Koppelevaator 2НПЗ-20 1 2,29 22,9 10920 9,16 91,6 ― ― Koppelevaator 1-2 x 20 1 2,29 22,9 17420 9,16 91,6 ― ― Koppelevaator 1-2 x 10/20 1 4,11 41,1 14300 9,04 90,4 ― ― Koppelevaator 1-2 x 10/15 1 4,11 41,1 11960 4,52 45,2 ― ― Ventileeritav punker БВ-40 2 4,11 41,1 28600 542,3 5424,0 ― ―
Arvutiteenindus - ja tarkvarasektoris oli kõige suurem uurimuslikkuse ja arenduse osakaal võrreldes teiste IKT alasektoritega, näiteks telekomi-, multimeedia- ja komponentidesektoriga. Seoses IKT teeninduse- ja tarkvarasektori suure arenduse osakaaluga võib prognoosida, et ka tulevikus muutuvad need sektorid Euroopa Liidus järjest tähtsamateks. (Trulea et al 2010: 124)

Ajakirjapaber – 130 LPI = 260 DPI Katmata poognaofsetpaber – 135-150 LPI = 270-300 DPI Kaetud poognaofsetpaber – 150-175 LPI = 300-350 DPI Mitmekordselt kaetud paber (valupaber) – 200 LPI = 400 DPI 4. Poognamontaaži programmi ülesehitus, milliseid peamisi parameetreid seadistatakse programmis? Poognamontaaži tehakse tänapäeval spetsiaalsete programmide abil.
RIP
Ajalised viited - Mõne rakenduse korral ei ole ajaline viide nii määrav (nt e-mail), reaalajarakendustes see nii ei ole (nt videokõne) // Edastuskiirus – mõne rakenduse korral on äärmiselt tähtis, et edastuskiirus oleks sama kogu edastusaja vältel ////// ==> Vastavalt sellele, millised on rakenduste vajadused, kasutatakse erinevaid protokolle.
Ajutised töökohad on kas remonttöödega või ehitusobjektiga seotud. Sellistel juhtudel peab töökoht olema varustatud tulekustutitega, puhastada tuleb töökoha ümbrus kuni 5 meetri raadiuses põlevjäätmetest ja kaitsta keevituskohast lähemal kui 2 meetrit asetsev tarind mittepõleva kattega või valada üle veega.

Are based on the capabilities of IP. Like the data-link layer protocol, the network layer protocol applies a header to the data it receives from the layer above it. The unit of data created by the network layer protocol, which consists of the transport layer data plus the network header, is called a datagram.
Asfaltbetoon on kehtivatele normidele vastavate omadustega, bituumenist, fillerist ja normides fikseeritud terakoostisega ning kvaliteediga liivast ja killustikust kuumal sundsegamisel saadav liitmaterjal, mis on sobivates ilmastikutingimustes normidekohaselt kuumalt või soojalt paigaldatud ja tihendatud.
Antud osas on väljatoodud erinevate ruumide sissepuhke õhu kogus ja väljatõmbe õhu kogus ning sissepuhke õhu kogusest tingituna saame leida valemiga (vt. Valem 5) erisoojuskaod ventilatsioonist. Antud arvutuste ja tabeli kujunduse puhul on kasutatud energiatõhusus ja

Ühenduspesasid micro - USB võeti kasutusele jaanuaris 2007. Ühenduspesade mõõtmed: USB tüüp A – 4x12 mm, USB tüüp B - 7x8 mm, USN mini A ja USB mini B – 2x7 mm. On ka sellised ühenduspesad nagu Mini-AB ja Micro-AB, millega saab ühendada nii A kui ka B tüüpi pistikuid.
Arp päringul on küljes ka TTL vastuvõtjas. Puudub ka garantii, et segmendid saabuvad õiges sihtaadress (Destination Address) kumbki haarab enda alla 16 muutuja, millega määratakse ära aeg, kui kaua hoiab saatja järjekorras ja et ei saadeta topeltsegmente.
Aspektide vahel on jääv. Innovatsioonitegevuse dünaamika parimaks näiteks tänapäevast on arvuti (personal computer) areng, mille fookus on ajapikku muutunud, kuid milles mängivad olulist rolli erinevad tark- ja riistvara tootjad ning tarbijad.

Autentimine - arvutatakse ja saadetakse vastavalt HASH funktsiooniga arvutatud identifikaatoreid, kasutades jagatud salajast võtit (sümmeetriline krüptograafia). Tagamaks võtme kopeerimiskaitse arvutatakse iga sessiooni jaoks uus võti.
Analoogandmed on näiteks kõne, pilt jms. Analoog andmeid on võimalik viia digitaalsele kujule ADM (analoog-digitaal muundur) abil ning vastupidi, digitaalseid andmeid on võimalik viia analoog kujule DAM'i (digitaal-analoog muundur) abil.
A loomaaia - või tsirkuseloomad; o karusloomadele; o metsloomadele; o tunnustatud kasvanduste koertele või jahikoertele; o varjupaikades olevatele koertele ja kassidele; o tõukudele ja ussidele, mida kasutatakse kalasöödana.

Alumiinium on hõbevalge metall, keemiline element, järjekorra numbriga 13. Alumiinium on kõige levinum metall maakoores (8%). Samuti on ta kolmandal kohal, hapniku ja räni järel, keemilise elemendina, mida leidub maakoores.
Asünkroon – ja sünkroonedastus 60. Digitaalallkiri Elektroonilisele sõnumile lisatav digitaalne Asünkroonülekanne - Andmete edastusviis, kus edastatakse üks kood, mis üheselt identifitseerib sõnumi saatjat.
Autokraatlikul juhtimisstiilil on ka häid külgi see võimaldab: • Kiiresti otsustada eriti kriisiolukorras, • Kasutada vähekompetentseid alluvaid • Tänu tööülesannete täpsele määratlusele tunda alluvatel end kindlamana.

Asfaltsegud on Asfaldiliidu Standardi (AL ST) nr. 1-le vastavad tihedast, poorsest või kergasfaltbetoonist segud ja mustsegud. Loetletud segudest valmistatud katted on allpool nimetatud asfaltkateteks.
Avg - s sisalduv ainulaadne kombinatsioon erinevatest viiruste leidmise meetoditest (sh. heuristiline analüüs, skaneerimine ning terviklikkuse kontroll) tagab arvuti maksimaalse kaitse.
Ülesehitatud täht - topoloogiaga. Maksimaalne distants kahe võrguseadme (nt. huub ja arvuti võrgukaart) on 100m. Huub jagab võrku ja võib ka koguda statistilist informatsiooni võrguliikluse kohta.

Ühekordneprogrammeeritav püsimälu ehk OTP NVM on digitaalsel kujul mälu, kuhu iga bit on lukustatud „fuse“-dega või „antifuse“-dega. Sellist süsteemi kasutatakse programmide salvestamiseks jäädavalt.
Ajalehe masinal on ilma spetsiaalse kuivatitta( värv kuivab kombineeritult keemiline ja füüsiline kuivamine ) • Ajakirjade masinas on aga spetsealne kuivati ahi kus on kõrge temperatuur
Õhutemperatuuride vahemikus - 5…0ºC peab poorse asfaltbetooni kihipaksus olema vähemalt 6 cm. Temperatuuril alla +5ºC tuleb projekteeritud kihi paksust suurendada vähemalt 0.5 cm võrra.

Adiabaatiline protsessiks nimetatakse protessi mis kulgeb ilma soojusvahetuseta ümbritseva väliskeskkonnaga (ehk soojushulk ei osale) (toimub soojuslikult isoleeritud korras) dq=0 q=0.
Andmeside protsess on jaotatud kihtideks, nii et iga kiht tegeleb otstarbeks välja satelliitside, mis võimaldas tagada sidet 22. Go-back-nVigaste pakettide korrigeerimisviis.
Asn - Abstract Syntax Notation 1 - standardiseeritud keel, mis määratleb, mis kujul andmeid saadetakse üksteisest erinevate kommunikatsioonisüsteemide vahel.

Alumiinium on väga vastupidav materjal neutraalsetes ja mõõdukalt happelistes keskkondades. Aluselistes ja väga happelistes keskkondades korrodeerub see kiiresti.
Austeniit on samuti raua ja süsiniku tardlahus, mis moodustub, kui süsiniku aatomid on asetunud γ-raua tahkkesendatud kuupvõre aatomitevahelistesse tühikutesse.
Andmekaitse on valdkond. kus on oma roll täita nii juhtkonnal, süsteemiadministraatoritel kui ka tavakasutajatel, kes arvutitega oma igapäevatöös kokku puutuvad.

Abaosa – lame, luud nähtavad Rasvasusklassi määramiseks otsitakse rümba välis- ja sisepinnalt rasvaladestusi, nende paiknemist rümbal ning paksust.
Andmeturve on äärmiselt lai mõiste, mille erinevate tahkudega puutuvad kõik arvutikasutajad tihti kokku, isegi kui nad seda otseselt endale ei teadvusta.
Alates 1950 - ndatest aastatest on paberitootmine kasvanud 6 korda, 1/5 puidust kasutatakse paberi tootmiseks, ~ pool paberijäätmetest läheb prügimäele.

Assy on top of bending joint part 23. Push yellow medium panel on top of previous 24. push yellow small block next to bending joint part (see picture)
Austeniit on mittemagnetiline.  Tsementiit (T) e. raudkarbiid (Fe3C) on raua ja süsiniku keemiline ühend, mis sisaldab 6,67 massiprotsenti süsinikku.
Android on Linnuxi sugemetega, kas oligi see mõeldudki siis nii või ei. Kuna Android jookseb ainult mobiilides, ei omagi see niivõrd suurt tähtsust.

Aurustis jahtu - nud õhk on külmem ja seega tihedam kui ümbritseva keskkonna õhk. Külm õhk vajub allapoole ja põhjustab jahutatavas ruumis õhuringluse.
Aurukompressor - soojuspumbad koosnevad neljast põhikomponendist, milleks on kompressor, drosselventiil ning kaks soojusvahetit – aurusti ja kondensaator.
Õigem on kinnitada juhtlati külge piirajaks klots, mis määrab detaili pikkuse enne saagimise alustamist, kuid hoiab ära kinnikiilumise saagides.

Alumiiniumil on aatomis 13 prootonit ja 14 neutronit (Joonis 1). Prootonid jagunevad järgmiselt: 2 esimeses kihis, 8 teisies kihis ja 3 kolmandas kihis.
Aparaadi seisuaeg on arvutatud valemiga t s  0,15  t t  0,15  35  5 s. (5.16) Aparaadi tsükliaeg t ts  35  360  5  400 s. (5.17)
Aruanded - teeregistri andmete alusel koostatud aruanded; aruannete koostamine - päringutingimuste, (nn “filtri”) alusel aruannete koostamine;

Abs omadused on tugev, mõõdutäpne ja galvaniseeritav • PA(Polüamiid) – Kasutatakse: Mootorikatted, sisselaskekollektor, pistikud ja filtrid.
Addressing - The network layer protocol header contains source address and destination address fields, just as the data-link layer protocol does.
Alaeutektoidterase c - sisaldus on: Vastus: väiksem kui 0,8 % C-sisalduse tõusuga terase: Vastus: kõvadus suureneb, sitkus väheneb, tugevus suureneb.

Allapanuks on kasutusel turvas, mida kulub ühele loomale päevas 3,0 kg [5, lk. 7]. Kogu lauda ööpäevane tarve on 351 · 3 = 1053 kg. (4.5)
Active components - controls: COM-component with designed time, optimized for download and execute; self- registering; support in multiple languages.
Alt – üles informeerimise parandamiseks tuleb eelkõige kindlaks määrata, missuguseid teateid soovivad juhid oma alluvatelt saada.

Avg anti - Virus töötab Windows XP (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit) ja Linux operatsioonisüsteemides.
Akud on tühjenenud 20..30% võrra, käivitub automaatselt gaasiturbiin, generaatorist läheb energia elektrimootorisse ja akudesse.
Aurustiploki all on sulatusveevann, mida nimeta- takse ka tilkveevanniks. Sulatusveevann on ribiline, et õhk pääseks selle alt läbi voolama.

Asfaltbetoonkatete kuumtasandamine - teekate soojendatakse, freesitakse, vajaduse korral lisatakse kohapeal segurisse kivimaterjal ja sideaine ning paigaldatakse
Arvutustehnika on määratud töötama kindlates temperatuuri- ja õhuniiskusevahemi- kes, mis näidatakse ära iga seadme kasutusjuhendis.
Austeniitmuutus - kuumutades terast üle temperatuuri Ac1, leiab aset perliitmuutusele vastupidine muutus, mille tulemusena tekib austeniit.

Õiguste põhjal on lubamatu sekkuda isiku eraellu ja levitada tema kohta salajast informatsiooni, mis võib teda emotsionaalselt kahjustada.
Alates 1930 – st aastatest lõpetatakse aparaatide puitkorpuste tootmine ning terves maailmas hakatakse tegema neid plastmassist.
Andmeedastuskiirus on küll ainult 400 Mb/s (80 MB/s ehk 10 MB/s väiksem kui USB 2.0-l), tagab Firewire suurema reaalse edastuskiiruse.

Õhuvoolu kirjeldatakse - õhu liikumise keskmise kiirusega v keskm (m/s) - õhu mahukulu Q=Fv keskm (m 3 /s), kus F – ristlõige , m 2 (5)
Antivirus on saanud ICSA Labs ja West Coast Lab's Checkmark tunnustuse ning on mitmekordne Virus Bulletin VB100 Award võitja.
Aparaadi seisuaeg on arvutatud valemiga t s = 0,15 ⋅ t t = 0,15 ⋅ 35 = 5 s. 5.12) Aparaadi tsükliaeg t ts = 35 + 360 + 5 = 400 s.

Asfaltbetooni korduvkasutamine - teekate freesitakse külmalt või soojalt ning segatakse segusõlmes vajaliku kivimaterjali ja sideaine lisandiga.
Õigusliku tähenduse - seob endas reegleid usaldusväärsete 2-ks. Paremat poolt kombineeritakse XOR funktsiooni tehingute teostamiseks.
Ajapiiranguid on olenevalt prioriteedist 4 nivood: 6, 4, 2 ja 0. Loa haldamine on sellise süsteemi korral küllaltki keeruline.

Arora on pigem käsitööline kui moekunstnik, ta töötab kätega, leides loomiseks ja ehitamiseks põnevaid lahendusi.
And tear - down VCs. Permanent VCs, however, are only feasible when the number of entry/exit points is relatively small.
Alt – üles informeerimisel võib esineda järgmisi probleeme: 1. informatsiooni liikumise aeglus, viivitamine.

Aditiivne ehk ekstensiivne olekuparameeter on selline, mis sõltub süsteemis oleva keha massist või osakeste arvust.
Arvutusskeemi ülesehitamiseks on vajalik leida sobilik elektrimootor ja tema võimsus P ja valida sobiva õhu tootlikkusega ventilaator.
Avg antiviirus on kaasaegsete viirusetõrje tarkvarade absoluutsesse tippklassi kuuluv ja mitmeid auhindu võitnud toode.

Üheaegne hööveldamine on lubatud ainult tingimusel, et igaüks neist surutakse etteandevaltsidega kindlalt vastu masinalauda.
Antud materjal on koostatud, Veoautod, Enn Kullerkupp, õppematerjal, Tln, 2004 paberkandjal õppematerjali põhjal
Aastasadu on teadlased üritanud lahendada idamaa relvameistrite tehtud superkõva damaskuse terase saladust.

Ajutisteks - ehitustööde läbiviimiseks:vundamendi süvend,toru kraavid,veetõkked,ajutised kuivanduskraavid
Õiglus - alluv tegutseb efektiivsemalt juhul, kui hüvitus vastab kuludele või selle mõnevõrra ületab.
Atm võrgus on 25 Mbps kuni 10 Gbps, samas kui tavalises Etherneti kohtvõrgus on see maksimaalselt 100 Mbps.

Analoogandmed on näiteks heli ja video, samuti igasugustest sensoritest tulevad andmed, näiteks temperatuur.
Üldjoontes on pakendi loomine eraldiseisev protsess, kuid on tihedalt seotud pakendatava toote loomisega.
Aluskanal on täiesti köökindel, st et ei ole mingeid bittide erroreid ega pakettide kadumaminekut.

Ökonoomne on säilitada jahutatud liha madalal temperatuuril õhu kõrge suhtelise niiskuse juures.
Ainus erinevus on see, et iPad mini on sellises suuruses, et seda on ülimalt mugav ühes käes hoida.
Antud kursuseprojektis on valitud ventilatsiooni agregaadiks HCV 3 ventilatsiooni agregaat tootjalt DAN THERM.

Ülekostvus – Crosstalk – näiteks telefoniga rääkides kui kuuled kellegi teise kõnet pealt.
Alumiiniumil on metalli kohta märkimisväärselt väike tihedus ja hea vastupidavus korrosioonile.
Ülalt – alla informeerimise puhul suundub info asutuse ülemistelt tasanditelt alumistele.

Austeniidi struktuur on pehme ning sitke ning seepärast viiakse sepistamine läbi nendel temperatuuridel.
Ühekorrapakend – mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks ning muutub peale kasutamist jäätmeks.
Andmelülikiht - toimetamiseks), meediumi viide (aeg, mis kulub paketi paketid on kohale jõudnud.

Ajamomendil on väljas ka Pentium IV. Tema täpsemaid omadusi makahjuks praegu öelda ei oska.
Any internet - connected device (e.g., a host) necessarily sends IP datagrams into the network.
Alumiiniumsulami kõvadused on ligilähedased, võime järeldada, et antud materjalide omadused on sarnased.

Õpitegevus alg - ja põhikoolis ning gümnaasiumis korraldatakse õpilaste vanusest lähtuvalt.
Asbesttsementtorud - eelis väike kaal ja korrosioono kindlus,karedus.Puudus väike löögikindlus
Analoogselt terastele on piires 150...650 C sõltuvalt nõutavast kõvadusest ja sitkusnäitajatest.

Arvutil on ka muutmälu mis on 4 GB mille kiiruseks on 1066 MHZ mis on päris aeglane.
Almg – kõrge korrosioonikindlus ja head mehaanilised omadused, halvem valatavus
Amplituud on signaali max. väärtus, seda mõõdetakse enamasti volties või vattides.

Avalik võti on kaitstud parooliga, mis tuleb sisestada alati võtme poole pöördumisel.
Alalised töökohad on tuletööde jaoks spetsiaalselt mõeldud ja ohutusseadmetega varustatud.
Alluvad on pigem valmis oma juhiga koos aktiivselt töötama kui tema vastu seisma.

Aloha on peamiselt kasutatav traadita ühendusega võrkudes ja andmeülekannetes.
Analoogandmed on kirjeldatud mingi pideva funktsiooni graafikutega, pidevaja süsteemis.
Antud testile on seatud kindlad parameetrid milliste puhul jälgitakse nende muutusi.

Alice - i ja AS-i vahel on krüptitud AS-i ja Alice vahel jagatud võtmega.
Antud agregaadil on vastuvoolu soojustagasti, mis antud hoone puhul on ideaalne valik.
Austeniidil on pindtsentreeritud kuupvõre, kus võib lahustuda 2,14% süsinikku.

Alla 12 - kuuliste lammaste (e tallede) rümbad, • muude lammaste rümbad.
Atm ülekandmisel on 4 võimalust kiiruse ja andmemahtude suhte garanteerimiseks ajas:
Analoog - digitaalmuunduri lugemine ja tulemuse väljastamine kahendkoodis

Alluvatel on õigustatult suur vajadus saada vastus oma probleemidele.
Üldine rõhukadu on rõhu kao summa torude pikkusel ja kohalikel takistustel:
Allotroopia – sama keemiline element esineb mitme erineva lihtainena.

Autentimise - nii kasutaja kui teenus veenduvad teineteise autentsuses.
Avalikustamine on töörahulolu uuringu puhul oluline algusest lõpuni.
Aine e - TURUNDUS (TMM1060) KORDAMISKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA

Allapanu hoidmiseks on vaja hoidlat, mis mahutab vähemalt 856 m3 turvast.
Aerosoolid on mürgised ja võivad põhjustada Alzheimeri tõbe.

Aine füüsikalis - keemilised omadused kõigis punktides ühesugused.
Alsicu – vastutusrikaste valandite valmistamiseks (plokk)
Analoog - ja digitaalandmed ja analoog ja digitaalsignaalid.

Andmeühikuks on datagramm. Kasutab võrguliidesena IP protokolli.
Alumiinium on umbes 1,5 korda ja teras umbes 4,5 korda raskem.
Arvuga 2500 - 3000 p/min ja tarbitava võimsusega 0,5 - 1,5 kW.

Aukude lappimine – Üksikud augud ja auguread on mõtekas lappida.
Alalisteks - teede muldkeha,paisud,tammid,kanalid,veehoidlad
Alcumg – duralumiinium; kasutusel alates 1907. aastast

Analoogsignaalid on ka mõningate häirete suhtes vähemtundlikud.
Agamix - 20, Kus argooni on 80% ja süsihappegaasi 20%.
Analoogiline punkt - iga 30 sekundi järel vastuse sõnumi kaudu.

Ühendage usb - ühendusjuhe arvuti taga olevasse USB-porti.
Alcu – hea valatavus, madalam korrosioonikindlus
Alznmgcu – kõrgtugev alumiiniumi sulam (vanandatav)

Aastaseisuga on ATX endiselthobikasutajate seas levinud.
Arvutiklassis on kohustuslik loomuliku valguse olemasolu.
Abaosa – küllalt hästi arenenud O (Rahuldav)

Abaosa – keskmiselt arenenud kuni peaaegu lame
Abitööd - kraavide toestamine,pinnase kobestamine
Ühes otsas on väljalõige ja teises ümar käepide.

Asfaltbetoonkatete regenereerimine on nende esialgsete omaduste taastamine.

Austeniit on samuti raua ja süsiniku tardlahus.

Asünkroonne - mõlemad on balanseeritud jaamad.

Alluvate koosolekud on laialdaselt kasutatav meetod.
Üksikskeemid - näidatud on kõik ametikohad.
Arvutid on ühendatud, moodustab ringi.

Aurustiplokk on valmistatud vasktorudest ja

Abs on habras ka talvel külmaga.
Aitavad go - Back-N ja Selective Repeat.
Arvutivõrgul on mitmekihiline arhitektuur.

Ajalehepaber – 95-115 LPI = 190-230 DPI
RIP
Alt – üles informeerimine

Vote UP
-1
Vote DOWN
Alumiiniumi kristallvõre on omane tahkkesendatud kuupvõre (K12). Igal tahul asetseb oma aatom (Joonis 2).
Vote UP
-1
Vote DOWN
Aparaadi tsükliaeg on arvutatud valemiga [5, lk. 33] t ts = t t + t m + t s , (5.10)

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto