Visuaalkunstiteraapia erinevad meetodid - sarnased materjalid

tehnikad, kunstiteraapia, lemmikloom, lemmiklooma, joonistus, rühmatöö, unistus, skulptuur, juhendaja, motiiv, pastellid, formaat, unistuste, teistega, arvestamine, ekraan, klient, rühmas, kollaaz, soovimatus, väljendus, magistritöö, jonathan, savist, joonistatud, maskid, youth, kuivad, keskkonnad, planeedid, kauged, lühikokkuvõtte, seltskond
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...t. Pressikonverentsi ja briifingu puhul tuleb initsiatiiv organisatsioonilt. Võimalik on ka vastupidine variant ning sel juhul dikteerib olukorda ajakirjanik. Huvi võib olla ka negatiivne, ajakirjanik võib ühendust võtta teile ebasobival ajal jne. Erinevad meediakanalid kajastavad uudist erinevalt. Oluline on mõista, kellele intervjuud annad. Nt. streik: ......................................................................................71 TELEFONIINTERVJUU on intervjuude alaliik. Organisatsioonis peab olema kindlaks määratud info jagami...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
104 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...kutüübil on oma ülesanded. Inimorganism koosneb u 10 000 miljardist rakust. Rakkude põhifunktsioonide järgi eristatakse nt närvi-, lihase-, sidekoe- ja vererakke. Kui hulk sama tüüpi rakke moodustavad rakuühenduse, nimetatakse seda ühendust koeks. Erinevad koeliigid moodustavad omakorda organeid (nt lihas-, närvi- ja sidekude). Rakud Rakud on organismi „ehituskivid“. Meie keha koosneb mitmesuguse kuju ja suurusega rakkudest. Erütrotsüüt (punane verelible) on nende hulgas üks väiksemaid (0,0075 mm), munarakk (0,15 mm) on aga inimese suurim rakk ja n...

Esmaabi -
74 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...teks inimeste hariduse tagamine, elamute ülesehitamine ja nende kütmine, arstiabi võimaldamine, kultuuri toetamine, inimeste toitmise ja rõivaste tagamine jne. Inimühiskonnas toodavad kaupasid ja võimaldavad teenuseid enamasti ettevõtted ja erinevad asutused. Need ongi majandusega otseselt seotud. Majandusel on olemas ka erinevaid nö. majandusharusid. See tuleneb sellest, et paljude ettevõtete toodetavad kaubad on omavahel sarnased ja teenused, mida need ettevõtted võimaldavad, on samuti sarnased. Näiteks võib olla taimekasvatus, loomakasvatu...

Üldpsühholoogia -
34 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...endeks võib olla näiteks inimeste hariduse tagamine, elamute ülesehitamine ja nende kütmine, arstiabi võimaldamine, kultuuri toetamine, inimeste toitmise ja rõivaste tagamine jne. Inimühiskonnas toodavad kaupasid ja võimaldavad teenuseid enamasti ettevõtted ja erinevad asutused. Need ongi majandusega otseselt seotud. Majandusel on olemas ka erinevaid nö. majandusharusid. See tuleneb sellest, et paljude ettevõtete toodetavad kaubad on omavahel sarnased ja teenused, mida need ettevõtted võimaldavad, on samuti sarnased. Näiteks võib olla taimekasvatus, loomakas...

Teadus - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...teadvuse tekkimisega. Näiteks unenägude kogemused on kui aju loodud virtuaalreaalsused. Selleks, et seda teha, peab aju suutma informatsiooni kokku sõlmima, sest ajus on info ,,laiali killustatud". Näiteks objekti kuju, suuruse ja värviga tegelevad aju erinevad piirkonnad. Seda, et aju loodud virtuaalne maailm ongi oma olemuselt teadvus, on mõtisklenud ka Soome teadlane Antti Revonsuo. Teadvuse tekkimine närvisüsteemis ja selle olemuse mõistmine on tänapäeva teaduse üks põnevamaid müsteeriume. Antud juhul käsitletakse teadvuse neuronaalseid korrelaat...

Karjäärinõustamine -
22 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...kogu, juhatus), olgugi et mõningaid ,,juhtimisfunktsioone" võivad tänapäeval täita ka masinad või tehnilised seadeldised. Niisiis kasutataks mõisteid mänedzer, juhataja, valitseja samuti sünonüümidena (välja arvatud juhul, kui neile on konkreetsel juhul antud erinevad tähendused (näiteks teabeettevõtete käsitlemisel) ). Teisest küljest vaadatuna esinevad inimene, inimeste grupid ja organisatsioonid, kuni riigini välja, alati ka juhtimisobjekti rollis, kuivõrd just nende poolt ja nende kaudu pannakse liikuma kõik see, mis on loodud ükskõik millises ühiskonnas...

Juhtimine -
149 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...tud, et koostöö tarnete haldamisel ja nõudluse rahuldamisel toob kasu kõigile tarneprotsessis osalevatele ettevõtetele. Selle baasilt on kujunenud välja erinevad koostööviisid ja -kontseptsioonid, mida jätkuvalt arendatakse. Tähtis roll on analüütilisi meetodeid kasutaval logistikal. Tulemuslik transpordi, ladude ja varude juhtimine pole üldjuhul...

Logistika alused - Kutsekool
96 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

... 3 suurendab raha nõudlust; ja neljandaks on võimalik, et liigne raha voolab majandusest kiiresti välja. Joonised .... Tegelikkuses võivad toimuda ka nimetatud efektide kombinatsioonid, osalt võib raha nõudmine suureneda ja osa liigsest rahast välja voolata. Erinevad tasakaalustumisvõimalused vastavad erinevatele majandustele. Esimene juhus on avatud klassikaline majandus ujuva kursiga intressimäär on määratud rahvusvahelise turu poolt, majandus töötab niigi täishõives ja SKT tõusta ei saa n...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
102 allalaadimist
11
docx

Kunstiteraapia

... lähtudes oma isiklikust huvist kunstiteraapia vastu. Kuna kunst ja loovus on minu elu lahutamatu osa, siis tahan tulevikus oma eripedagoogika karjääri sellega ühendada. Laiemas mõttes mõistetakse kunstiteraapia all nelja eri liiki loovteraapia vormit: visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, draamateraapia ning tanstu- ja liikumisteraapia. Mina käsitlen oma loovtöös siiski ainult visuaalkunstiteraapiat ja selle erinevaid tehnikaid . Loovtöö esimeses peatükis tutvustan kunstiteraapiat ja selle meetoteid ja kunstiteraapias kasutatavaid materjale. Teises pe...

Pedagoogika -
50 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

..., et andekad lapsed on ühesugused. Andekate arendada ja esineda vastavalt võimetele, laste võimete tase, erivõimed, iseloomujooned ja probleemid on väga erinevad. kaotavad nad moti- Just seetõttu vajavad andekad lapsed eriti individuaalset lähenemist. vatsiooni ja huvi. Sügavamad teadmised ja arusaamad andekusest on olulised nii lapse- vanematele kui...

Psühholoogia -
34 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...kurg, sookurg, kullilised, kakulised, apteegikaan, orhideed • Sisse- ja väljaveol vajalik eksportivalt riigilt väljaveo luba. CITES’I III LISA • Liigid, kellega kauplemist reguleerib konkreetne riik. • III lisasse on kandnud erinevad riigid kokku umbes 300 loomaliiki ja kümmekond taimeliiki. • Eestis pole selles lisas ühtegi liiki. • Tuleb arvestada teiste riikide piirangutega, kuigi meil on tavalised liigid. • Isendite sisse- ja väljavedu toimub eksportiva riigi väljaveo alusel. Washingtoni ko...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

...filiste vormide abil maailmast ja iseendast ettekujutuse saama. Integreerimine ei ole mitte väline, vaid sisemine toiming (enne aga peab olema, mida sisemuses integreerida). Ka Blenkin ja Kelly (1981) suhtusid integreeritud õppekavasse, mille raamiks oleksid erinevad õppeainete piire ületavad tervikteemad, kriitiliselt. Nende arvates moodustavad tervikteemad kergesti segapuntra, kui neid mingi suunava taustsüsteemi alusel ei korrastata. Dearden (1976) heitis ette ka seda, et informaalse kooli teoreetiliseks aluseks võeti psühholoogia ja sotsioloogia, mitte ...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

...itseva maailma üksikkvaliteedid, mida me tunnetada suudame? Kuidas neid kvaliteete üksteisest eristada ja omavahel võrrelda või hinnata? Kuidas meil tekib tervikkujund ("pilt") meid ümbritsevast maailmast? Millise panuse annavad sellesse tervikkujundisse erinevad meeled? 3. Kuidas me reageerime meid mõjutavatele nähtustele? Milliste seaduspärasuste järgi kujunevad meie suhted meile täiesti uute ja juba tuttavate nähtustega? Kuidas me õpime ära ümbritseva maailma ja inimeste mõjusid iseendale? Kuidas me õpime uusi teadmisi? Kuidas kujuneb meie arusaamine ma...

Psühholoogia alused -
163 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

...lisatud fotodega. Enamasti on Vahel on meil muresid ja probleeme nii koolis kui koolist väljaspool. Abi võib olla nendest rää- võimalik koondada erinevad valdkonnad (ülal, punkt 1) kolme järgneva plakatipealkirja alla: kimisest. Sinu õpetaja ja kooli sotsiaaltöötaja on valmis sind alati igal võimalikul viisil aitama. ...

Psühholoogia -
34 allalaadimist
168
pdf

KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6.-7.-AASTASTELE LASTELE

...ia vanematega järves suplemas, mängida tipis (indiaanitelk) ning leida mitmeid mängukohti Lilleoru territooriumil. 26 Pallipõnnis õpivad lapsed ökoloogiat õppetegevustes: prügi sorteerimine, taimekasvatus, erinevad katsed erinevate elementidega, taara äraviimine, ise paberi tegemine, vanade rasvaküünalde uuteks sulatamine ja erinevate materjalide pidev taaskasutus õppetegevustes. Looduslike materjalidega on meisterdatud ja tehtud nendega katseid ka teaduskeskuses. Tehakse ka temaatilisi nä...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Tehnikakõrgkool
8 allalaadimist
35
doc

Üldine Teatriajalugu II

...pulariseerija. On nähtud, et tema tööd lõid pretsedendi tulevastele kommertslavastajatele. Sürrealismi on peetud viimaseks peamiseks rahvusvaheliseks avangardistlikuks liikumiseks. Pärast I MS poliitilised pinged killustasid teatri: erinevates riikides erinevad rahvuslikud teatrid; rahvusvahelisi voole ei olnud. 30ndate majanduskriis pööras inimesed oma riigi ja rahvuse poole, pöörduti ära rahvusvahelisest areenist. Stalinism ja fasism olid välja suretanud paljud utoopiad maailma tuleviku suhtes. Valitses illusioonitus. 5) Sümbolism ­ Vastukaaluks natu...

Üldine teatriajalugu - Tartu Ülikool
158 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

... 4 ... Kuidas isis kiirusagarad tegvust juhivad? Pm võiks ette kujutada igapäevast situatsiooni, nt Anosodiafooria - Ükskoiksus selle suhtes .Et saavad aru, et signaalid on ja tuleva,d ag aei õhtusöök koos sõbraga restoranis. On lauanõud, erinevad ruumiaspektid, sõber, kellega peab saa aru, kust tulevad. rääkima jen.peab meeles pidama,et herneid ei panna noaga suhu, samal ajal peab suhtlema Autotopagnoosia – suutmatus kehaos...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
90 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

...s, laekur Adson, kolm ülejäänut olid Gailit, Semper ja Visnapuu.1919 lahkuvad Gailit ja Visnapuu, asemele tulevad Alle ja Barbarus. Kaastööd teevad rühmituseie ka teised kirjanikud (Suits, Ridala, Aavik, kunstnikest Triik, Mägi, Vabbe). Isiksustena olid väga erinevad, sidus uusromantiline hoiak ja söpruskondlik läbikäimine. Tuglase eestvõttel ilmus 1917- 1919 kolm suurekaustalist albumit. Saavutuseks võiks nimetada tähelepanu pööramist vähetuntud Jaan Oksale (vrd NE ja Liiv ning Peterson). 1917 ilmuvad ka eraldi debüütkogud Underilt (Sonetid 1000 tk paar...

Kirjandus - Keskkool
21 allalaadimist
62
pdf

Kirjandus- ja teatriteaduse alused

...alsete süsteemide funktsioneerimise põhiteguriks on käitumisootused. Käitumisootused moodustavad käitumise strateegiad. Kultuur pole täielikult reguleeritav, sest on olemas spontaanne aspekt. 5. Sõnakunst ja teised kunstid Kirjanduse asend kultuuriruumis. Erinevad kunstide liigitamise viisid. · G. E. Lessing (1729-1781). Klassikaline kunstide liigitamise viis. Ruumilised ja ajalised kunstid. Ruumilised ­ kunstiteost on võimalik ühe pilguga haarata: arhitektuur, maalikunst, skulptuur. Ajalised: muusika, kirjandus, kulgevad aj...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
471 allalaadimist
34
doc

Erinevad teraapiavõimalused

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR Noorsootöö ja täiendusõppe osakond NT 1 Dagne Press Erinevad teraapiavõimalused inimese aitamiseks Referaat Juhendaja: M. Grünthal-Drell Tallinn 2009 SISUKORD SISSEJUHATUS Tänapäeval kannatavad järjest enam inimesi kõikvõimalike vaevuste all. Tihtipeale otsitakse nende leevendamiseks a...

Terviseõpetus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
87 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...endisegmendid võivad olla loodud ka vanuse, hariduse, elukoha, pereseisu jmt põhjal. Enamasti ei saa igale rühmale pakkuda erinevat asja ja nii tuleb luua suuremad ja kompaktsemad segmendid. 10. Klientide vajadused ja ootused Nagu on inimesed erinevad on ka nende vajadused ja ootused erinevad. Hea teenindaja on see, kes suudab kliendi vajadused ja ootused välja selgitada. Kliendi vajadused ja ootused sõltuvad inimestel tekkivate seoste, eelarvamustega, uskumustega. 4 Tänane klient on tark ja nõudlik; väärtustab elukvaliteeti; otsib emot...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
86 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

...tisfaction) – füsioloogilised, psühholoogilised (nt raha), domineeriv vajadus on turvalisusvajadus. II KULTUUR JA NEUROOS:  Kultuur determineerib isiksuse ja isiksuse patoloogia (kõrvalekalle normist). Erinevates kultuurides on erinevad rituaalid inimeste kaitstuse loomiseks ehk kultuur determineerib ja määrab ära mis on isiksuse puhul normaalne ja isiksuse patoloogia.  Kultuur, mis loob abitust, emotsionaalset isoleeritust, võistlust ja hirmu, on ohtlik.  Vanemate mõju isiksuse arengule...

Isiksusepsühholoogia -
191 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

... 4 Fikseeritud koodi mudeli puudusi Kui keele toimimist seletada enda jaoks fikseeritud koodi mudeliga, et keelenditel on tähendused ja suhtlus põhineb suhtlejate ühisel teadmisel nende kohta, siis peaksid puudulikud või lihtsalt erinevad teadmised tekitama ületamatuid suhtlusraskusi. Miks siis igapäevasuhtlus ikkagi toimib? Miks suudavad inimesed soovi korral edukalt suhelda isegi väikelaste või välismaalastega, kes alles õpivad nende keelt? Miks mõistetakse erilise jõupingutuseta ka ülekantud tähendusi ja irooniat? Mik...

Inimeseõpetus -
9 allalaadimist
46
docx

Teraapiad

.....................13 14.Vibroakustiline teraapia................................................................................ 13 2 LOOVTERAAPIA.................................................................................................. 13 1.Visuaalkunstiteraapia..................................................................................... 14 2.Muusikateraapia............................................................................................. 14 3.Draamateraapia.........................................................

Meditsiin - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
14 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

...em. Ehkki meil ,,Kas ma saan olla valmis selleks, et võib-olla ei juhtu suurt midagi, ja kas kõigil on veidi empaatiat, võivad inimesed olla siiski väga erinevad. Empaatia allikat on ma saan olla valmis ka selleks, et 15 minuti jooksul võib juhtuda väga olulisi raske kindlaks teha, kuid teoreetikud, näiteks Schwalbe (2007), on viidanud, et empaatia ...

Psühholoogia -
10 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

...jude häiringu hindamiseks on toodud ptk. 3.3. ja 3.4 10 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine 1.2 Külastusseire arendamine Eestis Eestis on erinevad asutused külastusseire meetodeid osaliselt praktiseerinud, kuid terviklik külastusseire programm veel puudub. Tavapäraselt on iga-aastaselt loendatud kaitsealade külastuskeskusi läbivate inimeste koguhulka. Viimastel aastatel on külastajate aastasele koguhulgale lisaks fikseeritud infot i...

Loodus - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
323
doc

Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED

... 5 3 1 3 1 5 4 5 Sudoku lahendamisel tuleb paigutada numbrid 16 ruutudesse nii, et igas reas, veerus ja jämeda joonega eraldatud 2 x 3 ruuduga kastis on kõik numbrid erinevad. Numbrid võivad korduda vaid diagonaalides. Järgnevalt on toodud eelneva sudoku lahendus. 5 2 3 4 6 1 1 4 6 5 2 3 3 1 2 6 4 5 4 6 5 3 1 ...

Isiksusepsühholoogia -
4 allalaadimist
159
doc

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat

...rkidest, mida kultuuriüksus püüab kultuuriveebi kaudu saavutada. 1.1.3 Kasutajad Kasutaja on kas mõnel kutse- või erialal tegutsev või muu isik, kes kasutab kultuurialast veebisaiti juhuslikult või kindlal otstarbel, juhuti või järjekindlalt. Kasutajad erinevad suuresti, sõltuvalt taustast, kultuurialase arenemise püüdlustest, tööalastest sihtidest ja isegi hetkelisest uudishimust. Veel üks oluline teema, mida käsiraamatus vaadeldakse, on kasutajate vajadused. Üldiselt pühendutakse veebirakenduste eelneva kavandamise käigus kasutajaprofiilide piiritlemis...

Kultuurilugu -
3 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

...kujunenud veendumus selle kohta, millised inimesed üldiselt on. – Usaldusväärsed vs salakavalad – Mõistuspärased vs irratsionaalsed/afektiivsed – Altruistid vs enesekesksed – Ühetaolised vs erinevad • Kuivõrd fikseerunud, rigiidsed on nn vaiksed eeldused. Lahtine ja kinnine taju. Individuaalsed filtrid: emotsioonid • Emotsioon: reaktsioon stiimulile ja selle väljendus. Komponendid: füsioloogiline, käitumuslik, subjektiivne üleelamine • Emotsioonide lugemine ...

Sotsiaalpsühholoogia -
42 allalaadimist
49
docx

SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA SELLE PRAKTILISI VÄLJAKUTSEID EESTIS

...ilise Pedagoogiline küll, ent uurimistöö käigus miks just toodetakse palju sellist in- sotsiaalpedagoogikas? fot, mille avaldamisega On üldteada fakt, tegelevad ka näiteks et erinevad pedagoogilised politsei- ja uudistesaated distsipliinid on omavahel või statistikabürood, ilma seotud. Samuti on et sageli jõutaks tõelise kaasaegsed seoseni teooriate ja teadusfilosoofid suhteliselt produtseeritud ühel meelel se...

Sotsioloogia -
18 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...dada samavõrd veenvalt põhjendatud vastupidise väite 16 oleks ainult oskust argumente leida. Me oleme seda tõenäoliselt kõik kogenud, et erinevatel inimestel on erinevad veendumused ja kõigil on oma seisukohtade kaitseks olemas argumendid. Need argumendid ei tarvitse teistele veenvad olla. Asi on selles, et kui inimene milleski juba veendunud on, siis argumendid, mis tema seisukoha vastu räägivad (vähemalt teiste arvates), tunduvad talle väheveenvad. Mis ühe j...

Filosoofia - Tartu Ülikool
351 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...ada hinde ka eesti keeles. Tsiteerimine Tsitaatide puhul tuleb esitada täpne sõnastus, markeerida väljavõtted ning viidata. Allikatsitaatidele tuleb lisada oma seisukoht. Käsitluste tsitaatides tuleb esile tuua teiste arvamused (kas samad või erinevad) ning viidata, missuguse allika (kirjandusest jms) mitmendalt leheküljelt tsitaat pärineb. Kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu. Viitamine algallikatele Suulised allikad on: 1. töö autori/koostaja küsitletud inimeste mälestused; 2. intervjuud; ...

Eesti keel - Põhikool
49 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

... Vahendajaks igal inimesel väljakujunenud veendumus selle kohta, millised inimesed üldiselt on. - Usaldusväärsed vs salakavalad - Mõistuspärased vs irratsionaalsed/afektiivsed - Altruistid vs enesekesksed - Ühetaolised vs erinevad Kuivõrd fikseerunud, rigiidsed on nn vaiksed eeldused. Lahtine ja kinnine taju. Atributsiooniteooria Filtriks viis kuidas seletame teiste käitumist. Fritz Heider (1958). Seletamistendentsid. Määramatuse ületamine seletuste omistamise kaudu. Igaüks on väike teadl...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto