Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Valemid ja mõisted (11)

3 KEHV
Punktid
 
Säutsu twitteris

MATEMAATIKA TÄIENDÕPE


VALEMID JA MÕISTED

KOOSTANUD LEA PALLASSAATEKS


Käesolev trükis sisaldab koolimatemaatika valemeid, lauseid, reegleid ja muid seoseid , mille tundmine on vajalik kõrgema matemaatika ülesannete lahendamisel. Kogumikus on ka mõned kõrgema matemaatika õppimisel vajalikud mõisted, mida koolimatemaatika kursuses ei käsitletud..KREEKA TÄHESTIK


Α α alfa Ν ν nüü
Β β beeta Ξ ξ ksii
Γ γ gamma Ο ο omikron
Δ δ delta Π π pii
Ε ε epsilon Ρ ρ roo
Ζ ζ dzeeta Σ σ sigma
Η η eeta Τ τ tau
Θ θ teeta Υ υ üpsilon
Ι ι ioota Φ φ fii
Κ κ kapa Χ χ hii
Λ λ lambda Ψ ψ psii
Μ μ müü Ω ω oomega • ARITMEETIKA
 • Mõningate arvude kõrgemad astmed

 • Hariliku murru põhiomadus
  Murru väärtus ei muutu, kui murru lugejat ja nimetajat korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.
  Kui , siis
  (murru laiendamine),
  (murru taandamine ).
 • Tehetevahelised seosed

 • Tehted harilike murdudega
 • Tehete põhiomadused

  Vahetuvus ehk kommutatiivsus :


  Ühenduvus ehk assotsiatiivsus :
  Jaotuvus ehk distributiivsus:
  Sulgude avamine :
  1.6 Protsent ja promill
  Üks protsent
  on üks sajandik osa tervikust (arvust).
  Üks promill
  on üks tuhandik osa tervikust (arvust).
  Arvude a ja b suhe protsentides on .
  Kui
  arvust a on m, siis

  1.7 Arvu absoluutväärtus


  Arvu a absoluutväärtus
  on arvteljel sellele arvule vastava punkti kaugus nullpunktist . • ALGEBRA
 • Astmed
  Astmeks
  nimetatakse korrutist, mille kõik tegurid on võrdsed arvuga a (astme alus) ja tegurite arv on n ( astendaja ):
  , ,
  kus
  on naturaalarvude hulk alates arvust 1:
  Astendaja 0 defineeritakse võrdusega , milles .
  Negatiivse astendaja korral sisaldab astendamine ka jagamise:
  , kui
  ja
  või kui
  ja ,
  kus
  on täisarvude hulk ja
  on ratsionaalarvude hulk:
  , .
  Murrulise astendaja korral sisaldab astendamine juurimise:
  , kui ,
  kus
  on naturaalarvude hulk alates arvust 2:
  Tehted astmetega


 • Juured
  Arvu a n-ndaks juureks nimetatakse arvu (tähistatakse ), mille astendamisel arvuga n saadakse arv a:
  Arv a on juuritav ja arv n on juurija.

  Juure omadused


 • Igal positiivsel arvul a on parajasti üks n-ndat järku juur .
 • Negatiivsel arvul ei ole paarisarvulise juurijaga juurt.
 • Igal negatiivsel arvul on parajasti üks paaritu juurijaga juur, mis on samuti negatiivne.
 • Iga n korral .
 • .
 • .

  Tehted juurtega


  , kui
  (või kitsendusteta, kui )
  , kui
  ja
  (või kitsendusteta, kui )
  , kui
  ja
  , kui
  ja
  (või kitsendusteta, kui )
  , kui
  või kui
  ja
  , kui
  või kui
  ja
  , kui
  ja
  või kui
 • Korrutamise abivalemid • Hulkliikme lahutamine teguriteks
 • Ruutvõrrand

  Mittetäielikud ruutvõrrandid


  Täielikud ruutvõrrandid
  (Viète´i valemid)
  Biruutvõrrand
  Biruutvõrrandi üldkuju on . Lahendamiseks kasutatakse abimuutujat . Saadakse uus võrrand , mille lahendid on
  ja. Paigutades y positiivsed väärtused võrdusesse , saame
  1) , millest
  2) , millest .
 • Ruutkolmliikme teguriteks lahutamine
  milles
  on ruutkolmliikme nullkohad (vastava ruutvõrrandi
  lahendid).
  milles
  on ruutkolmliikme nullkohad (vastava ruutvõrrandi
  lahendid).
 • Determinandid
  Teist järku determinandi väärtuse arvutamise eeskiri :
  Kolmandat järku determinandi arvutamise eeskiri:
  Skeemi kolmandat järku determinandi arvutamiseks nimetatakse Sarrus`i reegliks:


 • Lineaarvõrrandisüsteem

  Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem


  Kui süsteemi determinant , siis
  kus
  Kolme tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem
  Kui süsteemi determinant , siis
  kus
 • Võrratus


  Kui kahe avaldise (arvu) vahel on võrratusmärk (), siis sellist seost nimetatakse võrratuseks.
  Võrratuse omadused
 • Kui , siis .
 • Kui ja , siis .
 • Võrratuse mõlema poolega saab liita ühe ja sama avaldise (arvu):
  kui , siis .
 • Võrratuse märk jääb samapidiseks, kui võrratuse mõlemat poolt korrutada või jagada ühe ja sama positiivse arvuga:
  kui
  ja , siis .
 • Võrratuse märk muutub vastupidiseks, kui võrratuse mõlemat poolt korrutada või jagada ühe ja sama negatiivse arvuga:
  kui
  ja , siis .
  Võrratust, mis sisaldab muutujat, saab lahendada.
  Võrratuste lahendamisel on järgmised reeglid:
 • liikme märk muutub vastupidiseks, kui kanda ta võrratuse ühelt poolelt teisele;
 • võrratuse poolte korrutamisel (jagamisel) ühe ja sama positiivse arvuga jääb võrratuse märk endiseks;
 • võrratuse poolte korrutamisel (jagamisel) ühe ja sama negatiivse arvuga muutub võrratuse märk vastupidiseks;
 • võrratuse pooli ei tohi korrutada ega jagada muutujat sisaldava avaldisega, mille märk pole teada, sest siis võime saada esialgse võrratusega mittesamaväärse võrratuse.
 • Lineaarvõrratus
  Lineaarvõrratuseks ehk esimese astme võrratuseks nimetatakse võrratust, millele saab anda ühe kujudest . Kaht esimest nimetatakse rangeteks, kaht viimast aga mitterangeteks võrratusteks.
  Kui
  ja , siis .
  Kui
  ja , siis .
  Teised lineaarvõrratused lahendatakse analoogselt.
  Kui , siis saadakse arvvõrratus (see ei ole lineaarvõrratus). Tõese arvvõrratuse lahenditeks on kõik reaalarvud. Mittetõese arvvõrratuse puhul lahendid puuduvad.
 • Ruutvõrratus


  Ühe tundmatuga ruutvõrratuseks nimetatakse võrratust


  või
  ( ka ).
  Näiteks ruutvõrratuse
  lahendamine tähendab vastava ruutfunktsiooni
  positiivsuspiirkonna leidmist . Olgu selle funktsiooni nullkohad ehk ruutvõrrandi
  lahendid
  ja . Esineda võivad järgmised kolm juhtu.
 • . Ruutvõrrandil on kaks erinevat lahendit ja . Sõltuvalt ruutliikme kordaja a märgist on võrratusel järgmised lahendid:

  Lahendid: .
  Lahendid: .

 • , siis . Graafik puudutab x-telge:
  Lahendid:
  Lahendid puuduvad

 • . Nullkohad puuduvad. Graafik ei lõika x-telge, on terves ulatuses ülal- või allpool x-telge:
  Lahendid .
  Lahendid puuduvad

  Võrratusi
  ja
  saab lahendada ka järgmiselt:
 • Kõrgema astme võrratus


  Olgu
  algebraline hulkliige (polünoom), mille pealiikme (kõrgeima astmega liikme) kordaja on :
  Kõrgema astme võrratuseks nimetatakse võrratust
  või
  ( ka ).
  Kõrgema astme võrratuse lahendamiseks leiame vastava hulkliikme nullkohad. Kandes need nullkohad arvsirgele (x-teljele), tõmbame läbi nende punktide joone, alustades paremalt ja ülalt, kui pealiikme kordaja
  ning paremalt ja alt, kui . Seejuures mingit nullkohta läbime x-telge lõigates, kui selle nullkoha järk on paaritu arv, ning puutudes, kui nullkoha järk on paarisarv .
  Joonisel on esitatud näide, kus nullkohtade
  ja
  järgud on paarisarvud , nullkohtade
  ja
  järgud aga paaritud . Niiviisi saadud kõverat võib vaadelda funktsiooni
  skitsina. Sellelt graafikult saab määrata võrratuse lahendid.

 • Murdvõrratus
  Murdvõrratuseks nimetatakse võrratust kujul
  ( või ).
  Selline võrratus on samaväärne võrratusega
  ( või ).
  Seega taandub murdvõrratuse lahendamine kõrgema astme võrratuse lahendamisele.
  Mitterangete võrratuste ( ) korral kuuluvad lahendite hulka ka lugejas oleva polünoomi nullkohad.
  Murdvõrratuse lahendite hulka ei kuulu nimetajas oleva polünoomi nullkohad.
 • Absoluutväärtusi sisaldavad võrratused


  Absoluutväärtuse definitsioon:
  Vastavalt absoluutväärtuse definitsioonile:
 • võrratuse lahendihulk on ;
 • võrratuse lahendihulk on ;
 • võrratuse lahendihulk on ;
 • võrratuse lahendihulk on .
  Nende nn. põhivõrratuste abil on võimalik leida keerukamate võrratuste lahendihulgad.
 • Aritmeetiline jada
  Aritmeetiline jada on arvude jada, milles iga liikme ja temale eelneva liikme vahe on kontantne.
  Jada vahe:
  Üldliige: .
  Esimese n liikme summa:
  või .
 • Geomeetriline jada


  Geomeetiline jada on arvude jada, milles iga liikme ja temale eelneva liikme jagatis on kontantne.
  Jada tegur: .
  Üldliige: .
  Esimese n liikme summa:
  ehk .
 • Lõpmatult kahanev (hääbuv) geomeetriline jada


  Geomeetriline jada on lõpmatult kahanev, kui tema teguri absoluutväärtus .
  Jada summa: .
  Üldliige: .


 • Logaritmid
  Arvu b logaritmiks antud alusel a nimetatakse niisugust arvu c, millega on vaja astendada arvu a, et saada arv b.
  Asendades teises võrduses c, saame samasuse
  Vastav samasus kümnendlogaritmide korral:
  Naturaallogaritmide korral:
  Logaritmide omadused
 • .
 • .
 • , kui .
 • , kui .
 • , kui .
 • , kui .
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Valemid ja mõisted #1 Valemid ja mõisted #2 Valemid ja mõisted #3 Valemid ja mõisted #4 Valemid ja mõisted #5 Valemid ja mõisted #6 Valemid ja mõisted #7 Valemid ja mõisted #8 Valemid ja mõisted #9 Valemid ja mõisted #10 Valemid ja mõisted #11 Valemid ja mõisted #12 Valemid ja mõisted #13 Valemid ja mõisted #14 Valemid ja mõisted #15 Valemid ja mõisted #16 Valemid ja mõisted #17 Valemid ja mõisted #18 Valemid ja mõisted #19 Valemid ja mõisted #20 Valemid ja mõisted #21 Valemid ja mõisted #22 Valemid ja mõisted #23 Valemid ja mõisted #24 Valemid ja mõisted #25 Valemid ja mõisted #26 Valemid ja mõisted #27 Valemid ja mõisted #28 Valemid ja mõisted #29 Valemid ja mõisted #30 Valemid ja mõisted #31 Valemid ja mõisted #32 Valemid ja mõisted #33 Valemid ja mõisted #34 Valemid ja mõisted #35 Valemid ja mõisted #36 Valemid ja mõisted #37 Valemid ja mõisted #38 Valemid ja mõisted #39 Valemid ja mõisted #40 Valemid ja mõisted #41 Valemid ja mõisted #42 Valemid ja mõisted #43 Valemid ja mõisted #44 Valemid ja mõisted #45 Valemid ja mõisted #46 Valemid ja mõisted #47 Valemid ja mõisted #48 Valemid ja mõisted #49 Valemid ja mõisted #50 Valemid ja mõisted #51 Valemid ja mõisted #52 Valemid ja mõisted #53 Valemid ja mõisted #54
  Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
  Leheküljed ~ 54 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-09-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 966 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 11 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Hunter Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Teemad:
  Aritmeetika
  Algebra
  Trigonomeetria
  Matemaatiline analüüs
  Planimeetria
  Stereomeetria
  Vektorid
  Analüütiline geomeetria
  Kombinatoorika ja tõenäosusteooria

  valemid+mõisted

  Mõisted


  Kommentaarid (11)

  rasmusk2 profiilipilt
  Rasmus K2: väga hea ja põhjalik
  20:45 20-11-2009
  reinart1 profiilipilt
  Reinart Loidap: vääga hea!! tänud:D
  20:36 28-09-2010
  pillmann123 profiilipilt
  Hendrik Pillmann: aitas... väga hea (Y)
  23:24 17-01-2011


  Sarnased materjalid

  17
  doc
  Valemid ja Mõisted
  4
  doc
  Matemaatika mõisted
  816
  pdf
  Matemaatika - Õhtuõpik
  108
  doc
  MATEMAATIKA TÄIENDÕPE-Valemid
  156
  pdf
  Kõrgem matemaatika
  273
  pdf
  Lembit Pallase materjalid
  32
  doc
  Matemaatika I küsimused ja mõisted vastustega
  246
  pdf
  Funktsiooni graafik I õpik

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun