Kategoorias võlaõiguse üldosa leiti 9 faili

Õigus >> Võlaõiguse üldosa
VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

Võlaõiguse üldosa konspekt...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
Võlaõiguse üldosa konspekt
19
odt

Võlaõiguse üldosa konspekt

VÕS § 2. (1) Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. (2) Võlasuhte olemusest võib tuleneda võlasuhte poolte kohustus teatud viis...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
446 allalaadimist
VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA
142
doc

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

(E.Ilus’a "Rooma eraõiguse alused"). Teisisõnu - obligatsioon on õigussuhe, mille alusel üks või rohkem isikuid on õigustatud nõudma teiselt või teistelt isikutelt millegi teostamist, millegi sooritamist. Nimetatud sooritus ongi obligatsiooni objekt - see, millele on suunatud isikute õigused ja kohustused. Termin obligatsioon tuleneb ld obligare - siduma, kokku köitma. Võlaõiguse koht eraõiguse süsteemis nn pandektilise süsteemi järgi Õigussüsteemi, sh eraõiguse, korrastamisest kaasaegses mõttes saame me rääkida alates Bütsantsi (Ida- Rooma) imperaatori Justinianuse eestvedamisel toimunud kodifitseerimisest, mille tulemusena valmis Corpus iuris civilis ehk tsiviilõiguse kogus (edaspidi C.I.C.). C.I.C sel ajal (kodifitseerimist alustati kusagil 528.a. ning lõpetati 534.a.) sisaldas mitte ainul tsiviilõ...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT

Põhjalik konspekt. Sisaldab ka kaasuste lahendusi...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
Kaasuse lahendus ja lepingu näide
8
rtf

Kaasuse lahendus ja lepingu näide

II Seminari kaasuse lahendus 1.1 Faktilised asjaolud: Osapoolte vahel eksisteerib ostu-müügileping. Ostja põhikohustus on maksta tasu ning müüja põhikohustus on üle anda kaup, mis vastab lepingu kokkuleppitud tingimustele (antud juhul on tingimusteks, et auto on BMW 316 1,6 77 kw, esmane registreerimine 052002, aut...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist
PICC anals
3
doc

PICC anals

Võlaõigu se ü ld osa k od utöö 2011 sü giss emestril : lü h iu u rimu s: Teema: Principles of International Commercial Contracts (PICC) Koostanud: 1. Millist valdkonda käsitletav instrument reguleerib? Eraõiguse Ühtlustamise Rahvusvahelise Instituudi (UNIDROIT) poolt esmakordselt 1994 aastal välja antud Rahvusvaheliste kaubanduslepingute põhimõtted (PICC) reguleerib rahvusvahelisi kaubanduslepinguid...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
Võlaõigus eksamiks kordamine
15
docx

Võlaõigus eksamiks kordamine

Võlasuhte mõiste ja tekkimise alused Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb võlgniku kohustus teha võlausaldaja kasuks teatud tegu või jätta see tegemata ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Võlasuhte olemusest võib tuleneda võlasuhte poolte kohustus teatud viisil arvestada teise võlasuhte poole õiguste ja huvidega. Võlasuhe võib sellega ka piirduda. Võlasuhe võib tekkida: l...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
Lepingulised suhted
82
ppt

Lepingulised suhted

• Konkreetseid eesmärke saavutatakse aga läbi erinevate õiguste ja kohustuste teostamise. • Lepingu poolte õigused ja kohustused tulenevad järgmistest allikatest: • Leping; • Seadus (VÕSi eriosa ja siis VÕSi üldosa); • Tava ja praktika; • Kohtulahendid; • Üldpõhimõtted. Võlaõiguses kehtivad üldpõhimõtted • Tsiviilõigussuhteid reguleerivad lisaks lepingutele, seadustele ja tavadele ka üldpõhimõtted, nagu näiteks: • Lepinguvabaduse põhimõte - seisneb eelkõige vabaduses valida milline leping sõlmida, millise sisuga, kellega ja millises vormis. (ei ole absoluutne) • Dispositiivsuse põhimõte - vastavalt VÕS §-le 5 võib seaduses sätestatust võlasuhte poolte või lepin...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
Rahvusvaheline avalik õigus
docx

Rahvusvaheline avalik õigus

Põhjalik konspekt, mis põhineb loengu materjalidel...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist