Kategoorias välismajandus leiti 3 faili

>> Välismajandus
välismajandus - hõlmab riikidevahelised tehingud, nagu rahvusvaheline kaubandus, teenuste vahetamine, kapitali ja maksete liikumine jmt., mille varal riigid osalevad rahvusvahelises tööjaotuses, et tõsta oma heaolu.
Välismajandus-Eksami test lk 3
1
pdf

Välismajandus. Eksami test lk 3

VALISMAJANDUS ja teenuste kaupade moodustab Millise suurusjiirgu eksportEestisisemajanduse koguproduktist? 1. kuni25oo 2. -50% 3. nle 75oo Mis on viimastelaastatelaidanudtasakaalustada negatiivsetsaldot? Eestiviiliskaubanduse Leidkevalevari...

Välismajandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
42 allalaadimist
Välismajandus-Eksami test lk 2
1
pdf

Välismajandus. Eksami test lk 2

ettet6tjate iihendus 2. riiklik institutsioon 3. EuroopaLiidu asutus Milline on Ettev6tluseArendamiseSihtasutuseekspordimeetmetepuhul ettevdtte omafinantseeringuminimaalne madr? 1. kuni 15% 2. 30-70% 3. puudub Mille vastukaitsebKredexi krediidikindlustus? 1. maksetemittelaekumiseriskid 2. vahetuskursiriskid 3. transpordiriskid Mis iselbomustabRahvusvaheliseStandardio...

Välismajandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
35 allalaadimist
Välismajandus-Eksami test lk 1
1
pdf

Välismajandus. Eksami test lk 1

Eurobpa riikide ?iriregistritelbaseeruviihine intemetip6hine piiringusiisteem 2. EuroopaLiidu liikmesriikide iriiihingute registreerimiseksloodud register Mida loetaksefrantsiisiv6tja eelisteks?Leidke g!9 variant' 1. omandabedukadmajandusmeetodid 2. saabtururustatudmarginimegatoote 3. omab suurt ostuvabadustmaterjalide, seadmetejmt. muretsemisel Mis iseloomustabedas...

Välismajandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
44 allalaadimist