Uurmismeetodid psühholoogias (1)

5 VÄGA HEA
 
Uurimismeetodid psühholoogias (SOPH.00.282; 6 EAP)
Kokku käsitletakse loengutes/seminarides/praktikumides seitset suuremat teemat, lisaks tuleb lugeda ka õpikust Kõigi teemade kohta
on õppejõud koostanud lühikonspektid, mida auditoorse töö käigus pikemalt kommenteeritakse (koos näidetega). Mõnede teemadega
kaasnevad praktilised tööd, kokku 5. Iga töö kohta tuleb vormistada aruanne/protokoll (tähtaeg määratakse iga töö kohta eraldi). Kuna
on tegemist võimalikult praktilise kursusega, siis on auditoorsel tööl kohalolek kohustuslik. Aine lõpeb kirjaliku eksamiga. Eelduseks
eksamile pääsemiseks on kontrolltöö sooritamine (9. aprill 2012) ja praktiliste tööde tegemine ning esitamine.
Lisaks on vaja osaleda mõnes psühholoogilises uurimuses aineväliselt (2h).
Teemad:
· Eksperimentaalne meetod psühholoogias
· Uurimistöö allikad. Uurimustöö eetika (praktiline töö nr. 1; Ch 6-7)
· Mõõtmine ja mõõtmisskaalad (praktiline töö nr 2; Ch 8)
· Vaatltsmeetod. Kirjeldavad meetodid (Praktiline töö nr 3; Ch 3)
· Seosteuuringud.Küsitlused (Praktiline töö nr 5; Ch 4)
· Eksperimendi planeerimine (Praktiline töö nr 4; Ch 5, 9-13)
· Sissejuhatus statistiliste testide kasutamisse otsuste tegemisel psühholoogilistes uuringutes (A-x A-C)
TEEMA I: EKSPERIMENTAALNE MEETOD PSÜHHOLOOGIAS (ajaloost)
Juba Vana-Kreeka aegadest alates on mõeldud psühholoogilistele probleemidele: kuidas tajutakse ümbritsevat maailma, kuidas
õpitakse, jäetakse meelde etc
Kuni 19. saj. keskpaigani oli psühholoogia ajalugu filosoofia ajalugu, sama psühhologilise meetodiga. Teadusliku psühholoogia
teket valismistasid ette õpetused ja süsteemid vaimu ja keha funktsioneerimisest ja nende vastastikustest suhetest.
Eriti mõjutasid 2 filosoofilist voolu ning füsioloogia saavutused.
4. Descartes'i dualistlik filosoofia, mis küll jätkas eelnevaid seisukohti keha ja vaimu lahutatuse kohta (keha funktsioneerib
vastavalt füüsika seadustele, vaim (mind) neile ei allu vaid teostab oma vaba tahet ja on surematu), ent arendas ka ideed
nende vastastikmõjust.
5. Inglise empiiriline filosoofia (Locke, Berkeley, Hume, Hartley) ­ uskusid, et vaim funktsioneerib samuti teatud
(looduslike) seaduste kohaselt. On olemas elemendid (ideed) ja neid mõjutavad jõud (assotsiatsioonid), mis aktiveerivad
elemente seaduspärasel viisi. Empiristlik lähenemine rõhutas andmete kogumise ja hindamise, vaatluse ja eksperimendi
tähtsust, vastandina senisele teoreetilistel konstruktsioonidel põhinevale deduktsioonile.
Eksperimentaalne meetod ise tuli psühholoogiasse sensoorse füsioloogia uuringutest. 19. saj. keskel oli saksa füsioloogia
huvitunud meeleorganite füsioloogiast ning info ülekandest meeleorganitest NS vahendusel ajju.
H.von Helmholtz (1821-1894), füüsik ja füsioloog esindas seda suunda. Suurim mõju eks. psüh. tekkele; kuulmis- ja nägemisps.
alased uuringud. Reaktsiooniaja uuringud (1851), et kindlaks teha n.impulsside kulgemise kiirust (Müller väitis, et see toimub
"valguse kiirusel"). Eksperimendid õla v. põlve stimuleerimisega ja kangivajutuse kiiruse mõõtmisega. Leiti keskm. kiirus ~30-
50 m/s (mis on ligikaudu õige kesk. jämedusega närvikiudude korral).
Teadusliku psühholoogia teke Saksamaal: "4 suurt vaala":
9. Ernst Weber (1795-1878) oli anatoom, füsioloog (Leipzigis); puute- ja lihastundlikkuse alased uuringud (aktiivne ja
passiivne raskuste hindamine; Weberi konstant.
10. Gustav Fechner (1801-1887) - (medits.haridus) füüsik, filosoof, religiooni, esteetika, ps. jm. uuringud; värvinägemine,
järelkujundid (1830 A). Psühhofüüsika looja. 1850.a. alustas probleemiga, milline on suhe füüsikalise stiimuli ja selle
sensoorse representatsiooni (sub mulje) vahel.
11. Wilhelm Wundt (1832-1920) - esimene "pärispsühholoog" (füsio; med.) 874 "Füsioloogiline psühholoogia". Ei
uskunud, et saab eks. uurida kõrgemaid ps. protsesse. Neid saab uurida, kõrvutades kogu tsivilisatsiooni ajalugu ja
erinevate rahvase elu, kogemusi ja arengut ­ rahvaste psühholoogia. Põhipanus - ps. organiseerimine. 1.labor 1879.a.,
mida kokkuleppeliselt loetakse pshholoogiatea duse kui iseseisva teaduse alguseks. Wundt asutas ka 1.
pshhol.ajakirja.
12. Hermann Ebbinghaus (1850-1909)- "On Memory",1885. Esimene, kes psühholoogilise eksperimendiga uuris mälu
funktsioneerimise seaduspärasusi.
Reaktsiooniaja uuringute paradigmad
(kui näide eksperimentaalse mõtteviisi arengust psühholoogias 100 a aasta jooksul)
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Uurmismeetodid psühholoogias #1 Uurmismeetodid psühholoogias #2 Uurmismeetodid psühholoogias #3 Uurmismeetodid psühholoogias #4 Uurmismeetodid psühholoogias #5 Uurmismeetodid psühholoogias #6 Uurmismeetodid psühholoogias #7 Uurmismeetodid psühholoogias #8 Uurmismeetodid psühholoogias #9 Uurmismeetodid psühholoogias #10 Uurmismeetodid psühholoogias #11 Uurmismeetodid psühholoogias #12 Uurmismeetodid psühholoogias #13 Uurmismeetodid psühholoogias #14 Uurmismeetodid psühholoogias #15 Uurmismeetodid psühholoogias #16 Uurmismeetodid psühholoogias #17 Uurmismeetodid psühholoogias #18 Uurmismeetodid psühholoogias #19 Uurmismeetodid psühholoogias #20 Uurmismeetodid psühholoogias #21 Uurmismeetodid psühholoogias #22 Uurmismeetodid psühholoogias #23 Uurmismeetodid psühholoogias #24 Uurmismeetodid psühholoogias #25
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-05-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
116 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
clementine Õppematerjali autor

Lisainfo

Eksamikonspekt TÜ aines Uurimismeetodid psühholoogias. Konspekt on loengutepõhine, viited aines kasutavale õpikule. Lahti seletatud mõisted ja metoodika, veidi on ka ajaloolist konteksti.
tartu ülikool , uurimismeetodid psühholoogias , marika rauk , muutuja , psühholoog , korrelatsioon , valiidsus , psühholoogia , skaalad

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuivõrd üldse on probleemi uuritud ?
 • Mis on autori põhieesmärk uurimuse korraldamisel ?
 • Millist hüpoteesi antud uurimus testib ?
 • Milliseid tulemusi ennustaksin sellest eksperimendist ?
 • Kuidas interpreteeriksin tulemust ?
 • Mida saab kasutada ?
 • Mida saab kasutada ?
 • Mida saab kasutada ?
 • Mida saab kasutada ?
 • Kui vaatleja poleks osalenud ?
 • Milline värv kõige rohkem meeldib, kas punane, sinine või must ?
 • Millised filmid enim meeldivad, kas komöödiad, krimkad, õudukad ?
 • Mitu sõltumatut muutujat ?
 • Kuidas mõõta sõltuvat muutujat selles katses, ehk täpsemalt - milline võiks olla mõõtmisskaala (Stevensi järgi) ?
 • Mitu faktorit on, ja mitu taset on igal faktoril selles uurimuses ?
 • Kuidas nende mõju eraldi kindlaks teha ?
 • Kuidas suurendada sünnijärjekorra kui sõltumatu muutuja sisemist valiidsust ?
 • Milline oli mõõtmistase e. kasutatud skaala ?
 • Kui paljusid sõltumatuid muutujaid (independent variables) v. nende tasemeid (levels) kasutati (2, 3, v. rohkem) ?

Mõisted

Sisukord

 • Uurimismeetodid psühholoogias (SOPH.00.282; 6 EAP)
 • Teemad
 • TEEMA I
 • EKSPERIMENTAALNE MEETOD PSÜHHOLOOGIAS (
 • Reaktsiooniaja uuringute paradigmad
 • F.Donders
 • RT tüüp
 • Sternbergi
 • TEEMA II
 • UURIMISTÖÖ ALLIKAD
 • UURIMISTÖÖ EETIKA
 • Psühholoogilise uuringu üldine käik
 • Induktsioon
 • Deduktsioon
 • ANDMED
 • Muutujad empiirilises uuringus
 • Uurimisprojekti läbiviimine koosneb enamasti järgmistest etappidest
 • Kirjanduse ülevaate koostamine. Kuidas lugeda teaduslikku artiklit
 • ALLIKAD võiks üldiselt jagada 3 kategooriasse
 • käsiraamatud, kogumikud;
 • teaduslik perioodika /ajakirjad/
 • referatiivajakirjad, sh. elektronversioonid
 • referatiivandmebaasid/arvutiandmebaasid
 • INTERNETIST OTSIMISEKS kasulikku
 • Millistest osadest koosneb artikkel ja millele lugedes tähelepanu pöörata
 • Harilikult koosneb psühholoogiaajakirja artikkel seitsmest osast
 • lühikokkuvõte
 • sissejuhatus

Teemad

 • aprill 2012)
 • Teemad
 • TEEMA I
 • ajaloost
 • H.von Helmholtz
 • Ernst Weber
 • Gustav Fechner
 • Wilhelm Wundt
 • Hermann Ebbinghaus
 • reaction time
 • avastamine – äratundmine – vastuse valik
 • ms
 • subtractive method
 • valmisolek
 • kestus
 • summatsioon
 • erinevate meelte RT
 • vanus; väsimus; alkohol ja narkootikumid; ravimid
 • hapnikuvaegus etc
 • additive-factor method)
 • ühe
 • TEEMA II
 • Psühholoogilise uuringu üldine käik
 • Seletus teaduslikus psühholoogias
 • andmed
 • teooria
 • induktsioon
 • deduktsioon
 • ennustamine
 • TEOORIA
 • ennustatakse andmeid
 • võimalike uute situatsioonide jaoks
 • parsimony)
 • precision)
 • testitavus (
 • proven but disproven
 • Muutujad empiirilises uuringus
 • independent variable
 • sõltuvateks muutujateks
 • dependent variable)
 • control variable)
 • Uurimisprojekti läbiviimine koosneb enamasti järgmistest etappidest
 • pilot study
 • Kirjanduse ülevaate koostamine. Kuidas lugeda teaduslikku artiklit
 • ALLIKAD võiks üldiselt jagada 3 kategooriasse
 • käsiraamatud, kogumikud;
 • teaduslik perioodika /ajakirjad/
 • referatiivajakirjad, sh. elektronversioonid
 • PsycINFO; ERIC; PsycARTICLES jt. PsycINFO refereerib umb 2400 ajakirja
 • ulatudes tagasi 19.saj.)
 • http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
 • http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/index.aspx
 • INTERNETIST OTSIMISEKS kasulikku
 • American Psychological Association (APA)
 • http://www.apa.org
 • American Psychological Society (APS)
 • http://www.psychologicalscience.org
 • Inglismaal
 • http://www.psychnet-uk.com/
 • Otsingu alustamiseks sobib nt ka
 • http://www.psychwww.com
 • Elektronväljaannete otsing TÜ rmtk
 • www.utlib.ee
 • Harilikult koosneb psühholoogiaajakirja artikkel seitsmest osast
 • Title; Author
 • Rate of bar pressing as a function of quality and quantity of food reward”; “Social
 • emotional adjustment and patterns of alcohol use among young adults”)
 • Abstract
 • Introduction)

Kommentaarid (1)


blondy2323: Jumalt tänatud, et keegi sellise kokkuvõtte tegi - jube aine! Aga võibolla see kokkuvõte natuke aitab. :)
13:36 29-03-2014


Sarnased materjalid

15
docx
106
pdf
990
pdf
32
doc
148
docx
178
docx
107
docx
524
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto