Uurimustöö pakendi seadusest (8)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
ÕIGUSTEADUS
AVATUD ÜLIKOOLMatrikli nr
E-post: ….

PAKENDISEADUS¹
UURIMUSTÖÖ ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIAS

Juhendaja Prof . Raul Narits
Lektor Silvia Kaugia


Tartu
2007
SISUKORD

1. SISSEJUHATUS 3
2. PAKENDISEADUSE VASTU VÕTMINE, VÄLJAKUULUTAMINE, 4 JÕUSTUMINE
3. PAKENDISEADUSE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK IDEOLOOGIA 5
4. PAKENDISEADUSE KOHT „RAHVUSLIKU ÕIGUSKORRA 6 PÜRAMIIDIS“ JA SUHE EUROOPA LIIDU ÕIGUSKORRAGA
5. PAKENDISEADUSE ÕIGUSE VALDKONNA MÄÄRATLEMINE 7
6. PAKENDISEADUSES SISALDUVATE ÕIGUSNORMIDE ANALÜÜS 8
7. PAKENDISEADUSES SISALDUVATE TÄIELIKE 12 ÕIGUSNORMIDE ANALÜÜS
8. ÜLIPOSITIIVSE ÕIGUSE JA POSITIIVSE ÕIGUSE VAHEKORD 15 PAKENDISEADUSES
9. KAALUTLUSÕIGUSEST PAKENDISEADUSES 16
10. JURIIDILISE VASTUTUSE LIIGID PAKENDISEADUSES 17
11. TEGELIKKUSE TRANSFORMEERIMINE ÕIGUSKEELDE 18
12. PAKENDISEADUSE RAKENDAMISE PRAKTIKA 19
13. KOKKUVÕTE 21
14. KASUTATUD KIRJANDUS 22
1. SISSEJUHATUS

Uurimustöö aluseks on võetud Pakendiseadus ¹ (edaspidi PakS), mis on vastvõetud Riigikogu poolt 21.04.2004. a seadusega, välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 30.04.2004. a otsusega nr 628 ning jõustunud 01.06.2004. ¹
01.06.2004. a jõustunud seadus asendab 03.05.1995. a vastuvõetud ja 26.05.1995. a jõustunud Pakendiseadust (RT I 1995, 47, 739; 2002, 61, 375; 2002, 53, 336; 1997, 53, 836; 2004, 2, 6). Kuna eelmise PakS-e vajalikud muudatused olid väga mahukad, otsustati koostada uus PakS-s ning tunnistada senine seadus kehtetuks.
Uurimustöö eesmärgiks on PakS-e kui õigustloova akti juriidilise sisu ja olemuse analüüs.
Uurimuses on vaadeldud: PakS-e kohta Eesti Vabariigi seadusandluses ja Euroopa Liidu õiguskorras; erinevate õigusnormi liikide olemasolu seaduses; määratletud õiguse valdkond , kuhu uuritav akt kuulub; milline on akti õiguslik ideoloogia; kui täpselt on seaduseandja suutnud tegelikkust transformeerida õiguskeelde ning otsitud õigustloova akti rakendamispraktikat.
Uurimustöö on koostatud peamiselt tuginedes Raul Naritsa õigusteaduse õpikule „Õiguse entsüklopeedia“.


________________________________________________________________________
¹ Pakendiseadus RT I 2004, 41, 278
2. PAKENDISEADUSE VASTUVÕTMINE, VÄLJAKUULUTAMINE, JÕUSTUMINE

PakS on vastu võetud Riigikogu 21.04.2004. a seadusega, välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 30.04.2004. a otsusega nr 628, Riigi Teatajas avaldatud 21.04.2004. a ning jõustunud 01.06.2004.
Eelmise PakS-e põhjaliku muutmise tingis vajadus anda õiguslikud alused pakendi ja pakendijäätmete üleriigilise kogumise ja taaskasutamise süsteemi moodustamisele ning süsteemi toimimiseks vajalike majandusmeetmete (tagasivõtmise kohustus, tagatisraha ja pakendiaktsiis) rakendamisele, samuti nõue viia seadus täielikku kooskõlla Euroopa Liidu Parlamendi ja Nõukogu pakendi ja pakendijäätmete direktiiviga 94/62/EÜ ning teiste EL pakendi- ja pakendijäätmealaste õigusaktidega. ²___________________________________________________________________
² www.textile.ee/materjalid/214_70.pdf

3. PAKENDISEADUSE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK IDEOLOOGIA

Pakendiseadus sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded, pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest. ¹
Seaduse eesmärk on vähendada tekkivate pakendijäätmete kogust, suurendada tekkinud pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist ning vältida pakendite sattumist loodusesse .


________________________________________________________________________
¹ Pakendiseadus RT I 2004, 41, 278
4. PAKENDISEADUSE KOHT „RAHVUSLIKU ÕIGUSKORRA PÜRAMIIDIS“ JA SUHE EUROOPA LIIDU ÕIGUSKORRAGA

EV Põhiseaduse § 65 järgi kuulub seadusandlik võim Riigikogule. Seadus võetakse vastu kas Riigikogu poolt või rahvahääletusel (EV Põhiseadus § 105).
Formaalselt on seadus kõrgeima juriidilise jõuga õigusakt, mis puudutab kodanike juriidilisi õigusi ja kohustusi. Materiaalselt tüpiseerib seadus elulised asjaolud ja seob need teatud õiguslike tagajärgedega.
PakS, kui alamalasetsev õigusallikas, on vastuvõetud ja kooskõlas EV Põhiseadusega, kui kõrgemalseisva õigusallikaga.
Seadus on viidus täielikku kooskõlla Euroopa Liidu Parlamendi ja EL Nõukogu pakendi ja pakendijäätmete direktiiviga 94/62/EÜ ning teiste EL pakendi- ja pakendijäätmealaste õigusaktidega. Euroopa Liidu õigusel on ülimuslikkus siseriikliku õiguse ees.


5. PAKENDISEADUSE ÕIGUSE VALDKONNA MÄÄRATLEMINE

Kontinentaal-Euroopa õiguskultuuris jaotub õiguskord kaheks peavaldkonnaks: era- ja avalikuks õiguseks.
PakS kuulub avaliku õiguse valdkonda ning seaduses
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Uurimustöö pakendi seadusest #1 Uurimustöö pakendi seadusest #2 Uurimustöö pakendi seadusest #3 Uurimustöö pakendi seadusest #4 Uurimustöö pakendi seadusest #5 Uurimustöö pakendi seadusest #6 Uurimustöö pakendi seadusest #7 Uurimustöö pakendi seadusest #8 Uurimustöö pakendi seadusest #9 Uurimustöö pakendi seadusest #10 Uurimustöö pakendi seadusest #11 Uurimustöö pakendi seadusest #12 Uurimustöö pakendi seadusest #13 Uurimustöö pakendi seadusest #14 Uurimustöö pakendi seadusest #15 Uurimustöö pakendi seadusest #16 Uurimustöö pakendi seadusest #17 Uurimustöö pakendi seadusest #18 Uurimustöö pakendi seadusest #19 Uurimustöö pakendi seadusest #20 Uurimustöö pakendi seadusest #21 Uurimustöö pakendi seadusest #22
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-03-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 283 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 8 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Sisi Õppematerjali autor

Lisainfo

kasutatud 6 allikat
õiguse entsüklopeedia , narits

Mõisted

Sisukord

 • TARTU ÜLIKOOL
 • ÕIGUSTEADUSKOND
 • ÕIGUSTEADUS
 • AVATUD ÜLIKOOL
 • Matrikli nr
 • E-post
 • PAKENDISEADUS¹
 • UURIMUSTÖÖ ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIAS
 • Juhendaja Prof. Raul Narits
 • Lektor Silvia Kaugia
 • Tartu
 • SISUKORD
 • SISSEJUHATUS
 • PAKENDISEADUSE VASTUVÕTMINE
 • VÄLJAKUULUTAMINE, JÕUSTUMINE
 • PAKENDISEADUSE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK
 • IDEOLOOGIA
 • PAKENDISEADUSE KOHT „RAHVUSLIKU
 • ÕIGUSKORRA PÜRAMIIDIS“ JA SUHE EUROOPA LIIDU
 • ÕIGUSKORRAGA
 • PAKENDISEADUSE ÕIGUSE VALDKONNA
 • MÄÄRATLEMINE
 • PAKENDISEADUSES SISALDUVATE ÕIGUSNORMIDE
 • ANALÜÜS
 • TÄIELIKUD ÕIGUSNORMID
 • Regulatiivsed õigusnormid
 • Õigustkaitsvad õigusnormid
 • MITTETÄIELIKUD ÕIGUSNORMID
 • Mittetäielikud õigusnormid
 • Seletavad õigusnormid
 • Viitavad õigusnormid
 • Kitsendavad õigusnormid
 • PAKENDISEADUSES SISALDUVATE TÄIELIKE
 • ÕIGUSNORMIDE ANALÜÜS
 • Täielikud õigusnormid
 • Faktiline koosseis
 • Õiguslik tagajärg
 • Dispositsioon
 • Õiguslik tagajärg
 • ÜLIPOSITIIVSE ÕIGUSE JA POSITIIVSE ÕIGUSE
 • VAHEKORD PAKENDISEADUSES
 • KAALUTLUSÕIGUSEST PAKENDISEADUSES
 • JURIIDILISE VASTUTUSE LIIGID PAKENDISEADUSES
 • TEGELIKKUSE TRANSFORMEERIMINE
 • ÕIGUSKEELDE
 • PAKENDISEADUSE RAKENDAMISE PRAKTIKA
 • KOKKUVÕTE
 • KASUTATUD KIRJANDUS

Teemad

 • SISSEJUHATUS
 • PAKENDISEADUSE VASTUVÕTMINE
 • PAKENDISEADUSE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK
 • PAKENDISEADUSE KOHT „RAHVUSLIKU
 • PAKENDISEADUSE ÕIGUSE VALDKONNA
 • PAKENDISEADUSES SISALDUVATE ÕIGUSNORMIDE
 • § 24 Pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine
 • Isik, kes müüb pakendatud kaupu, on kohustatud pakendimaterjali liikide kaupa pidama
 • regulaarset arvestust väljaveetud pakendatud kauba pakendi kohta
 • § 23 Pakendi märgistamine
 • Pakendi ja pakendijäätmete kogumise, korduskasutuse ja taaskasutuse lihtsustamiseks
 • võib pakendiettevõtja kanda pakendile või etiketile
 • taaskasutusorganisatsiooni kuulumise märgistuse;
 • pakendimaterjali iseloomustava märgistuse vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele
 • /129/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile 94/62/EÜ
 • pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse pakendimaterjalide
 • identifitseerimissüsteem (ELT L 050, 20.02.1997, lk 28–31);
 • muid andmeid, mida pakendiettevõtja vajalikuks peab ja mis ei ole vastuolus seadusega
 • ega raskenda põhiteksti mõistmist
 • § 14. Raskmetallide sisaldus pakendis
 • Raskmetallide plii, kaadmiumi, elavhõbeda ja kuuevalentse kroomi summaarne sisaldus
 • pakendis ja pakendi koostisosades ei tohi ületada 100 milligrammi kilogrammi kohta
 • § 29 Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitmata jätmine
 • Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitmata jätmise eest – karistatakse
 • rahatrahviga kuni 300 trahviühikut
 • § 1 Seaduse reguleerimisala
 • Käesoleva seadusega ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse
 • seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid
 • arvestades käesoleva seaduse erisusi
 • Käesolev seadus sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded
 • pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja
 • pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete
 • täitmata jätmise eest
 • Käesolev seadus reguleerib pakendijäätmete käitlemist niivõrd, kuivõrd see on
 • reguleerimata jäätmeseadusega (RT I 2004, 9, 52). Kui pakendile on kehtestatud teiste
 • õigusaktidega nõudeid, mis käsitlevad ohutust, tervisekaitset ja transporti, kohaldatakse
 • pakendiseadust nendest õigusaktidest tulenevate erisustega
 • § 2 Pakend
 • Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni
 • valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks
 • kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad
 • ühekorratooted
 • § 11 Majandustegevuses osaleja
 • Majandustegevuses osaleja on käesoleva seaduse tähenduses pakendiettevõtja
 • pakenditootja, isik, kes tarnib, toodab või töötleb pakendimaterjali, käesoleva seaduse § 16
 • lõike 2 alusel asutatud taaskasutusorganisatsioon, pakendijäätmekäitleja ning
 • haldusorgan
 • § 7 Pakendijäätmete taaskasutus
 • Pakendijäätmete taaskasutus on jäätmete taaskasutamine jäätmeseaduse § 15
 • tähenduses, arvestades käesoleva seaduse erisusi
 • § 8 Pakendijäätmete ringlussevõtt
 • Pakendijäätmete ringlussevõtt on jäätmetes sisalduva materjali töötlemine
 • tootmisprotsessis eesmärgiga kasutada materjali kas esialgsel või muul otstarbel, kaasa
 • arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja arvatud energiakasutus
 • PAKENDISEADUSES SISALDUVATE TÄIELIKE
 • hüpoteesiks
 • Sanktsioon
 • keeruline
 • alternatiivne
 • lihtne
 • keeruline
 • alternatiivne
 • Pakendijäätmete taaskasutus toimub pakendijäätmete ringlussevõtuna või
 • energiakasutusena
 • pakendijäätmete taaskasutus)
 • toimub pakendijäätmete ringlussevõtuna või
 • energiakasutusena)
 • § 17 Taaskasutusorganisatsiooni akrediteerimine
 • Kui akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon ei suuda osaliselt või täielikult täita
 • temale käesoleva paragrahvi lõikes 4 pandud ülesandeid, võib keskkonnaminister
 • tunnistada akrediteerimise otsuse kehtetuks
 • Kui akrediteeritud
 • taaskasutusorganisatsioon ei suuda osaliselt või täielikult täita temale käesoleva
 • võib keskkonnaminister
 • tunnistada akrediteerimise otsuse kehtetuks)
 • Isik, kes müüb pakendatud kaupu)
 • on kohustatud pakendimaterjali liikide kaupa pidama regulaarset
 • arvestust väljaveetud pakendatud kauba pakendi kohta)
 • § 27 Pakendi valmistamise ja kasutamise nõuete täitmata jätmine
 • Pakendi valmistamise ja kasutamise nõuete täitmata jätmise eest – karistatakse
 • pakendi valmistamise ja
 • karistatakse rahatrahviga
 • kuni 300 trahviühikut)
 • § 32 Pakendi kohta andmete esitamise korra rikkumine
 • Pakendi kohta andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest- karistatakse
 • rahatrahviga kuni 50 000 krooni
 • pakendi kohta andmete
 • karistatakse
 • rahatrahviga kuni 50 000 kroon)
 • ÜLIPOSITIIVSE ÕIGUSE JA POSITIIVSE ÕIGUSE
 • KAALUTLUSÕIGUSEST PAKENDISEADUSES
 • JURIIDILISE VASTUTUSE LIIGID PAKENDISEADUSES
 • TEGELIKKUSE TRANSFORMEERIMINE
 • PAKENDISEADUSE RAKENDAMISE PRAKTIKA
 • KOKKUVÕTE
 • KASUTATUD KIRJANDUS

Kommentaarid (8)

sugar85 profiilipilt
sugar85: Annab üldpildi vormistamisest kuid üks ühele ei tasu kopeerida, sest mõningate sisuliste vigadega
13:32 12-01-2011
kaix90 profiilipilt
Kaido Kask: nõustun eelmisega. abiks kõhklustest ülesaamisel vormistamise vallas.
11:34 24-12-2009
john7 profiilipilt
john7: Asjalik asi, suureks abiks enda töö tegemisel.
19:44 28-11-2011


Sarnased materjalid

25
doc
Uurimistöö ÕE-s-Perekonnaseadus
84
doc
Uurimustöö alused
17
doc
Õiguse entsüklopeedia seminaritöö-reklaamiseadus
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
214
docx
Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
67
pdf
Õiguse Alused kordamisküsimused
83
doc
Õiguse sotsioloogia
125
pdf
Konspekt 2

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !