Uurimustöö alused (21)

5 VÄGA HEA
 
Pealkiri: UURIMISTÖÖ ALUSED JA
METOODIKA
2
SISUKORD
1.TEADUSTÖÖ ALUSED............................................................................................4
1.1Teadustöö põhimõisted..........................................................................................4
1.2Teaduskraadid ja nimetused.................................................................................. 8
1.3Teaduslik tunnetus.................................................................................................9
1.4Teaduslik tunnetus realiseerub teadustöö kaudu.................................................12
1.5Teadustöö tingimused..........................................................................................12
1.6Uurimuse kolm huvi............................................................................................13
1.7Mitmesugused uurimissuunad: induktsioon ja deduktsioon............................... 13
1.8Metodoloogia koolkonnad: stsientism (positivism) ja hermeneutika.................15
1.8.1Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid...................................................17
1.8.2Kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite võrdlus....................................18
1.8.3Sotsiaaltöö uurimisel kasutatavate kvalitatiivuuringute võimalused...........20
1.9Triangulatsioon....................................................................................................21
2.UURIMISTÖÖ TEOSTAMINE............................................................................... 27
2.1 Algallikate ja kirjanduse analüüs....................................................................... 28
2.2Uuringu kava.......................................................................................................32
2.3 Probleemi seade..................................................................................................32
2.4 Tööhüpoteesi ja uurimisülesannete püstitamine.................................................34
2.5Tunnuste tüübid...................................................................................................36
2.6Andmete töötlemise metoodika...........................................................................36
3. ESMASTE ANDMETE KOGUMISE MEETODID..............................................37
3.1 Küsitlus...............................................................................................................38
3.1.1Küsitlustehnikad ..........................................................................................39
3.1.2Küsimuste konstrueerimine ja esitamine......................................................44
3.1.3Hoiakute mõõtmise meetodid.......................................................................48
3.2Kvalitatiivuuringud............................................................................................. 52
3.2.1Fookusgrupp.................................................................................................53
3.2.2Süvaintervjuu............................................................................................... 55
3.2.3Teised kvalitatiivuuringu meetodid..............................................................56
3.2.4Vaatlusmeetod..............................................................................................57
3.3Valimi määramine...............................................................................................64
KASUTATUD KIRJANDUS...................................................................................... 77
Lisa 1. Strömpl, J. Kvalitatiivsete meetodite kasutamise võimalustest sotsiaaltöö
uurimisel. -- ajakiri Sotsiaaltöö 2/ 2004.
Lisa 2. Niglas, K. 2003. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite vahekorrast
sotsiaal- ja kasvatusteaduslikus uurimistöös. -- Kog. Interdistsiplinaarsus sotsiaal- ja
kasvatusteadustes. Tallinna Pedagoogikaülikool. Tallinn.
Lisa 3. Sotsiaalsed probleemid.
3
SISSEJUHATUS
Inimkonna areng on olnud pidevas liikumises ning seda on püütud jaotada etappidesse
millegi alusel, mis on maailma tol perioodil kõige enam mõjutanud (tehnoloogia
areng, sõjad). Evolutsiooni aeglast, stabiilset arengut mõistame me kvantitatiivsena,
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Uurimustöö alused #1 Uurimustöö alused #2 Uurimustöö alused #3 Uurimustöö alused #4 Uurimustöö alused #5 Uurimustöö alused #6 Uurimustöö alused #7 Uurimustöö alused #8 Uurimustöö alused #9 Uurimustöö alused #10 Uurimustöö alused #11 Uurimustöö alused #12 Uurimustöö alused #13 Uurimustöö alused #14 Uurimustöö alused #15 Uurimustöö alused #16 Uurimustöö alused #17 Uurimustöö alused #18 Uurimustöö alused #19 Uurimustöö alused #20 Uurimustöö alused #21 Uurimustöö alused #22 Uurimustöö alused #23 Uurimustöö alused #24 Uurimustöö alused #25 Uurimustöö alused #26 Uurimustöö alused #27 Uurimustöö alused #28 Uurimustöö alused #29 Uurimustöö alused #30 Uurimustöö alused #31 Uurimustöö alused #32 Uurimustöö alused #33 Uurimustöö alused #34 Uurimustöö alused #35 Uurimustöö alused #36 Uurimustöö alused #37 Uurimustöö alused #38 Uurimustöö alused #39 Uurimustöö alused #40 Uurimustöö alused #41 Uurimustöö alused #42 Uurimustöö alused #43 Uurimustöö alused #44 Uurimustöö alused #45 Uurimustöö alused #46 Uurimustöö alused #47 Uurimustöö alused #48 Uurimustöö alused #49 Uurimustöö alused #50 Uurimustöö alused #51 Uurimustöö alused #52 Uurimustöö alused #53 Uurimustöö alused #54 Uurimustöö alused #55 Uurimustöö alused #56 Uurimustöö alused #57 Uurimustöö alused #58 Uurimustöö alused #59 Uurimustöö alused #60 Uurimustöö alused #61 Uurimustöö alused #62 Uurimustöö alused #63 Uurimustöö alused #64 Uurimustöö alused #65 Uurimustöö alused #66 Uurimustöö alused #67 Uurimustöö alused #68 Uurimustöö alused #69 Uurimustöö alused #70 Uurimustöö alused #71 Uurimustöö alused #72 Uurimustöö alused #73 Uurimustöö alused #74 Uurimustöö alused #75 Uurimustöö alused #76 Uurimustöö alused #77 Uurimustöö alused #78 Uurimustöö alused #79 Uurimustöö alused #80 Uurimustöö alused #81 Uurimustöö alused #82 Uurimustöö alused #83 Uurimustöö alused #84
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 84 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-01-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
864 laadimist Kokku alla laetud
21 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
raikozirul Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas?, Kuidas toimib ?
 • Mis on probleem ?
 • Miks see küsimus on oluline ?
 • Mil määral nad lahendavad ülesande ?
 • Milline peab olema kontingent ?
 • Millist meetodit kasutatakse ?
 • Palju te selle eest maksaksite ?
 • Kui suur peab olema valim, et saavutada selline täpsus ?
 • Kuidas kokku sobitada ?
 • Kes otsustab, milline on hea või talumatu olukord ?
 • Mida SP -ks nimetatakse ?
 • Mida sellest järeldub eetika osas ?

Mõisted

interdistsiplinaarsus sotsiaal, inimkonna areng, dialektiline materialism, poliitiline ökonoomia, põhimõtteks, filosoofilises tähenduses, teaduslik meetod, üldmõistena, teadustöö metoodika, teadusfakt, teadusfakt, statistilisi, hüpotees, hüpotees, hüpoteeside tõesus, teadusteooria, teadusavastus, kutsenimetus, teadur, kaemuslik, wittgenstein, mikkola, abstrakt, teaduse arengus, uurimuse huvi, hea uurimus, psühhiaatrid, raudteerööpad, sotsiaalteadustes, hermeneutika, kvantitatiivsed meetodid, ainestiku piirid, vahekorda sotsiaal, teooria triangulatsioon, denzin, võrdlemise läbiviimiseks, näitena, puhas hüpoteetiline, intervjueerimise keskmes, asetatakse 10, uustulnukate huviks, võistlus, rahvamajanduses, sotsiaalpoliitika seisukohalt, turumajanduse mudelis, vaesuse likvideerimiseks, rahvamajanduse seisukohast, majandusteadlaste ülesanne, raamatuga, protseduurilise osa, kava raames, milliste kriteeriu, pidevad, küsitlusel, küsitlusi, kvantitatiivsed, eksperiment, küsitlusmeetodi valikul, küsitluse tulemusi, telefoniküsitlus, posti teel, mitmekülgsus, intervjueerijal, põhiliseks kuluartikliks, personalküsitlus, andmekogumise vahendil, prespektiivsem, küsimustik, kirjalikku küsimustikku, pöördumise lõpus, ohtusid, ülaltoodud, kaudsed meetodid, meetodi rakendamine, toodud numbrid, kristiine kaubanduskeskus, teenindamine kristiines, punktide arvule, ülevaadeldud kvantitatiivuuringud, valimid, grupivestluse pikkuseks, niisugune lisainformatsioon, pilguheitmised, fookusgruppide kasutamine, agentuurid, fookusgrupid, süvaintervjuul, traditsiooniliste meetodite, küsitluse põhipuuduseks, sotsiaalteadustes, vaatlust, hoiakuid jt, osa tegevusi, vaatluse korraldamisel, struktuursed meetodid, järgmiseks tüübiks, kindlustamiseks, valim, üldkogumi uurimiseks, valiku lähtealuseks, kihtväljavõtt, proportsionaalses kihtvalimis, representatiivsuse seisukohalt, moodustamisega, territoriaalväljavõtt, mittejuhuslik valimvõtt, valim, otsustusväljavõttu, kvootväljavõtul, kihtväljavõtu puhul, ligilähedaselt, otsustavaks teguriks, normaaljaotuse puhul, 96s, uuringu lõppeesmärgiks, esimeseks sammuks, lähenemise aluseks, piires 0, poliitikutel, modernsusele

Sisukord

 • Pealkiri: UURIMISTÖÖ ALUSED JA
 • METOODIKA
 • SISUKORD
 • SISSEJUHATUS
 • Kvalitatiivsed meetodid
 • Kvantitatiivsed meetodid
 • KIRJANDUSE ANALÜÜS
 • PROBLEEMI SEADE
 • TÖÖHÜPOTEESI JA UURIMISÜLESANNETE PÜSTITAMINE
 • METOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE
 • UURINGU TEOSTAMINE (faktilise materjali kogumine
 • ANDMETE ANALÜÜSIMINE
 • UURIMISÜLESANNE
 • LUMEPALLIMEETOD
 • OTSUSTUSVÄLJAVÕTT
 • MUGAV VÄLJAVÕTT
 • MITTEJUHUSLIKUD
 • JUHUSLIKUD
 • KLASTERVÄLJAVÕTT
 • KIHTVÄLJAVÕTT
 • SÜSTEMAATILINE
 • VÄLJAVÕTT
 • LIHTNE
 • JUHUVÄLJAVÕTT

Teemad

 • ajakiri Sotsiaaltöö 2/ 2004
 • MAAILMAPILDI ELEMENDID
 • TEADUSTÖÖ ALUSED
 • Teadustöö põhimõisted
 • MEETOD
 • METOODIKA
 • Objektiivsus, sihipärasus ja aktiivsus tagatakse uurimismeetoditega
 • UURIMISMETOODIKA määrab vajaliku faktilise materjali sedastamise üldise
 • korralduse ja tingimused. Faktilise materjali sedastamine eeldab omakorda
 • uurimismeetodite kasutamist
 • MEETODID
 • uuringu korraldamise (organiseerimise) meetodid;
 • informatsiooni (faktide) registreerimise meetodid, kaasa arvatud vajalikud
 • analüütilised protseduurid;
 • informatsiooni läbitöötamise meetodid
 • TEADUSFAKT
 • Teadusfakti teadusväärtuse määravad
 • fakti uudsus
 • fakti tunnetuslik väärtus
 • Fakti teaduslik huvitavus on pigem subjektiivne kui objektiivne mõiste
 • SEADUS, SEADUSPÄRASUS
 • dünaamilisi
 • statistilisi
 • variatiivsust
 • KONTSEPSIOON
 • TEADUSLIK HÜPOTEES
 • TEADUSTEOORIA
 • AVASTUS
 • PARADIGMA
 • TÕDE
 • Teaduskraadid ja nimetused
 • Bakalaureus (bachelor)
 • Magister (master)
 • Litsentsiaat, kandidaat
 • Doktorikraad
 • a) teaduste doktor (doctor of sciences, DSc või doctor habilitatus, dr. habil.)
 • omistatakse eriti kõrge kvalifikatsiooniga teadlasele;
 • b) filosoofiadoktor (PhD) või teaduseriala doktor
 • tõendab kraadi omaja ettevalmistust iseseisvaks uurimistööks;
 • lõpetajatele
 • väitekirja kaitsmiseta, tõendamaks õigust iseseisvaks arstitööks
 • Teaduse õpetamine
 • Professor
 • Dotsent või kaasprofessor
 • Vanemassistent
 • Lektor
 • Assistent
 • Vanemteadur
 • Teadur
 • Aunimetused
 • Teaduslik tunnetus
 • Kaemuslik tunnetus
 • Empiiriline tunnetus
 • Teadusliku tunnetuse
 • faktide sihipärane kogumine
 • rakendatakse abinõusid välistamaks subjektiivse suhtumise mõju faktide
 • kogumisele ja üldistamisele
 • Teaduslik tunnetus eeldab igasuguse subjektiivsuse
 • likvideerimist. See saavutatakse spetsiaalsete informatsiooni ja faktide
 • registreerimise ja läbitöötamise meetmetega
 • SIHIPÄRASUS
 • AKTIIVSUS
 • NÄHTUSTE OLEMUSE SELGITAMINE, põhjuslike seoste
 • kindlakstegemine
 • MÕTTELINE
 • teadmine eesmärgid)
 • RATSIONAALNE
 • FÜÜSIKALINE
 • EMPIIRILINE
 • teadmine olukorrast)
 • L. Wittgenstein on oma uurimustes rõhutanud, et iga inimene (ka
 • Väärtused
 • Uskumused
 • Käsitlused
 • TEADMINE
 • Ettekujutus
 • Tähelepanekud
 • Sündmused
 • uurija) näeb maailma läbi oma vaatevinkli, läbi oma väärtushinnangute
 • Teaduslik tunnetus realiseerub teadustöö kaudu
 • uurimusteks ja üldistusteks
 • Iga uurimus ei ole teadus. Teadustöö nimetust väärib üksnes see uurimus, mis
 • rahuldab teadusliku tunnetuse põhitunnuseid
 • Teadustöö tingimused
 • Uurimuse kolm huvi
 • Oma olemuselt võib uurimus olla positivistlik, hermeneutiline, marksistlik jne
 • samas uurimuse jagamine eri tüüpideks on tihtipeale uurija ühepoolne
 • sildistamine
 • Mitmesugused uurimissuunad: induktsioon ja deduktsioon
 • Induktsiooniga
 • Eeldus
 • Järeldus
 • Deduktsiooni
 • Metodoloogia koolkonnad: stsientism (positivism) ja
 • hermeneutika
 • Klassikaline teaduskäsitlus ehk stientism
 • tõlgendamise kunsti või
 • teadust
 • mina ja mind)
 • Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid
 • KVANTITATIIVSED MEETODID
 • KVALITATIIVSEID MEETODEID
 • Kvalitatiivsete meetodite puuduseks on sobivate analüüsimeetodite puudulikkus
 • samuti uurimisprobleemi käsitluse sõltuvus uurija isikust (konkreetsed
 • teadmised ja hoiakud)
 • Kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite võrdlus
 • versus
 • genereeriv
 • Kvantitatiivne uuring
 • Kvalitatiivne uuring
 • Sotsiaaltöö uurimisel kasutatavate kvalitatiivuuringute võimalused
 • Uurimisprobleem
 • Meetodid (disain)
 • Järeldused
 • Kog
 • Interdistsiplinaarsus sotsiaal- ja kasvatusteadustes. Tallinna Pedagoogikaülikool
 • Tallinn
 • Triangulatsioon
 • Kvalitatiivsete teemade mitmekesisus: puhas versus segatud strateegia
 • Segatud andmete kogumise ja analüüsimise lähenemised
 • Puhas hüpoteetiline-deduktiivne hindamine
 • Puhas kvalitatiivne hindamine
 • Naturalistlik küsitlus, kvalitatiivsed andmed ja sisu analüüs
 • Segatud vorm
 • analüüsimine
 • Segatud vorm
 • Eksperimentaalne kavandamine, kvalitatiivsed andmed ja statistiline analüüs
 • UURIMISTÖÖ TEOSTAMINE
 • KIRJANDUSE ANALÜÜS
 • PROBLEEMI SEADE
 • TÖÖHÜPOTEESI JA UURIMISÜLESANNETE PÜSTITAMINE
 • METOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE
 • ANDMETE ANALÜÜSIMINE
 • Algallikate ja kirjanduse analüüs
 • turumajanduse loogika
 • Teaduskirjandus jaguneb
 • ÕPIK
 • KÄSIRAAMAT
 • MONOGRAAFIA
 • KOGUMIK
 • POPULAARTEADUSLIKE RAAMATUTE JA BROŠÜÜRIDE
 • BIBLIOGRAAFIA
 • II TEADUSARTIKLID
 • a) LÜHIPUBLIKATSIOON
 • TEADUSARTIKKEL
 • ÜLEVAATEARTIKKEL
 • METOODILINE ARTIKKEL
 • POPULAARTEADUSLIK ARTIKKEL võrreldes
 • BIBLIOGRAAFIA
 • Uuringu kava
 • Probleemi seade
 • miks ja mis suunas teha
 • uurimistööd
 • PROBLEEM eeldab uute uurimisprotseduuride leidmist ja tulemuste uut viisi
 • tõlgendamist
 • Probleem on lahendust nõudev küsimus või ka raskesti lahendatav ülesanne
 • Sisuliselt peaks igal õppuril, kui ta on vähegi õpihimuline, olema kuhjaga
 • probleeme
 • OLEMAS
 • OLEVAD
 • TEADMISED
 • Täienenud teadmised
 • Probleem
 • Hüpotees
 • Kontrollitavad
 • Järeldused
 • Hüpoteesi
 • hinnang
 • Uus probleem
 • Eksperiment
 • Faktid
 • TAVALISED VEAD PROBLEEMI PÜSTITAMISEL
 • Tööhüpoteesi ja uurimisülesannete püstitamine
 • uurimuse eesmärki, konkretiseerides seda
 • eeldatavateks uurimistulemusteks
 • püstitada oletusena või alternatiivide valikuna
 • OLETUSE
 • alternatiivide valikuna, pakutakse välja mitu oletust
 • uurimisülesanded
 • teostatavus
 • uuritavate adekvaatne arv
 • adekvaatne uurimistehnika
 • tasuvus aja- ja rahakulu arvestades
 • sihtmärgi järgitavus
 • Huvitavus teostajale
 • Uudsus
 • Kinnitab või lükkab ümber varasemaid leide
 • Laiendab varasemaid leide
 • Kindlustab uusi tulemusi
 • Eetilisus
 • Tähtsus
 • Teadusliku teabe suhtes
 • Praktika juhtimise suhtes
 • Edasiste uurimuste teostamise suhtes
 • SAADAKSE TULEMUSED, MIS LISAVAD UUT TEADMIST, KUID EI
 • LAHENDA PÕHIMÕTTELISI KÜSIMUSI
 • Miks see küsimus on oluline?
 • Millised võivad olla tulemused
 • Mil määral nad lahendavad ülesande?
 • Kuidas tuleb uurimus korraldada
 • et saada lahendus küsimustele?
 • Milline peab olema kontingent?
 • Milliseid muutujaid on vaja
 • registreerida?
 • Milliste kriteeriu
 • mide järgi valida ----- Kui suur peab
 • kontingent? olema kontingent?
 • Millised uurimismeetodid
 • on selleks vajalikud?
 • B Kas vastav kontingent
 • on kasutatav?
 • Milline peab olema
 • analüüs?
 • C
 • Kas vajaliku meetodid
 • aparatuur, anal. protseduurid)
 • on kasutatavad?
 • Kas uuring on eetiliselt
 • vastuvõetav?
 • Tunnuste tüübid
 • väärtusi ehk omadusi
 • varieeruvuseks
 • Tunnused jagunevad kvalitatiivseteks ja kvantitatiivseteks
 • Nominaalsed
 • Alternatiivsed
 • ordinaalsed tunnused, mida saab järjestada
 • mõõtmisskaalasid
 • täisarvuliste
 • väärtustena
 • täis- või murdarvulisi väärtusi
 • Andmete töötlemise metoodika
 • ESMASTE ANDMETE KOGUMISE MEETODID
 • Küsitlus
 • miks, kuidas ja
 • milleks
 • kes, mis, millal
 • kui palju ja kui sageli
 • Vaatlus
 • Küsitlus
 • kõige enam kasutatav meetod
 • kõige kuritarvitatum
 • struktrueeritud vorming
 • varjatud või mitte
 • miks te
 • ostsite Mercedese?
 • Küsitlustehnikad
 • Telefoniküsitlus
 • Telefoniküsitluse eelised
 • Nõrgad küljed
 • Postiküsitlus
 • Eelised
 • Postiküsitluse vastamismäära suurendamise võimalused
 • Personaliküsitlus
 • Personalintervjuu ehk silmast-silma (face-to-face) küsitluse
 • Personaalküsitluse eelised
 • door-to-door stiilis
 • mall intercept
 • tänavaküsitlus
 • grupiintervjuu ehk rühmavestlus ja
 • süvaintervjuu
 • Internetiküsitlus
 • Küsimuste konstrueerimine ja esitamine
 • Kõige olulisemad nõuded küsimuste koostamisel on järgmised
 • Küsimustik kujutab endast küsimuste kogumit
 • Kirjalikku küsimustikku nimetatakse ankeediks
 • Ankeet
 • Küsitlusega seotud probleemid
 • Millist meetodit kasutatakse?
 • enamikel juhtudel tuleneb vajalik uuringumeetod otseselt uuringu eesmärgist
 • kuidas kliendid suhtuvad Ühispanga teenindusse
 • millist pakendit on
 • otstarbekas kasutada uue toote jaoks”
 • uuringute valiidsus
 • kulud/ kiirus
 • mitmekülgsus (versatility)
 • täpsus/representatiivsus
 • Sihtgrupi/valimi iseloom
 • Hoiakute mõõtmise meetodid
 • Küsitlusmeetodite võrdlus
 • Küsitlustehnika
 • parameeter
 • Intervjuu pikkus
 • Ankeedi
 • Keerukus
 • Intervjueerija
 • mõju
 • Keeldumised
 • Mittevasta
 • mised
 • Lisamaterjalide
 • Kasutamine
 • kallis
 • odav
 • kõige odavam
 • Kaudsed meetodid
 • inimesed, kes ei suitseta
 • Otsesed meetodid
 • 2 3 4 5 6 7
 • Kvalitatiivuuringud
 • välja selgitada inimeste motiivid, põhjused, arvamused, suhtumised
 • pehmeks uuringuks (soft research)
 • moderaator
 • grupi koosseis;
 • moderaatori võimed ja oskused
 • vestluse atmosfäär
 • võimalikult homogeenne
 • ei peaks olema omavahel tuttavad
 • professionaalsed respondendid
 • teatud kogemusi
 • Moderaatori roll
 • vaatlus- ja suhtlemisvõimed
 • Fookusgrupi juhtimine
 • Fookusgrupi kasutusalad
 • Ekspertide küsitlus
 • Kahe moderaatoriga grupiintervjuu
 • Vaatlusmeetodi olemus
 • Vaatluse kasutusalad turunduses
 • seda kaubaartiklit, kui
 • selle eest maksaksite?“
 • millist kahest pakendist te eelistaksite?“
 • Vaatlustüübid
 • vaadeldakse?
 • teiseste andmete uurimine
 • materiaalsed
 • jäljed (physical traces)
 • sahvri audit (pantry audit)
 • Psühhogalvanomeeter
 • Pupillomeeter
 • meetod
 • Vaatlusmeetodi kasutamise etapid
 • Kokkuvõtte vaatlustehnikatest
 • VAATLUSE TEADUSLIKKUSE TAGAMISE NÕUDED
 • EESMÄRGIKINDLUS
 • Uuritavate TUNNUSTE MINIMAALSUS
 • Uuritavate TUNNUSTE TÄPNE MÄÄRATLETUS EHK DEFINEERITUS
 • Vaatluseks sobiva aja, nn. KRIITILISE MOMENDI, VALIK
 • Uuritava kogumi üksikliikmeid tuleb vaadelda ANALOOGSETES
 • OLUDES
 • VÕRRELDAVAD
 • VÕRDSE PIKKUSEGA
 • AJAVAHEMIKE
 • Valimi määramine
 • sample)
 • populatsiooniks või sihtrühmaks (universe, population
 • target group)
 • Valimi kasutamise eelised ja probleemid
 • Probleemid valimi kasutamisel
 • valimi kasutamine pole rakendatav, kui on vaja teada täpseid andmeid üldkogumi
 • iga liikme kohta
 • kui hästi peegeldab valim tervet kogumit, st kas see on ikka esinduslik ehk
 • representatiivne?
 • valimivälisest veast
 • Valimi viga
 • Üldiselt on viga seda väiksem, mida suurem on valim
 • Valimiväline viga
 • Valimi koostamise meetodid
 • mitte alati pole saada numbrijärjestusega loetelusid üldkogumi kohta;
 • tulemuseks võib olla hajutatud valim
 • ei ole kindlustatud valimi esinduslikkus
 • VALIMIVÕTU
 • MEETODID
 • KVOOTVÄLJAVÕTT
 • proportsionaalsel või
 • disproportsionaalsel alusel
 • kui pole täielikku informatsiooni üldkogumi koosseisust;
 • kui tahetakse säästa aega ja raha, piirdudes teatud geograafilise piirkonna
 • uuringuga
 • Üheastmeline
 • territoriaalväljavõtt
 • Mitemeastmelise territoriaalse väljavõtu
 • Mittejuhuslikud valimid
 • Üldkogum jaotatakse segmentidesse tetud kontrollnäitaja
 • Intervjueerijale antakse vabadus valida liikmed segmentide ja kvootide lõikes
 • Seda on lihtsam teostada
 • Kvootväljavõtt ei nõua täielikku informatsiooni üldkogu liikmete kohta
 • Valimi koostamine
 • raamkogumiks
 • kõik Lasnamäe
 • korteriomanikud, kellel on koer“
 • kõik Lasnamäe korteriomanikud
 • kellel on registreeritud koer“
 • Juhuslikul lähenemisel
 • Tõenäosuslikul lähenemisel
 • kõigepealt antakse ette väljavõtu piirid, mida uuringu tellija (koos uurijaga)
 • tulemusele lubab;
 • seejärel määratakse statistiliste meetodite abil, kui suur peab olema valim
 • kindlustamaks vea etteantud piires
 • Mittejuhusliku valimi
 • Valimi statistilised näitajad
 • 57s -1.96s -1s μ +1s
 • 1,96s +2,57s
 • Üldkogumi usaldusintervall
 • usaldusintervalliks (konfidence interval)
 • Esimeseks sammuks on standardhälbe s määramine
 • uurijal peaks olema informatsiooni teisest võrreldavast uuringust
 • tehakse väike sihtgrupiküsitlus
 • kolmas meetod eeldab uuringu all oleva muutuja muutumise vahemiku hindamist
 • Teiseks sammuks on standardvea määramine
 • KASUTATUD KIRJANDUS
 • Kog. Interdistsiplinaarsus sotsiaal- ja
 • kasvatusteadustes. Tallinna Pedagoogikaülikool. Tallinn
 • The Sociology
 • of Social Problems. Theoretical Perspectives and Methods of Intervention
 • The Postmodern Turn. New Perspectives on Social Theory
 • The Legitimation Crisis
 • Sociological Imagination
 • Am. Soc. Review

Kommentaarid (21)


triin kirt: Väga hea materjal. Sain vastused oma küsimustele!
13:04 04-11-2009

katsi: Polnud päris see, mida mul vaja oli.
14:17 12-10-2010

liisbethi: Hea ja põhjalik õppematerjal
12:55 28-05-2009


Sarnased materjalid

42
docx
64
doc
59
ppt
21
doc
23
rtf
161
pdf
31
pdf
55
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto