Kategoorias uurimistöö alused leiti 36 faili

>> Uurimistöö alused
Uurimistöö alused
5
docx

Uurimistöö alused

UA Uurimistöö on referaadist mahukam, toetub mitmele allikale ja sisaldab autori enda panust, nt probleemi püstitust ja lahendust, uute andmete lisamist olemasolevatele või teatud nähtuste/andmete analüüsi. Uurimistöö eesmärgid: õpetab läbi uurimise praktika, kuidas sünnivad teaduslikud avastused ja innovatiivsed arendused, ning kujundab mõistmise, m...

Uurimistöö alused - Keskkool
73 allalaadimist
Uurimistöö alused
1
odt

Uurimistöö alused

Mis on reflektsioon ? Vastus: Peegeldus, annab lühivaate tehtud tööst: kes tegi, mida tegi, kuidas tegi ja sellele lisatakse oma arvamus. 2. Millistest osadest koosneb essee? Vastust: Essee koosneb kolmest põhilisest osast: sissejuhatus, teemaarendus ja lõpp 3. Mis on pladiaat? Vastus: Kellegi uurimistööst seisukohtade sõnasõnaline m...

Uurimistöö alused - Keskkool
31 allalaadimist
Uurimistöö alused - esialgne plaan
1
odt

Uurimistöö alused - esialgne plaan

Esialgne plaan Eesti Olümpiavõitjad läbi aegade 1. Medalid ­ mis medaleid on enim võidetud. 2. Isikud ­ lühielulugu võitjatest ja mis alal on võitnud. 3. Alad ­ edukaimad alad Eesti sportlaste seas, miks just need alad. ...

Uurimistöö alused - Keskkool
19 allalaadimist
Uurimistöö kaitsekõne koostamine
1
docx

Uurimistöö kaitsekõne koostamine

UURIMISTÖÖ KAITSMINE Kaitsekõnes tutvustab uurimistöö autor oma tööd kaitsmiskomisjonile, vastab retsensendi ja kuulajate küsimustele ning saab pärast edukat kaitsmist teada oma hinde. Kaitsmisprotseduur: 1. Uurimistöö autori pöördumine: ,,Lugupeetud/austatud uurimistööde kaitsmiskomisjon, retsensent, juhendaja, kohalviibijad." 2. Minu uurimistöö on kirjutatud teemal ,,...". 3...

Uurimistöö alused - Keskkool
361 allalaadimist
Uurimistöö vormistamine
13
doc

Uurimistöö vormistamine

Uurimistöö vormistamine Üldnõuded Töö esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel A4 formaadis. Uurimistöö köidetakse kiirköitjasse. Töö peab olema trükitud arvutil. Töö tuleb trükkida kirjatüübis Times New Roman tähesuurusega 12 punkti ja reavahega 1,5. Lehe vaba äär peab üleval ja all olema 2,5 cm, paremal 1,5cm ja vasakul 3 cm. Tekstilõigud joondatak...

Uurimistöö alused - Keskkool
207 allalaadimist
Uurimistöö läbiviimine
3
docx

Uurimistöö läbiviimine

Uurimistöö on referaadist mahukam, toetub mitmele allikale ja sisaldab autori enda panust, nt probleemi püstitust ja lahendust, uute andmete lisamist olemasolevatele või teatud nähtuste/andmete analüüsi. Uurimistööd kirjutama hakates tuleb leida sobiv teema, määratleda töö eesmärk ja sellest lähtuvalt püstitada hüpotees(id). Uurimistöö eesmärgid: õpetab läbi uurimise praktika, kuidas sünnivad teaduslikud avas...

Uurimistöö alused - Keskkool
53 allalaadimist
Uurimistöö juhend
1
doc

Uurimistöö juhend

Uurimisküsimused Millistele küsimustele tahate vastust leida. Hüpotees. Väidetav tulemus. Andmekogumismeetodid. Allikate võrdlus, küsitlus, katse, jt. Uurimistöö kava. Kuupäev Ülesanne Peaks olema Teemavalik, varasemate uurimistulemustega tutvumine tehtud 10. oktoober Uurimispr...

Uurimistöö alused - Keskkool
18 allalaadimist
Uurimistöö koostamine
25
ppt

Uurimistöö koostamine

Uurimistöö koostamine Annika Allik Uurimistöö Annab teadusliku töö kogemusi; Annab võimaluse süveneda põhjalikumalt mõnesse probleemi või ainevaldkonda; Annab oskuse aega planeerida; Võib asendada ainekursuse eksamit või arvestuslikku tööd. Uurimistöö on... uurimusliku protsessi konkreetne tulemus - kirjalik aruanne sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millise...

Uurimistöö alused - Keskkool
26 allalaadimist
Akadeemilise kirjutamise alused SOSS 02 121 e-kursuse õppematerjali kokkuvõte
2
doc

Akadeemilise kirjutamise alused SOSS.02.121 e-kursuse õppematerjali kokkuvõte

02.121 e- kursuse õppematerjali kokkuvõte Õppematerjal kirjutab järgmistest kirjastiilidest: ametlik, mitteametlik, teaduslik. Käsitletakse ka lühikest ja pikka akadeemilist teksti, refereerimist, tsiteerimist, viitamist, retsenseerimist, plagieerimist. Ametlikku kirjastiili, piiratud, formaliseeritud, kasutatakse valitsemises ja...

Uurimistöö alused - Keskkool
21 allalaadimist
Uurimustöö alused konspekt
13
docx

Uurimustöö alused konspekt

TEADUSLIKKUST TAGAVAD NÕUDED: Kontrollitavus Arvutus- ja arutluskäigud tuleb esitada kujul, mis võimaldab töö lugejal saadud tulemusi kontrollida. Teiste autorite esitatud seisukohad peavad olema viidatud nii täpselt, et neid võiks vajaduse korral leida algallikatest Täpsus Termonoloogiline täpsus. Ia kasjutatava termini sisu tuleb korrektselt ja täpselt määratleda. Arutluste loogiline, selge ja ühetähendusli...

Uurimistöö alused - Keskkool
98 allalaadimist
Tervislik toitumine - Uurimistöö
11
docx

Tervislik toitumine - Uurimistöö

Tartu Kivilinna Gümnaasium Nimi ja perekonnanimi TERVISLIK TOITUMINE Uurimistöö Juhendaja: Piia Jullinen Tartu 2011 RESÜMEE...

Uurimistöö alused - Keskkool
213 allalaadimist
Uurimistoo alused 2012 - Alusdokumendid
33
ppt

Uurimistoo alused 2012 - Alusdokumendid

01.2011.a. määruse nr 2 "Gümnaasiumi riiklik õppekava" lisa 12 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1200/9201/1002/VV Õppe ja kasvatuseesmärgid: Taotletakse, et õpilane: 1) Oskab seada eesmärke, sõnastada uurimisküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande elluviimise eest 2) Oskab planeerid...

Uurimistöö alused - Keskkool
9 allalaadimist
Uurimistööde alused kursuse 1-töö
3
xls

Uurimistööde alused kursuse 1. töö

Sheet1 y=3-2x Y=-48x x -3 -2 -1 0 1 y1 9,000 7,000 5,000 3,000 1,000 y2 16 24 48 #DIV0! -48 Riik Pindala km2 Rahvastik Tihedus inkm2...

Uurimistöö alused - Keskkool
8 allalaadimist
Uurimistööde Alused kokkuvõte Probleem - Uurimisküsimused
3
docx

Uurimistööde Alused kokkuvõte Probleem - Uurimisküsimused

Miks ma seda tööd teen? 2. Miks/Kellele vajalik? Uurimisprobleem võib hõlmata ainult ühte või integreerida mitut võimalikku küsimust Põhiprobleem Alaprobleemid Võib olla esitatud lausena, küsimusena või situatsiooni kujul. esitatakse kirjeldusena, miks antud uurimust on vaja läbi viia. Probleem peab olema esitatud piiritletud kujul ja ekspe...

Uurimistöö alused - Keskkool
23 allalaadimist
Uurimistöö blankett
1
docx

Uurimistöö blankett

Uurimistöö Hüpotees: Metoodika: Töö liik: Terminoloogia: Materjalid: 1. 2. 3. 4. Ajakava: Juhendaja: Ees- ja perekonnanimi: Amet: Töökoht: (allkiri) ...

Uurimistöö alused - Keskkool
5 allalaadimist
Mõnuained Hiiumaa noorte seas
6
ppt

Mõnuained Hiiumaa noorte seas

Mõnuained Hiiumaa noorte seas Uurimismeetodid Küsitlus(ed) Eri allikad suitsetamise, alkoholi ja narkootikumide kahjulikkusest nooruki tervisele. Eesmärk Uurida Hiiumaa praeguse põlvkonna noorte kokkupuudet mõnuainetega. Selgitada välja nende tarbimise põhjuseid. Uurida mõnuainete tarbijate keskmine vanus. Leida küsitluste abil noortelt ideid, kuidas mõnuainete tarvitamist vähendad...

Uurimistöö alused - Keskkool
20 allalaadimist
Reflektsioon - Temperatuuride erinevused Eesti piires
1
docx

Reflektsioon - Temperatuuride erinevused Eesti piires

Temperatuuride erinevused Eesti piires Lugesin õpilaste teadusajakirjast ,,Akadeemiake" artiklit ,,Temperatuuride erinevused Eesti piires". Autoriks on Janno Tilk. Selles artiklis analüüsitakse 2006. a novembrist 2007. aasta jaanuarini läbiviidud uuringu tulemusi . Taheti teada, kui suures ulatuses Eesti piires temperatuurid kõiguvad ning kus on on sügis-talvisel ajal Eesti kõige...

Uurimistöö alused - Keskkool
7 allalaadimist
Referatiivne uurimistöö-Uni ja unenäod
11
doc

Referatiivne uurimistöö: Uni ja unenäod

1 1.UNENÄGUDE TEKKIMINE JA PÕHJUSED..........................................................3 2. PROBLEEMID UNEGA........................................................................................... 5 3. UNENÄGUDE TÕLGENDAMINE...

Uurimistöö alused - Keskkool
79 allalaadimist
Retsensioon-quot Toitumishäired ja õpilased quot
2
doc

Retsensioon "Toitumishäired ja õpilased"

Retsensioon Retsensioon on esitatud (nimi) uurimistöö kohta, mis käsitleb teemat ,,Toitumishäired ja (kool) õpilased". Uurimistöö koosneb ... peatükist, sisaldab sissejuhatust ja kokkuvõtet. Töö esitab ... joonist ja ... tabelit. Kasutatud kirjanduse loetelu sisaldab ... nimetust. Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada toitumishäirete olemus, haigestumis- nin...

Uurimistöö alused - Keskkool
29 allalaadimist
Refleksioon - Inglise keele oskus teenindajate seas
2
doc

Refleksioon - Inglise keele oskus teenindajate seas

INGLISE KEELE OSKUS TALLINNA KESKLINNA TEENINDAJATE SEAS Lugesin õpilaste teadusajakirjast "Akadeemiake" (2011) artiklit "Inglise keele oskus Tallinna kesklinna teenindajate seas". Autoriks on Pille-Riin Eiskop. Artiklis analüüsitakse Tallinna kesklinnas läbi viidud küsitluse (intervjuu) tulemusi. Teenindajad jagati kolme vanusegruppi: noor (kuni 30aastane), k...

Uurimistöö alused - Keskkool
11 allalaadimist