Turunduse alused (3)

5 VÄGA HEA
 
TURUNDUSE ALUSED
Õppevahend

Koostas: Priit Tannik

Tartu 2008
Turunduse alused Mainori Kõrgkool Priit
Tannik
SISUKORD
1. TURUNDUSE OLEMUS.......................................................................................... 2
1.1. Turunduse mõiste ja olemus................................................................................ 3
1.2. Turulõhed ja turunduse funktsioonid...................................................................4
2. TURUNDUSKESKKOND........................................................................................ 4
3. SIHTTURUNDUS..................................................................................................... 5
3.1. Turu määratlemine .............................................................................................6
3.2. Turu segmenteerimine ........................................................................................ 6
3.3. Sihtturgude valimine............................................................................................7
3.4. Positsioneerimine.................................................................................................7
4. TURUNDUSINFORMATSIOON............................................................................. 8
4.1. Turunduse infosüsteem........................................................................................8
4.2. Informatsiooni jagunemine ja allikad...................................................................8
4.3. Turundusuuringute jagunemine........................................................................... 9
4.4. Uuringu läbiviimise etapid................................................................................... 9
5. TOODE.................................................................................................................... 10
5.1. Toote mõiste ja tasandid....................................................................................11
5.2. Toote liigitamine................................................................................................11
5.3. Toote arendus....................................................................................................12
5.4. Pakend............................................................................................................... 13
5.5. Kaubamärk ja bränd...........................................................................................13
5.6. Teenus............................................................................................................... 14
6. HIND........................................................................................................................14
6.1. Hinna tähendus.................................................................................................. 15
6.2. Hinnaotsuste mõjurid.........................................................................................15
6.3. Hinnaeesmärgid................................................................................................. 16
6.4. Hinnakujundusmeetodid.................................................................................... 16
7. TURUSTUS ............................................................................................................ 17
7.1. Turustus ja turustuskanal ..................................................................................17
7.2. Vahendajate tähtsus ja funktsioonid.................................................................. 17
7.3. Turustuskanali struktuur ja turustusstrateegiad.................................................18
8. MÜÜGITOETUS.....................................................................................................19
8.1. Müügitoetuse olemus ....................................................................................... 19
8.2. Reklaam.............................................................................................................22
8.3. Isiklik müük.......................................................................................................22
8.4. Müügiedendus................................................................................................... 24
8.5. Suhtekorraldus...................................................................................................24
9. TARBIJAKÄITUMINE...........................................................................................25
9.1. Tänapäeva tarbija tunnused............................................................................... 25
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Turunduse alused #1 Turunduse alused #2 Turunduse alused #3 Turunduse alused #4 Turunduse alused #5 Turunduse alused #6 Turunduse alused #7 Turunduse alused #8 Turunduse alused #9 Turunduse alused #10 Turunduse alused #11 Turunduse alused #12 Turunduse alused #13 Turunduse alused #14 Turunduse alused #15 Turunduse alused #16 Turunduse alused #17 Turunduse alused #18 Turunduse alused #19 Turunduse alused #20 Turunduse alused #21 Turunduse alused #22 Turunduse alused #23 Turunduse alused #24 Turunduse alused #25 Turunduse alused #26 Turunduse alused #27 Turunduse alused #28 Turunduse alused #29
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 29 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-01-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
304 laadimist Kokku alla laetud
3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
kateriin kliments Õppematerjali autor

Lisainfo

konspekt on turunusest ja selle olemusest
turundusekeskkond , hind , toode , sihtturundus

Dokumendis esitatud küsimused

 • Millistele küsimustele vastust otsitakse ?
 • Milline aga on vahetalitaja roll ?
 • Mis jäi meelde ?
 • Milliseid tundeid äratas läkitus ?
 • Milline oli suhtumine firmasse/kaubasse minevikus ja milline on praegu ?

Mõisted

Sisukord

 • TURUNDUSE ALUSED
 • Koostas: Priit Tannik
 • Tartu 2008
 • Firma
 • Turunduse
 • Turustuskanali
 • Konkurents
 • Tarbijate
 • Hinnaeesmдrgi
 • Kulud
 • Seaduse
 • Turunхudlus
 • Vajaduse vхi
 • Informatsiooni
 • Alternatiivide
 • Ostuotsus
 • Ostujдrgne

Teemad

 • SISUKORD
 • TURUNDUSE OLEMUS
 • Turunduse mõiste ja olemus
 • marketing
 • turustamist
 • rahuldamisele
 • vahetusprotsesside kaudu, saavutamaks ettevõtte eesmärke
 • on tegevuste kompleks, mis hõlmab keskkonna analüüsi, turundus
 • uuringuid, toote arendamist, hinna kujundamist, turustuskanalite valikut
 • müügitoetustegevust ja müüki ennast
 • vajadused ja soovid
 • väljenduvad
 • sisepingetena
 • nõudluse
 • Turulõhed ja turunduse funktsioonid
 • Ruumilõhe
 • kohamugavuse
 • Ajalõhe
 • ajamugavuse
 • Koguselõhe
 • kogusemugavuse
 • Valikulõhe
 • valikumugavuse
 • Infolõhe
 • infomugavus
 • Väärtuslõhe
 • väärtusmugavusena
 • Omandiõiguslõhe
 • omandiõiguse vahetamise mugavusena
 • NB! Vahetuste edukas juhtimine tähendab erinevate tegevuste abil
 • mugavuste loomist nii tarbijatele kui ka tootjatele
 • TURUNDUSKESKKOND
 • Väline
 • mikro- ja makrokeskkonnaks
 • Makrokeskkonda kuuluvad
 • Demograafiline keskkond
 • Majanduslik keskkond
 • Kultuuriline keskkond
 • Tehnoloogiline keskkond
 • Õiguslik keskkond
 • Mikrokeskkonna
 • Sisemise tegevuskeskkonna
 • Finantsressursid
 • Inimressursid
 • Füüsilised ressursid
 • Tehnoloogilised ressursid
 • SIHTTURUNDUS
 • massturundust
 • sihtturundust
 • nelja põhietappi
 • Turu määratlemine
 • Tarbeturu
 • Organisatsioonituru
 • Turu segmenteerimine
 • reageerivad
 • Tuntuimad segmenteerimisnäitajate grupid on
 • Demograafilised näitajad
 • Turu segmentimine on protsess, mille käigus koguturg jaotatakse
 • mõtestatud osadeks ehk segmetideks
 • Geograafilised näitajad
 • Psühhograafilised näitajad
 • Sihtturgude valimine
 • Siht- ehk eesmärgiturg
 • Sihtturu valimine võimaldab
 • Positsioneerimine
 • Sagedamini kasutatavad positsioneerimise vahendid
 • Positsioneerimine on protsess, mille abil tooted/teenused saavad oma
 • asukoha tarbijate teadvuses, sõltuvalt nende eelistest võistlevate toodete
 • suhtes
 • TURUNDUSINFORMATSIOON
 • Turunduse infosüsteem
 • Turunduse infosüsteemi ülesandeks on tagada turundusalaste otsuste
 • tegemiseks vajalik informatsioon
 • Informatsiooni jagunemine ja allikad
 • esmaseks ehk primaarseks ja teiseseks ehk
 • sekundaarseks
 • Esmast
 • Turunduse infosüsteemi all peetakse silmas meetodeid ja protseduure
 • mida kasutatakse turundusalaste andmete süstemaatiliseks kogumiseks
 • analüüsimiseks, säilitamiseks ja levitamiseks
 • Teisene
 • siseseks infoks ja ettevõtte väliseks infoks
 • Ettevõttesisesed allikad
 • Ettevõttevälised allikad
 • Turundusuuringute jagunemine
 • Uuringu läbiviimise etapid
 • Turundusprobleemi täpsustamine
 • andmete kogumise meetodite
 • väljavalimin
 • Vaatlus
 • Küsitluse
 • Eksperimendi
 • Valimi koostamine
 • Aja ja rahakulu täpsustamine
 • Andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine
 • Uurimistulemuste vormistamine ja hindamine
 • Järelduste ja soovituste väljatöötamine ning aruande esitamine
 • TOODE
 • Toote mõiste ja tasandid
 • materiaalseid ja psühholoogilisi
 • Toote tuum
 • Konkreetne toode
 • Laiendatud toode
 • Toote liigitamine
 • lühitarbekaubad
 • kestuskaubad
 • teenus
 • tarbekaubad
 • tootmiskaubad
 • Ostuharjumuse
 • tarbekaubad
 • esmatarbekaubad
 • valikkaupade
 • erikaubad
 • Toote all mõistetakse kõike seda, mis võib rahuldada turu vajadusi või soove
 • Tooteks võivad olla füüsilised objektid (asjad), teenused, kohad
 • organisatsioonid, ideed, informatsioonid jne
 • võõrkaubad
 • regulaarkaubad
 • impulsskaubad
 • hädaabikaubad
 • Toote arendus
 • Toote väljatöötamist võib jagada järgmisteks etappideks
 • a) Ideede otsing
 • b) Ideede valik
 • c) Kontseptsiooni kujundamine ja katsetamine
 • d) Tasuvusanalüüs
 • e) Toote kujundamine
 • f) Turu proovimine
 • g) Turul juurutamine
 • Pakend
 • toote kuvandi loomisel
 • Toote jaoks võib pakend olla
 • Pakendeid jagatakse
 • Pakendamise kolm olulisimat funktsiooni on
 • Kaitse
 • Informeerimine
 • Müügi soodustamine
 • Kaubamärk ja bränd
 • Kaubamärk
 • Bränd
 • Teenus
 • Toote ja teenuse erinevused
 • HIND
 • Teenus on tegevus või selle mitteesemeline tulemus
 • turuhind
 • maksejõud ja –soov
 • tasuvusanalüüs)
 • Hinna tähendus
 • vormi-, aja-, ja kohakasu
 • Kasum = kogutulu (hind x müügikogus) – kogukulu
 • Hinnaotsuste mõjurid
 • sisemõjuriteks
 • välimõjuriteks
 • Hinnaeesmärgid
 • Hinnakujundusmeetodid
 • a) Kulukeskne hinnakujundus
 • b) Tarbijakeskne hinnakujundus
 • eesmдrgid
 • nхuded
 • ootused
 • Muud
 • turundusmхjurid
 • c) Konkurentsikeskne hinnakujundus
 • Konkursihind
 • d) Kombineeritud hinnakujundus
 • TURUSTUS
 • Turustus ja turustuskanal
 • vahepealset
 • vahendajaid
 • Vahendajate tähtsus ja funktsioonid
 • vahetalitaja roll
 • lihtsustavad kaubavahetust
 • Vahendajad võivad täita järgmisi funktsioone
 • Turustuskanaliks nimetatakse isikute ja organisatsioonide (maaklerite
 • ladude, kaupluste, müügipunktide) süsteemi, mille kaudu kulgeb toode
 • tootjalt tarbijani
 • Turustus (jaotus) on tegevus, millega toimetatakse kaup ostjale kätte. See
 • hõlmab turustuskanalite valikut, hindamist ja koordineerimist, toodete vedu
 • ladustamist ja selle korraldamist
 • Vahendjate hulgas on
 • a) Sõltumatud kaupmehed
 • b) Agendid
 • hulgi- ja jaemüüjad
 • isiklikuks tarbimiseks
 • tootlikuks tarbimiseks
 • Turustuskanali struktuur ja turustusstrateegiad
 • otsese kanaliga
 • kaudse kanaliga
 • Kanali laiuse
 • Kanali pikkuse
 • Turustuses eristatakse kolme põhilist strateegiat
 • Intensiivse turustusstrateegia
 • b) Valikturustamise
 • c) Välistava turustusstrateegia
 • MÜÜGITOETUS
 • Müügitoetuse olemus
 • suhtlemist
 • Kommunikatsiooniprotsess
 • Kommunikatsiooni organiseerija ülesanded
 • a) Sihtauditooriumi väljaselgitamine
 • mida öelda;
 • kuidas öelda;
 • millal öelda;
 • kus öelda;
 • kelle nimel edastada sõnum
 • b) Soovitud vastureaktsiooni määratlemine
 • informeeritus;
 • teadmine;
 • soodne meelestatus, poolehoid;
 • eelistus;
 • veendumus;
 • ostu sooritamine
 • c) Pöördumise valik
 • attention - tähelepanu
 • interest - huvi
 • desire - soov, ihalus
 • action - tegu, tegevus
 • satisfaction - rahuolulu
 • mida öelda
 • kuidas öelda
 • kuidas väljendada sisu sümbolites
 • d) Infolevikanalid
 • Isikliku kommunikatsiooni kanalid
 • auditoorium
 • Massikommunikatsiooni kanalid
 • e) Tagasiside
 • Müügitoetuse meetmed
 • Reklaam
 • Isiklik müük
 • soodustamine
 • Suhetekorraldus on
 • Reklaam
 • reclamare
 • Massreklaami
 • Sihtreklaami
 • Isiklik müük
 • Reklaam on kindla isiku või organisatsiooni tellitud tasuline toodete
 • teenuste või organisatsioonide tutvustamine ning esiletõstmine
 • Isiklik müük on ostja ja müüja vaheline suhtlus, mis mõjutab isiku (või
 • rühma) ostuotsust
 • Isikliku müügi roll on suur kui
 • Isikliku müügi eelised
 • Paindlikkus
 • Otsene tagasiside
 • Sihitud turundus
 • Ostuotsutusprotsessi lõpetamine
 • Isikliku müügi puudused
 • suunatus ühele (mõnele) tarbijale
 • kulukus
 • halb maine
 • Turundusteoorias eristatakse kahesugust müügiviisi
 • Pressingmüük
 • Nõuandlik müük
 • Müügiedendus
 • ostustiimuli
 • Suhtekorraldus
 • positiivses tutvustamises
 • Levinumad tegevused on
 • TARBIJAKÄITUMINE
 • eelistuste ja ostuotsustusprotsessi
 • Tänapäeva tarbija tunnused
 • Tarbija on isik, kes ostab toote endale või oma perele tarbimiseks
 • Suhtekorraldus on organisatsiooni suhtlemisprotsessi plaanipärane
 • juhtimine eesmärgiga saavutada hea arusaamine ning side
 • organisatsiooni ja kindlate sihtgruppide vahel
 • Tarbijakäitumise all mõistetakse kõiki neid tegevusi ja otsustusi, mis
 • seonduvad kaupade valimise, ostmise ja ostujärgse kasutamisega
 • Tarbija ostuotsustusprotsess
 • põhjalik, pealiskaudne või harjumuslik
 • põhjalik
 • pealiskaudne
 • harjumuslik
 • Probleemi teadvustamine
 • Ostutarve tekib
 • Ostuvajadus
 • Informatsiooni otsimine
 • Kõrgendatud tähelepanu seisund
 • Informatsiooni aktiivse kogumise seisund
 • sisemise tunnetusliku otsinguga
 • Kaubainfo välisallikad on järgmised
 • isikud
 • turg ja kõik sellega seonduv
 • avalikud kommunikatsiooni vahendid
 • kogemused
 • Alternatiivide hindamine
 • hinnangukriteerium
 • kriteeriumi tähtsus
 • tarbijate vastuvõtlikkus ja väärtushinnangud
 • Otsustamine
 • Ostujärgne hindamine
 • Tarbijakäitumist mõjutavad tegurid
 • Otsesed
 • Kaudsed

Kommentaarid (3)


piip: Väga asjalik, tasub ära!
13:30 13-02-2011

cenjorita: aitas palju, aitäh!
16:25 18-02-2014

devia: väga hea materjal
18:51 13-03-2011


Sarnased materjalid

110
docx
120
docx
39
doc
69
doc
69
doc
12
docx
3
doc
24
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto