Turismitalu Äriplaan (3)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Missugust majutust eelistate ?
 • Millist meediakanalit kasutate enim ?
 
Säutsu twitteris
SISUKORD SISSEJUHATUS ...................................................................................................................... 3 1 ÜLDANDMED ................................................................................................................. 4 1.1 Ettevõtte üldandmed .................................................................................................... 4 1.2 Ettevõtte taustaandmed ................................................................................................ 5 1.3 Äriidee ja ärilause ........................................................................................................ 5 2 PROJEKTI ISELOOMUSTUS JA EESMÄRK ........................................................... 5 2.1 Ettevõtte põhiväärtused ............................................................................................... 6 2.2 Missioon ja visioon ...................................................................................................... 6 2.3 Äriidee iseloomustus ................................................................................................... 6 3 JUHTIMINE JA PERSONAL ........................................................................................ 7 3.1 Ettevõtte struktuur, organisatsioonimudel ................................................................... 9 4 VÄLISKESKKONNA PESTLE ANALÜÜS JA MÕJU HANSO TURISMISTALULE.................................................................................................................. .......................................................................................................................................... 10 5 KONKURENTS JA TURG ........................................................................................... 12 5.1 Haaslava valla piirkonna kirjeldus ............................................................................ 12 5.2 Turule sisenemine ja konkurents ............................................................................... 14 5.3 Toote/turu maatriks .................................................................................................... 15 5.3.1 Konkutentsianalüüs Tigete puhkekeskuse näol.................................................. 16 5.3.2 Konkurentsianalüüs valitud Tartumaa majutuskohtade näol ............................. 17 5.4 Turu määramine ......................................................................................................... 18 5.5 Konkurentsi turg ........................................................................................................ 19 5.6 Turukõlbulikkus......................................................................................................... 22 5.7 Sihtrühmad................................................................................................................. 23 5.8 Positsioneerimine ....................................................................................................... 24 5.9 Turu-uuring ................................................................................................................ 25 5.10 Uuringu tulemus..................................................................................................... 26 5.11 Turustamine ........................................................................................................... 27 6 TURUNDUSPLAAN ...................................................................................................... 28 7 ETTEVÕTTE SWOT ANALÜÜS ................................................................................ 29 8 TOOTED JA TEENUSED ............................................................................................ 34 8.1 Toodete ja teenuste hinnakiri koos KM-ga................................................................ 34 8.2 Toote elutsükkel ........................................................................................................ 35 9 MÜÜGIPROGNOOSID ................................................................................................ 36 9.1 Majutuse prognoos 2012 aastal ................................................................................. 36 9.2 Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2012 aastal ................................................ 37 9.3 Majutuse prognoos 2013 aastal ................................................................................. 38 9.4 Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2013 aastal ................................................ 39 9.5 Majutuse prognoos 2014 aastal ................................................................................. 40 9.6 Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2014 aastal ................................................ 41 9.7 Toote/turu maatriks 2012 aastal eurodes ................................................................... 42 Käibe osakaalud protsentides 2012 aastal ............................................................................ 42 9.8 Toote/Turu maatriks 2013 aastal eurodes .................................................................. 42 Käibe osakaalud protsentides 2013 aastal ............................................................................ 42 9.9 Toote/Turu maatriks 2014 aastal eurodes .................................................................. 43 Käibe osakaalud protsentides 2014 aastal ............................................................................ 43 10 ETTEVÕTTE RISKIANALÜÜS.................................................................................. 44 10.1.1 Riskide vähendamise ja kõrvaldamise abinõud ................................................. 44 11 PROGNOOSITAVAD KULUD .................................................................................... 46 11.1 Tööjõu vajaduse plaan ........................................................................................... 46 11.2 Tööjõukulud ........................................................................................................... 46 11.2.1 Tööjõukulud eurodes 2012 ­ 2013 aastal ........................................................... 46 11.2.2 Tööjõukulud eurodes 2014.a. ............................................................................. 46 11.3 Sisseostetav tööjõud eurodes ................................................................................. 47 11.4 Kokku tööjõukulud eurodes ................................................................................... 47 11.5 Ettevõtte käivitusperioodi kulud ............................................................................ 48 11.5.1 Käivitusperioodi kulud eurodes perioodil 01.01. ­ 30.06. 2012.a. .................... 49 11.6 Investeeringute eelarve .......................................................................................... 50 11.6.1 Investeeringute eelarve eurodes 2012 ­ 2014.a. ................................................ 50 11.7 Püsikulud................................................................................................................ 51 11.8 Raha liikumise plaan 2012 aastal ........................................................................... 52 KOKKUVÕTE ....................................................................................................................... 53 13 LISAD.............................................................................................................................. 54 13.1 Pakutavad töökohad ............................................................................................... 54 13.2 Flaier ...................................................................................................................... 58
2 SISSEJUHATUS Käesolev äriplaan on koostatud uue ja atraktiivse Hanso turismitalu rajamiseks Tartumaale, Haaslava valda, Unikülla. Turismitalu ideeks on pakkuda meeldejäävad puhkust erinevate ajaviitmisvõimalustega igale vanuserühmale, arvestades nende vajaduste, võimaluste ja ootustega.
Käesolevas töös analüüsime, kuidas ettevõte majanduslikult toimiks ning milliseid positiivseid majandustulemusi tagavaid tegevusviise oleks võimalik rakendada. Äriplaanis on kirjeldatud võrdlevalt võimalikke tegevusvõimalusi äritegevuseks vajalike hangete tegemisel, tööde korraldamisel ja toodete ning teenuste realiseerimiseks. Turismitalu edukaks planeerimiseks sai esmalt paika pandud ettevõtte põhiväärtused, missioon ja visioon, mida silmas pidades on korraldatud edasine. Palju muu kõrval on välja toodud müügiprognoosid ning käivitusperioodi kulud, mis annavad hea ülevaate arvatavatest tuludest ja kuludest . Töös sisalduva turu-uuringule ning teistele uuringutele toetudes teame, milliseid puhkamis- ja lõõgastumissoovid ning teenuste tarbimisvajadused on erinevatel kliendigruppidel ja kuidas need mõjutavad Hanso turismitalu.
Hanso turismitalu rajamiseks on olemas kõik väga soodsad tingimused. Maa looduskaunis kohas ning ettevõtlikud inimesed. Turismitalu edendamiseks on olulised mitmed väliskeskkonna aspektid. Olulisemateks võib pidada turismi edendavaid toetusi, stabiilset makromajanduslikku keskkonda ja elanike vanuselist koosseisu. Turismitaluga alustades on vaja teha palju rahalisi investeeringuid. On oluline korralikult läbi mõelda investeeringute suurused ning vajalikkuse.
Antud piirkonnas, kuhu tulevane turismitalu rajatud saab, on kõige otsesemaks konkurendiks Tigete Puhkekeskuse puhkemaja . Meie konkurentsieelis põhineb asukohal, tänu millele saame pakkuda erinevaid lisateenuseid. Meil on head eeldused aastaringse turismi arendamiseks. Meie plussiks võib pidada ka majutuse valikuvõimalusi vastavalt kliendisoovidele. Samuti peame enda eeliseks kõrget teeninduse kvaliteeti.
Hinnatase , võrreldes teiste Tartumaa majatuskohtadega, on võrdlemisi hea. Soovime pakkuda taskukohast majutust. Sihtrühmadeks on peamiselt 15-34 aastased ­ 40% ulatuses võrreldes teiste vanuserühmadega. Kogu klientidest moodustavad erakliendid 60% ja ärikliendid 40%. Müügiplaanide järgi on kõige suurem nõudlus majutusele suvehooajati. Turismitalu plaanime käivitada kõrghooajal ehk juuni alguses 2012.
3 1 ÜLDANDMED 1.1 Ettevõtte üldandmed
Ettevõtte nimi: Hanso turismitalu
Omandivorm: Osaühing
Alusdokumendid: Äriregistrisse kandmise kuupäev 13.10.2011 ja
reg-nr 987654321
Aadress: Uniküla küla Haaslava vald Tartumaa 62121
Tegevusalad: Majutus ja turismiteenused; toitlustamine , seminaride, kultuuri- ja meelalahutusürituste korraldamine, spordivarustuse laenutus.
Telefon: +372 516 6293
E-post: info@hansoturismitalu.ee
Koduleht : www.hansoturismitalu.ee
Juhatuse liikmed: Gerda Haugas
Osanikud : Carina Helimets, Epp Kägo-Saunasoo, Gerda Haugas, Annika Koit , Pirjo Luik, kus kõik osanikud omavad 20% suurust osalust
Kontaktisik: Gerda Haugas
Telefon: +372 515 7893
Antud projekti nimi: Hanso turismitalu rajamise äriplaan
Eesmärk: luua turismitalu koos majutuskohtadega peahoones kämpingutes ning telkimisplatsil. Ehitada lastele mänguväljak, seiklusrada, matkarada allikate juurde ning pakkuda ka spordivarustuse laenutust.
4 1.2 Ettevõtte taustaandmed
Senist majandustegevust Hanso talus toimunud pole. Talul puuduvad kohustused pankade ja teiste finantsasutuste ees. Äriidee põhiliseks toeks on talu paiknemine looduslikult kaunis piirkonnas ning lähedalasuvad koostööpartnerid. Samuti toetume Vooremäe suusakeskuse potensiaalsele arengule.
Ettevõtte ettevõtlusvormiks valisime osaühingu, kuna see on enimlevinud ettevõtlusvorm Eestis. Osaühingu eelisteks on:
lihtne ja kiire registreerimine
suhteliselt madal nõutud osakapital (2500 eurot)
puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest.
1.3 Äriidee ja ärilause
Äriidee - Pakume inimestele meeldejäävat puhkust, luues erinevaid ajaveetmisvõimalusi igale vanuserühmale, arvestades nende vajaduste, võimaluste ja ootustega.
Ärilause - Puhka ja veeda aega meeldejäävalt, olles eemal argipäeva muredest !
2 PROJEKTI ISELOOMUSTUS JA EESMÄRK Projekti eesmärk on rajada uus ja atraktiivne turismitalu, et pakkuda majutust, aktiivset puhkust ning toitlustust Tartumaal . Kavas on renoveerida krundil asuv palkmaja, et luua majutuskohad peahoones (20 tuba), ehitada kämpingud (esialgu 10) ning rajada telkimisplats (15 telgile), et pakkuda igale kliendile soovikohast majutus. Samuti on kavas soetada spordivarustust, et kliendid saaksid soovi korral rentida sobivat toodet ning veeta oma puhkust sportides.
Plaanis on rajada lastele mänguplats ning kogu perele seiklusrada ja matkarada lähedal asuvate looduslike allikate juurde.
5 2.1 Ettevõtte põhiväärtused
Meie ettevõtte põhiväärtused on meie igapäevatöö nurgakiviks. Need põhiväärtused määratlevad, kes me oleme ja millisel viisil me toimime. Meie ettevõttes langetatud otsused tuginevad põhiväärtustele, mis määravad meie koostöösuhteid klientidega, agentidega, investoritega ja kogu ümbritseva maailmaga. Me lähtume igapäevaselt neljast põhiväärtusest:
Algatusvõime - julgeme teha õigeid asju õigel ajal ning õpime aktiivselt ka teiste kogemustest.
Asjatundlikkus ­ oleme oma töös kompetentsed ning tunneme põhjalikult oma töövaldkonda.
Täideviimine - Meie juhindume oma lubadusi järgides distsipliinist, meeskonnatööst ja püüdlemisest terviklahenduste poole, et vastata meie klientide vajadustele ja ootustele.
Rõõm tegemistest - tööd teeeme mõttega: ,,Ise rahul - klient rahul!"
2.2 Missioon ja visioon
Missioon: Püüda võimalikult täpselt tabada kliendi ootusi ja vajadusi, pakkudes igale vanuserühmale meeldejäävat puhkust ja ajaveetmist ning samuti sobivat ja meelepärast majutust.
Visioon: Olla aastaks 2015 üks tuntuim ja soovitatuim turismitalu Lõuna-Eestis. Meile on oluline teenida välja kliendi rahulolu ja siiras naeratus, pakkudes neile kvaliteetset teenust ja suurepärast teenindust .
2.3 Äriidee iseloomustus
Meie tegevuskava põhineb stabiilsel, kasumlikul ja jõulisel äristrateegial. Me soovime hästi teenindada kõiki oma kliente, nii lapsi, noorukeid kui täiskavanuid ning vanureid. Oma toodete ja teenuste pakkumisel proovime luua midagi omast meile, mida teistes turismitaludes nii sageli ei kohta, vähendades üheaegselt universaalsete toodete pakkumist. Me plaanime oluliselt laiendada erinevate lõbustusteenuste ja toodete valikut ning seeläbi tutvustada end laiemale sihtgrupile. Hanso talu on atraktiivseks partneriks nii oma klientidele, pakkudes tooteid ja teenuseid läbi asjatundliku ja professionaalse meeskonna.
6 Hanso turismitalu rajamiseks on olemas kõik väga soodsad tingimused. On maa looduskaunis paigas ning lisaks lähedal asuvad ettevõtted/asutused koostööpartneritena (ratsabaas, suusakeskus ). Plaanime avada spordivarustuse laenutuse (suusalaenutus, rattalaenutus, rulluisulaenutus), mida ei paku lähedal asuv Vooremäe suusakeskus ega ka lähadal paiknevad konkurendid. Seetõttu oleme kindlad, et saame oma projektiga suurendada huvi ja külastatavust vallale kuuluvas Vooremäe suusakeskuses, mis omakorda looks huvi investorites ning arendajates, et luua veel atraktiivsem spordikeskus. Oma tegevusega toome kasu nii endale kui ka Haaslava vallale.
Uue turismitalu rajamine antud piirkonda elavdaks Uniküla külaelu ning looks uusi töökohti lähedalelavatele inimestele. Kuna planeerime igaastaselt tähistada võidupüha suure külapeoga ja jaanitulega, saaksid ka külainimesed osa ja kasu meie tegevusest.
3 JUHTIMINE JA PERSONAL Juhtkonda kuulub Gerda Haugas, kes on juhatuse liige ja osanik . Juhatuse liikmel on rakenduslik kõrgharidus maksunduse erialal. Varasemalt on juahtuse liige töötanud Maksuametis vanemrevidendi ametikohal 5 aastat, alates aastast 2006. Gerda Haugasel on väga hea juhtimis- ja palneerimisoskus, lisaks on ta otsusekindel, omab meeskonnajuhtimise kogemust ning tunneb väga hästi majandusvaldkonda.
Personali kuuluvad veel 5 inimest: kokk , kokaabi , koristaja / aednik ja 2 administraator /teenindajat.
Juhatuse liikme ülesanneteks on ühiselt osanikega koostatud arengukava arengustrateegia ja püstitatud eesmärkide elluviimine ning arendamine, otsuste vastuvõtmine seoses turismitalu müügitegevuse
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Turismitalu Äriplaan #1 Turismitalu Äriplaan #2 Turismitalu Äriplaan #3 Turismitalu Äriplaan #4 Turismitalu Äriplaan #5 Turismitalu Äriplaan #6 Turismitalu Äriplaan #7 Turismitalu Äriplaan #8 Turismitalu Äriplaan #9 Turismitalu Äriplaan #10 Turismitalu Äriplaan #11 Turismitalu Äriplaan #12 Turismitalu Äriplaan #13 Turismitalu Äriplaan #14 Turismitalu Äriplaan #15 Turismitalu Äriplaan #16 Turismitalu Äriplaan #17 Turismitalu Äriplaan #18 Turismitalu Äriplaan #19 Turismitalu Äriplaan #20 Turismitalu Äriplaan #21 Turismitalu Äriplaan #22 Turismitalu Äriplaan #23 Turismitalu Äriplaan #24 Turismitalu Äriplaan #25 Turismitalu Äriplaan #26 Turismitalu Äriplaan #27 Turismitalu Äriplaan #28 Turismitalu Äriplaan #29 Turismitalu Äriplaan #30 Turismitalu Äriplaan #31 Turismitalu Äriplaan #32 Turismitalu Äriplaan #33 Turismitalu Äriplaan #34 Turismitalu Äriplaan #35 Turismitalu Äriplaan #36 Turismitalu Äriplaan #37 Turismitalu Äriplaan #38 Turismitalu Äriplaan #39 Turismitalu Äriplaan #40 Turismitalu Äriplaan #41 Turismitalu Äriplaan #42 Turismitalu Äriplaan #43 Turismitalu Äriplaan #44 Turismitalu Äriplaan #45 Turismitalu Äriplaan #46 Turismitalu Äriplaan #47 Turismitalu Äriplaan #48 Turismitalu Äriplaan #49 Turismitalu Äriplaan #50 Turismitalu Äriplaan #51 Turismitalu Äriplaan #52 Turismitalu Äriplaan #53 Turismitalu Äriplaan #54 Turismitalu Äriplaan #55 Turismitalu Äriplaan #56 Turismitalu Äriplaan #57 Turismitalu Äriplaan #58
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 58 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-12-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 451 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor carina85 Õppematerjali autor

Meedia

Mõisted

Sisukord

 • Äriidee
 • Ärilause
 • Algatusvõime
 • Asjatundlikkus
 • Täideviimine
 • Missioon
 • Visioon
 • JUHATUS
 • MAJUTUS
 • TURUNDUS JA
 • AVALIKUD
 • SUHTED
 • TOITLUSTUS
 • Administraator /
 • Koristaja/Aednik
 • Peakokk
 • Abikokk
 • FINANTSOSAKOND
 • MEELELAHUTUS
 • HOOLDUS
 • Raamatupidaja
 • Matkajuht
 • Hooldustehnik
 • Elektrik
 • IT-spetsialist
 • Poliitilised aspektid
 • Majanduslikud
 • Sotsiaalne aspekt
 • Tehnoloogiline aspekt
 • Õiguslik aspekt
 • Keskkonna aspekt
 • Kliima
 • Loodusressursid
 • Kultuur
 • Ajalooline arhitektuur
 • Majutus
 • Toitlustus
 • Transport
 • Toode
 • Kliendigrupp
 • -14 aastased
 • -34 aastased
 • -64 aastased
 • Kokku
 • Konkutentsianalüüs Tigete puhkekeskuse näol
 • Konkurent
 • Tooted/teenused
 • Sihtturg
 • Tugevused
 • Nõrkused
 • Märkused
 • Konkurentsianalüüs valitud Tartumaa majutuskohtade näol
 • Tunnused
 • Hanso turismitalu
 • Tigete
 • Hotell
 • Antonius
 • Hostel
 • Torni
 • Kämping
 • Statistika (2010)
 • Elanikkond
 • Vanus
 • Eeldatav külastatavus
 • klienti aastas
 • -st kliendist: erakliente 60% (374) ja ärikliente 40% (248)
 • Turu määramise mudel
 • Allikas: Statistikaamet
 • ELANIKKOND
 • VAJADUS
 • OSTUHUVI
 • KULUTAMINE
 • TURU MÄÄRAMINE
 • Turismitalud maakonniti
 • Turismiseaduse järgi on
 • Majutus Tartumaal
 • Puhkemajad ja suvilad
 • Telkimine
 • Külalistemajad
 • Hotellid
 • Kodumajutus
 • Puhkekeskused ja laagrid
 • Hostelid
 • Külaliskorterid
 • Turismitalud
 • Motellid
 • Kämpingud
 • Villad
 • Majutuspaketid
 • Kriteerium
 • Kirjeldus
 • Hinnang
 • Sihtrühmad
 • Sihtrühma ligikaudne
 • Tunnused
 • Vajadused, soovid
 • R-ratsionaalsed
 • E-emotsionaalsed)
 • Ettevõtte peamised eesmärgid perioodil 2012-2015
 • Strateegilised tegevused eesmärkide saavutamiseks
 • Ehitustööd Hanso turismitalu kinnistul
 • S-tugevused
 • W-nõrkused
 • O-võimalused
 • T-ohud
 • Eelneva kogemuse puudumine
 • Meeskonnavahelised pinged
 • Jäätmete likvideerimine
 • Suured investeeringud
 • Rahalised ressursid
 • Uus ja tundmatu teenusepakkuja turul
 • Majanduslangus
 • Maksevõime vähenemine
 • Idee kopeeritavus
 • Eelistuste muutumine
 • Uute konkurentide turuletulek
 • Projekti kahjumlikkus pikemas perspektiivis
 • Sobiva, motiveeritud töötajaskonna leidmine
 • Üleinvesteerimine
 • Vale hinnapoliitika
 • Haaslava valla probleemid seoses turismiga ning arengukava
 • Toode/teenus
 • Elutsükli faas
 • Müügiplaan
 • KÄMPING
 • Müük
 • Sihtrühm
 • Müügikäive
 • % kogukäibest
 • % sihtrühma
 • Riskide vähendamise ja kõrvaldamise abinõud
 • Tururisk
 • Juhtimisrisk
 • Krediidi- ja
 • Inflatsioonirisk
 • Kinnisvararisk
 • Personalirisk
 • Kuritegevusega
 • Poliitiline risk
 • Keskkondlik risk
 • Erakorraliste
 • Riskide hindamine
 • Ametikoht
 • Kokku
 • Tööjõukulud eurodes 2012 – 2013 aastal
 • Bruto
 • Sotsiaal
 • Töötuskin
 • Ametikoh
 • Tööjõukulu
 • Kokku aastas
 • Tööjõukulud eurodes 2014.a
 • Sisseostetav teenus
 • Tööjõukulud
 • Kulud
 • Käivitusperioodi kulud eurodes perioodil 01.01. – 30.06. 2012.a
 • Jrk.nr
 • Kulutoimingu sisu
 • Jaan
 • Veebr
 • Märts
 • Aprill
 • Juuni
 • KOKKU EUR
 • Investeeringute eelarve eurodes 2012 – 2014.a
 • Ühekordsed investeeringud
 • Jätkuvad kulud
 • Kulude reserv 10%
 • Püsikulud
 • ,9 1725,9 22631,9 9766,9 13616,9 9932,9 66160,8
 • Raha liikumine EUR
 • Juuli
 • Sept
 • Dets
 • Sissetulekud kokku
 • Kulud kokku
 • Lõppjääk
 • Eeldused
 • Tööülesanded
 • Ettevõte pakub

Teemad

 • SISUKORD
 • SISSEJUHATUS
 • ÜLDANDMED
 • PROJEKTI ISELOOMUSTUS JA EESMÄRK
 • JUHTIMINE JA PERSONAL
 • VÄLISKESKKONNA
 • PESTLE
 • ANALÜÜS
 • MÕJU
 • HANSO
 • TURISMISTALULE
 • KONKURENTS JA TURG
 • TURUNDUSPLAAN
 • ETTEVÕTTE SWOT ANALÜÜS
 • TOOTED JA TEENUSED
 • MÜÜGIPROGNOOSID
 • ETTEVÕTTE RISKIANALÜÜS.................................................................................. 44
 • PROGNOOSITAVAD KULUD
 • KOKKUVÕTE
 • LISAD
 • SISSEJUHATUS
 • ÜLDANDMED
 • Ettevõtte üldandmed
 • Ettevõtte taustaandmed
 • Äriidee ja ärilause
 • PROJEKTI ISELOOMUSTUS JA EESMÄRK
 • Ettevõtte põhiväärtused
 • Missioon ja visioon
 • Missioon
 • Visioon
 • Äriidee iseloomustus
 • JUHTIMINE JA PERSONAL
 • Ettevõtte struktuur, organisatsioonimudel
 • VÄLISKESKKONNA PESTLE ANALÜÜS JA MÕJU
 • HANSO TURISMISTALULE
 • aspektid
 • KONKURENTS JA TURG
 • Haaslava valla piirkonna kirjeldus
 • Kliima
 • Loodusressursid
 • Kultuur
 • Ajalooline arhitektuur
 • Majutus
 • Toitlustus
 • Transport
 • Turule sisenemine ja konkurents
 • asukohal
 • lisateenuseid
 • valikuvõimalusi
 • kvaliteeti
 • Toote/turu maatriks
 • Turg
 • 14 aastased
 • 34 aastased
 • 64 aastased
 • aastased
 • %
 • Konkutentsianalüüs Tigete puhkekeskuse näol
 • Hind
 • Konkurentsianalüüs valitud Tartumaa majutuskohtade näol
 • puhkekeskus
 • Turu määramine
 • klienti aastas
 • st kliendist: erakliente 60% (374) ja ärikliente 40% (248)
 • Konkurentsi turg
 • majutusettevõtete põhilised liigid
 • Turukõlbulikkus
 • 5)
 • Sihtrühmad
 • suurus kogu
 • sihtrühmast
 • omadused
 • R-ratsionaalsed
 • Positsioneerimine
 • Turu-uuring
 • Uuringu tulemus
 • Turustamine
 • TURUNDUSPLAAN
 • Vabaajateenuste väljaarendamine
 • ETTEVÕTTE SWOT ANALÜÜS
 • Haaslava valla probleemid seoses turismiga ning arengukava
 • TOOTED JA TEENUSED
 • Toodete ja teenuste hinnakiri koos KM-ga
 • Ühe
 • inimese
 • kohta
 • eurodes
 • Toote elutsükkel
 • Maja
 • Telk
 • MÜÜGIPROGNOOSID
 • Majutuse prognoos 2012 aastal
 • Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2012 aastal
 • Osakaal
 • kokku
 • Majutuse prognoos 2013 aastal
 • Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2013 aastal
 • Majutuse prognoos 2014 aastal
 • Majutuse müügiprognoos toodete kohta 2014 aastal
 • Toote/turu maatriks 2012 aastal eurodes
 • 14
 • 34
 • 64
 • Käibe osakaalud protsentides 2012 aastal
 • käibest
 • Toote/Turu maatriks 2013 aastal eurodes
 • Käibe osakaalud protsentides 2013 aastal
 • Toote/Turu maatriks 2014 aastal eurodes
 • Käibe osakaalud protsentides 2014 aastal
 • ETTEVÕTTE RISKIANALÜÜS
 • Riskide vähendamise ja kõrvaldamise abinõud
 • PROGNOOSITAVAD KULUD
 • Tööjõu vajaduse plaan
 • Tööjõukulud
 • Tööjõukulud eurodes 2012 – 2013 aastal
 • Bruto
 • palk
 • Sotsiaal
 • maks
 • makse
 • Ametikoh
 • tade arv
 • kuus
 • a
 • Kokku aastas
 • 30
 • 60
 • Tööjõukulud eurodes 2014.a
 • 78
 • 36
 • Sisseostetav tööjõud eurodes
 • Kulu
 • aastas
 • Kokku tööjõukulud eurodes
 • 30
 • 60
 • 30
 • 60
 • 78
 • 36
 • Ettevõtte käivitusperioodi kulud
 • Käivitusperioodi kulud eurodes perioodil 01.01. – 30.06. 2012.a
 • KOKKU EUR
 • Investeeringute eelarve
 • Investeeringute eelarve eurodes 2012 – 2014.a
 • Püsikulud
 • 9 1725,9 22631,9 9766,9 13616,9 9932,9 66160,8
 • Raha liikumise plaan 2012 aastal
 • Apr
 • Aug
 • Okt
 • Nov
 • Sissetulekud kokku
 • Kulud kokku
 • KOKKUVÕTE
 • LISAD
 • Pakutavad töökohad
 • KOKAABI
 • Eeldused
 • Tööülesanded
 • Ettevõte pakub
 • PEAKOKKA
 • ADMINISTRAATOR/TEENINDAJAT
 • KORISTAJA/AEDNIKKU
 • Flaier

Kommentaarid (3)

307790 profiilipilt
307790: igati asjalik ja põhjalik, TUBLI TÖÖ
11:16 15-03-2017
hilja14 profiilipilt
hilja14: Väga põhjalik,aitäh!
17:08 02-12-2016
christofer7 profiilipilt
christofer7: tänud !
17:22 05-09-2018


Sarnased materjalid

33
doc
Turismitalu äriplaan
193
docx
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
17
docx
Terasnool OÜ äriplaan
1072
pdf
Logistika õpik
60
doc
Ettevõtluse alused
20
odt
Korralik äriplaan
44
doc
Informaatika äriplaan
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !