Kategoorias turismiettevõtte juhtimine ja personalitöö leiti 4 faili

Turism >> Turismiettevõtte juhtimine ja personalitöö
Turismiettevõtte personalitöö
4
docx

Turismiettevõtte personalitöö

1. Mõningate uurimuste tulemuste põhjal (nt Cooper, 2001) võib väita, et töötajate premeerimisel vigastusteta töötamise eest võivad olla negatiivsed tagajärjed? Millised? Töötajate premeerimisel vigastusteta töötamise eest võivad olla negatiivsed tagajärjed, sest töötajad hakkavad tehtud viguõnnetusha...

Turismiettevõtte juhtimine ja... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
16 allalaadimist
Sisekliendi teenindamise põhimõtted
12
docx

Sisekliendi teenindamise põhimõtted

TARTU ÜLIKOOL Pärnu Kolledž Turismiosakond Viivi Vilms AÜTH1 Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused. Sisekliendi teenindamise printsiipide praktiline rakendamine teenindusorganisatsioonis Essee...

Turismiettevõtte juhtimine ja... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
53 allalaadimist
Kontrolltoo kordamiskusimused-SISSEJUHATUS JUHTIMISSE
8
doc

Kontrolltoo kordamiskusimused: SISSEJUHATUS JUHTIMISSE

TEEMA: SISSEJUHATUS JUHTIMISSE 1) Millisest tegevusest saavad juhid suurema osa oma teadmistest? Tööülesandeid täites ja oma eksimustest õppides. Vähemal määral kaastöötajate ja juhendajagha suheldes ning erialastest teadmistest ja täiendkoolitustest. 2) Kes on juht? Juht on inimene, kellel on vähemalt 1 alluv. 3) Mis on juhtimine? Juhtimine on protsess, mis võimaldab saavutada organisatsiooni...

Turismiettevõtte juhtimine ja... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
39 allalaadimist
HOTELLIJUHT AMETIJUHEND
6
doc

HOTELLIJUHT AMETIJUHEND

PÕHIÜLESANDED JA VASTUTUSVALDKONNAD Hotellijuhi põhiülesanneteks on: 2.2. Hotelli strateegilise kava väljatöötamisel osalemine ja selle elluviimine. 2.3. Juhatuse poolt püstitatud müügi ja kasumieesmärkide täitmine. 2.4. Hotelli töö planeerimine, korraldamine, juhtimine ja kontroll. 2.5. Hotelli majandusaasta eelarve ja tegevusplaani koostamine ja juhatusele esitamine, eelarve täitmise tagamine ning eelarvele jooksva analüüsi eostamise korraldamine. 2.6. Olemasolevate teenuste ja toodete kvaliteedi ja tasuvuse kontrollimine, vajalike muudatuste planeerimine olemasolevate toodete ja teenuste arendamise strateegia piires ning vastavate muudatuste elluviimine...

Turismiettevõtte juhtimine ja... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
12 allalaadimist