Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt (0)

1 HALB
 
turismiettevõtluse spetsialiseerumise lõpueksami märksõnad
Teeninduspsühholoogia
1. Teenindusühiskonna ja majanduse areng
Teenindusühiskonna tekke ja kasvu peamised põhjused tulenevad ühiskonna
ja töömaailma muutustest:
Kasvav jõukus ­ suurem nõudlus teenuste järele nagu kodu koristamine, akende
pesemine jm mida varem tehti ise.
Vaba aja väärtustamine ­ suurem nõudlus reisi, SPA, toitlustusteenuste järele.
Suuremad eluootused ­ suurem nõudlus hooldekodude ja tervishoiuteenuste järele
Vajaduse kasv teeninduslike oskuste järele.
Toodete suurem kompleksus ­ suurem nõudlus remondi ja parandusteenuste järele.
Kasvav komplitseeritus igapäevaelus ­ suurem nõudlus abielunõustajate,
advokaatide, maksunõustajate, töönõustajate järele.
Kasvav tähelepanu ökoloogiliste ja säästva arengu küsimustele ­ suurem nõudlus.
bussiteenuste ja autorendi järele isikliku auto kasutamise asemele.
Järjest suurenev uute toodete ja teenuste hulk ­ programmererimine,
meelelahutusteenused jne.
Tekkinud on ulatuslik nn ,,peidetud teenindussektor". Teenindusettevõtlus ja tootev
tööstus on järjest rohkem omavahel seotud.
2. Kliendikeskne teenindus
Teeninduses lähtutakse kliendist, mitte oma tootest/teenusest. Uuritakse välja kliendi
soovid ja arvestatakse nendega oma toote teenuse välja töötamisel ning müümisel.
Klient osaleb tootmisprotessis juba arendusest alates.
Kliendikeskne käitumine on oskus rahuldada kliendi vajadusi nii, et mõlemad pooled
oleksid rahul
3. Arukas teenindusajastu inimene
Arukas teenindusajastu inimene ootab rohkem, tahab kvaliteeti.
Muutused töömaailmas on seadnud keskseks aruka inimese arendamise, kes
suudaks uutes tingimustes, uut suhtumist ning uusi teadmisi ja oskusi vajava elu ning
tööga toime tulla.
4. Aruka teenindusajastu inimese hariduslikud vajadused
Töö ei ole enam selge ja konkreetne tegevus ­ seda tuleb nüüd vaadelda kui teenust,
mida pakutakse klientidele, organisatsioonidele ja ühiskonnale.
1
Ühiskonna edukuse määravaks teguriks on muutumas inimestevahelised suhted,
hoiakud ning valmis olek teenindamiseks.
Teeninduses on tegemist dilemmaga:
Paljud tööd ei nõua väga kõrget haridust või tehnilisi oskusi
Teenindamine esitab töötajatele väga kõrgeid nõudeid, oskusi käitumiseks eri
situatsioonides, probleemide lahendamisel paindlikkust, suhtlemisoskusi jne
Teenindus on tegevus mis nõuab:
Mõtlemisoskust ja loovust
Otsuste vastuvõtmist
Klientide vajaduste ja soovide tundmist
Sotsialiseerumise oskus
Emotsionaalseid, eetilisi ja esteetilisi pädevusi
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #1 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #2 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #3 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #4 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #5 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #6 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #7 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #8 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #9 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #10 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #11 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #12 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #13 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #14 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #15 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #16 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #17 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #18 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #19 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #20 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #21 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #22 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #23 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #24 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #25 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #26 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #27 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #28 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #29 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #30 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #31 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #32 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #33 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #34 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #35 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #36 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #37 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #38 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #39 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #40 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #41 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #42 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #43 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #44 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #45 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #46 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #47 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #48 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #49 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #50 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #51 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #52 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #53 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #54 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #55 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #56 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #57 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #58 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #59 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #60 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #61 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #62 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #63 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #64 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #65 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #66 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #67 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #68 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #69 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #70 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #71 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #72 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #73 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #74 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #75 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #76 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #77 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #78 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #79 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #80 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #81 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #82 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #83 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #84 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #85 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #86 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #87 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #88 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #89 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #90 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #91 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #92 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #93 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #94 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #95 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #96 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #97 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #98 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #99 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #100 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #101 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #102 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #103 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #104 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #105 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #106 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #107 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #108 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #109 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #110 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #111 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #112 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #113 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #114 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #115 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #116 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #117 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #118 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #119 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #120 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #121 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #122 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #123 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #124 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #125 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #126 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #127 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #128 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #129 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #130 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #131 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #132 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #133 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #134 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #135 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #136 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #137 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #138 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #139 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #140 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #141 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #142 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #143 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #144 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #145 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #146 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #147 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #148 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #149 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #150 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #151 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #152 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #153 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #154 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #155 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #156 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #157 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #158 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #159 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #160 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #161 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #162 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #163 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #164 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #165 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #166 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #167 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #168 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #169 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #170 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #171 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #172 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #173 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #174 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #175 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #176 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #177 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #178 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #179 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #180 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #181 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #182 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #183 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #184 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #185 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #186 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #187 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #188 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #189 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #190 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #191 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #192 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #193
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 193 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-05-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
86 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
lipping Õppematerjali autor

Lisainfo

Konspekt sisaldab Mainori kooli lõpueksami turismiettevõtluse märksõnade vastuseid. Konspekst on koondmaterjal kõigist eksamil olevatest teemadest.
turismigeograafia , turism , turismitoode , turist , turismi liigid , turismisihtkoht , reisikorraldus , reisibüroo , teenindusühiskond , toitlustusettevõte , veini serveerimine , ökoturism , maaturism , turismi arengutrendid , kultuur , majutus ettevõtte ja nende liiguitus etc , tubade tüübid , teenindusahel , ametijuhend , tööjuhend , reisiettevõtted eestis

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas ta tunneb ennast teekonnal ?
 • Mida peab klient kvaliteediks ?
 • Kui palju on linnas rahvusvaheliste firmade esindusi ?
 • KeskEuroopas (Tshehhi, Poola ?
 • Paljudes koloniaalmaades 17. ?
 • Kus me sooviksime olla ?
 • Kuidas me seda saavutame ?
 • Millisel ajavahemikul külaline tuleb ?
 • Millal soovib ekskursiooni ?
 • Millal algab/ lõpeb ?
 • Kes tuleb (nooruk, keskealine jne) ?
 • Millist ja kui pikka ekskursiooni soovitakse ?
 • Millega ekskursioon toimub ?
 • Kus toimub grupiga kohtumine ja kus lõppeb ?
 • Mitu külalist tuleb ?
 • Kellele reisi planeerime ?
 • Kuidas? Kuhu? Millal ?
 • Milliste turundustegevustega jõuame kliendini ?
 • Mida iganes pakutakse ?
 • Milliseid uusi lisateenuseid võiks olemasolevatele sihtrühmadele pakkuda ?

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

180
doc
97
pdf
226
doc
528
doc
28
docx
1072
pdf
68
pdf
93
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto