Tervis ja heaolu - sarnased materjalid

edendav, tervisedendus, lasteaed, tervisekasvatus, koolieelses, seeme, terviseedendus, laiemalt, tervisekäitumise, mõjurid, mudelis, aspektist, oluliste, täitmine, kontseptsioon, läänemaa, edendamiseks, koolieelne, harjumuste, tihedasti, mänguasjad, esteetilised, mitmekülgsus, rakendamisega, lapsekeskse, eelkooliealine, levy, loovust
20
docx

Tervis ja heaolu kordamisküsimused

1. Tervise ja heaolu käsitlused/definitsioonid. Tervis on … 1) … täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguste või füüsilise vea puudumine (WHO 1948) 2) … kui ulatusemäär, millega inimene või inimeste grupp on võimeline ühest küljest realiseerima püüdl...

Tervis ja heaolu - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
54
docx

Tervis ja heaolu

TERVIS JA HEAOLU 1.Tervise ja heaolu käsitlused/definitsioonid. Tervis on.... • täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguste või füüsilise vea puudumine (WHO 1948). • tervis kui ulatuse määr, millega inimene või inimeste grupp on võimeline ühest külj...

Inimeseõpetus -
13 allalaadimist
30
docx

Tervis ja heaolu

1. Tervise ja heaolu käsitlused/definitsioonid. Tervis ei ole ühiselt mõistetav. Tervis on multidimensionaalne, sisaldab füüsilist heaolu (pos kehatunnetus, haiguste sümp puudumine), psühholoogilist heaolu (rõõm, õnnetunne, rahulolu), tegutsemisvõimet, eneseteostusvõimet ja elu mõtte t...

Inimeseõpetus - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...eda läbi mikrokeskkonna (vt. ka joonis 1). Mikrokeskkonna huvigrupid on: kliendid, hankijad, konkurendid, koostööpartnerid (mittetulundusühingud või ükskõik miline teine huvitatud organisatsioon k.a. mõne teise huvigrupi esindaja), regulaatorid (näit. keskkonnakaitse- ja tervishoiu-organisatsioonid, roheliste ühendused jt.) ja kreeditorid (näit. pangad, riskikapitalistid jt.). Makrokeskkonnas on huvigruppe märksa enam kui sise- ja mikrokeskkonnas seetõttu ei nimetata neid üldjuhul enam konkreetselt, vaid suurema üldistusastmega, abstraktselt: sotsiaal-kultuuriline ke...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
104 allalaadimist
10
odp

TERVIST EDENDAV TÖÖKOHT (TET)

TERVIST EDENDAV TÖÖKOHT (TET) Definitsioon. Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. TET eesmärk Oluliseks eesmärgiks töötajate hea tervis Tööjõu potensia...

Terviseõpetus -
8 allalaadimist
16
doc

Terviseedendus

Kordamisküsimused lastehaiguste, tervisedenduse ja lastekaitse kohta 1. Kuidas iseloomustate tervist? Tervis on inimese või rühma suutelisus saavutada oma eesmärke ja rahuldada vajadusi, tulla samas toime ka keskkonnaga ja seda vajaduse korral muuta. Tervis on füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. ...

Lapse tervise edendamine - Tallinna Ülikool
11 allalaadimist
7
doc

Kordamisküsimused lastehaiguste, tervisedenduse ja lastekaitse kohta

Kordamisküsimused lastehaiguste, tervisedenduse ja lastekaitse kohta 1. Kuidas iseloomustate tervist? Tervis on inimese või rühma suutelisus saavutada oma eesmärke ja rahuldada vajadusi, samas tulla toime ka keskkonnaga ja seda vajadusel muuta Tervis on füüsiline,psüühiline ja sotsiaalne heaolu Tervist mõjutavad tegurid: perekond ...

Terviseõpetus - Tallinna Ülikool
58 allalaadimist
18
pdf

Tervise ja heaolu käsitlus ja selle edendamise võimalused alushariduses

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut Alushariduse valdkond TERVISE JA HEAOLU KÄSITLUS JA SELLE EDENDAMISE VÕIMALUSED ALUSHARIDUSES Referaat Tallinn 2016 SISUKORD Sissejuhatus ...................................................................................................................................

Pedagoogika - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
126
pdf

Laste tervis, lastekaitse, terviseedendus

Laste tervis, lastekaitse, terviseedendus Tervis:  On positiivne mõiste, mis asetab rõhu nii isiklikele kui ka sotsiaalsetele võimalustele, samuti füüsilistele võimetele.  Seetõttu ei ole tervis mitte ainult tervishoiuprobleem, vaid aitab tervisilike eluviiside kaudu jÃ...

Lapse tervise edendamine - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

...kui ihu sureb, langeb kõik üleliigne maha ja tõeline inimene, see, kes tegi valikuid, jääb alasti. Mitmesugused head omadused, mida me pidasime enda omaks, aga mida põhjustas hoopis näiteks hea seedimine, langevad ära, samuti kaob kõik inetu, mida põhjustasid kompleksid või halb tervis. Siis näeme iga inimest esimest korda sellisena, nagu ta tõeliselt on. Ja see pakub üllatusi. Kasvatusega saab anda hingele õige suuna See teadmine pärineb juba antiikautoritelt. Platoni "Politeias" on arutlus selle üle, et inimese hinges on mõndagi sellist, mis tulnuks välja juurida juba lapsepõlves, mis kas...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
16
docx

Tervisedendus lasteaias - referaat

TALLINNA ÜLIKOOLI PEDAGOOGILINE SEMINAR Alushariduse ja täiendusõppe osakond Kätlin Kattai TERVISEDENDUS LASTEAIAS Referaat Juhendaja: Ene Tomberg Tallinn 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS.....................................................................................................................3 1. ...

Alusharidus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
31 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...helise seose küsimus ­ Durkheim: "Kui kuritegu on tõesti haigus, siis karistus tema eest on kui ravim ja ei või teda mõista teisiti, on vaja mõelda sellele, milline peab olema karistus, mis täidaks ravimi rolli, kui aga kuritegevus pole patoloogia, siis karistuse eesmärk ei saa olla tervistumine ja ehtsat karistamise funktsiooni tuleb otsida mujalt". Üldjuhul nägi Durkheim karistuse eesmärki selles, et karistus peaks kindlustama ühiskonna normaalse funktsioneerimise ja tõstma ühiskondliku teadvuse taset, üld- ja eripreventsioon. Anoomia oli Durkheimi põhisõna, siit tulenevad: ano...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
229 allalaadimist
8
pdf

Tervisedendus, lastekaitse ja pediaatria kordamisküsimused

Kordamisküsimused lastehaiguste, tervisedenduse ja lastekaitse kohta 1. Kuidas iseloomustate tervist? Inimese enesetunne koos füüsiliste võimetega, mis aitab tervislike eluviiside kaudu jõuda heaoluni. 2. Millised on lapse tervise dimensioonid?  Füüsiline tervis ja heaolu  Sotsiaal...

Tervis ja heaolu - Tallinna Ülikool
13 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

...kse seoseid pereliikmete, kogukonna, füüsilise keskkonna ja looja vahel (Ross 1992). jaoks on esikohal talle oluliste inimeste arvamus. Isiksuse ainulaadsuse väljendamiseks Tähtsaks peetakse tervise ja elu tasakaalu, mida väljendatakse nn terviserattaga (vaimne, võib olla kasulik lasta kliendil koostada oma isiklik ratas, kasutades tühja lehte (klient füüsiline, emotsionaalne ja hingeline tasakaal)....

Psühholoogia -
10 allalaadimist
3
doc

Tervisedendus lasteaias

Tervisedendus lasteaias. Tervisedendus on on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu on võimalik parendada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist, ennetada haigestumist, puuete kujunemist ja enneaegset surma. Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi, mille k...

Pediaatria ja terviseõpetus -
30 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...binõud inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks.  Looduskaitse- rahvusvahelised, riiklikud ja ühiskondlikud meetmed, mis peavad tagama loodusvarade otstarbeka kasutamise, taastamise ja kaitse, tervisliku elukeskkonna hoidmise ja loomise, maastikukaitse ja -hoolduse ning väärtsulike loodusobjektide säilimise. 3. looduskaitseväärtus  Objektiivne või subjektiivne hinnang, mis on vastava ala (objekti) kaitse põhjenduseks.  Summaarne loodus...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

... Elatud elu heakskiitmine/leppimine ja sellele  tähenduse leidmine Tööelust loobumine ja kohanemine  rollimuutusega Vähenenud füüsilise jõu ja tervisega  leppimine 32 Kohanemine üksindusega Elu piiridega leppimine ja surma kohtamine Eluetappide   arenguväljakutsed   tekitavad   arengukriise.   Kriis   on   töö väljakutsega   sellega Â...

Arengupsühholoogia - Kutsekool
16 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

...mulikult tuleb ette päevi, mil meie argist õpetamise ja käitumisjuhtimise kvaliteeti mõjutavad sellise stressi tekitava reaalsuse seletamiseks. loomulik väsimus ja isiklikus elus tekkinud mured, olmeprobleemid ning meie tervislik seisund. Ma olen näinud erinevaid õpetajaid juhtimas sama õpilast üsna sarnastes olukordades ning Sellist mõju omavad ka need päevad, mil me lihtsalt ei tunne end „omas elemendis“. Tülpimus näinud, et juhtimise ja õpetaja toimetuleku tõhususe määr võib olla k...

Psühholoogia -
34 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...tani 2018 (kaasa arvatud) ISBN 978-9949-513-16-1 (pdf) Selle õppematerjali koostamist toetas Euroopa Liit Toimetaja: Raul Adlas – Tallinna Kiirabi peaarst Koostajad: Andras Laugamets – SA Tartu Kiirabi erakorralise meditsiini õde, koolituskeskuse instruktor, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor Pille Tammpere – Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist, Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor Raul Jalast – SA Tartu Kiirabi erakorralise meditsiini õde, koolituskeskuse instruktor, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ...

Esmaabi -
74 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...se ees- märki täidavad eelkõige progresseeruv tulumaks ning omandi- ja pärandimaks. Maksuraha kasutamise riigi poolt võib tinglikult jagada kaheks: o tootlikud kulud, st kõigile vajalikud kulutused (infrastruktuur, avalik kord, tervishoiu- ja haridussüsteem jms); o mittetootlikud kulud, st tulude ümberjagamine rikkamatelt vaesematele (otsesed toetused, sotsiaalkindlustus jms). Ratsionaalne valitsus püüab leida maksude ja riiklike ku...

Akadeemiline kirjutamine -
22 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

... pedagoogikateaduste kandidaat Tartu Ülikooli spordipedagoogika ja Rahvusvahelise Ülikooli Tartu Ülikooli spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Audentes kolledz treeninguõpetuse instituut Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Eesti Olümpiakomitee Keskus Ants Nurmekivi Kristjan Port Tiia Randma pedagoogikateaduste kandidaat bioloogiateaduste kandidaat Eesti Kaubandus ­ Tööstuskoda Tartu Ülikooli spordipedagoogika ja Tallinna Ülikooli kehakutuuriteadus- ...

Inimeseõpetus -
15 allalaadimist
15
docx

TERVISE JA HEAOLU KÄSITLUS JA SELLE EDENDAMISE VÕIMALUSED LASTEAIAS

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KASVATUSTEADUSTE INSTITUUT Alushariduse osakond TERVISE JA HEAOLU KÄSITLUS JA SELLE EDENDAMISE VÕIMALUSED LASTEAIAS Referaat Tallinn 2015 SISUKORD Füüsilise tervise edendamine............................................................................5 Vaimse tervise edendamine....................................................................

Alusharidus - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
36
pdf

Koolilaste tervis ja selle edendamine ühtses koolitervise süsteemis

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž KOOLILASTE TERVIS JA SELLE EDENDAMINE ÜHTSES KOOLITERVISE SÜSTEEMIS Kädi Lepp Haapsalu 2010 KOOLILASTE TERVIS JA SELLE EDENDAMINE ÜHTSES KOOLITERVISE SÜSTEEMIS Autor: Kädi Lepp Keeletoimetaja: Victoria Parmas Autoriõigus: Kädi Lepp, 2010 Autori...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...teebki need nähtused ikkagi üsna haruldasteks. Inimene võib saada elektrostaatilise laengu loomulikul teel või peab selleks kasutama erinevaid tehnoloogiaid. Antud juhul uurime loomulikul teel saadud elektrostaatilise laengu tekkimist inimese kehal ja selle mõju inimese tervisele. Inimese kehal tekkivad elektrilaengud sõltuvad mitmetest teguritest. Näiteks on olemas materjale, mis soodustavad elektrostaatilise laengu tekkimist, kuid ka selle kadumist ( s.t. juhib või hajutab laengut ära ). Elektriseadmed võivad otseselt muuta elektrienergia elektrostaatilise...

Üldpsühholoogia -
34 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

...linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest. Lisaks otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi:...

Õigus - Tartu Ülikool
591 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...andud normide ja/või väärtuste kogumit, mis on toeks mingis valdkonnas tekkivate moraaliprobleemide lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul. Seega on eetikakoodeks sisu poolest ikkagi eetikavaldkonna dokument, mitte õigusakt, kuigi selle nimes sisaldub sõna ,,koodeks". Tervisepsühholoogia 1. Tervis (WHO definitsioon) Tervis on täielik kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte pelgalt haiguse ja kehalise kahjustuse puudumine. 2. Tervisepsühholooga (mis see on ja millega see tegeleb) TP on psühholoogia haru, mis rakendab psühholoogia põhimõtteid ja...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
102 allalaadimist
80
doc

Õiguse sotsioloogia

...Usutakse, et hälbiv käitumine tuleneb mingist moraalsest või vaimsest kriisist. 19. sajandiks olid arstid ja reformaatorid hakanud teatud tüüpi inimesi nimetama moraalseteks imbetsillideks ­ sotsiaalsete normide rikkujad, kelle mõistus ja intellekt on normaalsel tasemel. Vaimset tervist propageeriva liikumise kasvuga 19. sajandil hakati sellist terminoloogiat pidama liigselt ebateaduslikuks ja selle asemele loodi sellised kategooriad nagu psühhopaat ja sotsiopaat, hiljuti aga hakati kasutama antisotsiaalse isiksuse mõistet. Antisotsiaalse isiksuse kontseptsioon on eriti sobi...

Õigus - Tartu Ülikool
147 allalaadimist
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

...ge viimasem eesmärk, nii on poliitiline ekspertiis, poliitikateadus (politike) samuti kõrgeim teadus. Sest see üldse otsustab, milliseid teadusi on millistes linnades vaja. Hüve on ,,see, mille tõttu muid asju tehakse. Eks olu ju igal tegevusalal ja kavatsusel eesmärk: arstiteaduses tervis, sõjakunstis võit, ... mille nimel kõik just teevadki ka muid asju. ... See, mis on kõigist neist ülim, on lõplik. ... Kõige rohkem lõplikuks nimetame seda, mida järgime ta enda pärast, mitte vahendina muu jaoks. ... Tundub, et õnn ongi kõige rohkem selline. Selle valime ju alati tema enda ja ...

Õigus - Tartu Ülikool
476 allalaadimist
1
docx

Tervisedendus

Salutogenees e tervise areng (salutogenesis, health development) Üksikisikute ja elanikkonna gruppide terviseseisundi jätkuva paranemise protsess. Sotsiaalne kapital (social capital) Indiviididevahelised sidemed, sotsiaalsed võrgustikud, normid, vastastikune usaldus ja toetus. Sotsiaalne kapital väljendab ühiskon...

Tervise edendus - Kutsekool
20 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

...dy), tuli päevakorrale “blocked opportunities” teooria – vaesuse põhjused on nii individuaalsed kui ka struktuursed (ühiskondlikud). Ühiskonnal roll elujärge parandada. Inimestega koostöö nende edukuse edendamiseks. -- Sotsiaalprobleemid:  Haigused ja kriis tervishoiusüsteemis – eesti tervishoiusüsteemis kriisi ei ole, kuid on kriisi oht. Teemasid millega ei tegeleta või tegeletakse vähe on mitmeid. Ülalpeetavaid palju.  Alkohol ja teised meelemürgid – probleem tervise vaatepunktist.  Vägivald ja kuritegevus  Pereprobleemi...

Sotsioloogia -
82 allalaadimist
49
docx

Õpilaste enesekohaste oskuste arendamine inimeseõpetuses

...enesehinnangut? R Eelkooliiga 2: sotsiaalne aktsepteerimine ja sotsiaalne kompetents (?) E Varajane kainikuiga 3: akadeemiline, sotsiaalne, füüsiline enesehinnang. N Hiline kainikuiga: üldine enesehinnang. G Tasandiline enesehinnang: Üldine rahulolu, vaimne tervis tagab üldine enesehinnang Seotud käitumise ja edukusega akadeemiline enesehinnang teatud vallas sotsiaalne enesehinnang füüsiline enesehinnang P...

Inimeseõpetus -
30 allalaadimist
192
pdf

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

... 15 Noortelaagri registri pidamise põhimäärus 16 Noortelaagri näidispõhimäärus 18 Taotlus noortelaagrile tegevusloa väljastamiseks 21 Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm 22 Toiduhügieeni üldeeskiri 31 Noortelaagritele esitatavad tuleohutusnõuded 38 Tuleohutuse üldnõuded ...

Amet - Keskkool
3 allalaadimist
2
doc

Terviseedendus, lapse õigused eksami kordamisküsimused/vastused

ennetusvõimalusi - eesmärk: hoida ära 30. Abi ninaverejooksu korral- Pane kannatanu 1. Kuidas iseloomustate tervist? Tervis kaariese teke: jälgimine alates 6. elukuust; ettepoole kummargil istumisasendisse. Palu on: füüsiline, psüühiline ja sotsiaalne heaolu., rinnapiimatoit; luti liigne kasutamine; õhtune kannatanut ninasõõrmed verehüübest tühjaks on seotud aja, asuko...

Tervise edendus -
3 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto