Kategoorias tekstitöötlus leiti 16 faili

Informaatika >> Tekstitöötlus
tekstitöötlus - , tabelarvutus-, ja esitluspaketist.
Graafika lisamine tekstifaili
9
doc

Graafika lisamine tekstifaili

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Teenindusosakond Graafika lisamine teksti ja selle töötlemine Referaat Koostaja: Tomas-Daniel Naanuri Juhendaja: Maire Pruus Vana-Võidu 2010 2 Sisukord Si...

Tekstitöötlus - Kutsekool
12 allalaadimist
Sissejuhatus - MS Word 2003
14
doc

Sissejuhatus - MS Word 2003

Sissejuhatus – MS Word 2003 Jüri Kormik Sissejuhatus Alustamine Microsoft Office (edaspidi MO) Wordi käivitamiseks on mitmeid võimalusi, kuid enamlevinud viis on Start > Kõik programmid (ingl. All Programs) > Microsoft Office > Microsoft Office Word 2003 (või muu versioon). Sulle avatakse tühi dokument....

Tekstitöötlus - Põhikool
2 allalaadimist
Tabeli vormindamine
2
doc

Tabeli vormindamine

Tabeli päis paksus kirjas. Tabelil puudub ümbritsev joon vasemal, paremal ja all. Loetelu tegemiseks kasuta punkti (vaata, et Sinu tehtud loetelupunktid asetseksid tabeli vasakust äärejoonest ca sama kaugel, kui siin lehel). Vormista tabel nagu uurimistööde juhend ette näeb KOOSTÖÖ HINDAMISPROT...

Tekstitöötlus - Keskkool
3 allalaadimist
Lehekülje määrangud
docx

Lehekülje määrangud

...

Tekstitöötlus - Keskkool
3 allalaadimist
Tekstitoimetamine praktikum
4
doc

Tekstitoimetamine praktikum

Salvesta fail nimega. 2. Määratle lehekülje veerised : üleval – 2; all – 2; vasakul – 3; paremal – 1,8. 3. Pane kogu teksti kirjastiiliks Arial suurusega 12pt ja reavaheks 1,5. 4. Enne ja pärast lõiku jäta 6pt vaba ruumi. 5. Kõik tekstid, mis originaaltekstis on sinist värvi, on pealkirjad, millistele pead andma järgmise vor...

Tekstitöötlus - Kutsekool
2 allalaadimist
Exceli kasutusjuhend
pptx

Exceli kasutusjuhend

Tabelarvutusprogramm Excel on mõeldud kõikvõimalike tabelite tegemiseks ja neid tabeleid illustreerivate diagrammide koostamiseks. Samuti on Excelis võimalik andmeid töödelda...

Tekstitöötlus - Kutsekool
3 allalaadimist
Teksti ja lõigu vormindamine - MS Word 2003
14
doc

Teksti ja lõigu vormindamine - MS Word 2003

Teksti ja lõigu vormindamine – MS Word 2003 Jüri Kormik Teksti ja lõigu kujundamine ehk vormindamine Teksti kujundamine pakub võimalust anda kirjutajapoolne iseloomustus sisule, tuues välja oluline ja korvata lugejani mitte jõudev miimika ja intonatsioon, hõlbustada võõrsõnade leidmist jne. Oskuslikult valitud vahendid hõlbustavad teksti vastuvõttu, eraldavad olulise jpm. Teksti kujundamisek...

Tekstitöötlus - Põhikool
4 allalaadimist
Loendid-äärised ja varjustus - MS Word 2003
12
doc

Loendid, äärised ja varjustus - MS Word 2003

Loendid, äärised ja varjustus – MS Word 2003 Jüri Kormik Loendid, äärised ja varjustus Jätkame lõigu kujundamisega. Nagu eelmises tunnis juba lugeda võisid, saab vaikeseadistatud loendeid (nummerdatud ja nummerdamata) ning ääriseid määrata vormindamise nupurealt. Rohkem võimalusi leiab menüükäskudega Vorming > Täpp- ja numberloendid… (ingl. Format > Bullet and Numbering…) ja Vorming...

Tekstitöötlus - Keskkool
3 allalaadimist
Tabelduskohad ja süvisinitsiaal - MS Word 2003
8
doc

Tabelduskohad ja süvisinitsiaal - MS Word 2003

Tabelduskohad ja süvisinitsiaal – MS Word 2003 Jüri Kormik Tabelduskohad ja süvisinitsiaal Räägime veel lõigu vormindamisest. Seekord vaatame menüükäske Vorming > Tabelduskohad… (ingl. Format > Tabs…) ja Vorming > Süvisinitsiaal… (ingl. Format > Drop Cap…). Tabelduskohad Kui vajutada Tab-klahvile, hüppab kursor mitme positsiooni võrra edasi; kui kursor paikneb mingi sõna ee, siis...

Tekstitöötlus - Põhikool
2 allalaadimist
Pildid tekstitöös - MS Word 2003
8
doc

Pildid tekstitöös - MS Word 2003

Pildid tekstitöös – MS Word 2003 Jüri Kormik Pildid tekstitöös Kõige lihtsam viis pilti dokumenti lisada on kopeerimise teel. Kui oled internetist või oma arvutist leidnud sobiva pildi, siis tee selle peal parem hiireklõps ja vali käsk Kopeeri pilt (ingl. Copy Image) ning seejärel vii tekstikursor dokumendis kohta, kuhu tahad pildi panna, ja anna käsk pildi kleepimiseks (kas parema...

Tekstitöötlus - Põhikool
2 allalaadimist
Tabel-1-osa-- MS Word 2003
8
doc

Tabel (1. osa) - MS Word 2003

osa) – MS Word 2003 Jüri Kormik Tabel (1. osa) Tabel on konteiner, mida kasutatakse teksti, andmete või piltide organiseerimiseks. Tabel koosneb kastikestest, mida kutsutakse lahtriteks (ingl. Cell). Vertikaalsete lahtrite gruppi (ülevalt alla) kutsutakse veeruks (ingl. Column). Horisontaalsete lahtrite gruppi (vasakult paremale) kutsutakse reaks (ingl. Row). Kõik tabeliga s...

Tekstitöötlus - Põhikool
3 allalaadimist
Tabel-2-osa-- MS Word 2003
10
doc

Tabel (2. osa) - MS Word 2003

osa) – MS Word 2003 Jüri Kormik Tabel (2. osa) Lahtri, rea ja veeru märgistamine Lahtri esiletõstuks (ehk märgistamiseks) tuleb hiirekursoriga osutada lahtri vasakusse serva, nii et kursor muutub laiaks kaldnooleks ja klõpsutada; mitme lahtri esiletõstuks tuleb neist aga üle lohistada. Ridade puhul tuleb kursor viia vasaku veerise peale (kursor muutub „tagurpidi noo...

Tekstitöötlus - Põhikool
3 allalaadimist
Tabel-3-osa-- MS Word 2003
10
doc

Tabel (3. osa) - MS Word 2003

Then by ja Järgmine alus), põhiline sortimine toimub tingimusega Sortimisalus valitud lahtri järgi. Teksti on võimalik sortida ka väljaspool tabelit, seejuures peab sorditav nimekiri olema vormindatud samal viisil nagu tekst, mis muudetakse tabeliks, st varustatud Word-ile sobivate andmeeraldajatega, ka ei tohi nimekirjas olla tühje ridu. Arvutamine tabelis Kuigi Word on mõeldud tekstitöötluseks, saab tabelite numbriliste väärtustega teha lihtsamaid aritmeetilisi tehteid. Kõige hõlpsam on andmeid summeerida. Kui kasutada näitena juba tutavat ostunimekirja (veergudega „Nimetus“, „Kogus“, „Hind“ ja „Summa“), siis näit soovime teada, kui palju peame oma raha müüjale loovutama; selleks lisa tabeli lõppu uus rida ning kogusumma leidmiseks klõpsa tabeli summaveeru viimases lahtris ja vali menüükäsk Tabel >...

Tekstitöötlus - Põhikool
3 allalaadimist
Tabel-4-osa-- MS Word 2003
12
doc

Tabel (4. osa) - MS Word 2003

osa) – MS Word 2003 Jüri Kormik Tabel (4. osa) Kui tabel on valmis (andmed lisatud, vormindamine ja arvutused tehtud), siis oleks hea selle sisu ilmestamiseks lisada diagramm („üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna“). Kõige lihtsam viis diagrammi lisamiseks oleks eelnevalt Excel’is tabel ja diagramm valmis teha ning siis kopeer...

Tekstitöötlus - Põhikool
2 allalaadimist
Matemaatilised valemid ja joonistus - MS Word 2003
10
doc

Matemaatilised valemid ja joonistus - MS Word 2003

Matemaatilised valemid ja joonistus – MS Word 2003 Jüri Kormik Matemaatilised valemid ja joonistus Valemite sisestamiseks tuleb tekstikursor viia kohta, kuhu soovid valem tekstis paigutada, seejärel tuleb menüükäsuga Lisa > Objekt… (ingl. Insert > Object…) avanevas dialoogi- aknas vahelehel Loo uus (ingl. Create New) olevast loendist valida Microsoft...

Tekstitöötlus - Põhikool
3 allalaadimist
Lehekülje vormindamine - MS Word 2003
8
doc

Lehekülje vormindamine - MS Word 2003

Lehekülje vormindamine – MS Word 2003 Jüri Kormik Lehekülje vormindamine Kirjalike tööde tegemisel tuleb lisaks tekstile vormindada ka leheküljed, määrates veeriseid, lehtede orientatsiooni ehk paigutust, leheküljenumbreid, päiseid jms. Lehekülje seaded Lehekülje seadete määramiseks tuleb valida menüükäsk Fail > Lehekülje häälestus… (ingl. File > Page Setup…), mispeale a...

Tekstitöötlus - Põhikool
3 allalaadimist