Tehniline dokumentatsioon (1)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • Midagi parandada ?
 • Missugused alluvad on pidevalt kõige rahulolematumad ?
 • Missuguseid hoiakuid peale töörahulolu peaks veel uurima ?
 • Missugune mõju on alluvate negatiivsetel hoiakutel ?
 • Kuidas saada kõige paremini infot töötajate hoiakutest ?
 • Kuidas kasutada neid teadmisi kõige paremini ?
Tehnilise dokumentatsiooni liigid:
· Organisatsioonipoliitika
Sissejuhatus.
Antud teoorias käsitletakse inimeste käitumist organisatsioonis tööliste ja teenistujate ning
nende otseste juhtide tasemelt lähtudes. Peatähelepanu on suunatud inimeste vahelistele
suhetele ja nende tööalasele käitumisele, eesmärgiga mõista vastavaid seaduspärasusi ja
organisatsioonis toimuvat. Organisatsioonilise käitumise aluste tundmine võimaldab juhil
analüüsida olukordi, et mõjutada oma alluvate käitumist , suurendada nende tööalast
aktiivsust ja seeläbi tõsta organisatsiooni efektiivsust.
Kaasaegse organisatsiooniteooria puhul on lähtutud küll äritegevusega seotud
organisatsioonidest, kuid antud teooria on kasutatav ka mujal: riigi-, teadus-, haridus-,
tervishoiu jt asutustes ja muudes organisatsioonides, kus on tegemist inimeste tööalaste
suhetega.
Organisatsiooni mõiste- organisatsioon kujutab endast kindla inimrühma terviklikult
korraldatud ühendust, mis võimu ja eestvedamise mõjutusel, tegevusi kooskõlastades
püüab saavutada ühist eesmärki.
Organisatsiooni vaadeldakse süsteemina, mis koosneb kolmest osast ehk
allsüsteemist:
· Inimesed
· Struktuur
· Tehnoloogia
· Väliskeskkond
Inimesed- moodustavad organisatsioonisisese sotsiaalse süsteemi, mis koosneb üksikisikutest
ning suurematest või väiksematest rühmadest.
Struktuur- näitab inimorganisatsiooni ametlikke ehk formaalseid suhteid. Organisatsiooni
tegevus eeldab erinevate ametikohtade olemasolu: töölised valmistavad toodangut,
teenindajad müüvad või teenindavad, raamatupidajad peavad arvestust
majandusoperatsioonide üle, juhid kindlustavad kõige selle häireteta tegevuse.
Tehnoloogia- tähendab inimeste tegutsemiseks vajalikke materiaalseid ja tehnilisi vahendeid.
Väliskeskkond- organisatsiooni mõjutab otseselt mikro-ehk lähikeskkond: kliendid,
konkurendid, koostööpartnerid jt. ning makro-ehk üldkeskkond, mis mõjutab kõiki sellesse
kuuluvaid organisatsioone ühesuguselt: üldine majanduslik olukord, valitsuse poliitika,
sotsiaalne ja kultuuriline keskkond.
Inimeste motiveerimisel on väga tähtis roll organisatsiooni eesmärkidel, mis määravad nende
käitumise.
Motivatsioon- on motiivide kogum, mis ajendab inimest kindlal viisil toimima.
Motiveering-on tahtelisele käitumisele eelnev tõukejõud, aje, tung.

1
Motivatsiooni tõukejõud:
1. Saavutamine- tung püstitada eesmärke, viia asju lõpuni ja alustada uutega. Saavutus
on olulisem kui tasu selle eest.
2. Sotsiaalsus- tung olla seotud teiste inimestega, sooviga osaleda tõhusas töögrupis.
3. Kompetentsus- soov jõuda asjade sisuni, tahe väga hästi töötada ja oma võimeid
arendada.
4. Võim- tung mõjutada inimesi ja olukordi, olla kuuldav ja nähtav.
Inimvajadused:
· Primaarsed ehk esmavajadused- on inimese füsioloogilised vajadused joogi, toidu,
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Tehniline dokumentatsioon #1 Tehniline dokumentatsioon #2 Tehniline dokumentatsioon #3 Tehniline dokumentatsioon #4 Tehniline dokumentatsioon #5 Tehniline dokumentatsioon #6 Tehniline dokumentatsioon #7 Tehniline dokumentatsioon #8 Tehniline dokumentatsioon #9 Tehniline dokumentatsioon #10 Tehniline dokumentatsioon #11 Tehniline dokumentatsioon #12 Tehniline dokumentatsioon #13 Tehniline dokumentatsioon #14 Tehniline dokumentatsioon #15 Tehniline dokumentatsioon #16 Tehniline dokumentatsioon #17 Tehniline dokumentatsioon #18 Tehniline dokumentatsioon #19 Tehniline dokumentatsioon #20 Tehniline dokumentatsioon #21
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2011-03-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
38 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
eneleezy Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Tehnilise dokumentatsiooni liigid
 • Organisatsioonipoliitika
 • Sissejuhatus
 • Organisatsiooni mõiste
 • Organisatsiooni vaadeldakse süsteemina, mis koosneb kolmest osast ehk
 • Inimesed
 • Struktuur
 • Tehnoloogia
 • Väliskeskkond
 • Motivatsioon
 • Motiveering
 • Motivatsiooni tõukejõud
 • Inimvajadused
 • Primaarsed ehk esmavajadused
 • Sekundaarsed vajadused
 • Vajadused
 • Esmajärgulised vajadused
 • Kõrgema astme vajadused
 • Kaasaegsed juhid peaksid
 • Eesmärk
 • Tähtsuse omistamise teooria
 • Raha ja motivatsioon
 • Raha majanduslik väärtus
 • Raha sotsiaalne väärtus
 • Raha on oluline tegur kõigi motivatsiooniteooriate seisukohalt
 • Töörahulolu (UUS OSA 11.09)
 • Tööväline keskkond
 • Töörahulolu tase
 • Töösse suhtumise ilmingud ja tagajärjed
 • Töörahulolu kõrge tase
 • Pühendumine tööle, tööga haaratus
 • Rahulolevad töötajad
 • Töörahulolematuse
 • Tööjõuvoolavusel on rida negatiivseid tagajärgi, eriti selle kõrge taseme puhul
 • Tööjõuvoolavusest võib olla ka kasu
 • Töölt puudumine
 • Tööle hilinemine või varem lahkumine
 • Rahulolu uurimine
 • Suuline intervjuu
 • Kirjalikud ankeetküsitlused
 • Tagasiside alluvatele
 • Lubatu tuleb aga kindlasti ellu viia
 • Töötajate hoiakute muutmine (uus 16.09)
 • Osalusdemokraatia
 • Osalus
 • Motiveeritus kaastööle
 • Osalus, võim ja liidristiilid
 • Võim
 • Autokraatliku stiiliga juht
 • Osaleva stiiliga juht
 • Vaba ehk mittesekkuva stiiliga juht
 • Osalusprogrammid (18.09)
 • Osaleva juhtimise
 • Konsulteeriv juhtimine
 • Soovitusprogrammid
 • Kvaliteedi mõjutamine
 • Kvaliteedi nõukogu
 • Kvaliteedi ring
 • Kvaliteedi terviklik juhtimine
 • Keskastme juhtide osalus
 • Tööstusdemokraatia
 • Autonoomne ehk isejuhtiv töörühm
 • Töölisomand
 • Töörahulolu ringid
 • Suhtlemine ja selle tähtsus
 • Suhtlemine
 • Suuline suhtlemine
 • Kirjalik suhtlemine
 • Piltlik ehk visuaalne suhtlemine
 • Ametlik suhtlemisvõrk
 • Kahepoolne suhtlemine
 • Dekoreerimine
 • Heaks kiit
 • Teabe kasutamine
 • Suhtlemisel võivad ilmneda järgmised probleemid (23.09)
 • Soovitused kahepoolseks suhtlemiseks
 • Suhtlemistõkked
 • Keskkonnast ja olukorrast tingitud suhtlemistõkked on järgmised
 • Edastaja poolt loodud tõkked on
 • Vastuvõtjast tulenevad tõkked on
 • Suhtlemissümbolid
 • Sõnad
 • Pildid ja joonised
 • Mittesõnalise suhtlemise puhul
 • Ametlik ülalt – alla informeerimine
 • Alt – üles informeerimine
 • Alluvate koosolekud
 • Lahtiste uste poliitika
 • Tööväline suhtlemine
 • Suhted organisatsioonis
 • Tehnilised normid
 • Organisatsioonilised normid
 • Privaatsus ja diskrimineerimine
 • Privaatsus
 • Inimese privaatsusesse sekkumisega võivad olla seotud järgmised tööalased tegevused
 • Distsipliin
 • Takistav, ärahoidev distsipliin
 • Parandav, korrektiivne distsipliin
 • Konfliktid
 • Konflikt
 • Konflikti tasandid
 • Inimese sisekonflikt
 • Isikutevahelised konfliktid
 • Isikutevaheliste konfliktide tekkepõhjused on
 • Rühmadevahelised konfliktid
 • Organisatsioonikonflikt
 • Konflikti tagajärjed
 • Konfliktidega toimetulek
 • Konfliktide lahendamise strateegiad
 • Kehtestav käitumine
 • Stress ja nõustamine
 • Stress
 • Tööalane stress
 • Töökohal esinevad traumeerivad häired
 • Tööalase stressi põhjused võivad olla
 • Alluvate nõustamine
 • Nõustamistegevus
 • Nõu andmine
 • Kindlustunde tagasiandmine
 • Suhtlemise parandamine
 • Emotsionaalse pinge vabastamine
 • Mõtlemise klaarimine, selgendamine
 • Ümberorienteerimine

Teemad

 • Tehnilise dokumentatsiooni liigid
 • allsüsteemist
 • mikro-ehk lähikeskkond
 • makro-ehk üldkeskkond
 • Motivatsiooni tõukejõud
 • Saavutamine
 • Sotsiaalsus
 • Kompetentsus
 • Võim
 • Inimvajadused
 • Primaarsed ehk esmavajadused
 • Sekundaarsed vajadused
 • Vajadused
 • Esmajärgulised vajadused
 • Kõrgema astme vajadused
 • Kaasaegsed juhid peaksid
 • isiklikud omadused
 • situatsioonitegurid
 • tõukejõud
 • Tööjõuvoolavusel on rida negatiivseid tagajärgi, eriti selle kõrge taseme puhul
 • Tööjõuvoolavusest võib olla ka kasu
 • viilimine
 • Kirjalikud ankeetküsitlused
 • Tagasiside alluvatele
 • Võim
 • Suhtlemine
 • suhtlemisvormi
 • Suuline suhtlemine
 • Piltlik ehk visuaalne suhtlemine
 • Idee ilmumine
 • Kodeerimine
 • Edastamine
 • Vastuvõtt
 • Dekoreerimine
 • Teabe kasutamine
 • Soovitused kahepoolseks suhtlemiseks
 • Keskkonnast ja olukorrast tingitud suhtlemistõkked on järgmised
 • Edastaja poolt loodud tõkked on
 • Vastuvõtjast tulenevad tõkked on
 • Tööjuhendid
 • Tagasiside ülesande täitmisest
 • Teated, uudised
 • Sotsiaalne toetus
 • probleeme
 • viivitamine
 • filtreerumise”
 • infolühis)
 • vajadus saada vastus
 • moonutamine
 • privaatsuse kaitse
 • poliitika
 • Inimese privaatsusesse sekkumisega võivad olla seotud järgmised tööalased tegevused
 • Isikutevaheliste konfliktide tekkepõhjused on
 • Vältimine
 • Kohandumine, tasandamine
 • Võitlus
 • Kompromiss
 • Koostöö probleemi lahendamine
 • agressiivne käitumine
 • passiivne käitumine
 • Tööalase stressi põhjused võivad olla

Kommentaarid (1)


17:18 28-04-2016


Sarnased materjalid

113
doc
161
pdf
11
docx
937
pdf
13
doc
28
docx
1072
pdf
20
odt

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto