Teedeehituse eksami vastused (2)

3 HALB
 
Säutsu twitteris
1. Kivisillutisega tänavad Ur`is Lähis Idas (ca 4000ema), puupakkudest sillutisega tee Glastonbury 
lähedal Inglismaal(ca 3300ema), telliskivisillutised Indias(ca 3000ema)
2. „Kõik teed viivad  Rooma “ - Rooma  impeeriumis kõik teed ühendasid Rooma linna teiste 
linnadega.
3. John Louden McAdam oli esimene tõeline teedespetsialist, kes oli tuntud oma ökonoomse 
killustikust teedekontsuktsiooni poolest, mis kannab tema nime(makadam) ka tänapäeval. Ta 
soovitas anda aluspinnasele  kumer  kuju, soodustades nii vee äravoolu, ning kasutada ühtlast 
kattekihi paksust kogu tee laiuses.

4. Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev 

valitsusaautus. 
Põhiülesanded:
• teehoiu korraldamine
• liiklusohutuse suurendamine 
• liikluse ja ühistranspordi korraldamine
• riikliku tee ehitus- ja remonditööde  ehitusjärelvalve
• teeregistri, liiklusregistri pidamine
• osalemine õigusaktide väljatöötamisel
            Kohalikud asutused:
•  Põhja Regionaalne Maanteeamet Tallinnas
•  Lääne Regionaalne Maanteeamet Pärnus
•  Lõuna Regionaalne Maanteeamet Tartus
•  Ida Regionaalne Maanteeamet Rakveres
5. Teedeehitust saab õppida: Järvamaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna 
Tehnikakõrgkool
6. Teedeehituse ettevõtted: Teede REV-2, Talter, Tref, Destia, Tallinna Teede AS
7. Teedeprojekteerimise ettevõtted: EA Reng, K-Projekt, Amhold, Teekaru, Tinter
8. Järelevalvet teostavad ettevõtted: Telora-E, Teede Projektijuhtimise AS, Taalri Varahaldus, 
Ramboll  Eesti, Infragate Eesti
9. Teehooldus ettevõtted: Teho, Tänavapuhastuse AS, Cleanaway, Jaaksoni Linnahooldus, Talter As
10. Transpordisüsteemi ülesanne: võimaldada  kõikidele inimestele ja ettevõtetele juurdepääs nende 
igapäevategevuseks vajalikele objektidele
11. Transpordi arengukava – lähtedokument transpordisektori arendamiseks, kus on identifitseeritud 
olulisemad tegevussuunad.
12. Eesti transpordi süsteemis on oluliseks asjaoluks, et  omavalitsused  omavad teed. Eesti on 
transiidiriik. 
13. Mõjud keskkonnale:
• saastab õhku 
• tekitab tolmu,  müra  ja vibratsiooni
• saastab teeäärset pinnast ja vett 
• tekitab ohtlikud jäätmed
• kasutab fossiilseid kütuseid

1
14. Ühistranspordi ülesanded: 
• Sõiduvõimaluste loomine

• Teede ja tänavate liikluskoormuse vähendamine
• Vähendada  liiklus õnnetusi
• Vähendada kahju keskkonnale
15. Eesti ühistransport: 2/3-buss, 30%- trammtroll , 2%- rong (hõre  graafik ). Rongid  ja  bussid  ei 
täienda teineteist vaid konkureerivad.
16. Teedevõrk Eestis:
• Kõik teed 58 034 km
• Riigimaanteed (16 487 km) 
- põhimaantee  1602 km
- tugimaantee  2391 km
-kõrvalmaanteed 12 444 km
-ühendamisteed 50 km
 E-teed (Euroopa Liidu) 935
• Kohalikud, era 38 489
• Linna tänavad 3 058 km
17. Tee on sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku 
omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis
18. Tee koosseis:
• sõidutee; 
• parkla ja puhkekoht; 
• tunnel,  sild , viadukt;
• teepeenar
• liikluskorraldusvahend
• kraav
• liikleja kontrollimiseks mõeldud ala
• teemärgistus ja teevalgustusrajatis
19. Teemaa  on maa, mis on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu 
korraldamiseks
20. Maantee  on väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks
21. Kohalik maantee on kohaliku liikluse korraldamiseks rajatud maantee. 
Kohalik tee on kohalikuks liiklemiseks ettenähtud tee (kohalik maantee, tänav ja jalgtee)
22. Põhimaantee-maantee, mis ühendab pealinna teiste suurte linnadega, 
23. Tugimaantee- ühendab linnu omavahel ning linnu põhimaanteega
24. Kõrvalmaantee - ühendab linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega 
ning neid kõiki põhi- ja tugimaanteedega
25. Eratee- tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes 
kinnisasja omaniku loal.
26. Metsatee-riigimetsa majandamiseks kasutatav tee.
27. Tänav- linnas, alevis või alevikus paiknev tee, mis ehitatud või kohandatud sõidukite või 
jalakäijate liiklemiseks
2
28. Jalgtee ja jalgrattatee- tee, mis ehitatud või kohandatud kas ainult jalakäijate/jalgratturite/mõlema 
liiklemiseks
29. Talitee- üle külmunud maa või veekogu rajatav tee, mis on ette nähtud mandri ja saarte või mandri 
eri kohtade vahel liiklemiseks. Talitee kasutamise aeg on piiratud
      30. Riigimaanteed, mis kantakse riigimaanteede nimekirja:
• Tallinn - Narva (1)
• Tallinn - Tartu-Võru – Luhamaa (2)
• Tallinn – Pärnu – Ikla (3)
• Tallinn- Paldiski (8)

31. Põhimaanteed, mis kuuluvad TEN-T teedevõrgustikku:

• Tee nr 1 Tln-Narva (E20), 
• Tee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264), 
• Tee nr 4 Tln-Pärnu-Ikla (E67), 
• Tee nr 8 Tln-Paldiski, 
• Tee nr 11 Tln ringtee

32.  Riigi põhimaanteed:

•  Tee nr 1 Tallinn-Narva (E20), 
• Tee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264), 
• Tee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67), 
• Tee nr 8 Tallinn-Paldiski, 
• Tee nr 11 Tallinna ringtee
• tee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, 
• tee nr 5 pärnu-Rakvere-Sõmeru, 
• tee nr 6 valga- Uulu
• tee nr 7 Riia-Pihkva, 
• tee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare
33.  Riigimaanteedel on 926 silda kogupikkusega 21342 m, enim 142 silda on Harju maakonnas
34.  Teehoiu rahastamiseks nähakse riigi eelarves ette vahendid üldsummas, mille suurus vastab 
       75%-le kütuseaktsiisist ja 25% erimargistatud kütuseaktsiisist.
35. Projekteerimise lähtetasandid: 
• hea (H) – ohutu sujuv liiklus
• rahuldav- (R) – juht peab rohkem keskenduma
• erandlik (E) – liikleja õnnetuse sattumise risk on suur, juht peab kiiresti reageerima.
36. Maantee klassi määramisel arvestatakse liiklussagedust ja piirkonna arenguvajadust.
37. Teeprojekt-tee või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis 
koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjadest, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest 
dokumentidest.
38. planeeringute liigid: 
• üleriigiline (riigi territooriumi kohta)
• teedevõrgu arengukava (riigimaanteede paigatuse määramine)
• maakonna  planeering  (maakonna kohta)
• üldplaneering (linna kohta)
•  detailplaneering  (teede ja tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted)
3
39. Tulemuslikkuse analüüs tuleb koostada keeruka liiklusrajatiste otstarbekuse hindamiseks (nt. pikk 
maanteelõik, eritasandiline ristmik)
40. Tasuvusarvutus koostatakse nii eel- kui ka tehnilise projekti lahendusele variandid peavad olema 
86% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Teedeehituse eksami vastused #1 Teedeehituse eksami vastused #2 Teedeehituse eksami vastused #3 Teedeehituse eksami vastused #4 Teedeehituse eksami vastused #5 Teedeehituse eksami vastused #6 Teedeehituse eksami vastused #7 Teedeehituse eksami vastused #8 Teedeehituse eksami vastused #9 Teedeehituse eksami vastused #10 Teedeehituse eksami vastused #11 Teedeehituse eksami vastused #12 Teedeehituse eksami vastused #13 Teedeehituse eksami vastused #14 Teedeehituse eksami vastused #15 Teedeehituse eksami vastused #16 Teedeehituse eksami vastused #17 Teedeehituse eksami vastused #18 Teedeehituse eksami vastused #19 Teedeehituse eksami vastused #20 Teedeehituse eksami vastused #21 Teedeehituse eksami vastused #22 Teedeehituse eksami vastused #23 Teedeehituse eksami vastused #24 Teedeehituse eksami vastused #25 Teedeehituse eksami vastused #26 Teedeehituse eksami vastused #27
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-02-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
113 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
despina ijin Õppematerjali autor

Lisainfo

TÖ ja geodeetid
teedeehitus , eksam , töö , vastused

Mõisted

transpordi arengukava, kohalik tee, metsatee, teeprojekt, tulemuslikkuse analüüs, tehniline projekt, tööprojekt, kiirtee, kiirteel, liiklustihedus, ooteaeg, ühikauto, sõidutee, kõverik, teetrass, trassi plaan, pikiprofiil, liiklus ruum, pikikalde iseloomustus, liikurmasinatega, maantee, elastne piire, pooljäik, puhkekohad, parklad, parklad, teenindusjaam, liigniiske, i tüüp, ii tüüp, iii tüüp, tihendamine, liiga niiske, liiga kuiv, võimaldama ehitus, aluse laius, tsemak, stabiliseerimine, hüdraulilise sideainega, bituumenstabiliseeritud kihid, tsementstabiliseerimine, bituumenstabiliseerimine, tätematerjaliks, kompleksstabiliseerimine, katend, koormussagedus, normkoormus, elastsusmoodul, dreenkihi materjalidena, elastne katend, pindamine, geosünteedid, geotekstiil, geovõrk, geosünteetilised savivahekihid, geokomposiit, filtreerimine, separeerimine, armeerimine, tasapinnaline vool, asfaltkatete tugevdamine, looduslik kruus, purustatud kruus, killustik, ridakillustik, sõelmed, filter, asfaltsegu, asfaltbetoonsegu, asfaltbetoon, kergasfaltbetoon, mustsegu, segurisegu, bituumenmakadam, killustikmastiasfalt, valuasfalt, dreenasfaltbetoon, uuendatud asfaltbetoon, täitematerjal, seguprojekt, tihe asfaltbetoon, poorne asfaltbetoon, juurija, võsalõikur, kobestaja, buldooserid, skreeperid, tööhöövlid, laadimismasinad, pinnase tugevdamine, tihendamise masinad, asfaldilaoturid, kõnnitee, frees, kivipurustussõlm, pinnasesõel, bituumeniveok, joonimismasinad, lumesahad, mootorlumepaiskur, projektil, tootmistsükkel, ehituskestus, järjestikune meetod, paralleelne meetod, järkjärguline meetod, voolumeetod, osavool, spetsialiseeritud vool, objekti vool, kompleksvool, rasked ilmaolud, hooldustsükli aeg, jäide, libedustõrje, lumestus, ohtlik koht, puistematerjal, seisunditaseme kehtivusaeg, talihooldus, haardetegur, nõutav põhi

Kommentaarid (2)


lill200: enamus oli juba olemas, aga sobis.
23:38 22-11-2013

M. .: käib küll
08:54 20-09-2010


Sarnased materjalid

103
doc
38
doc
10
docx
8
doc
7
doc
9
docx
39
doc
138
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto