Teatriteaduste alused (3)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
FLKU.05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused
Kordamisküsimused.
1. MILLEGA TEGELAVAD DRAAMAUURINGUD, TEATRITEADUS JA
ETENDUSUURINGUD? MIS ON ÜHIST, MIS ERINEVAT?
Draamauuringud (dramatic studies)
Teatriteadus (theatre studies, Theaterwissenschaft)
Etendusuuringud (performance studies)
2. Millised on teatriteaduse peamised valdkonnad ja nende uurimisprobleemid?
· Teatriajalugu on teatriteaduse haru, mis tegeleb allikate (alustekstid, reziiraamatud, kostüümid,
dekoratsioonikavandid, kavad, fotod-videod, teatrikriitika, mälestused jm) abil uurimisobjekti
rekonstrueerimise, kontekstualiseerimise ja periodiseerimisega.
· Etenduse analüüs on vaataja subjektiivne arusaamine etendusest (see võib erineda teiste vaatajate
arvamusest). Analüüsides on hea teha märkmeid ning kasutada mitmeid allikaid.
· Tekstist lavale ülekandeprotsessi uurimine
· Publiku- ja retseptsiooniuurinbgud-teatripubliku ja eteduse vastuvõtu uurimine; publiku-uuring
kitsamalt uurib publiku sotsiaalset ja kultuurilist tausta. Retseptsiooniuuringud keskenduvad etenduse
vms vastuvõtu uurimisele. Retseptsiooniteooria püüab avstuvõtuprotsessi üldistada.
· Teatrisemiootika-tegeleb teatrikeele uurimisega: semantline tasand, süntaktiline tasand,
pragmaatiline tasand. Teatris on kasutusel 3 koodi: Teatri erikoodid; Esmased kultuurikoodid-
elukogemus; Teisesed kultuurikoodid-kultuurikogemus
· Teatriantropoloogia-Tegeleb teatri tekke, piiride ning funktsioonide uurimisega. Kaks suunda:
teoreetiline(A.Artaud, R.Schechner), praktiline(P.Brook, E.Barba)
· Teatrifenomenoloogia
3. Nimetage tuntumaid teatriteoreetikuid ja nende uurimisalasid
1) Konstantin Stanislavski ­ näitleja töö endaga. Kuidas näitleja elab oma rolli sisse, kuidas ta elab
karakteri rolli läbi.
2) Bertolt Brecht - tema teatri peamisi eesmärke oli mitte lasta publikul hetkekski minna loo sisse ega
arvata, et laval toimuv on päriselt. Selleks kasutas ta võõritusefekti, mis väljendus selges loo
lineaarsuse järgimises, ning realistlike stseenide vahel esitatavates seletatavates märkustes ­ kas siis
loosungite või vahelaulude ehk songide näol.
3) Peter Brook
4) Jerzy Grotowski
5) Eugenio Barba
6) Richard Schechner
7) Patrice Pavis
8) Manfred Pfister
9) Erika Fischer-Lichte
10) Hans-Thies Lehmann
11) Willmar Sauter
4. Kuidas teatrit defineeritakse (teater kui koht, institutsioon, käitumisvorm, kunstiala)
Teater kui koht- Teatriruum jaguneb LAVAKS ja SAALIKS ehk etendajate ja vaatajate alaks. Ruumi
organiseerimise viisid on muutuvad.
Teater kui institutsioon- läbi aegade on teater olnud ilmselt kõige institutsioonilisem kunstiala. Teatri-
institutsioon on kindel sotsiaalne organisatsioon, mida teatritegijad vajavad, et majanduslikult hakkama
saada ja et teater kui kollektiivne kunstiala toimiks kindlate reeglite järgi, mis soodustaksid loomingulist
tegevust. Teatrid jagunevad kaheks, lähtuvalt sellest, kes teatrit haldab ja rahastab:
1) riigi- ja munitsipaalteatrid (riik);
2) erateatrid (üksikisikud, grupid, korporatsioonid).
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Teatriteaduste alused #1 Teatriteaduste alused #2 Teatriteaduste alused #3 Teatriteaduste alused #4 Teatriteaduste alused #5 Teatriteaduste alused #6 Teatriteaduste alused #7 Teatriteaduste alused #8 Teatriteaduste alused #9 Teatriteaduste alused #10 Teatriteaduste alused #11 Teatriteaduste alused #12 Teatriteaduste alused #13 Teatriteaduste alused #14 Teatriteaduste alused #15 Teatriteaduste alused #16 Teatriteaduste alused #17 Teatriteaduste alused #18 Teatriteaduste alused #19 Teatriteaduste alused #20
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2011-05-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
138 laadimist Kokku alla laetud
3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
tesi Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • MIS ON ÜHIST, MIS ERINEVAT ?
 • Millised on teatriteaduse peamised valdkonnad ja nende uurimisprobleemid ?
 • Mis eristab teatrit teistest kunstiliikidest ?
 • Mida tähendab fiktsiooni ja reaalsuse pingeväli teatris ?
 • Mis on draamateksti osad ?
 • Mis on dramatiseering ?
 • Mis on libreto, mis on stsenaarium ?
 • Millised on dramaatika põhizanrid ?
 • Mis on tragöödia, komöödia ja draama põhilised tunnused ?
 • Millised on klassikalise tragöödia osad ?
 • Millised on koomika liigid ?
 • Millised on komöödia alazanrid ?
 • Mis on melodraama, tragikomöödia, well-made-play, in-yer-face drama ?
 • Millised on loo esitamise tasandid teatris ?
 • Mis on draama suletud vorm, mis avatud vorm ?
 • Mida tähendab draama episeerumine ?
 • Millised on peamised teatrikunsti liigid ?
 • Kuidas erinevad üksteisest ?
 • Mis on buto, rakendusteater, objektiteater ?
 • Mida tähendab rezii mõiste ?
 • Mis on lavastaja ülesanded teatris ?
 • Kuidas lavastus valmib ?
 • Millal ja kuidas tekkis lavastajateater ?
 • Mis on misanstseen ?
 • Mis on stsenograafia ?
 • Millised on lavakujunduse funktsioonid teatris ?
 • Milline on lava-saali suhe, mis materjali kasutatakse ?
 • Mis on väline, mis sisemine rezii ?
 • Mis alusel vastandumine toimub ?
 • Mille poolest tegelased üksteisest erinevad ?
 • Mille poolest tegelased üksteisega sarnanevad ?
 • Mis on nulltasand, mis on miinusvõte ?
 • Mis võib olla nulltasand kostüümis, grimmis ?
 • Kuidas mõjutab rolli loomist näitleja isik ?
 • Mis on näitleja ülesanded rolli loomisel ?
 • Kuidas mõjutab rolli loomist lavastaja ?
 • Mis on aktantanalüüs ?
 • Mis on konfiguratisoonianalüüsi meetod ?
 • Kuidas erineb kõne draamas ja teatris kõnes argielus ?
 • Millised on näidendi tekstikihid ?
 • Mis on dialoog, repliik, remark, polüloog, duoloog ?
 • Mis on monoloog ?
 • Milliseid monoloogikontseptsioone on võimalik eristada ?
 • Mis on monoogi dialogiseerumine ja dialoogi monologiseerumine ?
 • Mis on monodraama (mononäidend) ?
 • Mis on epistolaardraama ?
 • Kuidas remark ja dialoog suhestuvad ?
 • Mis iseloomustab kõnet postdramaatilises teatris ?
 • Kuidas eristada mõisteid näitleja ja etendaja (performer) ?
 • Mis on näitleja ülesanded laval ?
 • Millised on näitleja väljendusvahendid ?
 • Mis on nende funktsioonid ?
 • Mis on kostüümi funktsioonid ?
 • Milliseid ajatasandeid eristatakse etenduses ?
 • Millised on ajakujutuse eritingimused draamas ja teatris ?
 • Millised on peamised teatri ruumikontseptsioonid teatriajaloos ?
 • Mida tähendab keskkonnateater ?
 • Mida tähendab leitud koht ?
 • Mida tuleb silmas pidada leitud kohas mängimusel ?
 • Mis on kohaspetsiifiline teater ?
 • Mille kaudu on näidendis esitatud ruumisuhted ?
 • Mis on mimeetiline, mis on mänguline lavaruum ?
 • Mida tähendab tegelase siseruum, simultaanlava, ruumi fragmenatriseerumine ?
 • Mis on lavakujunduse (dekoratsiooni) funktsioonid ?
 • Mis on valguskujunduse funktsioonid ?
 • Mis on rekvisiit ?
 • Millised on helikujunduse ja muusikalise kujunduse võimalused ?
 • Mis on teatrietenduse retseptsioonistrateegia ?
 • Mis on esteetiline konventsioon ja reaalsuskonventsioon etenduse vastuvõtus ?

Mõisted

Sisukord

 • Well-made-play
 • Stationendrama
 • Ready-made
 • Fit-in

Teemad

 • FLKU.05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused
 • MILLEGA
 • TEGELAVAD
 • DRAAMAUURINGUD
 • TEATRITEADUS
 • ETENDUSUURINGUD? MIS ON ÜHIST, MIS ERINEVAT?
 • dramatic studies)
 • theatre studies, Theaterwissenschaft)
 • performance studies)
 • Millised on teatriteaduse peamised valdkonnad ja nende uurimisprobleemid?
 • Teatriajalugu
 • Etenduse analüüs
 • Tekstist lavale ülekandeprotsessi uurimine
 • Publiku- ja retseptsiooniuurinbgud
 • Teatrisemiootika
 • Teatriantropoloogia
 • Teatrifenomenoloogia
 • Nimetage tuntumaid teatriteoreetikuid ja nende uurimisalasid
 • Konstantin Stanislavski
 • Bertolt Brecht
 • Peter Brook
 • Kuidas teatrit defineeritakse (teater kui koht, institutsioon, käitumisvorm, kunstiala)
 • Teater kui koht
 • Teater kui institutsioon
 • Defineerige mõisted mõisted näidend, etendus, lavastus
 • Näidend
 • Lavastus
 • Etendus
 • Teatrikunsti definitsioonid (Bentley, Book)
 • Eric Bentley: „Teater on see, kui A esitab B-d, kuna C vaatab.“
 • Peter Brook: „Ma võin võtta ükskõik missuguse tühja ruumi ja nimetada seda lavaks. Keegi
 • läheb läbi selle tühja ruumi, mõni teine vaatab teda, ja ongi kõik, mida on vaja selleks, et
 • tegemist oleks teatriga.“
 • Nimetage teatriajaloo uurimise allikaid
 • Mis eristab teatrit teistest kunstiliikidest?
 • Mida tähendab fiktsiooni ja reaalsuse pingeväli teatris?
 • Draamatika ja eepika – ühist ja erinevat
 • Dramaatika e näitekirjandus
 • Mis on draamateksti osad?
 • Draamateksti osad
 • Mis on dramatiseering?
 • Dramatiseering
 • Mis on libreto, mis on stsenaarium?
 • Nimetage žanrimääratluse funktsioone
 • Millised on dramaatika põhižanrid?
 • Mis on tragöödia, komöödia ja draama põhilised tunnused?
 • Tragöödia
 • Komöödia
 • Draama
 • Millised on klassikalise tragöödia osad? (defineerige)
 • pöörak (peripeetia)
 • äratundmine
 • kannatus
 • Millised on koomika liigid?
 • Karakterkoomika
 • Situatsioonikoomika
 • Sõnakoomika
 • Millised on komöödia alažanrid?
 • Farss
 • Jant
 • Vodevill
 • Nimetage ja defineerige draama alažanrid
 • Olmedraama
 • Psühholoogiline draama
 • Ideedraama
 • Ajalooline draama
 • Dokumentaaldraama
 • pseudo-dokumentaal
 • in-yer-face drama
 • Melodraama
 • Tragikomöödia
 • Hästi tehtud näidend
 • pièce bien faite
 • In-yer-face drama
 • Defineerige mõisted süžee, faabula, lugu
 • Süžee
 • Faabula
 • Lugu
 • Nimetage loo jutustamise piiranguid draamas
 • Järgnevuse printsiip
 • Kontsentratsiooni printsiip
 • Lavatehnilised võimalused ja ajastu moraalinormid
 • Millised on loo esitamise tasandid teatris?
 • Defineerige mõisted – kollision, konflikt, intriig, tegevus
 • Kollisioon
 • Konflikt
 • Intriig
 • Tegevus
 • Mis on draama suletud vorm, mis avatud vorm?
 • Suletud vorm
 • Avatud vorm
 • Mida tähendab draama episeerumine?
 • DRAMAATILINE
 • EEPILINE
 • Nimetage postdramaatilise teatri ja teatriteksti tunnuseid
 • Postdramaatiline teater
 • Postdramaatiline teater ja teatritekst
 • Postdramaatilist teatriteksti iseloomustab
 • Postdramaatilise teatri kultuuriline kontekst
 • Teatraalsus (theatricality)
 • Tekstuaalsus (textuality)
 • Performatiivsus (performativity)
 • Postdramaatilist teatrit iseloomustab
 • Millised on peamised teatrikunsti liigid?
 • Nimetage ja defineerige muusikateatri peamised žanrid
 • Ooper
 • Operett
 • Muusikal
 • Rokk-ooper
 • Ballett, modernballett, moderntants ja kaasaegne tants – kuidas erinevad üksteisest?
 • Ballett
 • Modernballett
 • Moderntants
 • Kaasaegne tants
 • Mis on buto, rakendusteater, objektiteater?
 • Ausdrucktanz
 • Butō
 • Rakendusteater
 • Objektiteater
 • Mida tähendab režii mõiste?
 • régir
 • Mis on lavastaja ülesanded teatris?
 • Millal ja kuidas tekkis lavastajateater?
 • hertsog Georg II
 • Esimesed lavastajad ja nende teatrid
 • Olulised lavastajad ja teooriad
 • Moskva Kunstiteater
 • Bertolt Brecht
 • Jerzy Grotowski
 • Mis on misanstseen?
 • Misanstseen
 • Mis on stsenograafia? Millised on lavakujunduse funktsioonid teatris?
 • Stsenograafia e lavakunst
 • Ülesanded
 • Valguskujundus
 • Muusikaline kujundus
 • Mis on väline, mis sisemine režii?
 • Defineerige rolli mõiste
 • Tegelaskonna analüüsi võimalused
 • Niisiis tuleks teose
 • analüüsimisel küsida
 • Defineerige tegelaskontseptsioonid – personifikatsioon, tüüp, mask, karakter
 • Tegelaskontseptsioon
 • Personifikatsioon
 • Tüüp
 • Mask
 • Karakter
 • Defineerige tegelaskontseptsioonid: ühemõõtmeline ja mitmemõõtmeline, staatiline ja
 • dünaamiline, avatud ja suletud, transpühholoogiline ja psühholoogiline tegelane
 • ühe- ja mitmemõõtmeline
 • tegelaskontseptsioon
 • staatiline ja dünaamiline tegelaskontseptsioon
 • avaneb
 • areneb
 • avatud ja suletud tegelasmudel
 • Nimetage tegelaskuju loomise tehnikaid
 • Tegelaskuju loomise vahendid
 • Mis on nulltasand, mis on miinusvõte?
 • Nulltasand
 • Miinusvõte
 • Kuidas mõjutab rolli loomist näitleja isik? Mis on näitleja ülesanded rolli loomisel?
 • Näitleja toob rolli kaasa
 • Näitleja ülesanne on tegelaskuju „paberolendist“ reaalseks muutumisel
 • Kuidas mõjutab rolli loomist lavastaja?
 • Lavastaja mõjutab rolli loomist
 • Mis on aktantanalüüs? (joonistage skeem ja selgitage skeemi osi)
 • Aktandid
 • Mis on konfiguratisoonianalüüsi meetod? (põhimõte ja mida selle abil vaadeldakse)
 • Konfiguratsiooni iseloomustab
 • Kuidas erineb kõne draamas ja teatris kõnes argielus?
 • Millised on näidendi tekstikihid?
 • Näidendi tekstikihid
 • Mis on dialoog, repliik, remark, polüloog, duoloog? Nimetage dialoogi analüüsimise võimalusi
 • Dialoog
 • Repliik
 • Dialoogi struktuur
 • polüloog
 • Dialoogi analüüsimisel tuleb silmas pidada
 • Remarktekst = näidenditekst – tegelaskõne
 • Remargid võivad olla
 • Mis on monoloog? Milliseid monoloogikontseptsioone on võimalik eristada?
 • Monoloog
 • Monoloogikontseptsioonid
 • Mis on monoogi dialogiseerumine ja dialoogi monologiseerumine?
 • Dialoogi monologiseerumine
 • Dialoog monologiseerub, kui
 • Monoloogi dialogiseerumine
 • Mis on monodraama (mononäidend)?
 • Monodraama
 • Head monodraamad on sisemiselt dialoogilised (dialogiseeruvad), st
 • Mis on epistolaardraama?
 • Epistolaardraama
 • Kuidas remark ja dialoog suhestuvad?
 • Dialoogi ja remargi suhestumine
 • Identsus
 • Komplementaarsus
 • Diskrepants
 • Mis iseloomustab kõnet postdramaatilises teatris?
 • Kõne postdramaatilises teatris
 • Nimetage tegelaskuju loomist ja vastuvõttu mõjutavaid tegureid
 • Tegelaskuju loomist ja vastuvõttu mõjutavad tegurid
 • Defineerige peamised rollikontseptsioonid Konstantin Stanislavski, Bertolt Brechti, Jerzy
 • Grotowski järgi
 • Kontstantin Stanislavski
 • Jerzy Grotowski
 • performer
 • Mis on näitleja ülesanded laval?
 • Näitleja ülesanded laval
 • Millised on näitleja väljendusvahendid? Mis on nende funktsioonid?
 • Näitleja väljendusvahendid
 • Paralingvistilised vahendid
 • Miimika
 • Põhiemotsioonid
 • Žestid
 • Liikumine ruumis kui ka distants tegelaste ning tegelaste ja vaatajate vahel
 • Näitlejaga seotud väljendusvahendid
 • Mis on kostüümi funktsioonid?
 • Kostüüm
 • Milliseid ajatasandeid eristatakse etenduses?
 • Kaks ajatasandit
 • Millised on ajakujutuse eritingimused draamas ja teatris?
 • Olevikulisus
 • Mittepidevus ehk diskreetsus
 • Sündmuse esitamise sagedus
 • Anakronism
 • Millised on peamised teatri ruumikontseptsioonid teatriajaloos?
 • Ruumikontseptsioonid
 • Ruumikontseptsioonid Manfred Pfisteri järgi (PILDID 10. bloki slaididel)
 • Mida tähendab keskkonnateater? (kuus aksioomi, lava ja saali suhted)
 • Keskkonnateatri kuus aksioomi
 • Mida tähendab leitud koht? Mida tuleb silmas pidada leitud kohas mängimusel? (Richard
 • Schechneri järgi)
 • Leitud koht
 • Leitud kohas mängimisel
 • Lavakujundused leitud kohtades
 • Mis on kohaspetsiifiline teater?
 • Mille kaudu on näidendis esitatud ruumisuhted?
 • Tegelaskõne kaudu
 • Remargis
 • Autoripoolse kommentaarina näidendi sekundaartekstis
 • Mis on mimeetiline, mis on mänguline lavaruum?
 • Mimeetiline ruum
 • tinglik
 • Mänguline ruum
 • Mida tähendab tegelase siseruum, simultaanlava, ruumi fragmenatriseerumine?
 • Tegelase siseruum
 • Simultaanlava
 • Ruumi fragmenatriseerumine
 • Teatrietenduse märgisüsteemid (Erika Ficher-Lichte, Tadeusz Kowzani järgi)
 • Mis on lavakujunduse (dekoratsiooni) funktsioonid?
 • Dekoratsioon e lavakujundus
 • Mis on valguskujunduse funktsioonid?
 • Mis on rekvisiit?
 • Rekvisiidid
 • Rekvisiitor
 • Millised on helikujunduse ja muusikalise kujunduse võimalused?
 • Muusika ja helid
 • Kolm võimalust muusika kasutamiseks
 • Helide puhul võib teha järgmise eristuse
 • Nimetage etenduse vastuvõttu mõjutavaid tegureid
 • Mis on teatrietenduse retseptsioonistrateegia? Nimetage peamisi etenduse
 • vastuvõtustrateegiad
 • Retseptsioonistrateegia
 • Retseptsioonitüübid
 • Vastuvõtustrateegiad
 • Mis on esteetiline konventsioon ja reaalsuskonventsioon etenduse vastuvõtus?
 • Esteetiline konventsioon ja esteetiline vastuvõtustrateegia
 • Reaalsuskonventsioon ja mittefiktsionaalne vastuvõtustrateegia

Kommentaarid (3)


Siila: Kordamisküsimuste olemasolu aitas mõista, mida õppejõud võib minult oodata.
01:19 10-05-2012

martinas: kasulik materjal
01:45 05-01-2013

cocochoo: väga hea
21:16 04-01-2012


Sarnased materjalid

11
doc
62
pdf
14
docx
14
doc
20
docx
14
doc
14
docx
14
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto