Teatriteaduse alused - sarnased materjalid

draama, dialoog, näitleja, sündmus, funktsioon, karakter, monoloog, vaataja, etendus, konflikt, remargid, muusika, publik, suhe, remark, lavastus, lavastaja, dramaturgia, situatsioon, koomika, muusikal, dramaatika, komöödia, repliik, miimika, televisioon, tragöödia, vastuvõtja, näidendid, estid, element, sündmustik, vaatus, konfliktid
20
rtf

Teatriteaduste alused

FLKU.05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused Kordamisküsimused. 1. MILLEGA TEGELAVAD DRAAMAUURINGUD, TEATRITEADUS JA ETENDUSUURINGUD? MIS ON ÜHIST, MIS ERINEVAT? Draamauuringud (dramatic studies) Teatriteadus (theatre studies, Theaterwissenschaft) Etendusu...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
138 allalaadimist
62
pdf

Kirjandus- ja teatriteaduse alused

Kirjandus- ja teatriteaduse alused Kirjandusteaduse alused 1. Kirjandusteaduse mõiste ja uurimisobjekt Kultuur (ld k cultura) ­ kultus, rituaalne elu, millest tekivad kõikvõimalikud tekstid. Kirjandusel on analüütiline, kriitiline, aga ka säilitav, konservatiivne roll. Kirjanduse mõiste on ajalooliselt muutlik. Kirjand...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
471 allalaadimist
14
docx

Teatriteaduse alused: mõisted

Teatriteaduse mõisted: Näidend – draamavormis kirjanduslik tekst, mis on mõeldud teatris esitamiseks Lavastus – kirjaniku, lavastajate, näitlejate, heliloojate jt koostööl loodud teos, mida esitatakse reaalses teatriruumis Etendus – lavastuse ühekordne esitamine Näitleja – reaalne i...

Teatriteaduse alused - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
14
doc

Kirjandus- ja teatriteaduse alused

FLKU.05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused Kordamisküsimused eksamiks (teatriteadus) 1. Millised on teatriteaduse peamised uurimisalad? Peamised uurimismeetodid? Teatriteaduse peamised uurimisalad: · Ajalugu · Etenduse analüüs Peamised uurimismeetodid: · Teatrisemiootika ­ nähakse erin...

Teatriteaduse alused - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
14
doc

Teatriteaduse eksam kevadsemestril

FLKU.05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused Kordamisküsimused eksamiks (teatriteadus) 1. Millised on teatriteaduse peamised uurimisalad? Peamised uurimismeetodid? Teatriteaduse peamised uurimisalad: · Ajalugu · Etenduse analüüs Peamised uurimismeetodid: · Teatrisemiootika ­ nähakse erin...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
263 allalaadimist
14
docx

Teatriteaduse alused I eksami mõisted

TEATRITEADUSE ALUSED, MÕISTED 1. Theatron – Vana-Kreeka keeles vaatemängu koht, vaatamise viis Etenduskunstid – performing arts – laiem valdkond kui teater, hõlmab tantsu, tsirkust, muusikat jne Näidend – draamavormis kirjanduslik tekst, teatris edastamiseks mõeldud Lavastus – k...

Teatriteaduse alused - Keskkool
28 allalaadimist
20
docx

Teatriteaduse alused (kordamisküsimused)

...ada? Tegeletakse enamasti teksti kirjutamise ja nende ajalooga. Teatriteadus ­ hõlmab ajalugu, teooriaid, draamatükke, samas ka muud stiili teatrid (nt tants). Etendusuuringud ­ väljakasvanud teatrist, aga seotud sotsiaalteaduste ja antropoloogiaga. Ei keskendu sõnateatrile. Teatriteaduse ajalugu ­ teatri üle on teoretiseeritud antiikajast, nt Aristoteles. Teatriajalugu on kirjutatud 2000a. Akadeemiliseks teaduseks sai see 20.saj algul, kui keskenduti teatriloole ja Shakespeare'i uurimisele. 1960ndatel hakati uurima kaasaegset teatrit. 1980ndatel integreeritud teatriuurimi...

Draama õpetus - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
6
docx

Teatriteadus II

Teatriteadus II osa mõisted ja vastused eksamiks. Tartu Ülikool, kevadsemester

Teatriteaduse alused - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
14
doc

Teatriteaduse aluste kordamisküsimused vastustega

FLKU.05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused Kordamisküsimused. 1. Millega tegelavad draamauuringud (dramatic studies), teatriteadus ja etendusuuringud (performance studies)? Mis on ühist, mis erinevat? Teatriteadus tegeleb teatriga kogu selle mitmekesisuses ja keerukuses. Draamauuringud 2. Millised on te...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
147 allalaadimist
34
docx

Kirjandusteaduse alused

Kirjandusteaduse alused 1.Kirjanduse mõiste muutumine ajalooliselt? Kirjanduse mõiste on ajalooliselt palju muutunud. Läbi ajaloo on peetud kirjanduseks erinevaid asju. Enne 1800 peeti kirjanduseks igasuguseid kirja pandud teadmisi, kirjutisi, nt matemaatikast, astronoomiast, maailma arusaamadest, kirjandusest jne. Alat...

Kirjandusteadus - Keskkool
2 allalaadimist
4
docx

Teatriteaduse aluste sissejuhatus

Teatriteaduse alused SISSEJUHATUS 1. Voldemar Panso oli lavastaja, kes asutas Eesti teatris olulisi institutsioone, mis tegutsevad praegugi. Need on EMTA lavakunstikool ja Tallinna Linnateater. Kuigi teatrikoole oli Eestis olnud varemgi, sai järjepidev...

Kultuur -
1 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

FLKU.05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused I FLKU.05.063 Sissejuhatus kirjandusteadusesse Sügis 2012, Kurvet-Käosaar KOHUSTUSLIK KIRJANDUS Kohustusliku kirjanduse ja loengumaterjalide läbitöötamisel pidage silmas, et eksam eeldab ka praktilisi teadmisi: 1) värsimõõdu, riimiskeemi või stroofitüübi määramine luuleteoses, k...

Kirjandus- ja teatriteaduse... -
163 allalaadimist
174
doc

Kirjanduse mõisted A-Z

...s niita kõige ees. (Rahvalaul.) veste ­ vt följeton. viide ­ osutus tsiteeritud või refereeritud teksti autorile ja allikale. Viited esitatakse tsitaadi või refereeringu järel sulgudes, joone all või teksti lõpus. Teksti sees esitatud viited jäetakse nummerdamata, joonealused viited nummerdatakse lehekülje või teksti ulatuses, teksti lõpus esitatud viited nummerdatakse teksti ulatuses. Viites märgitakse bibliograafilised andmed järgmiselt: A u t o r. Pealkiri. Ilmumiskoht, ilmumisaasta, viidatav lehekülg. ­ K a n g r o, B. Eesti Rootsis. Lund, 1976, lk. 203. võrdlus ­ ...

Eesti keel - Keskkool
19 allalaadimist
23
doc

Kirjandusteooria

...bama ja lõdvema struktuuriga nn cervanteslik novell ( M.de Cervantes Saavedra järgi ). 19.saj lõpul tekkis traditsioonilise novelli kõrvale tsehhovlik e avatud novell ( A.Tsehhovi järgi), mille süzeearendus ei pruugi viia puänteeritud lõpuni. Selleasemel annavad seal tooni pinnaalused peidetud värelused, argipäevased toonid, impressionistlikud ( subjektiivsed, kiiresti möödalibisevad aistingud ja muljed, mänglevad, varjundirohked ) meeleolud, kuna sündmused võivad koguni puududa. Pärast II maailmasõda on novellivorm muutunud veelgi avatumaks ­ suurenenud on huvi inimsuhete, ka kaas...

Kirjandus - Keskkool
56 allalaadimist
20
rtf

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

KIRJANDUS- JA TEATRITEADUSE ALUSED. SISSEJUHATUS KIRJANDUSTEADUSESSE - MART VESKE 1 SLAIDSHOW Mis on kirjandus? On kaks põhilist mõistemahtu : igasugune kirjandus (nt ajalehartiklid, teadustööd etc) ja ilukirjandus. Kirjandus on alati seotud keelega, tavaliselt kirjalik ning (ilu)kirjandus kuulub kunstisfääri. On ka...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
133 allalaadimist
23
doc

Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007

1. Kirjanduse klassikalise mõiste kujunemine Techne- oskus, meisterlikkus Tänapäeva postmodernistlik kultuur on urbanistlik Tehnoloogia areng- kaob autorlus dehumaniseerimine "Kirjanduse" etümoloogia Euroopa keeltes: lad. littertra Tähestik Grammatika Kirjalik tekst Haritus, õpetatus "Kirjanduse" mõiste ajalooline ...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
105 allalaadimist
99
doc

11. klassi kirjanduse eksami konspekt + raamatu kokkuvõtted

...märkamata. ,,Mäeküla piimamees" 1916 Teos räägib autori jaoks kaasaegsest ajast, mil talurahvast valitsesid veel mõisnikud. Materjal onpärit igapäevasest maaelust Eestis. Jutt käib ühe perekonna lagunemisest mõisniku süü läbi. Probleemideks on taluinimese rikastumine, võimalused, eetika, abielu ja armastuse keerukus, naise õigused ning liiga hiline kahetsus. Näidatakse, milleks on üks talumees rikkuse nimel võimeline ja millised on ta väärtushinnangud, unistused. Alguses nii silmipimestavalt hea võimalusena tundunud pakkumine muutub lõpuks Prillupile ebameeldivaks. Mee...

Kirjandus - Keskkool
193 allalaadimist
24
docx

POEETIKA

...ted tekivad inimeste vahelises dialoogis, elu teatraalsust tuuakse välja erinevate võtetega ­ roll rollis (tegelase esinemine kellegi teisena), teater teatris. Draama on mõeldud teatris esitamiseks ­ teksti piiravad teatri tehnilised ja majanduslikud võimalused. Samuti ajastu eetilised ja esteetilised traditsioonid. Dramaatika ja teater Kuna draamatekste kirjutatakse vähem on hakatud aina rohkem proosat teatri jaoks kohendama. Dramatiseering ­ eepilise teose ümbertöötlemine näidendiks. See võib olla autoritruu, kuid tekstiga võib ka vabalt ringi k...

Kirjandus - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
53
doc

Kirjanduse eksami piletid

...õige eesti meel. Tõe ja õiguse II osas täheldatakse pikki monolooge ja arutlusi, mis väljendavad inimeste kirglikku püüdlemist selguse poole murrangulistel ajajärkudel. Sõnaohtrust on kirjanik pidanud tunnuslikuks nähtuseks tsaaririigi elus, kus praktiliste tegude võimalused olid kitsad. "Tõe ja õiguse" III osas 32 kohtume taas Indrek Paasiga, seekord Tallinnas 1905. aasta ärevates sündmustes. Indrek Paasist ei saa aktiivset, lõpuni minevat revolutsionääri....

Kirjandus - Keskkool
71 allalaadimist
112
doc

12. klassi kirjanduse lõpueksami/koolieksami piletite põhjalikud vastused

...ekkest. Teos peegeldab kõigi muinasgermaani rahvaste kultuuri. Arhailine, toores, julm.  hiiud – maailma vanimad jumalad  aasid – nendega sõjajalal olevad jumalad, noorem jumalasugu  vaan – veel üks jumalasugu, vanem  alf – kuulsad maa-alused kääbikud ja osavad sepad  nornid – saatuse valdjatarid. Saatusejumalannad, kes otsustasid jumalate, hiidude, inimeste ja kääbikute saatuse üle  Valhalla – sõjakangelaste manala ...

Kirjandus - Keskkool
56 allalaadimist
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

...n kirjanikunimi, mille ta võttis kodutalu nime järgi - Albu vallas asuv Tammsaare Põhja talu. Lapsepõlv on väga sarnane "Tõe ja õigusega". Raha oli mõnevõrra vähe, vanemad said soode ja rabade vahele kehva talukoha. Perre sündis 12 last, 10 kasvas suureks. Majanduslikud võimalused olid üsna kesised ja piiratud. See mõjutas ka Tammsaare hariduskäiku. Oli 8aastane, kui kooli viidi. Sarnaselt Indrekule pidi kõigepealt vallakirjutajana leiba teenima ja vanemaid aitama. Kui ta 1898. aastal lõpuks gümnaasiumisse jõudis, siis väga valikuid ei olnud. Vanusepiir oli ja sai õpingu...

Kirjandus - Keskkool
21 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

...d. 1848 Euros rahvaülestõusude laine. Nikolai I tugevdas politseireziimi ja tsensuuri. Petrasevskilaste tegevus päevavalgele, 1849 kevad arreteeriti kogu grupp. Tsaar määras surmanuhtluse, kuid asendas selle lõpuks sunnitööga, armuandmisotsuse lasi ette lugeda siis, kui vahialused tapalaval olid. D sai 4 aastat sunnitööd ja seejärel sõjaväeteenistus lihtsõdurina, oli 4 aastat Siberis vanglas ja peale seda veel 3 aastat soldatina kolkalinnas Semipalatinskis. 1859 abiellus ja tuli koos naisega Peterburi tagasi. Naine oli haige ja suri 1864 a, suri ka D vend, talle väga lähe...

Kirjandus - Keskkool
21 allalaadimist
58
doc

Kirjanduse eksam

...õige eesti meel. Tõe ja õiguse II osas täheldatakse pikki monolooge ja arutlusi, mis väljendavad inimeste kirglikku püüdlemist selguse poole murrangulistel ajajärkudel. Sõnaohtrust on kirjanik pidanud tunnuslikuks nähtuseks tsaaririigi elus, kus praktiliste tegude võimalused olid kitsad. "Tõe ja õiguse" III osas kohtume taas Indrek Paasiga, seekord Tallinnas 1905. aasta ärevates sündmustes. Indrek Paasist ei saa aktiivset, lõpuni minevat revolutsionääri. Ta jääb tundeliseks sündmustega kaasasammujaks, kes püüab toimunut mõista, mõtestada, jõudu mööda kaasa aidata. Ko...

Kirjandus - Keskkool
172 allalaadimist
69
doc

Suuline exam

... vaimupimeduse ja harimatuse vastu), l võideldi aadliprivileegide vastu (eesõiguste vastu) tee võimu tippu vaba. Lihtrahvas ei saanud karjääri redelil tõusta seisuse tõttu l Kõik inimesed on sünni poolest võrdsed(võrdsed võimalused) l Mõttevabadus on inimese loomupärane õigus. Filosoofid andsid välja ,,Entsüklopeedia" teaduste ja kunstide koguteos. Valgustusajastule iseloomulik prantsuse kirjanik Beaumarchais. ,,Sevilla habemeajaja", ,,Figaro pulm" iseloomulikud ...

Kirjandus - Keskkool
98 allalaadimist
17
doc

Kirjandusteaduste alused konspekt

FLKU.05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused (6 EAP (1. pool, 3 EAP)) FLKU.05.063 Sissejuhatus kirjandusteadusesse (3 EAP) KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 2010 / 2011 1. Kuidas tuleks mõista sõna ,,kirjandus"? Mille poolest eristub ilukirjanduslik tekst teistest tekstidest? Kirjandus on (kõige üldisemas tähenduses) kir...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
171 allalaadimist
31
docx

Sissejuhatus kirjandusteadusesse kordamisküsimused eksamiks - Tartu ülikool

FLKU.05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused I FLKU.05.063 Sissejuhatus kirjandusteadusesse Sügis 2012, Kurvet-Käosaar KOHUSTUSLIK KIRJANDUS Kohustusliku kirjanduse ja loengumaterjalide läbitöötamisel pidage silmas, et eksam eeldab ka praktilisi teadmisi: 1) värsimõõdu, riimiskeemi või stroofitüübi määramine luuleteoses, kõn...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
33
rtf

Kirjanduse eksam erinevad PILETID

... oma tegude motiive. Psühholoogiline sotsiaalne romaan. Ka ajalooline. Konflikti käivitab see kui von Kremer pani Marile silma peale . Mari eristub teistest tüdrukutest , sest ta oli rõõmsameelne. Naise ostetavuse ja müüdavuse teema.Probleemideks on taluinimese rikastumine,võimalused, eetika, abielu ja armastuse keerukus, naise õigused ning liiga hiline kahetsus.Näidatakse, milleks on üks talumees rikkuse nimel võimeline ja millised on ta väärtushinnangud,unistused "Pisuhänd" -1913 ;elles komöödias on käsitletud äri-ja kultuuriprobleeme. Tegevus toimub kinnisvaradega tegeleva rikastu...

Kirjandus - Keskkool
51 allalaadimist
53
doc

Kirjanduse eksam 10 klass

...evdas politseireziimi ja tsensuuri. Petrasevskilaste tegevus päevavalgele, 1849 kevad arreteeriti kogu grupp. Tsaar määras surmanuhtluse, kuid asendas selle lõpuks sunnitööga, armuandmisotsuse lasi ette lugeda siis, kui vahialused tapalaval olid. D sai 4 aastat sunnitööd ja seejärel sõjaväeteenistus lihtsõdurina, oli 4 aastat Siberis vanglas ja peale seda veel 3 aastat soldatina kolkalinnas Semipalatinskis. 1859 abiellus ja tuli koos naisega Peterburi tagasi. Naine oli TB...

Kirjandus - Keskkool
449 allalaadimist
55
doc

Kirjanduse eksam

... kui esimene. Zanrideks novellid ja miniatuurid( arutlus või kirjeldus ­ rõhutab vormi täiust) sisse tuleb uusromantism. Üliõpilasnovellid "Noored hinged" "Pikad sammud" "Üle piiri" (emantsipatsioon- võrdsed võimalused naistele) käsitlevad üliõpilaselu. Eelkõige keskendatud naise võrdõiguslikkuse probleemidele. Hingeelu analüüs süveneb. "Poiss ja liblik" ­ jutustuste ja miniatuuride kogu. Impressionism! Nimilugu on poisist, kes püüab liblikat. Ei märka, kui palju lilli on ära tallanud. "Ema ja lapsed" Üks süngema...

Kirjandus - Keskkool
54 allalaadimist
35
doc

Üldine Teatriajalugu II

... ja eemalduda reaalsuskonventsioonidest: filmis hüpati erinevate tegevuspaikade vahel ja montaaziga loodi tegevuspaikade illusionismi. Ka publik hakkas ootama ebakonventsionaalset kujutust laval. 20ndatel kasutati laialdaselt uudset tehnikat: valgustus, elektri vaba levik ja võimalused. Filmi mõjul hakkasid näitlekirjanikud kirjutama lühemate stseenide ja vähema dialoogiga näidendeid. Metropolides said loomeinimesed tegeleda paralleelselt teatri ja filmiga (Berliin, Pariis, Moskva). Eriti 20ndatel ekspressionistid Saksamaal, konstruktivistid Venemaal ja sürrealistid Prantsusmaa...

Üldine teatriajalugu - Tartu Ülikool
158 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...üüsikaline evolutsioon põhjustas keemilise evolutsiooni. Viimase pärast sai aga võimalikuks bioloogiline evolutsioon ja bioloogiline areng võimaldas hiljem juba sotsiaalset arengut. 21 1 Ajas rändamine ja selle tehnilised alused Resümee Käesolevas töös uuritakse sellise füüsika osa loomist, mis võimaldaks inimesel ( ja ka teistel „kehadel“ ) liikuda ajas. Sellise tehnoloogia haru välja töötamine loob uusi võimalusi ajaloo uurimisel ja ka süvakosmoseks liikumiseks. Antud töö uurimusmeetod oli puhtalt teor...

Üldpsühholoogia -
34 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Majanduse alused 1. Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise too...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
102 allalaadimist
33
odt

11. klassi kirjanduse eksam

1. Ilukirjanduse olemus ja tähtsus 2. Vabalt valitud teose analüüs. 3. Rühmitused Noor- Eesti 1904-1915 Gustav Suits, Friedebert Tuglas, Johannes Aavik, Aino Kallas, Kristjan Raud, Villem Grünthal Ridala, Bernhard Linde, Johannes Triik Sisu: laiapõhjaline, pearõhk kirjandusel. Avaartikli 1. alb...

Kirjandus - Keskkool
344 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto