Taime geneetika (1)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
1.Tähtsamad momendid geneetika ajaloos.
Geneetika on teadus pärilikkusest, selle funktsioonidest ja materiaalsetest alustest,
päriliku muutlikkuse mehhanismidest ja seaduspärasustest rakkudes, organismides,
perekondades ja populatsioonides.
Nüüdisaegse teadusliku geneetika sünniaastaks peetakse tavaliselt aastat 1900. Esimestel
aastatel nimetati seda uurimisvaldkonda pärilikkuse põhiprintsiipide esmaavastaja G.
Mendeli järgi mendelismiks, 1906.a. loodi termin geneetika.
Kuigi geneetika "ametlik" ajalugu on võrdlemisi lühike, eelnes sellele siiski üsna pikk
tähelepanekute kogunemise, arusaamade kujunemise ning uurimismeetodite loomise
periood. Samuti on selles ajaloos mõnede ekslike kujutluste väga pikaaegne püsimine,
kuid ka mitmete avastuste ja teooriate ignoreerimine ning unustamine kauaks ajaks.
2.Geneetika klassikud
Gregor Mendel (1822-1884) -- pärilikkuse aluste esmaavastaja G. Mendel oli
Brünni linnas (nüüdne Brno, T ehhimaal) katoliikliku kloostri munk ja reaalgümnaasiumi
loodusloo õpetaja. Ta oli õppinud Viini ülikoolis loodusteadusi. Aastatel 1856-1863
sooritas ta kloostriaias arvukaid hübridiseerimiskatseid aedherne (Pisum sativum)
sortidega ning tegi kontrollkatseid mõnede teiste taimeliikidega. Ta ristas selgelt
erinevate, alternatiivsete tunnustega taimevorme (hernel nt sellised tunnusepaarid:
punased ja valged õied, kollased ja rohelised seemned, siledad ja krobelised seemned,
kokku 7 tunnusepaari). Edasi uuris ta iga vanempaari järglasi 2-3 hübriidpõlvkonnas,
loendas eri tunnustega isendid (või seemned) igas põlvkonnas ning määras nende
arvsuhted. Uurimistöö edukuse eelduseks oli see, et ta viis analüüsi üksikutele
tunnusepaaridele. Ta alustades kõige lihtsamast võimalusest -- ühe tunnuse poolest
erinevate sortide ristamisest. Seejärel ristas ta taimi, mis erinesid kahe, kolme jne
tunnusepaari poolest (hiljem hakati niimoodi erinevaid ristamisi nimetama vastavalt
mono-, di-, trihübriidseteks ...). Mendel esitas oma katseandmed ja analüüsitulemused
Brünni LUSi koosolekutel 1865. a. veebruaris ja märtsis; see ettekandetekst (Versuche
über Pflanzen-Hybriden) trükiti mainitud seltsi toimetistes 1866. a. lõpul. Mendeli
saavutused:
· Analüütilise hübridoloogilise meetodi loomine.
· Täheliste sümbolite ja arvsuhete kasutuselevõtt.
· Diskreetsete ja püsivate (segunematute, mitteliituvate) pärilikkusetegurite
avastamine (Mendel: vormiloovad elemendid; hiljem nim. geenideks).
· Geenide pärandumise ja kombineerumise peamiste seaduspärasuste avastamine
(Mendeli seadused).
· Need avastused said hiljem formuleeritud korpuskulaarse pärilikkuseteooria e
geeniteooria tuumaks. Mendeli töö jäi aga aastani 1900 praktiliselt tundmata .
Klassikaline geneetika: 1900--1939Geeniteooria (G. Mendel, H. de Vries, C.
Correns, E. v. Tschermak, W. Bateson, W.L. Johannsen, H. Nilsson-Ehle): organismi
pärilikud tunnused ja reaktsioonid keskkonnale on määratud diskreetsete ja püsivate
geneetiliste elementide -- geenide -- poolt. Geenidel esinevad alternatiivsed variandid --
alleelid. Geenid esinevad keharakkudes paariliselt (kas identsete alleelidena --
homosügootsus-- või erinevate alleelide paarina -- heterosügootsus) ja sugurakkudes
paaritult (igast paarist üks geen). Geenid pärandatakse vanemate genotüüpidest järglaste
genotüüpidesse meiootilise lahknemise ja viljastusliku taasühinemise protsessides
tõenäosusreeglite alusel, mis tingib seaduspärase kombinatiivse muutlikkuse hübriidide
järglaskonnas. Neid seaduspärasusi kirjeldavad Mendeli seadused. Tunnuste
kujundamine sõltub alleelide vahelise, aga ka eri geenide vahelise interaktsiooni
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Taime geneetika #1 Taime geneetika #2 Taime geneetika #3 Taime geneetika #4 Taime geneetika #5 Taime geneetika #6 Taime geneetika #7 Taime geneetika #8 Taime geneetika #9 Taime geneetika #10 Taime geneetika #11 Taime geneetika #12 Taime geneetika #13 Taime geneetika #14 Taime geneetika #15 Taime geneetika #16 Taime geneetika #17 Taime geneetika #18 Taime geneetika #19 Taime geneetika #20 Taime geneetika #21 Taime geneetika #22 Taime geneetika #23 Taime geneetika #24 Taime geneetika #25 Taime geneetika #26 Taime geneetika #27 Taime geneetika #28 Taime geneetika #29 Taime geneetika #30 Taime geneetika #31 Taime geneetika #32 Taime geneetika #33 Taime geneetika #34 Taime geneetika #35 Taime geneetika #36 Taime geneetika #37 Taime geneetika #38 Taime geneetika #39 Taime geneetika #40 Taime geneetika #41 Taime geneetika #42 Taime geneetika #43 Taime geneetika #44 Taime geneetika #45 Taime geneetika #46 Taime geneetika #47 Taime geneetika #48 Taime geneetika #49 Taime geneetika #50 Taime geneetika #51 Taime geneetika #52 Taime geneetika #53
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 53 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2008-11-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
56 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
kuusiku Õppematerjali autor

Lisainfo

küsimuste vastused
kordamine

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas arvutada tänasest seisust tulevikku (minevikku) ?
 • Milliseid põlvkondi tähistatakse F,M,I ?

Mõisted

geneetika, mono, nilsson, homosügootsus, tüüpidest, geenmutatsioonide olemus, biomeetriliste meetoditega, aedherne eripäraks, retsessiivsed tunnused, sugupuud, retsessiivseid tunnuseid, mendeli seadusi, lapse sünnijärjekorrast, laps 4, mono, 1064, f1 põlvkond, dominantsuse vastandnähtus, retsessiivsus, retsessiivsus, geenide koostoime, epistaas, polümeersus, aabb, komplementaarsus, epistaas, polümeeria, intensiivistavaid pluss, kitsamas mõistes, analüüsiv ristamine, isendi homo, taandristamist, ii seadus, mittedomineerimise puhul, homo, heterosügootsuseks, tsütoplasma, kromosoomid, karüotüüp, cms, rohutirtsudel, geneetilist materjali, autosoom, iseäraliku pärandumisviisiga, erisoolisuse määramiseks, mesilased, lesed, gonohoristid, interseksid, geneetiline lokalisatsioon, mittefunktsionaalseid geenikoopiaid, sentimorgan, 1 cm, interfaas, mitoos, homoloogilised kromosoomid, kromosoomid, ana, polüteenia, paardunud, neid kohti, valgusmikroskoobis, formaalselt võttes, krossingover, krossingover, kombineerumise tulemusena, kompleks, bivalendid, kiasmid, konjugatsioon, vastuvõtvad rakud, eoseline, vegetatiivne paljunemine, pooldumine, pungumine, taime osadega, eelduseks, emasgameediks, viljastunud munarakk, mittesugulisel paljunemisel, sugulisel paljunemisel, kloon, järglased, pedogenees, günogenees, eesti näide, eelrakkude pärilikkus, gametofüüt, sporofüüt, mikro, mikro, megagametogenees, kaheliviljastumine, embrüo, apomiksis, partenogenees, apomiksise kasulikkus, partenokarpsus, partenokarpsus, nukleiinhape, puhas dna, dna, ahelad ise, monomeerist, dna, rakutuuma dna, replikatsioon, säärast koopiakirjutamist, rna, lämmastikaluseid, pürimidiinalused, triplett, intron, eksonid, sünteesimiseks, selleks koodiks, neljast nukleotiidist, rflp, rflp, rflp, mutatsioonid, mutatsiooni aluseks, enamus mutatsioone, enamus mutatsioone, sellised mutatsioonid, väikesed mutatsioonid, soodsatel mutatsioonidel, geenmutatsioonid, kromosoommutatsioonid, genoommutatsioonid, diskuteeritud, meioosi algfaasis, inversiooniga, transponeeruvad elemendid, kromosoomisegmendi kahekordistumist, duplikatsioonide kaudu, amplifikatsioon, praktilistel põhjustel, suuri deletsioone, ülekande strateegiat, doonor, retsipient, dna, retsipiendi dna, transformatsioon, transformatsioon, organismide rakuorganellid, horisontaalne ülekanne, doonor, retsipiendi dna, transduktsioon, geenide ülekanne, vajalik dna, agrobakter, bakterid omavahel, euploidsus, aneuploidsus, vastavat protsessi, liited hüpo, riski tõus, haploid, haploid, populatsioonigeneetika, põhiliseksprobleemiks, vastandmõiste sellele, risttolmlemine, johannseni mõiste, biotüüp, genotüübi sagedus, hwt, hwt, homöostaas, homöostaas, homöostaas, osadel taimedel, heteroos, ükv, hübriidsort, topelthübriidid, introgressioon, transgeensed liinid, ökoloogiline isolatsioon, igale rassile, downesi, g1g1 isendid, parapatriline liigiteke, pimerotid, igale alamliigile, laboritingimustes, somaatiline hübridiseerimine, tsübriid, hübridioomid, imuunsuse geneetika, immuunsus, immuunsuse aluseks, väljaspoolt organismi, rakuline immuunsus, resistentsus, teadlased gmo, resistentne ddt, regeneratsioon, penetrantsus, indiviidides, fenokoopia, apoptoos, suremisprotsess, eliminatsiooniprotsess, atroofia, domestikatsioon, apofüüdid, antropofüüdid, levinud taimed, ürgtulnukad, vanimad kultuurtaimed, sekundaarsed kultuurtaimed, uuskultuurtaimed, retsessiivsus, kandjaks olemine, autosoom, araabia, retsessiivne, inimese geenid, põlvkondade vaheldumine, eugeenika, ühemuna, ühemunakaksikute erijuht, erimunakaksikud

Sisukord

 • G. Mendel
 • Sugupuud
 • Monohübriidne ristamine
 • Naine + testosteroon = mehelikud tunnused naistel e. maskulisatsioon
 • Mees + östrogen = naisestumine e. feminisatsioon
 • DNA primaarstruktuuriks
 • Streptococcus
 • Stafolococcus
 • Batcillus
 • Acinetobacter
 • Diploidsete
 • Aneuploidsus
 • Homöostaas
 • Claude Bernard
 • Temperatuuri
 • Chrüsoperla carnea
 • Eliminatsiooniprotsess

Teemad

 • Tähtsamad momendid geneetika ajaloos
 • Geneetika on teadus pärilikkusest, selle funktsioonidest ja materiaalsetest alustest
 • päriliku muutlikkuse mehhanismidest ja seaduspärasustest rakkudes, organismides
 • perekondades ja populatsioonides
 • Geneetika klassikud
 • Gregor Mendel (1822-1884) -- pärilikkuse aluste esmaavastaja
 • Pisum sativum
 • Versuche
 • über Pflanzen-Hybriden
 • hübridoloogilise meetodi
 • arvsuhete
 • pärilikkusetegurite
 • geenideks
 • Mendeli seadused
 • korpuskulaarse pärilikkuseteooria
 • geeniteooria
 • Klassikaline geneetika: 1900--1939
 • Geeniteooria
 • geenide
 • alleelid
 • heterosügootsus
 • viljastusliku taasühinemise
 • interaktsiooni
 • fenotüübilisi lahknemisi
 • genotüübilise lahknemise
 • Geeni mõiste
 • funktsiooni, rekombinatsiooni ja mutatsiooni ühikut
 • Kromosoomiteooria
 • Mutatsiooniteooria
 • Oenothera
 • äkilisi ja päranduvaid tunnusemuutusi
 • Morgan
 • geenide uute
 • alleelide
 • Herman Muller
 • spontaanseid
 • indutseeritud
 • geenmutatsioonide
 • kromosoommutatsioonid
 • genoommutatsioonid
 • Francis Crick
 • DNA biheeliks
 • komplementaarse paardumise
 • nukleiinhapete matriitssünteesi
 • molekulaarbioloogia tsentraaldogma
 • Geneetika peamised meetodid
 • Molekulaarsel tasemel
 • molekulaargeneetikaks
 • tsütogeneetikas
 • Organismi tasemel
 • genealoogilist analüüsi
 • Populatsiooni
 • populatsioonigeneetikaks
 • biomeetriaks
 • Mendelism,geneetiline sümboolika
 • Gregor
 • Mendel
 • Carl
 • Eric von Tschermak-Seysenegg
 • William
 • Batesoni
 • geneetika
 • iseviljastumise
 • Mendeli seaduste kasutamine inimese geneetikas
 • Mono- ja dihübriidne ristamine
 • Monohübriidne ristamine: dominantsuse ja lahknemise printsiip
 • Monohübriidne ristamine
 • dominantne
 • monohübriidseid ristamisi
 • Johannsen
 • alleelideks
 • homosügootsed
 • heterosügootne
 • genotüüpi
 • fenotüübiks
 • segregeeruvad
 • DD, Dd, dD
 • Dihübriidne ristamine: sõltumatu lahknemise seadus e. vaba kombineerumise
 • seadus (Mendeli III seadus)
 • Dominantsus , retsessiivsus,alleelid
 • alleeli
 • geeni
 • genotüüp
 • homosügootse
 • retsessiivsus
 • homoloogiliste kromosoomide
 • lookuses
 • genoomse
 • alleelipaaris
 • haigus
 • homosügootsuse
 • dominantsuse
 • Geenide koostoime
 • Pleiotroopsus,polümeeria
 • fenogeneetiline
 • tunnuste
 • Polümeeria
 • polymeric gene action
 • geenidoosist
 • polügeensus
 • Genotüüp. Fenotüüp
 • Genotüüp
 • Fenotüüp
 • Wilhelm Johannsen
 • seisund
 • Retsiprookne ristamine, tagasiristamine, analüüsiv ristamine
 • Analüüsiv ristamine
 • taandristamist e.tagasiristamist
 • taandristamist nim. analüüsivaks e. testristamiseks
 • retsiprooksel ristamisel
 • Mendeli seadused
 • I. seadus
 • II seadus
 • III seadus
 • Homo- ja heterosügootsus
 • genotüübi
 • geeni
 • dominantset
 • retsessiivset
 • retsessiivne
 • Heterosügootse
 • Lahknemise statistiline iseloom x-test
 • Rakutuum
 • kromosoomistiku
 • kromosoomide
 • mitoosi
 • karüogrammi
 • ???15. Autonoomselt replitseeruvad struktuurid tsütoplasmas
 • http://www.ebc.ee/~mremm/virol/plant/taim1.html
 • Plasmageenide olemasolu kindlaks tegemine tsütoplasmas
 • CMS, alloplasmilised liinid
 • Pärilikkuse kromosoomiteooria
 • Sugukromosoomid, autosoomid, sugu taimedel
 • liigi
 • Inimesel
 • kromosoom
 • Thomas J. Montgomery Jr
 • Soost sõltuvate tunnuste pärandumine
 • Pärandumine
 • Liitelised geenid ??,aheldusrühm
 • linkage group
 • Liitelised geenid
 • Geenide lokalisatsioon ,lookused,kromosoomide geneetilised kaardid
 • valku
 • kodeeriv DNA
 • beeta
 • Lookused- DNA lõik , mille sisemised muutused on aluseks alleelsete geenide
 • tekkele
 • Kromosoomide ja geneetilised kaardid- geenide suhtelise asendi skemaatiline
 • kujutamine aheldusrühmas. Sentimorgan – ühik mille alusel pannakse
 • geenid alusel koromosoomide peale ritta
 • Kromosoomikaardi
 • genetic map
 • Raku tsükkel,interfaas,mitoos,mitootiline indeks
 • Rakutsükkel
 • Interfaas
 • Mitoos
 • Mitootiline indeks
 • Homoloogilised ja homöoloogilised ? kromosoomid
 • kromosoomi
 • kromosoomistikus
 • lookusi
 • kromosoommutatsioonidest
 • meioosis
 • Asümmetriline mitoos,amitoos,endomitoos,polüteenia
 • ASÜMMEETRILINE MITOOS mitoos
 • Otsest tuuma
 • direct nuclear division
 • amitosis
 • Paramaceum
 • Endomitoos – tuumasisene mitoos , tuum ei jagune, kromosoomide arv
 • tuumas kahekordistub
 • POLÜTEENIA
 • Meioos,reduktsioon- ja ekvatsioonjagunemine,sporogenees taimedel
 • somaatilisest rakust
 • sugurakud
 • mitoosiga
 • homoloogiliste kromosoomide
 • interfaas
 • tsentrosoomi
 • tuumakeste
 • Meioos I ehk reduktsioonjagunemine
 • Profaas I
 • membraani
 • sünaptonemaalne kompleks
 • bivalendiks
 • homoloog
 • rekombinatiivsed
 • krossingoverit
 • kiasmideks
 • ootsüüt
 • Valgusmikroskoobis
 • Meioos II ehk ekvatsioonjagunemine
 • käävisüsteem
 • alleelse
 • tsütokinees
 • Sünaptoneemne kompleks,konjugatsioon, kiasmid,bi- ja
 • polüvalendid. ???
 • crossing over
 • uniparental
 • disomy
 • Sünaptoneemne
 • kompleks
 • Bivalendid
 • Kiasmid
 • Konjugatsioon
 • fertility
 • pilid
 • paljunemise viisid,sugutu paljunemine,kloon
 • PALJUNEMISVIISIDE PõHIJAOTUS
 • PALJUNEMISE TÄHTSUS
 • vitro
 • Suguline paljunemine
 • NB! looduses androgeneesi ei esine
 • NB! spermatogenees on pidev protsess
 • NB! tsükkel võib elu jooksul muutuda
 • Gametofüüt ja sporofüüt
 • Mikro- ja Megagametogenees taimedel
 • Gametogeneesi eripära loomsetel organismidel
 • Kaheliviljastumine,sügoot,embrüo,ksenianähtus
 • Apomiksis – vegetatiivne paljunemine seemnete kaudu,aseksuaalne
 • seemneline
 • sporofüütne
 • Apomiktilise paljunemise eelised ja puudused
 • Partenokarpsus
 • Uuringud mis tõestasid nukleiinhapete osa pärilikkuses
 • DNA sisaldab pärilikku geneetilist informatsiooni
 • DNA üldstruktuur
 • suhkur-fosfaat selgroo
 • DNA sekundaarstruktuuriks
 • DNA struktuuri bioloogiline
 • tähtsus
 • RIBONUKLEIINHAPPED. –RNA
 • TRIPLETT
 • GEEN,GEENIDE KATKENDLIKKUS,INTRONID JA
 • EKSONID
 • GENEETILINE KOOD, VALGU SÜNTEES
 • ingl. k. stop triplets
 • RFLP--MEETOD
 • restriction fragment length
 • polymorphisms, RFLP
 • Arabidopsis
 • variable number tandem repeats
 • Mutatsiooniteooria 45.Klassifikatsioon,supermutageenid
 • pärilikkuse kandja
 • kiirguse
 • viiruste
 • kõrgemate organismide
 • vähktõbe
 • evolutsiooni
 • looduslik valik
 • katkev tasakaal
 • geenmutatsioonid
 • nukleotiidi
 • geeniline
 • Esmase trans... töötlemine.-pre. mRNA protsessing
 • Indutseeritud mutagenees,mutatsioonaretus
 • Päriliku muutlikuse homoloogilised read ??
 • Klinefelteri sündroomiks
 • 49.REKOMBINATSIOONILINE MUUTLIKUS
 • REKOMBINATSIOONIDE TÜÜBID; MEIOOTILISED
 • REKOMBINATSIOONID
 • INVERSIOON; TRANSLOKATSIOON; DUPLIKATSIOON;
 • AMPLIKATSIOON; DELETSIOONI
 • Inversiooniga
 • peritsentriliseks
 • paratsentriliseks
 • translokatsiooniga
 • Translokatsiooni
 • duplikatsiooniks
 • Amplifikatsioon
 • deletsiooniks
 • sündroomi
 • Deletsiooni
 • terminaalseks
 • interstitsiaalseks
 • MOBIILSED GEENID
 • TRANSFORMATSIOON,TRANSDUKTSIOON
 • Bacillus
 • DNA binding protein
 • Geenide otsese ülekande meetodid
 • Vertikaalne ülekanne
 • Horisontaalne ülekanne
 • Geenide ülekanne vektorite abil
 • Agrobacterium
 • Polüploidid, eu- ja aneuploidid
 • Autopolüploidid, allopolüploidid, amfiploidid
 • autoploidy
 • alloploidy
 • Polüploidide indutseerimine, endopolüploidid
 • endomitoosiks
 • Aneuploidide tähtsus geneetilistes uuringutes
 • aneuploidy
 • hüper
 • aneuploidid
 • hüpoploidid
 • hüperploidid
 • Downi sündroomi
 • XXX
 • Haploidid. Haploidide saamise meetodid
 • haploidy
 • Haploidid sordiaretuses
 • Populatsioonigeneetika olemus
 • Populatsioonigeneetika
 • suletud
 • avatud
 • genofondi
 • Populatsioon isetolmnevatel ja risttolmnevatel kultuuridel
 • Puhtad liinid,biotüüp
 • Biotüüp
 • Hardy-Weinbergi reegel
 • populatsiooni geneetilise tasakaalu seaduseks e Hardy-Weinbergi seaduseks
 • suures isoleeritud ja vabalt ristuvas populatsioonis, millele ei toimi
 • evolutsioonitegurid, säilivad alleeli- ja genotüübisagedused põlvkonniti
 • muutumatutena, kusjuures genotüüpide sagedused on määratud alleelisagedustest
 • ruutseose kaudu [p(A) + q(a)]
 • AA) + 2pq(Aa) + q
 • aa))
 • Geenide ja genotüüpide sageduse arvutamine populatsioonides
 • generatsioon n a) Genotüüpide sagedused täiskasvanuil
 • paardumisviis
 • Genotüüpide paardumise sagedused
 • Genotüüpide sagedused järeltulijatel iga
 • paardumisviisi puhul
 • summeerida üle tüüpide
 • generatsioon n+1 d) Genotüüpide sagedused vastsündinutel
 • selektsioon ellujäämisele
 • Genotüüpide sagedused täiskasvanuil
 • Homöostaas ja geneetiline triiv
 • Inbriiding,autbriiding
 • leidsin lühema vaste
 • inbriidinguks (inbreeding)
 • autbriidinguks
 • outbreeding
 • heteroosi
 • Milliseid põlvkondi tähistatakse F,M,I ??
 • Sisearetuse mõju risttolmnevatele kultuuridele
 • Heteroos ja selle tüübid,heteroosi kinnistamine ????
 • hübriidjõud
 • Kombinatsioonivõime, ÜKV ja SKV
 • Hübriidsordid,topelthübriid
 • Topelthübriidid
 • Kaughübridiseerimise eesmärgid
 • Introgressioon, transgeensed liinid
 • ? 76. Meetodid ristamatusebarjääri ületamiseks
 • Kui neid siin vastupidises kontekstis muuta saamegi barjääridest lahti
 • Allopatriline liigiteke
 • Sciurus aberti
 • Sciurus aberti kaibabensis
 • Sümpatriline liigiteke
 • C. downesi
 • C. carnea
 • Parapatriline liigiteke
 • Spalax
 • Spalax mimtus
 • Somaatiline hübridiseerimine, tsübriidid, hübridioomid
 • Somaatiline hübridiseerimine
 • Tsübriid
 • Hübridioomid
 • Residentsusgeneetika, immuunogeneetika
 • Resistentsusgeneetika
 • Immuunogeneetika
 • t immunogeneetika
 • imuunsuse geneetika
 • Resistentsus ja immuunsus taimedel
 • aid
 • hendeid
 • Immuunsüsteem
 • Loomulik immuunsus kahjurite vastu tekib taimedel biokeemilise kohanemise
 • alusel - võimena toota mingit ainet, mis on mürgine kahjuri jaoks
 • Resistentsus
 • Kahjustaja harjub ära pikka aega kasutusel oleva taimekaitsevahendiga ja
 • sellest tulenevalt peab tootma järjest uusi ja uusi erinevaid
 • taimekaitsevehendid
 • NÄIDE
 • Ontogenees,diferentseerumine ja reageneratsioon
 • Ontogenees ehk isendiarenemine ehk individuaalne areng
 • Diferentseerumine
 • Regeneratsioon
 • Geenide ekspressiivsus ja penetrantsus
 • Fenokoopiad ja morfoosid
 • Fenokoopia
 • morfogenees
 • Apoptoos
 • rakkudesse
 • organismis
 • embrüo
 • atavismidega
 • Suremisprotsess
 • apoptootilised kehakesed
 • Eliminatsiooniprotsess
 • Domestikatsioon
 • Kultuurtaimede tekkekolded
 • Retsessiivsete ja dominantsete geenide dünaamika domestikatsioonis
 • Retsessiivsus

Kommentaarid (1)


Oliver Uibopuu: Tänud! :D
00:46 18-12-2009


Sarnased materjalid

12
doc
32
doc
34
docx
23
doc
48
docx
96
doc
94
doc
21
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto