Facebook Like
Hotjar Feedback

TURUNDUSE KONSPEKT (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millist hinnastrateegiat kasutada ?
 • Kust nägite, kuulsite ?
 • Mis tundeid sõnum tekitas ?
 • Millist infot täpselt vaja on ?
 
Säutsu twitteris
TURUNDUSE EKSAM
Peatükk 6 „ Toode“
Toode – pakkumine, mis on tehtud turule hankimiseks, kasutamiseks ja tähelepanu äratamiseks. Võib olla nii toode, teenus, inimene, organisatsioon , kogemused või idee.
TARBEKAUBAD
Mugavustooted
 • Tarbija ostab tihti ja kohe, kulutades minimaalselt aega ja energiat ostu sooritamiseks.
 • Toote teisi alternatiive ei kaaluta
 • Madala hinnaga ja neid on saadaval igal pool nt seep , ajalehed ja muud majapidamistarbed
 • Esmatarbetooted – tarbitakse tihti, rutiinselt ja igas leibkonnas
 • Impulsstooted – ostetakse kiiresti ja planeerimata impulsi ajel. Kui toode pole hetkel saadaval siis seda tavaliselt ei osteta
 • Hädaostutooted – ostetakse pärast tugeva vajaduse tekkimist. Pole aega uurida alternatiive nt kui vihma hakkab sadama, ostab vihmavarju, lambipirn põleb läbi ostab uue lambi
Valiktooted
 • Ostetakse harvem ja mõeldakse hoolikalt läbi nende kvaliteet, sobivus ja tooted
 • Inimesed kulutavad aega ja energiat ja kaaluvad alternatiive nt riided, mööbel, autod
 • Jaotus on väiksem, aga abistatakse ostmisel et protsess oleks lihtsam
 • Homogeensed valiktooted – tooted tunduvad tarbijale ühesugused ja määravaks saab hind. Ettevõte peab rõhutama seepärast toote erilisust et tarbija ei vali ainult hinna järgi.
 • Heterogeensed valiktooted – tarbija tunneb toodete erinevust ja stiil ning välimus saavad määravamaks kui hind. Näiteks mööbel ja riided. Müüjate abi on väga oluline
Spetsiaaltooted
 • Unikaalsete tunnustega või brändidega nt ehted, luksustooted, brändirõivad
 • Tarbijatel on veel rohkem raha ja aega nendele kulutamiseks
 • Ostjad ei kaalu alternatiive pigem kulutavad energiat müügipunktidesse jõudmiseks
Mitteotsitavad tooted
 • Tarbija ei tea või teab ja ei mõtle selle ostmisele
 • Uued mitteotsitavad tooted – uued ideed mida tarbija veel ei tea. Toote väärtus näidatakse promotsiooniga
 • Regulaarsed mitteotsitavad tooted – võivad olla vajalikud aga tarbijad ei vaevu otsima ja ostma nt doonorlus , elukindlustus, turvateenused majale

Tabutooted
 • Piinkikud, kahjulikud või ebasoositavad elanikkonnas nt seksuaaleluga seotud tooted, abort , vaimuhaiguse ravimid jne
 • Privaatsed ja kahjulikud – illegaalsed tooted nt narkootikumid ja prostitutsioon
 • Privaatsed ja kasulikud – suguhaiguste ravimid, delikaatsed hügieenitooted
 • Avalikud ja kahjuliku - näiteks sigaretid, relvad
 • Avalikud ja kasulikud – rasestumisvastased vahendid, akneravimid ja dieeditooted
 • Oluline määrata täpne sihtrühm, et promotsioon toimuks ainult selles rühmas ja laiema avalikkuse ette ei jõuaks
TOOTMISKAUBAD
Materjalid ja koostisosad
 • Ettevõtte toodangu koostisosad
 • Toormaterjal kasutatakse muutmata kujul mingiks muuks asjaks nt puuvill riiete jaoks
 • Müüakse otse tootmisettevõtetele
 • Olulised hind ja teenindus
 • Koostisosad lähevad mingil määral ka lõppturule nt rehvid on autotööstuse koostisosad aga neid saab osta ka eraldi
Kapitalitooted
 • Suured ja olulised tootmiskaubad, kaudselt sisendid aga siiski ei lähe valmistavate toodete sisse
 • Ehitised ja sisseseaded – tootmishooned, maa, suuremad tootmismasinad. Kohandatakse konkreetsele ostjale ja peetakse ka läbirääkimisi. Ostuotsus võtab tavaliselt rohkem aega
 • Tootmisvahendid – lühikese elueaga tootmiskaubad, millega on võimalik tootedi valmistada nt akutrell, haamer , naelad jne
Abimaterjalid
 • Pole sisendiks ettevõttele
 • Kontoritarbed ja hoolduseks vajavad asjad nt värvid, pintslid
 • Kulutatakse vähe aega ja energiat, odavad ning sarnanevad mugavustoodetele
Teenused äriturul
 • Toetavad ettevõtte põhitegevust.
 • Konsultatsioonid ja muud teenused nt kuidas juhtida, raamatupidamine , puhastusteenus
 • Hinda võrreldakse sisse ostetava teenuse ja selle vahel kui seda teeksid ära oma töötjad

TOOTE KUJUNDAMINE
Toote tasemed
 • Põhikasu – kasu, mida tarbija tahab või soovib saada nt ajalehel informatsioon, pesumasinal puhtad riided
 • Tegelik toode – käegakatsutav mida inimesed saavad osta, mida iseloomustavad kvaliteeditase, värvus, stiil, bränd ja pakend. Pesumasina puhul suuruse, võimsuse, värvi ja nime omandanud toode
 • Lisaväärtusega toode – lisaks tootele ja põhikasule pakutakse ka teenindust ja muid kasusid pesumasina puhul näiteks hooldus , kauba kohalevedu, järelmaks jne
  Toote kujundamisel tuleb ettevõttel kõigepealt tundma õppida oma tarbijaid ja nende vajadusi ning soove. Sellest lähtuvalt saab teada milline toode peaks olema.
  Nt Friendzone põhikasu – täiskasvanute ürituse muretu korraldamine piisava ruumi ja mugavusega. Tegelik toode – ruumid, teenused ja muud tooted mis on oodatud . ruumide koristus . Lisaväärtusega toode – pakkumise elemendid mis eristavad teda konkurentidest näiteks vabaajaveetmine ka vanematele niikaua kuni lapsed mängivad
  Toote tunnused
  • Kvaliteet – toote võime rahuldada tarbija vajadusi ja soove võimalikult täpselt. Kui see sisaldab ka mingeid lisasid mis tarbijat ei huvita, siis see ei tõsta kvaliteeti vaid võib hoopis halvendada. Oluline on kvaliteedi tase ja et toode oleks vastupidav ja suudaks oma funktsiooni täita võimalikult lihtsalt ja kaua. Nt kommid võivad head olla, aga kui neid on raske avada ning need on koledas pakendis, siis ei tõsta see väärtushinnangut
  • Lisad – võimaldavad toodet eristada konkurentidest. Kuna need on kallid, siis on oluline enne uurida, millised lisad tarbijatele kõige enam meeldiksid. Väärtuslikud lisad annavad võimaluse kõrgemat hinda küsida, ning need on väärtuslikumad ka tarbija jaoks
  • Stiil ja disain – stiilne toode mida on kerge ja mugav kasutada

  Oluline on tarbijale jagada informatsiooni kuidas, kus toodet tuleks kasutada, see tagab, et inimesed saaksid sellest maksimaalset väärtust. Näiteks kummiliimiga peeglit seinale paigutanud klient on kindlasti maruvihane ja tootega mitte rahul
  Pakend ja märgistus
  Pakend on eelkõige mõeldud toodeete kaitsmiseks väliste vigastuste eest. Samuti ka toote kooshoidmine. Üha rohkem on aga pakendil ka kaunistav funktsioon. Ka suurus on oluline sest see piiritleb tarbija tarbimise kogust. Näiteks suure pakendi puhul ei muretse ostja selle otsa saamise peale ja seega tarbib seda tihedamini. Samuti on odavamad tarne ja müügikulud ja seega võimalik pakkuda madalamat hinda.
  Märgistusega on võimalik tuua välja vajalik info selle kohta ja samuti muuta see visuaalselt atraktiivsemaks. Selle esmane ülesanne on defineerida bränd, seejärel anda teavet nt maaletoojast. Info märgistusel on reguleeritud ning ettevõtjaid peavad seda järgima.
  Toodet toetavad teenused
  Toodet toetavate teenuste eesmärk on klientide toetamine ja abistamine toote kasutamisel - aidata klientidel saada ostetud tootest maksimaalset kasu.
  • Toote paigaldus – keerukamate toodete puhul või kui on oluline turvalisus, installeerib toote kas valmistaja või tema määratud esindaja.
  • Toote kasutaja koolitus – eesmärk õpetada klienti toodet efektiivselt ja õigesti kasutama. Võivad olla nii kasutusjuhendid kui seminarid .
  • Toote hooldus ja parandus – oluline on tagada kliendile oma toodete tagavaraosade kättesaadavus, et toote hooldus ja remont saaksid toimuda sujuvalt ja kiiresti
  • Kasutajatugi – telefonitsi, Skype , e-posti. Foorumite, kodulehtede kaudu toimiv, et klient saaks vajadusel küsida abi ja infot toote kohta.
  • Garantii – olemasolu annab positiivse signaali toote heast kvaliteedist.
  • Toote edasiarendus – klient muudab toote kasutusaega pikemaks või muudab toimivust nt arvutimängude puhul
  SORTIMENDI KUJUNDAMINE
  Sortiment - toodete ja tooteseeriate kogum, mida ettevõte müügiks pakub, sellel on neli mõõdet: laius , pikkus, sügavus ja kooskõlalisus.
  Laius – ettevõtte pakutavate erinevate tooteseeriate koguarv. Nt siidrid ja veed.
  Pikkus –kogutoodete arv kõikides pakutavates tooteseeriates nt veel: aura plus , aura fruit, aura figuuri-sõbrad, aqua plus, aura spring , väska…, siidritel fizz ja fizz gold seega kokku on pikkus 8
  Sügavus – toote variatsioonid ühes tooteseerias nt aura plusil on pohla ja sidruni maitse
  Kooskõlalisus - kuivõrd sarnased on ettevõtte tooteseeria lõppkasutuse, tootmise, jaotuskanalite ja muu poolest. Nt siider ja vesi et kustutada janu.
  Tooteseeria – grupp tooteid sortimendi hulgas, mis on teineteisega tihedalt seotud, nende funktsioonid on sarnased, nad kuuluvad ühe brändi alla, sama sihtrühm, müüakse ühes ja samas müügikohas,
  Tooteseeria pikkus – toodete arv tooteseerias nt veel kuus ja siidril 2
  Tooteseeria täius - tooteseerias olevate kaupade arvukus võrreldes maksimaalselt võimalike toodete arvuga
  Tooteseeria on liiga lühike kui kasumit saab suurendada sinna toodete lisamisega ja liiga pikk kui kasumit saab suurendada toodete eemaldamisega.
  Tooteseeriat saab venitada ehk ettevõttes suurendab tooteseeriat väljapoole senise tooteseeria piires. Venitada saab ülespoole, kui toodete mainet soovitakse muuta paremaks ja eksklusiivsemask. Venitamine allapoole , kui lisatakse tooteid mis on odavamad ja lihtsamad või kehvema kvaliteediga. Põhjuseks on katmata turg ja tahetakse konkurentidest ette jõuda. Võib venitada ka mõlemale poole korraga kui ettevõtte sortiment on keskel, seega lisatakse hinnalt odavammaid ja eksklusiivsemaid tooteid.
  Tooteseeria täiendamine, tähendab et tootesarja piires lisatakse uusi tooteid aga sihtsegment jääb samaks. Oluline on jälgida et tooteid ei tekiks liiga palju, sest see võib tarbijad segadusse ajada. Lisatavad tooted võiksid olla olemasolevatest märgatavalt erinevad.
  Bostoni maatriks
  Tähed – suur turuosa kasvaval turul parimad pikaajalised kasu ja kasvuvõimalused. Nõuavad suuri investeeringuid aga toovad ka raha sisse
  Küsimärgid – Tulevik on küsitav. Kui neid tooteid promoda ja teha palju investeeringuid võivad nad saada täheks. Küsimärgistaatuses toovad vähe raha sisse.
  Rahalehmad – Suure turuosaga väikesel turul. Kõige rohkem toovad raha sisse aga investeeringud nende töös hoidmiseks on väikesed.
  Koerad - väike turuosa vähe või mittekasvaval turul. Nad ei too sisse ja nende olemasolu tuleks vältida, sest on pigem kuluallikaks.
  TOOTE ELUTSÜKKEL JA LOOMINE
  Toote turu elutsükkel
  Sisenemisfaas – Kasum on väike kuna toodet alles promotakse ja inimesed ei tea selle olemasolust ja väärtusest. Tihti ollakse kahjumis, kuna promotsiooni peale läheb kõvasti raha. Oluline kujundada konkurentidest erinev pakkumine.
  Kasvufaas - Toote ostjate arv kasvab kiiresti, aga toote kasum hakkab faasi lõpus juba langema . Turule sisenevad toote erinevad variatsioonid ja konkurendid, kes täiustavad või muudavad seda. Oluline on jälgida konkurentsikeskkonda ja teha oma turundusstrateegia vastavalt sellele. Oluline täiendada toote seeriat , suurendada toote brändi tuntust.
  Küpsusfaas – saabub siis kui koguturu käive stabiliseerub. Toode on siis tarbijatele tuttav ja konkurents on kõige suurem. Koguturu kasum hakkab langema, kuna promotsiooni kulud on üha kõrgemad ja lõpuks hakatakse kliente meelitama madalama hinnaga. Selle faasis turule siseneda ei tasu sest konkurents on kõrge ja tarbijad eelistavad vana brändi. Küpsusfaas kestab seni kuni turule tuleb täiesti radikaalselt uus toode, mis muudab turuseisu. Oluline on toote konkurentsieelis , täiustada olemasolevat , luua uus toode ja liikuda uuele turule.
  Langusfaas – vana toode asendatakse uuega ja kasum sõltub brändi viimastest lojaalsetest klientidest kes ei lähe muutsutega nii ruttu kaasa. Kavandada toote mitte liiga rutakas lahkumine turult
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  TURUNDUSE KONSPEKT #1 TURUNDUSE KONSPEKT #2 TURUNDUSE KONSPEKT #3 TURUNDUSE KONSPEKT #4 TURUNDUSE KONSPEKT #5 TURUNDUSE KONSPEKT #6 TURUNDUSE KONSPEKT #7 TURUNDUSE KONSPEKT #8 TURUNDUSE KONSPEKT #9 TURUNDUSE KONSPEKT #10 TURUNDUSE KONSPEKT #11 TURUNDUSE KONSPEKT #12 TURUNDUSE KONSPEKT #13 TURUNDUSE KONSPEKT #14 TURUNDUSE KONSPEKT #15 TURUNDUSE KONSPEKT #16 TURUNDUSE KONSPEKT #17 TURUNDUSE KONSPEKT #18 TURUNDUSE KONSPEKT #19 TURUNDUSE KONSPEKT #20 TURUNDUSE KONSPEKT #21 TURUNDUSE KONSPEKT #22 TURUNDUSE KONSPEKT #23 TURUNDUSE KONSPEKT #24
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-03-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 68 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor 1rt1 Õppematerjali autor

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  minaolensee profiilipilt
  Liisi R.: Rahul!
  11:21 11-12-2017


  Sarnased materjalid

  69
  doc
  Turunduse eksam
  110
  docx
  Turunduse alused konspekt
  69
  doc
  TURUNDUS
  120
  docx
  TURUNDUSE ALUSED
  29
  doc
  Turunduse alused
  20
  docx
  TURUNDUSE EKSAM
  39
  doc
  Turunduse alused
  21
  doc
  Turundus  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun