TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ (0)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • KUIDAS KORRALDADA SUHTEKORRALDUST ORGANISATSIOONIS ?
 • Milline peaks olema suhtekorraldaja ?
 • Kus ja millest jutt ?
 • Mida ma tahan saavutada ja miks ma seda tahan ?
 • Millise iseseisvusastmega ?
 • Mille eest vastutab ?
 • Kelle ees vastutab ?
 • Milles seisneb vastutuse sisu ?
 • Millises vormis vastutab ?
 • Milline toode/teenus ja kellele (klient) ?
 • Kellega konkureerime ja milline on meie konkurentsieelis ?
 • Kus asutakse ja millist äri aetakse ?
 • Mida müüakse ja kes on kliendid ?
 • Mis on organisatsiooni kutsumuseks ?
 • Millist ühiskondlikku vajadust rahuldatakse ja kuidas vastutatakse ühiskonna ees ?
 • Millised on liidri vajadused ?
 • Milles ma pean edu saavutama ?
 • Mida ja kuidas ma pean saavutama ?
 • Mida ma pean kliendi elus saavutama ?
 • Mida, kus, millal, kes, kuidas ?
 • Millised äritulemused ?
 • Millised funktsionaalsed- ja tugitulemused ?
 • Kuidas ületada töötajate vastuseis muutustele ?
 • Mis on hea, mis on halb ?
 • Kuidas püsida, kohaneda ja kasvada oma keskkonnas ?
 • Kuidas vastata mängurile ?
 • Kes ja missugune on mu vestluspartner ?
 • Mida vestluskaaslane soovib ?
 • Mida ma vestluskaaslasele öelda võin ja mida ütlema pean ?
 • Kuidas ma saan oma seisukohti vestluskaaslasele põhjendada ?
 • Kuidas tuleks suhtluspartnerit kõnetada ?
 • KUIDAS KORRALDADA SUHTEKORRALDUST ORGANISATSIOONIS ?
 • Milline peaks olema suhtekorraldaja ?
 • Kes, mida tegi, kus, millal ja miks ?
 • Kes ajakirjanikest on varem samalaadseid küsimusi kajastanud ?
 • Millal, kus ja millest jutt ?
 • Mida kaitstakse ­ kas reputatsiooni ?
 • Millised on tõenäolised ?
 • Mida te muudaksite organisatsiooni töös ?
 • Miks ma seda tahan ?
 • Mida nemad tahavad saavutada ja miks ?
 • Kelleltki luba küsima ?
 • Mis tüüpi inimene ta on ?
 • Kui kogenud on ta läbirääkijana ?
 • Mis tüüpi lähenemine annaks kõige paremad tulemused ?
 • Missugused on tõenäolised teise poole huvid ja missuguses prioriteedijärjestuses ?
 • Missugust tüüpi käitumist võib teiselt poolelt oodata ?
 • Mida ma siis teen ?
 • Milles oleme siis kokku leppinud ?
 • Kuidas me nüüd tunneme ?
 • Mida me peame nüüd tegema ?
 • Kuidas me tekkinud olukorra lahendame ?
 • Miks on eluloo või töökohtade vahetustes "augud" ?
 • Missugused on kandidaadi kvalifikatsioon ja tööalased oskused ?
 • Mis eesmärkidel ja kelle initsiatiivil on töökohti vahetatud ?
 • Kuidas suhtub kandidaat oma endistesse tööandjatesse ?
 • Miks kandidaat soovib tööle asuda just teie organisatsiooni ja pakutavale töökohale ?
 • Millal lõplik otsus ja kuidas teatatakse ?
TARTU ÜLIKOOL
Pärnu kolledz

Gerda Mihhailova

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE
JA PERSONALITÖÖ
LOENGUKONSPEKT

Pärnu 2011
SISUKORD
SISSEJUHATUS 4
1. JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE ­ OLEMUS, SEOSED JA MÕISTED 5
1.1 Sissejuhatus ehk juhtimisega seonduvad mõisted...............................................................................5
1.2 Organisatsiooni keskkond juhi pilgu läbi ja juhi töö..........................................................................8
juhid on väga hõivatud ja nad töötavad pingeliselt, ................................................................................12
1.3 Juhtimine ja eestvedamine mõjuvõimu aspektist ..............................................................................12
1.4 Juhtimise ja eestvedamise teooriad ................................................................................................... 19
Käskimine ehk autokraatne juhtimine, ...................................................................................................27
1.5 Karisma ja emotsionaalne intelligentsus ...........................................................................................28
1.6 Liider, järgija ja eestvedamise ning järgimise tehnikad ...................................................................33
1.7 Tulemusjuhtimine..............................................................................................................................37
1.8 Muudatuste juhtimine ........................................................................................................................42
2. ORGANISATSIOON JA KULTUUR
44
2.1 Organisatsiooni mõiste ja struktuuritüübid .......................................................................................44
Funktsionaalne organisatsioon - ettevõtet organiseeritakse ....................................................................45
2.2 Rahvuskultuuride käsitlused..............................................................................................................50
Takistused kultuuride mõistmisel: ..........................................................................................................52
2.3 Organisatsioonikultuur ......................................................................................................................58
Harrison M. Trice & Janice M. Beyer käsitluses on organisatsioonikultuuri tunnusjoonteks
kollektiivsus ja sümboolsus (vt. Tabel 16). Kollektiivsuse all mõeldakse seda, et
organisatsioonikultuur saab tekkida ja on tekkinud grupi inimeste koos tegutsemise ja jagatud
väärtuste tulemusena. Organisatsioonikultuuri sümboolsus viitab, et inimeste arusaam füüsilise
keskkona aspektidest on erinev neil, kes on organisatsiooni liikmed ja neil, kes seda pole (sarnasus
Schein'i teooriaga). ..................................................................................................................................60
................................................................................................................................................................60
2.4 Suhtlemine organisatsioonis..............................................................................................................60
2.5 Suhtekorraldus ..................................................................................................................................67
KUIDAS KORRALDADA SUHTEKORRALDUST ORGANISATSIOONIS? See, kas palgata oma
suhtekorraldaja või osta teenus konsultatsioonifirmalt oleneb organisatsiooni spetsiifikast, vajadustest,
võimalustest. Agentuur: ...........................................................................................................................68
SUHTEKORRALDUSFIRMA võib olla spetsialiseerunud mõnele valdkonnale: (turundusagentuur,
meediaagentuur, finants-kommunikatsiooni agentuur jne.) või siis pakkuda täisteenust. Eestis
enamasti täisteenust pakkuvad firmad. Eestis loodi esimesed suhtekorraldusfirmad 1990-ndate
alguses. ....................................................................................................................................................68
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #1 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #2 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #3 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #4 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #5 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #6 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #7 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #8 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #9 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #10 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #11 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #12 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #13 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #14 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #15 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #16 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #17 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #18 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #19 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #20 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #21 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #22 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #23 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #24 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #25 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #26 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #27 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #28 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #29 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #30 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #31 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #32 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #33 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #34 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #35 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #36 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #37 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #38 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #39 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #40 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #41 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #42 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #43 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #44 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #45 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #46 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #47 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #48 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #49 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #50 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #51 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #52 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #53 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #54 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #55 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #56 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #57 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #58 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #59 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #60 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #61 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #62 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #63 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #64 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #65 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #66 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #67 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #68 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #69 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #70 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #71 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #72 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #73 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #74 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #75 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #76 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #77 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #78 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #79 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #80 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #81 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #82 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #83 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #84 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #85 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #86 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #87 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #88 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #89 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #90 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #91 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #92 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #93 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #94 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #95 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #96 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #97 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #98 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #99 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #100 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #101 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #102 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #103 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #104 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #105 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #106 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #107 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #108 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #109 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #110 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #111 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #112 TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ #113
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 113 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-02-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
104 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
h2lka Õppematerjali autor

Lisainfo

JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE 2013 OLEMUS, SEOSED JA MÕISTED

ORGANISATSIOON JA KULTUUR

PERSONALI JUHTIMINE

turism , personalitöö , turismiettevõtte juhtimine , organisatsioon , töötaja , mõjuvõim , eestvedamine , võimustamine , prisma , juhtimisstiil

Mõisted

funktsionaalne organisatsioon, beyer käsitluses, keskkona aspektidest, telefoniintervjuu, käesolev konspekt, paradoksaalne, võimaluseks, dokumendiks, müügijuht, projektijuht, tööülesanded kaheks, tööjaotuse baasmõisted, kaastöötajate suhtes, heaks eelduseks, alluvaid, tööjaotus, tööjaotuse põhimõisted, omakorda kaheks, keskkonnakaitse, makrokeskkonnas, tihti juht, juhi tööl, visiooni sõnastamisest, juhtimise puhul, eestvedamine, eestvedamise põhikomponendid, põhjendatus, mõjuvõimau allikateks, mõjuvõimu teema, võimustamise kasusid, võimustatud töötajad, 139, terminid juhtimis, ouchi z, situatiivsed, eestvedamiseks olulised, kaasaegsed teooriad, meetodi puuduseks, isiksuseomadustena, blake, hoolivus, algatus, peamisele juhtimisstiilile, suhetekeskne juht, laissez, tannenbaum, äärmusi, vahepeal, tannenbaumi, situatiivsed, vastuseks, organisatsiooni tingimused, fielderi teooriat, hersey, järgijad, vroom, või kt, vroomi teooriat, teooriatele, karisma teemat, hersey, ilmingutest peamine, eneseregulatsioon, globaliseerumise taustal, sotsiaalsed oskused, professionaalne veenmisoskus, iseseisvana, näiline eesmärgitus, eelistatuim, juhi ettevõtte, karjääriankrud, eestvedamine, 130, tulemuseesmärgiks, nõudma pingutust, tulemusvestluse protsessis, hersey, strateegilised muudatused, planeerimata, organisatsiooni muutused, 301, 126, institutsionaalne organisatsioon, organisatsioon, instrumentaalne organisatsioon, funktsionaalne organisatsioon, integratiivne organisatsioon, teadusmaailmas, meeskonnaorganisatsioon, struktuuriorganisatsiooni põhinõue, peaeesmärk, 108, kultuuridevaheline suhtlemine, esemeline kultuur, väärtushinnangud, väärtushinnangud, kultuurišokil, kultuuri pealispinda, pariislased, keeleerinevus, stereotüübid, hinnangute andmine, stress, individualism, individualistlikus kultuuris, small talk, lahus tantsimine, organisatsioon, alluvad, organisatsioonid, skandinaavias, skandinaavias, ebakindlus, võimukandjad, maskuliinses ühiskonnas, feminiinsed, lineaar, mõnes mõttes, mitteverbaalne käitumine, mitteverbaalne käitumine, rahvusvahelisel suhtlemisel, head kuulajad, ruumi kasutamine, kontaktsed kultuurid, isiklik ruum, kultuurides, erinevates ühiskondades, koosolekud, hispaanlased, jaapanis, kontekstuaalsusega sõnumeid, vahepealsed maad, organisatsioonikultuure, riietumis, baasarusaamad, scheini järgi, kultuuri tagajärjed, 133, mitteametlik suhtlemine, uuringutest, muutuste aktsepteerimiseks, uurimustest, kolmandas faasis, i tüüp, ii tüüp, i tüüp, ii tüüp, i tüüp, ii tüüp, suhtlemine diaadis, minal, küsitlemine, suhtekorraldus, omaduste osa, kommunikatsioon meediaga, kirjutav meedia, tagasisidet, väärtuslikuks, pressikonverents, instrueeri esinejaid, kohalik ajaleht, üleriigiline ajaleht, nõrku kohti, mittesõnalised vahendid, inimesed kes, definitsiooni kohaselt, tunnel, lahkumisintervjuu, mitteverbaalne suhtlemine, kehaliikumise käitumine, positsiooniga inimestel, lisaks ametlikule, kineetika, 1 analüüs, analüüsida põhjusi, erinevad autorid, punktid esma, situatsioonist tingituna, isikutevahelised suhted, üheks väljapääsuteeks, personali juhtimine, personali planeerimine, personalivajaduse prognoosimine, registreerimata tööotsijad, intervjuu, töölevõtuintervjuu, töölt puudumine, hindajad, teadmiste täiendamine, karjääriredelid, karjääri platoo, karjääri printsiibid, karjääri komponendid, karjääri müüdid, karjääriankrud, 186, võimalused lahter, otsustamise küsimus, tüüpviga, tulemusvestluse alusdokument

Sisukord

 • TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE
 • JA PERSONALITÖÖ
 • LOENGUKONSPEKT
 • SISUKORD
 • SISSEJUHATUS
 • JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE – OLEMUS, SEOSED
 • JA MÕISTED
 • Tööjaotus
 • Kohustuste
 • Organisatsiooni keskkonda
 • Makrokeskkonnas
 • Ettevõtluse
 • Keskkond
 • Huvigrupp
 • Huvid
 • Juhid
 • Tasakaal, omanike huvid, isiklikud huvid
 • Omanikud
 • Säilimine, kapitali kasv, dividendid, võimalus
 • Töötajad
 • Töökoht, palk, tingimused, sotsiaalsed teenused
 • Mikro
 • Kliendid
 • Lai sortiment, hea kvaliteet, madal hind, head
 • Hankijad
 • Kõrge kasum, madalad kulud, soodsad tingimused
 • Kreeditorid
 • Kõrge protsent, kapitali teenused, garantiid
 • Konkurendid
 • Info, maine, konkurentsieelis, klientide
 • Regulaatori
 • Koostööpartneri
 • Ettevõtlikkus
 • Mõtlemisülesanne: millised võiksid olla regulaatorite ja koostööpartnerite huvid seoses
 • Strateegiline tegevus
 • Nõrk
 • Tugev
 • Unistaja
 • Liider
 • Ebajuht
 • Tegija
 • Visioon
 • Juhtimine
 • Eestvedamine
 • Strukturaalne
 • Inimressursside
 • Poliitiline
 • Sümbolite
 • Meelestatus
 • Rõhk
 • JUHTIMINE
 • EESTVEDAMINE
 • Põhisuund
 • Planeerimine, eelarve ja
 • Visioon, strateegia ja
 • Tähelepanu tulevikule
 • Põhi
 • Organiseerimine, vahetu juhti
 • Organisatsiooni kultuuri ja
 • Töötajate arendamine. Piiride
 • Motiveeri
 • Ametlik võim, sanktsioonid ja
 • Kontrollil põhinev töösoorituse
 • Isiklik eeskuju ja asjatundlik
 • Isiksuse
 • Emotsionaalne distants
 • Emotsionaalsed suhted, avatud
 • Väljundid
 • Hetkeolukorra toetamine ja
 • Organisatsiooni stabiilsuse
 • Väljakutsete esitamine ja eba
 • Radikaalsete muutuste
 • Mõjuvõim
 • Positsioonivõim
 • Isiku mõjuvõim
 • Poliitiline mõjuvõim
 • Ametlik võim
 • Sunnivõim
 • Kompenseeriv mõjuvõim
 • Kompetentsuse mõjuvõim
 • Meeldivuse mõjuvõim
 • Võimu delegeerimine
 • Delegeerimise kasud
 • Delegeerimise kulud ja probleemid
 • Võimustamine
 • Vastutustunne
 • Jaapan
 • Turukonkurents
 • Kasumi maksimeerimine
 • Personali juhtimine
 • Fondide juhtimine
 • Töötajakeskne lähenemine
 • Tööjõukulu minimeerimine
 • Personali ettevalmistamine
 • Funktsioon
 • Eestvedamisstiil
 • Jaapani firmas Z-tüüpi firmas
 • USA firmas
 • Töötajate
 • Pikaajaline
 • Lühiajaline
 • Töötajatesse
 • Läbi kogu elu
 • Töö ja perekonna
 • Ühekülgne
 • Eelkõige koostöö
 • Edutamine laias
 • Edutamine
 • Kiire edutamine
 • Otsustamine
 • Kollektiivne
 • Demokraatlik
 • Individuaalne
 • Vastutus
 • Grupis
 • Valdavalt
 • Kontroll
 • Enesekontroll
 • Mitteametlik
 • Ametlik
 • Juhtimisstiili ja käitumise teooriad
 • Situatiivsed ehk olukorra teooriad
 • Postmodernistlikud eestvedamise teooriad
 • Isiksuseomaduste ja oskuste teooriad
 • Hunt-Laingi eeskujumudel
 • Juhtimisstiili ja käitumise teooriad
 • Klubiline
 • Meeskonna
 • Kesktee
 • Vähendatud
 • Võimukas
 • Toodangule orienteeritus

Teemad

 • JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE – OLEMUS, SEOSED
 • Sissejuhatus ehk juhtimisega seonduvad mõisted
 • võimeid
 • pädevused
 • Juhtimise
 • ametlikult
 • alluv(ad)
 • tööjaotuse
 • õigused, kohustus ja vastutus
 • Delegeerida
 • mõjuvõimu
 • empowerment
 • liider ehk eestvedaja
 • järgijateks
 • Õigused
 • Juhtimisfunktsioonid
 • planeerimine, organiseerimine, eestvedamine
 • otsustamine
 • personali, inimressursi, töötajaskonna
 • Organisatsiooni keskkond juhi pilgu läbi ja juhi töö
 • huvigruppide
 • sise- ja väliskeskkonnaks
 • Mikrokeskkonna
 • Opportunities
 • Threats
 • Juhtimine ja eestvedamine mõjuvõimu aspektist
 • missioon, visioon ja strateegia
 • värvatava
 • organisatsiooni struktuuri
 • tööjaotusest
 • juhtimine
 • eestvedamise
 • Missioon
 • strateegia
 • mpowerment)
 • prisma
 • status
 • quo’d
 • ametlikuks
 • mittepõhjendatud mõjuvõimuks
 • position power)
 • personal power)
 • political power)
 • töötajate võimustamine
 • Kohusetunne
 • Tõhusam töö
 • isejuhtivad meeskonnad
 • Võimustamise elemendid
 • Juhtimise ja eestvedamise teooriad
 • Individualistlike ja
 • kollektivistlike ühiskondade
 • Isiksuseomaduste ja oskuste teooriad
 • º tagasiside uurimise meetodit
 • kompetentsust
 • käitumist
 • isiksuseomadustena
 • soovist
 • enesearendamisel
 • Ohio ja Michigani uurimused
 • Blake-Mouton’i juhtimisvõrgustik
 • suhetele või ülesandele
 • ülesandele orienteeritud juhtimisstiil
 • laissez-faire

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

161
pdf
59
pdf
193
docx
46
docx
1072
pdf
105
doc
55
docx
937
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto