TTÜ üldfüüsika konspekt (0)

5 VÄGA HEA
 

1. Punktmassi kinemaatika.
1.1 Kulgliikumine
1.2 Vaba langemine

1.3 Kõverjooneline liikumine
1.4a Horisontaalselt visatud keha liikumine
1.4b Kaldu horisondiga visatud keha liikumine.

2. Pöördliikumine
2.1 Ühtlase pöördliikumisega seotud mõisted

2.2 Kiirendus ühtlasel pöördliikumisel
2.3 Mitteühtlane pöördliikumine . Nurkkiirendus
2.4 Pöördenurga , nurkkiiruse ja nurkkiirenduse vektorid .

3. Punktmassi dünaamika
3.1. Inerts. Newtoni I seadus. Mass. Tihedus.

3.2 Jõu mõiste. Newtoni II ja III seadus
3.3 Inertsijõud

4. Jõudude liigid
4.1 Gravitatsioonijõud
4.1a Esimene kosmiline kiirus.

4.2 Hõõrdejõud
4.2a Keha kaldpinnal püsimise tingimus.
4.2b Liikumine kurvidel
4.3 Elastsusjõud
4.3a Keha kaal

5 JÄÄVUSSEADUSED
5.1 Impulss
5.1a Impulsi jäävuse seadus.

5.1b Masskeskme liikumise teoreem
5.1c Reaktiivliikumine (iseseisvalt)
5.2 Töö, võimsus, kasutegur
5.3 Energia, selle liigid
5.3 Energia jäävuse seadus
5.4 Konservatiivsed jõud. Potentsiaalse energia gradient
5.5 Põrge
5.5a Absoluutselt mitteelastne põrge
5.5b Absoluutselt elastne põrge

6. PÖÖRDLIIKUMISE DÜNAAMIKA
6.1 Jõumoment

6.1a Newtoni III seaduse analoog pöördliikumisel.
6.2 Impulsimoment
6.3 Impulsimomendi jäävuse seadus.
6.4 Inertsimoment
6.5 Pöördliikumise dünaamika põhivõrrand
6.6 Steineri lause
6.7 Mõningate lihtsamate kehade inertsimomentide arvutamine
6.7a Homogeense varda inertsimoment varda keskpunkti suhtes.
6.7b Ketta inertsimoment tema sümmeetriatelje suhtes
6.8 Pöörleva keha kineetiline energia.

7. VÕNKUMISED
7.1 Tasakaalu liigid
7.2 Sumbuvvõnkumine
7.2 Harmooniline võnkumine.

7.2a Matemaatiline pendel
7.2b Füüsikaline pendel
7.3 Harmoonilise võnkumise energia.
7.4 Sundvõnkumine . Resonants

8. LAINED
8.1 Rist- ja pikilained
8.2 Sfääriline ja tasapinnaline laine

8.3 Lainete interferents
8.4 Lainete difraktsioon
8.5 Laine levimiskiirus elastses keskkonnas
8.6. Doppleri efekt

9. MOLEKULAARFÜÜSIKA
9.2 Ideaalse gaasi mõiste

9.3 Molekulaarkineetilise teooria põhivõrrand
100% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
TTÜ üldfüüsika konspekt #1 TTÜ üldfüüsika konspekt #2 TTÜ üldfüüsika konspekt #3 TTÜ üldfüüsika konspekt #4 TTÜ üldfüüsika konspekt #5 TTÜ üldfüüsika konspekt #6 TTÜ üldfüüsika konspekt #7 TTÜ üldfüüsika konspekt #8 TTÜ üldfüüsika konspekt #9 TTÜ üldfüüsika konspekt #10 TTÜ üldfüüsika konspekt #11 TTÜ üldfüüsika konspekt #12 TTÜ üldfüüsika konspekt #13 TTÜ üldfüüsika konspekt #14 TTÜ üldfüüsika konspekt #15 TTÜ üldfüüsika konspekt #16 TTÜ üldfüüsika konspekt #17 TTÜ üldfüüsika konspekt #18 TTÜ üldfüüsika konspekt #19 TTÜ üldfüüsika konspekt #20 TTÜ üldfüüsika konspekt #21 TTÜ üldfüüsika konspekt #22 TTÜ üldfüüsika konspekt #23 TTÜ üldfüüsika konspekt #24 TTÜ üldfüüsika konspekt #25 TTÜ üldfüüsika konspekt #26 TTÜ üldfüüsika konspekt #27 TTÜ üldfüüsika konspekt #28 TTÜ üldfüüsika konspekt #29 TTÜ üldfüüsika konspekt #30 TTÜ üldfüüsika konspekt #31 TTÜ üldfüüsika konspekt #32 TTÜ üldfüüsika konspekt #33 TTÜ üldfüüsika konspekt #34 TTÜ üldfüüsika konspekt #35 TTÜ üldfüüsika konspekt #36 TTÜ üldfüüsika konspekt #37 TTÜ üldfüüsika konspekt #38 TTÜ üldfüüsika konspekt #39 TTÜ üldfüüsika konspekt #40 TTÜ üldfüüsika konspekt #41 TTÜ üldfüüsika konspekt #42 TTÜ üldfüüsika konspekt #43 TTÜ üldfüüsika konspekt #44 TTÜ üldfüüsika konspekt #45 TTÜ üldfüüsika konspekt #46 TTÜ üldfüüsika konspekt #47 TTÜ üldfüüsika konspekt #48 TTÜ üldfüüsika konspekt #49 TTÜ üldfüüsika konspekt #50 TTÜ üldfüüsika konspekt #51 TTÜ üldfüüsika konspekt #52 TTÜ üldfüüsika konspekt #53 TTÜ üldfüüsika konspekt #54 TTÜ üldfüüsika konspekt #55 TTÜ üldfüüsika konspekt #56 TTÜ üldfüüsika konspekt #57 TTÜ üldfüüsika konspekt #58 TTÜ üldfüüsika konspekt #59 TTÜ üldfüüsika konspekt #60 TTÜ üldfüüsika konspekt #61 TTÜ üldfüüsika konspekt #62 TTÜ üldfüüsika konspekt #63 TTÜ üldfüüsika konspekt #64 TTÜ üldfüüsika konspekt #65 TTÜ üldfüüsika konspekt #66 TTÜ üldfüüsika konspekt #67 TTÜ üldfüüsika konspekt #68 TTÜ üldfüüsika konspekt #69 TTÜ üldfüüsika konspekt #70 TTÜ üldfüüsika konspekt #71 TTÜ üldfüüsika konspekt #72 TTÜ üldfüüsika konspekt #73 TTÜ üldfüüsika konspekt #74 TTÜ üldfüüsika konspekt #75 TTÜ üldfüüsika konspekt #76 TTÜ üldfüüsika konspekt #77 TTÜ üldfüüsika konspekt #78 TTÜ üldfüüsika konspekt #79 TTÜ üldfüüsika konspekt #80 TTÜ üldfüüsika konspekt #81 TTÜ üldfüüsika konspekt #82 TTÜ üldfüüsika konspekt #83 TTÜ üldfüüsika konspekt #84 TTÜ üldfüüsika konspekt #85 TTÜ üldfüüsika konspekt #86 TTÜ üldfüüsika konspekt #87 TTÜ üldfüüsika konspekt #88 TTÜ üldfüüsika konspekt #89 TTÜ üldfüüsika konspekt #90 TTÜ üldfüüsika konspekt #91 TTÜ üldfüüsika konspekt #92 TTÜ üldfüüsika konspekt #93 TTÜ üldfüüsika konspekt #94 TTÜ üldfüüsika konspekt #95 TTÜ üldfüüsika konspekt #96 TTÜ üldfüüsika konspekt #97 TTÜ üldfüüsika konspekt #98 TTÜ üldfüüsika konspekt #99 TTÜ üldfüüsika konspekt #100 TTÜ üldfüüsika konspekt #101 TTÜ üldfüüsika konspekt #102 TTÜ üldfüüsika konspekt #103 TTÜ üldfüüsika konspekt #104 TTÜ üldfüüsika konspekt #105 TTÜ üldfüüsika konspekt #106 TTÜ üldfüüsika konspekt #107 TTÜ üldfüüsika konspekt #108 TTÜ üldfüüsika konspekt #109 TTÜ üldfüüsika konspekt #110 TTÜ üldfüüsika konspekt #111 TTÜ üldfüüsika konspekt #112 TTÜ üldfüüsika konspekt #113 TTÜ üldfüüsika konspekt #114 TTÜ üldfüüsika konspekt #115 TTÜ üldfüüsika konspekt #116 TTÜ üldfüüsika konspekt #117 TTÜ üldfüüsika konspekt #118 TTÜ üldfüüsika konspekt #119 TTÜ üldfüüsika konspekt #120 TTÜ üldfüüsika konspekt #121 TTÜ üldfüüsika konspekt #122 TTÜ üldfüüsika konspekt #123 TTÜ üldfüüsika konspekt #124 TTÜ üldfüüsika konspekt #125 TTÜ üldfüüsika konspekt #126 TTÜ üldfüüsika konspekt #127 TTÜ üldfüüsika konspekt #128 TTÜ üldfüüsika konspekt #129 TTÜ üldfüüsika konspekt #130 TTÜ üldfüüsika konspekt #131 TTÜ üldfüüsika konspekt #132 TTÜ üldfüüsika konspekt #133 TTÜ üldfüüsika konspekt #134 TTÜ üldfüüsika konspekt #135 TTÜ üldfüüsika konspekt #136 TTÜ üldfüüsika konspekt #137 TTÜ üldfüüsika konspekt #138 TTÜ üldfüüsika konspekt #139 TTÜ üldfüüsika konspekt #140 TTÜ üldfüüsika konspekt #141 TTÜ üldfüüsika konspekt #142 TTÜ üldfüüsika konspekt #143 TTÜ üldfüüsika konspekt #144 TTÜ üldfüüsika konspekt #145 TTÜ üldfüüsika konspekt #146 TTÜ üldfüüsika konspekt #147 TTÜ üldfüüsika konspekt #148 TTÜ üldfüüsika konspekt #149 TTÜ üldfüüsika konspekt #150 TTÜ üldfüüsika konspekt #151 TTÜ üldfüüsika konspekt #152 TTÜ üldfüüsika konspekt #153 TTÜ üldfüüsika konspekt #154 TTÜ üldfüüsika konspekt #155 TTÜ üldfüüsika konspekt #156 TTÜ üldfüüsika konspekt #157 TTÜ üldfüüsika konspekt #158 TTÜ üldfüüsika konspekt #159 TTÜ üldfüüsika konspekt #160 TTÜ üldfüüsika konspekt #161 TTÜ üldfüüsika konspekt #162 TTÜ üldfüüsika konspekt #163 TTÜ üldfüüsika konspekt #164 TTÜ üldfüüsika konspekt #165 TTÜ üldfüüsika konspekt #166 TTÜ üldfüüsika konspekt #167 TTÜ üldfüüsika konspekt #168 TTÜ üldfüüsika konspekt #169 TTÜ üldfüüsika konspekt #170 TTÜ üldfüüsika konspekt #171 TTÜ üldfüüsika konspekt #172 TTÜ üldfüüsika konspekt #173 TTÜ üldfüüsika konspekt #174 TTÜ üldfüüsika konspekt #175 TTÜ üldfüüsika konspekt #176 TTÜ üldfüüsika konspekt #177 TTÜ üldfüüsika konspekt #178 TTÜ üldfüüsika konspekt #179 TTÜ üldfüüsika konspekt #180 TTÜ üldfüüsika konspekt #181 TTÜ üldfüüsika konspekt #182 TTÜ üldfüüsika konspekt #183 TTÜ üldfüüsika konspekt #184 TTÜ üldfüüsika konspekt #185 TTÜ üldfüüsika konspekt #186 TTÜ üldfüüsika konspekt #187 TTÜ üldfüüsika konspekt #188 TTÜ üldfüüsika konspekt #189 TTÜ üldfüüsika konspekt #190 TTÜ üldfüüsika konspekt #191 TTÜ üldfüüsika konspekt #192 TTÜ üldfüüsika konspekt #193 TTÜ üldfüüsika konspekt #194 TTÜ üldfüüsika konspekt #195 TTÜ üldfüüsika konspekt #196 TTÜ üldfüüsika konspekt #197 TTÜ üldfüüsika konspekt #198 TTÜ üldfüüsika konspekt #199 TTÜ üldfüüsika konspekt #200 TTÜ üldfüüsika konspekt #201 TTÜ üldfüüsika konspekt #202 TTÜ üldfüüsika konspekt #203 TTÜ üldfüüsika konspekt #204 TTÜ üldfüüsika konspekt #205 TTÜ üldfüüsika konspekt #206 TTÜ üldfüüsika konspekt #207
Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
~ 207 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2017-02-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
23 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Karl Tammis Õppematerjali autor

Lisainfo


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

105
doc
66
docx
29
doc
31
doc
34
docx
11
doc
18
doc
18
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto