Kategoorias tööseadusandluse alused leiti 7 faili

Õigus >> Tööseadusandluse alused
Tööseadusandluse praktiline rakendamine 2017
docx

Tööseadusandluse praktiline rakendamine 2017

Tööseadusandluse praktiline rakendamine Töölepingu ja töövõtulepingu erisused (A) TLS § 1 sätestab töölepingu mõiste, mille kohaselt töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, ning tööandja maksab töötajale töö eest tasu. TLS § 1 sätestab töölepingu mõiste, mille alusel muutub võimalikuks töölepingu eristamin...

Tööseadusandluse alused - Kutsekool
1 allalaadimist
Konkurentsipiirangu kokkulepe
docx

Konkurentsipiirangu kokkulepe

Mis on konkurentsipiirangu kokkulepe? Kuidas peab konkurentsipiirangu kokkulepe olema vormistatud? Kaua kehtib konkurentsipiirangu kokkulepe? Kes määratleb fakti, kes on tööandja konkurent?...

Tööseadusandluse alused - Kutsekool
4 allalaadimist
Lepingulised suhted-isikud
2
doc

Lepingulised suhted, isikud

Võlasuhe ja leping. Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (võlgnik) kohustus teha teise isiku (võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Võlasuhe võib tekkida: 1) lepingust; 2) kahju õigusvastasest tekitamisest; 3) alusetust rikastumisest; 4) käsundita a...

TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED - Kutsekool
37 allalaadimist
Majanduslik käitumine
6
doc

Majanduslik käitumine

MAJANDUSLIK KÄITUMINE JA MAJANDUSTEADUS Üksikisiku edukus oleneb suurel määral tema majanduslikust edukusest. Majandusega puutume kokku iga päev. Me teeme iga päev majanduslikke otsuseid. Me teeme valikuid. Kõik peavad tegema valikuid. Iga ettevõte peab valima. Ka riik ei saa rohkem kulutada, kui ta teenib. Olulisemad poliitilised vaidlused p...

TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED - Kutsekool
18 allalaadimist
Töötaja tööandja kohustused oigused
1
doc

Töötaja tööandja kohustused oigused

Kadri Sigur 104RS Töötaja kohutused ja õigused Kohustused: · Teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi. · Teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal. · Täidab õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi...

TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED - Kutsekool
22 allalaadimist
Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
2
docx

„Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas“

ISESEISEV TÖÖ ,,Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas" Sotsiaalministri määrus 30.11.1999 nr 75 Mis on ohumärguanne? 1. Ohumärguanne on vastavalt olukorrale kasutatav märgistus, märk või värvus, valgusmärguanne või helisignaal ning suuline või käemärguanne, mis osutab teatud esemele, tegevusele või olukorrale ning tagab vajaliku ohutusala...

TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED - Kutsekool
7 allalaadimist
Agendileping
doc

Agendileping

NÄIDIS AGENDILEPING (kauba müügilepingute vahendamine tootja ja kliendi vahel) ....../kuupäev/..... ............../Käsundiandja nimi/.............. (...

Tööseadusandluse alused -
1 allalaadimist