Kategoorias tööohutus ja tervishoid leiti 10 faili

Meditsiin >> Tööohutus ja tervishoid
Töötaja kohustused ja õigused powerpoint
11
pptx

Töötaja kohustused ja õigused powerpoint

Töötaja kohustused ja õigused Grete Tomberg 011M Tallinna Teeninduskool Juhendaja : Heikki Ekusson TÖÖTAJA PEAMISED KOHUSTUSED(1) Kui seadusest, kollektiiv või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi: 1) Teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi. 2) Teeb tööd kokk...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
10 allalaadimist
Töö- ja keskkonnaohutus
5
doc

Töö- ja keskkonnaohutus

Töötervishoiuna mõistetakse töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiini- abinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise,vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. 2. Kui õnnetuse või haigestumise ohtu ei ole võimalik vältida või kui töökeskkonna ohuteguri parameetrit ei ole võimalik viia vast...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
32 allalaadimist
Arvutikasutaja terviseriskid
23
pptx

Arvutikasutaja terviseriskid

ARVUTIKASUTAJA TERVISERISKID Arvutitöötaja terviseriskid Töötaja ja tööandja õigused-kohustused Ülepinge Sundasendid Tööstress Ergonoomika Terviseriskid Kehaline ülepinge Silmade ülekoormus Kontoritolm Psühhoemotsionaalne pinge Üha enam: töö arvutiga http:// www.sekretar.ee/default.aspx?publicationid=04219ce7-1d35-4459-bf5b-a989bc2ed7 Kriisiaastad on i...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
25 allalaadimist
Töökeskkonna kordamisküsimuste vastused
7
doc

Töökeskkonna kordamisküsimuste vastused

Töökaitse korraldus Eesti Vabariigis Töökaitse on õiguslike, majanduslike, tehniliste, ergonoomiliste, organisatsiooniliste, töökorralduslike, tervishoiu- ja sotsiaalsete meetmete ning vahendite kogum töökeskkonnas tekkida võivate ohtlike ja kahjulike mõjurite vältimiseks ning inimeste töövõime tagamiseks. Töökaitseseaduse eesmärk on luua õiguslikud alused tervisele kahjutu ja ohutu töökeskkonna ta...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
68 allalaadimist
Töö õpetuse reeglid
1
txt

Töö õpetuse reeglid

Sisekord 1.Tundi alustab ja lpetab petaja 2.Tundi alustame ja lpetame organiseeritult,tlotta sisene petaja loal. 3.Tta sinule ettenhtud tkohal ja vta kaasa ainult vajaminevad ppe vahendid. 4.Td alusdades kontrolli tkoha ja triistade korrasolekut,puudumidest teata petajale. 5.Triistu kasuta ainult neile ettenhtudtks ja on keelatud tvahentite tahtlik lhkumine. 6.Lppetanud t,korrasta tkoht,puhasta tvahendid...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
17 allalaadimist
Riskianalüüs
2
xls

Riskianalüüs

Ohutegur Kahjustus Kes on ohus Riskitase 1 noaga pakkide avamine raske vigastus paki avaja 4 2 vaakumi masinaga töötamine kerge vigastus pakendaja 3 3 raskete kottide tõstmine raske vigastus koti tõstja 4...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
71 allalaadimist
Töökeskonna ohutegurid
1
rtf

Töökeskonna ohutegurid

Töökeskkond peab olema ohutu, töökeskkonna ohutegurid ei tohi halvata töötaja töövõimet ning töötaja peab olema suuteline kuni pensionieani tööd tegema. Selleks peab tööandja tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööprotsessis ning töötaja peab kinni pidama temale tööandja poolt antud ohutusjuhistest. On teatud ohtlikke tegevusvaldko...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
28 allalaadimist
Suitsetamise ebatervislikkus
12
docx

Suitsetamise ebatervislikkus

Kuidas mõjutab rasedusaegne suitsetamine sind ja su last? ,,Suitsetamine on sünnituskomplikatsioonide peamine põhjus," on günekoloog Robert Welch öelnud. Lapsed sünnivad enneaegsetena, liiga väikestena või surevad emaüsas. Welch on aidanud paljudel riskigruppi kuuluvatel naistel oma unistus teoks teha ning terve laps sünnitada. Siiski kohutavad teda rasedad naised, kes ei suuda suitsetamist maha j...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
5 allalaadimist
TOIDUINFEKTSIOONID
18
odt

TOIDUINFEKTSIOONID

3 Düsenteeria........................................................................4 Kõhutüüfus........................................................................5 Tuberkuloos.......................................................................6 Tuberkuloosi tek...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
29 allalaadimist
Tuberkuloos
pptx

Tuberkuloos

MIS ON TUBERKULOOS? Tuberkuloos võib kahjustada kõiki elundeid, kuid kõige sagedamini kannatavad kopsud. Tuberkuloosibakteriga on nakatunud 1/3 maailma täiskasvanud elanikkonnast Nakatunutest haigestub tuberkuloosi elu jooksul 5-10% Tuberkuloosi riskifaktorid, sümptomid, ennetamine...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
2 allalaadimist