Töökeskkonna ohutuse alused (1)

5 VÄGA HEA
 
TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED
Töö tervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
Töökeskkond (TKK)
Töötervishoid(TTH)
Tööohutus (TO)
Töökeskkond- ümbrus, milles inimene töötab.
Töökeskkonnas võivad esineda: füüsikalised (müra, temperatuur, valgus, vibratsioon),
keemilised (igasugused keemilised ained, ühendid, kemikaalid, puhastusvahendid),
bioloogilised (bakterid, viirused, seened), füsioloogilised (erinevad töötegemise asendid,
monotoonsed asendid, raskuste tõstmine) ja psühholoogilised ohutegurid ning töölaad;
TKK ohutegurid ei tohi ohustada inimese tervist ega elu TKKs.
TKK ohutegurid ei tohi ületada piirnorme.
Töötervishoid (kuidas töö võib tervist kahjustada, kuidas seda hoida, parandada)
- töötaja tervisekahjustuste vältimiseks töökorraldus-ja meditsiiniabinõude rakendamine;
- töö kohandamne töötaja võimetele;
- töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamine;
N: tervisekontroll (tervisetõend), vaktsineerimine,
Tööohutus- töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise töökeskkonna seisundi
saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata.
N: kasutusjuhendid, seadmete ja töölõikude kasutusjuhendid, eeskirjad, ohutusnõuded,
turvasüsteemid, elektri-ja tuleohutusnõuded;
Piirnorm (arvväärtus, mis iseloomustab ohutegurit e. ohtlikkuse taset)
ohuteguri parameetri ajaühikus möödetud keskmine väärtus, mis 8- tunnisem tööpäeva(40
tubnnise töönädala) jooksul töötajale mõjudes ei põhjusta tervisekahjutust.
Kui õnnetuse või haigestumise ohtu pole võimalik vältida või kui TKK ohuteguri parameetrit
pole võimalik viia vastavusse piirnormiga- annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid.
N: kummikindad, eririietus, eripõlled, peakatted, turvajalanõud, maskid, resperaatorid.
Töötervishoiu ja tööohutuse seadust on vaja , sest see sätestab töötaja kohustused ja
võimalused, ohutu töökeskkonna loomise.
TTOS eesmärk sätestab:
Tööle esitatavad TTH ja TO nõuded;
Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
Tervisele ohutu TKK loomine ja tagamine;
TTH ja TO korralduse ettevõtte ja riigi tasendil;
Vastuse TTH ja TO nõuete rikkumise eest;
Töökoht
Töötamise koht ja selle ümbrus, mis asub:
1. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
2. Äriühingu ettevõte (AS,OÜ)
3. Riigi või kohaliku omavalitsuse (KOV) asutuse;
4. Mittetulundusühingu (MTÜ) või sihtasutuse (SA) territooriumil või ruumis;
Kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs
Koht kus töötaja töötab tööandja loal või korraldusel;
Töökohale esitatavad nõuded
Kujundatud, sisustatud nii, et võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi
Säilitada töötaja töövõime ja heaolu;
Vältida ohtliku suitsu, tolmu, gaasi, auru või vedeliku eraldumist TKK-a (tagada
eemaldamine, muuta kahjutuks);
Terviseriski vältimiseks/vähendamiseks kaitse-, pääste-ja esmaabivahendid,
92% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Töökeskkonna ohutuse alused #1 Töökeskkonna ohutuse alused #2 Töökeskkonna ohutuse alused #3 Töökeskkonna ohutuse alused #4 Töökeskkonna ohutuse alused #5 Töökeskkonna ohutuse alused #6 Töökeskkonna ohutuse alused #7 Töökeskkonna ohutuse alused #8 Töökeskkonna ohutuse alused #9 Töökeskkonna ohutuse alused #10 Töökeskkonna ohutuse alused #11 Töökeskkonna ohutuse alused #12 Töökeskkonna ohutuse alused #13 Töökeskkonna ohutuse alused #14 Töökeskkonna ohutuse alused #15 Töökeskkonna ohutuse alused #16
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-01-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
148 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
gerda717 Õppematerjali autor

Lisainfo

Töö tervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
Töökeskkond (TKK)
Töötervishoid(TTH)
Tööohutus (TO)
Töökeskkond- ümbrus, milles inimene töötab.
Töökeskkonnas võivad esineda: füüsikalised (müra, temperatuur, valgus, vibratsioon), keemilised (igasugused keemilised ained, ühendid, kemikaalid, puhastusvahendid), bioloogilised (bakterid, viirused, seened), füsioloogilised (erinevad töötegemise asendid, monotoonsed asendid, raskuste tõstmine) ja psühholoogilised ohutegurid ning töölaad;
TKK ohutegurid ei tohi ohustada inimese tervist ega elu TKKs.
TKK ohutegurid ei tohi ületada piirnorme.
Töötervishoid (kuidas töö võib tervist kahjustada, kuidas seda hoida, parandada)
- töötaja tervisekahjustuste vältimiseks töökorraldus-ja meditsiiniabinõude rakendamine;
- töö kohandamne töötaja võimetele;
- töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamine;
N: tervisekontroll (tervisetõend), vaktsineerimine,
Tööohutus- töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata.
N: kasutusjuhendid, seadmete ja töölõikude kasutusjuhendid, eeskirjad, ohutusnõuded, turvasüsteemid, elektri-ja tuleohutusnõuded;
Piirnorm (arvväärtus, mis iseloomustab ohutegurit e. ohtlikkuse taset)
ohuteguri parameetri ajaühikus möödetud keskmine väärtus, mis 8- tunnisem tööpäeva(40 tubnnise töönädala) jooksul töötajale mõjudes ei põhjusta tervisekahjutust.
Kui õnnetuse või haigestumise ohtu pole võimalik vältida või kui TKK ohuteguri parameetrit pole võimalik viia vastavusse piirnormiga- annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid.
N: kummikindad, eririietus, eripõlled, peakatted, turvajalanõud, maskid, resperaatorid.
Töötervishoiu ja tööohutuse seadust on vaja , sest see sätestab töötaja kohustused ja võimalused, ohutu töökeskkonna loomise.

TTOS eesmärk sätestab:
 Tööle esitatavad TTH ja TO nõuded;
 Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
 Tervisele ohutu TKK loomine ja tagamine;
 TTH ja TO korralduse ettevõtte ja riigi tasendil;
 Vastuse TTH ja TO nõuete rikkumise eest;
Töökoht
 Töötamise koht ja selle ümbrus, mis asub:
1. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
2. Äriühingu ettevõte (AS,OÜ)
3. Riigi või kohaliku omavalitsuse (KOV) asutuse;
4. Mittetulundusühingu (MTÜ) või sihtasutuse (SA) territooriumil või ruumis;
 Kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs
 Koht kus töötaja töötab tööandja loal või korraldusel;

tööohutus , töökeskkond , riskianalüüs , töötervishoid , töökoht , tuleohutus , jäätmemajandus , ohutegurid , füüsikalised ohutegurid , keemilised ohutegurid , psühholoogilised ohutegurid , bioloogilised ohutegurid , sisekontroll , riskianalüüs , töökeskkonna volinik , töökeskkonna nõukogu , töötervishoiuteenus , tööõnnetus , kutsehaigus , õnnetusoht , õnnetusjuhtum , juhendamine ja väljaõpe töökohal

Mõisted

Sisukord

 • Töökeskkond
 • Töötervishoid
 • Tööohutus
 • Piirnorm
 • TTOS eesmärk
 • Töökoht
 • Töökohale esitatavad nõuded
 • Füüsikalised
 • Keemilised ohutegurid
 • Bioloogilised ohutegurid
 • Füsioloogilised ohutegurid
 • Psühholoogilised ohutegurid
 • Töölaad
 • Sisekontroll
 • Riskianalüüs
 • Töökeskkonnaspetsialist
 • Tööandja volitatud esindaja TTH ja TO nõuete täitmisel
 • TKK-spetsialisti ülesanded
 • Töökeskkonnavolinik
 • Töötajate valitud esindaja
 • TKK-voliniku ülesanded
 • Töökeskkonnanõukogu
 • Töötaja ja tööandja esindajate koostöökogu
 • TKK-nõukogu ülesanded
 • TTH ja TO korraldus
 • Töötervishoiuteenus
 • TTH-teenuse osutaja
 • TTH-teenuse osutaja TTH-teenused
 • TTH-spetsialisti ülesanded
 • Tööõnnetus
 • Kutsehaigus
 • Tööinspektori ülesanded
 • KORDAMINE
 • Õnnetusoht
 • Õnnetusjuhtum

Teemad

 • isikukaitsevahendid
 • Töötervishoiuteenus
 • TTH-teenuse osutaja TTH-teenused
 • TTH-spetsialisti ülesanded
 • TTOS- mis on, mis on tema eesmärk
 • ümbrus kus inimene töötab)
 • tervise abinõude süsteem..... N: tervisetõendid, tervisekontroll
 • vaktsineerimine, ruumide tuulutamine, isikukaitsevahendid)
 • erinevate ohutusabinõude kogum, et inimesel oleks ohutu töökeskkonnas
 • hakkama saada.... N: isikukaitsevahendid- kindad, jalanõud, töövahendite kasutusjuhendid
 • sisekorraeeskirjad)
 • Piirnorm- mõiste
 • Ohutegur-mõitse, erinevad ohutegurite liigid
 • Keemilised
 • Bioloogilised
 • iseloomustamine, ennetamine/vältimine
 • Füsioloogilised
 • Psühholoogilised
 • piisab kolmest põhilisest nõudest)
 • ohutu kasutamine, ergonoomiline, välditud juhukäivitumine
 • ohtlikud alad märgitud/piiratud)
 • erinevad tööolmeruumid puhkeruum, pesemisruumid) tööolme tingimused)
 • põhilisemad kohustused- viis)
 • õigus vajadusel rakendada veelgi rangemaid..nõudeid)
 • olulisemad kohustused)
 • olulisemad õigused)
 • mõiste, näited, üleüldised
 • käitumisreeglid)
 • on tööandja esindaja.)
 • on töötaja esindaja.)
 • mõiste+ põhiülesanded)
 • mis see endast kujutab, kes neid
 • teenuseid osutavad, põhiülesanded, mis nendega kaasnevad (konfidentsiaalsus))
 • mis see on ?)
 • mis see on ?)
 • kohustused
 • mõiste)

Kommentaarid (1)


Liz90: Aitas päris hästi
12:27 26-12-2012


Sarnased materjalid

30
pdf
8
odt
8
docx
12
docx
7
doc
10
rtf
5
doc
7
odt

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto