Kategoorias tööõigus leiti 91 faili

Õigus >> Tööõigus
tööõigus - on õigusnormide kogum, mis reguleerib töötaja poolt sõltuva töö tegemist tööandja alluvuses; tööõigus on sõltuva töötaja kaitseõigus, töötaja kaitseks loodud eriõigus; õigusnormide kogum, mis reguleerib töötaja ja tööandja vahel töölepingu alusel tekkinud töösuhteid töötaja poolt sõltuva töö tegemisel tööandja alluvuses.
Tööõigus
15
doc

Tööõigus

TÖÖÕIGUS Tööõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib töölepingu alusel töötaja ja tööandja vahel tekkivaid töösuhteid. Tööõigussuhe on töötaja ja tööandja vaheline õiguslik suhe, mis tekib sellest hetkest kui töötaja lubatakse tööandja poolt tööle. Tööõigussuhet reguleerib tööleping. Töölepingu sõlmimine on tööandja kohustus. Mitte igasugune töö tegemine ei...

Tööõigus - Kutsekool
72 allalaadimist
Töölepingu seadus- tööõigus
180
pptx

Töölepingu seadus / tööõigus

Sotsiaalpoliitilised muudatused Eesti Vabariigi liitumine Euroopa Liiduga, mille õiguse põhimõtteid tuli liikmesriigil kohaldada ka oma siseriiklikus õiguses.  Vajadus muuta töösuhted paindlikumaks (kaugtöö, renditöö jne). Kaasaegsed sotsiaalkindlustussüsteemid Aktiivne tööpoliitika ning efektiivne elukestva õppesüsteem  Tõõigus- erinevad definitsioonid  Tööõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib töölepingu alusel töötaja ja tööandja vahel tekkivaid töösuhteid ning töötingimuste kollektiivset kujundamist. Tööõigus. Inge-Maret Orgo. Merle Muda. Gaabriel Tavits. Thea Treier. Tallinn, 2005. lk.21 Tööõigust võib jagada: 1. Individuaalseks tööõiguseks 2. Kollektiivseks tööõiguseks 3. Töökaitseõiguseks Töölepingu regulatsioon õigussüsteemis...

Tööõigus -
8 allalaadimist
TÖÖÕIGUS
docx

TÖÖÕIGUS

...

Tööõigus -
3 allalaadimist
Tööõigus
72
docx

Tööõigus

Merle Erikson I Tööõiguse olemus ja rakendusala Tööõiguse olemus Töötamine töölepingu alusel Töö tegemine võib toimuda erinevates õiguslikes vormides Tööõigus reguleerib töölepingu alusel tekkinud suhteid Töölepingu alusel: teeb fuusiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile tööandja maksab töö...

Tööõigus -
7 allalaadimist
Võrdlev tööõigus - inglisekeelne
6
docx

Võrdlev tööõigus - inglisekeelne

Social Policy aspects in EU Treaties Social and employment policy: Objectives: - The promotion of employment - Improved living and working conditions - Proper social protection - Dialogue between management and labour - The development of human resources with a view to lasting high employment and the combating of exclusion. Treaty of Rome: belief that improved working and living conditions would arise from the fun...

Tööõigus -
8 allalaadimist
Tööõigus ja tööõhutus
22
docx

Tööõigus ja tööõhutus

Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil 1. Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud tööd; 2. Paraneb ettevõtte tegusus ja tootlikkus; 3. Töötajad õpivad kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks; 4. Töökollektiivid õpivad iseseisvalt valitsema ning arendama tervist ja töövõimet mõjutavaid faktoreid; 5. Vähenevad kulud töövõim...

Tööõigus -
31 allalaadimist
TÖÖÕIGUS
34
docx

TÖÖÕIGUS

Klassikaliselt koosmõjus: paindlik tööõigus, kaasaegsed sotsiaalkindlustussüsteemid, aktiivsed tööturumeetmed. Seda toetavad elukestev õpe ja sotsiaaldialoog. Tööõiguse koht õigussüsteemis Avalik õigus vs eraõigus, suurem osakaal töötaja ja tööandja vahelistel kokkulepetel, TsÜS, VÕS. Töölepingu seaduse normid on erinormid. Üldnormi rakendatakse siis, kui puudub vastav erinorm või kui seadus näeb ette valikuvabaduse eri- ja üldnormi vahel. Tööleping (TLS §1):...

Tööõigus -
6 allalaadimist
Tööõigus
2
doc

Tööõigus

RP 14 Praktikum Palun püüdke iga situatsiooni juurde leida viide TLS-ist + selgitus (ei piisa JAH EI vastustest). 1. Praktikale tuleb sekretär. Kooli, praktikabaasi ja õpilase vahel sõlmitakse kolmepoolne praktikaleping. Kas „firma“ peab praktikandiga ka töölepingu sõlmima + selgitus? Ei, koostatakse praktika leping. Kooli, õpilase või tema seadusliku esindaja ja p...

Tööõigus -
20 allalaadimist
TÖÖÕIGUS
docx

TÖÖÕIGUS

Rahvusvahelise õiguse mõju siseriiklikule tööõigusele .Võrdse kohtlemise põhimõte tähendus kaasajal .Töölepingu mõiste, töölepingu pooled. Töösuhe kui võlaõiguslik suhe, selle erisus. .Töölepingu eristamine teistest võlaõiguslikest lepingutest. . Töölepingu sõlmimine, vorminõuded, kohustuslikud tingimused. Teatamiskohustuse tähendus . Paindlikud töövormid: kaugtöö, renditöö jt...

Tööõigus -
6 allalaadimist
TÖÖÕIGUS
108
docx

TÖÖÕIGUS

juuni 1992. aasta. Oluline muudatus, mida tuleb silmas pidada: Euroopa tööõiguse mõju. Tööõiguse valdkonnas on hästi palju direktiive. Töövaidlusi lahendatakse laias laastus neljas etapis:Töövaidluskomisjon-maakohus-ringkonnakohus-riigikohus. Töövaidlsukomisjonidel on oluline osa, sest nad võtavad kohtute töö mahust palju enda kanda. Kehtinud TLS oli vastu võetud 1992, milles oli lähtutud paljuski ENSV Töökoodeksi redaktsioonist, mis vajas muutmist. Iseloomulik oli, et TLS-s puudus töösuhete paindlikkus...

Tööõigus -
5 allalaadimist
Tööõigus - Riigikohtu lahendite analüüsid
22
docx

Tööõigus - Riigikohtu lahendite analüüsid

3 1.1Lahendi üldinfo.......................................................................................................................3 1.2Nõuded...

Tööõigus -
22 allalaadimist
Tööõigus - Kohtuistungi analüüs
16
docx

Tööõigus - Kohtuistungi analüüs

TALLINNA ÜLIKOOL Ühiskonnateaduste instituut KOHTUISTUNGI ANALÜÜS TÖÖVAIDLUSKOMISJONIS Referaat Tallinn 2016 Sisukor 1. Esimene istung............................................................................................................................4 1.1 Kohtuistungi üldinfo...

Tööõigus -
15 allalaadimist
Tööõigus KT II
6
docx

Tööõigus KT II

Töökeskkonna riskianalüüsi eesmärgid, millised tööandja tegevused järgnevad peale riskianalüüsi töötajate suhtes; Töökeskkonna riskianalüüsi põhjal tehakse kindlaks töökeskonna ohutegurid või töö laad, mis võib mõjutada töötajate tervist. Eesmärgid 1) töötajate tervisele ja nende tervisele kahjulikult mõjuvate tegurite välja selgitamine. 2) Määratleda töötervishoiu ja tööo...

Tööõigus -
10 allalaadimist
Tööõigus
doc

Tööõigus

...

Tööõigus - Keskkool
3 allalaadimist
Tööõiguse mõiste
1
doc

Tööõiguse mõiste

tööõiguse mõiste, printsiibid, allikad, töölepingu mõiste, pooled, töölepingu kkohustuslikud ja kokkuleppelised tingimused. Tööõigus ­ loodud tootja, kui materjaalselt nõrgema poole kaitseks Tööõigus printsiibid: 1) Õigus vabaalt valida tegevusala elukutset ja töökohta 2) Töötingumused no riigikaitse all 3) Riik reguleerig õiguslikult töösuhteid niivõrd kui se on vajalik töösuhte...

Tööõigus - Kutsekool
97 allalaadimist
Võrdleva tööõiguse konspekt
16
docx

Võrdleva tööõiguse konspekt

Võrdlev tööõigus Mis on võrdlev tööõigus, mida sellega tahame saavutada. Mida võrdleva tööõigusega teha saab? Peamine mõte on teada saada, kuidas on mingi aspekt erinevates maailma piirkondades reguleeritud ning kuidas saaks seda ka ise kasutada. EL direktiivid sünnivad läbi võrdleva käsitluse. Võrdlevat tööõigust kasutatakse ka rahvusvaheliste ettevõtete juures,...

Tööõigus -
3 allalaadimist
Tööseadus
2
doc

Tööseadus

Tööandja määrab töötajat A puhkuse ajaks asendama töötaja B. Paar päeva pärast töötaja A puhkuse algust teavitab töötaja B tööandjat, et on sunnitud haigestumise tõttu jääma töövõimetuslehele. Tööandja helistab koheselt töötajale A ning palub viivitamatult tööle naasta. Töötaja A teatab tööandjale, et viibib puhkusreisil...

Tööõigus - Kutsekool
38 allalaadimist
Konkurentsi osutamise keelu tähendus js rakendamise tingimused töösuhedes
2
doc

Konkurentsi osutamise keelu tähendus js rakendamise tingimused töösuhedes

Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja rakendamise tingimused töösuhedes Konkurentsikeeld kehtib, kui töötaja on saanud eritasu Kui küsija sõlmis töölepingu, milles piiratakse tema võimalust pärast lepingu lõpetamist konkurendi juurde tööle asuda ja tööandja maksis töötamise ajal või ka pärast seda piirangu eest eritasu, siis keeld kehtib, olenemata sellest, kas tegemist oli katseajaga või tööandjapoo...

Tööõigus - Kutsekool
34 allalaadimist
Leppetrahvi tähendus ja kasutamine töösuhetes
1
doc

Leppetrahvi tähendus ja kasutamine töösuhetes

Leppetrahvi tähendus ja kasutamine töösuhetes Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, t...

Tööõigus - Kutsekool
43 allalaadimist
Tööõiguse õppematerjal TLÜ õigusakadeemia
13
docx

Tööõiguse õppematerjal TLÜ õigusakadeemia

tooelu.ee , www.kutsekoda.ee www.sm.ee (Sotsiaalministeeriumi koduleht) EKSAM ­ 20 küsimust (mõned valikvastused) Tööleping - Töölepingu sõlmimiseks on seega vaja kattuvate tahteavalduste olemasolu. - Tööleping on sõlmitud, kui pooled on saavutanud kokkuleppe kõikides olulistes tingimustes. - TLS ei sätesta kohustuslike oluliste ting...

Tööõigus -
38 allalaadimist