Kategoorias tõlketeooria leiti 4 faili

Keeled >> Tõlketeooria
Tõlketeooriaga seotud mõisted
3
doc

Tõlketeooriaga seotud mõisted

Tõlkimisega seotud mõisteid Tõlge (inglise keeles translation 'kirjalik tõlge'; interpretation 'suuline tõlge') on algse tekstiga samatähenduslik tekst mõnes teises keeles või märgisüsteemis. Tõlked on sama vanad kui inimkultuur. Tõlked võimaldavad sõnumite, ideede, mõtete, tekstide (jne) liikumist üle keelepiiride ning aitavad säilitada keelelist mitmekesisust. Tavaliselt nimetatakse tõlgeteks keelep...

Tõlketeooria - Tallinna Ülikool
40 allalaadimist
Resümee- Antoine Berman
2
docx

Resümee: Antoine Berman

Antoine Berman ,,Translation and the Trial of the foreign" Resümee Läbiv teema Antoine Berman´i essees on "tõlkimine kui võõra proovilepanek" (comme épreuve de l´étranger), kuid mõlema, nii lähte- kui sihtkultuuri proovilepanek tõlkimisprotsessi käigus. Räägitakse sellest, kuidas tõlkimine on üha enam võõrapärase edasiandmiselt liikumas teksti ,,kodustamise" suunas. Bermani väitel peab iga tõlge tähendama küll t...

Tõlketeooria - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
Jean Paul Vinay ja Jean Darbelnet-Tõlkimise metoodika
3
docx

Jean Paul Vinay ja Jean Darbelnet „Tõlkimise metoodika“

Jean Paul Vinay ja Jean Darbelnet ,,Tõlkimise metoodika" Resümee Tõlkimisel on võimalik kasutada mitmeid meetodeid ja neid ka omavahel kombineerida. Eri meetodite ja protseduuride arvu saab lühendada seitsmeni, milles iga üks vastab kõrgemale keerukusastmele ning on rakendatavad sõnavarale, lausestruktuurile ja sõnumile. Lisaks meetodite valikule, on oluline vahet teha kohustuslikel ja vabadel m...

Tõlketeooria - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
Translation studies questions
4
docx

Translation studies questions

Faithful and false friends a. How do you understand literal translation (based on this short text)? Literal translation is translating directly from source language into target language b. Which types of words are moreless literal? More literal: objects and movements Less literal: qualities and ways of moving c. What are the two views of translation that the author brings out? Explain. 1) A process of explanation, interpretation, reform...

Tõlketeooria - Keskkool
2 allalaadimist