Kategoorias tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika leiti 28 faili

Matemaatika >> Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika eksam 2014
14
pdf

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika eksam 2014

...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
401 allalaadimist
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
6
rtf

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

dets 2002 Kodutöö aines tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 4 n 14 7 i 1 .. n 10 X: Y: xi 13 25 31 38 46 floor 0.3. 56 58 63 70 74 81 84 89 93 yi 3.6 3.8 0.1. 4.9 5.5 6.2 6.3 7.8 0.1. 7.3 7.4 8.2 8.6 8.5 9 9.8 Näitan punktide (x_i,y_j) asetust xy-tasandil:...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
860 allalaadimist
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika kodune KT 2014
xls

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika kodune KT 2014

...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
220 allalaadimist
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
32
docx

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

Defineerige sündmuste algebra. Tooge vähemalt 2 sündmuste algebra mittetriviaalset näidet Klassi F0 nimetatakse sündmuste algebraks, kui: 1) ∅,Ω ∈ F0 (Ω < ∞; Ω – elementaarsündmuste ruum ehk hulk, mille elementideks on juhusliku katse kõikvõimalikud tulemused) 2) A ∈ F0 => Ā ∈ F0 3) A,B ∈ F0 => A + B ∈ F0...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
201 allalaadimist
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
20
pdf

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

TT ja MatStat kui üksteise pöördteadused. Tõenäosusteooria on matemaatika osa, mis uurib juhuslike nähtuste üldisi seaduspärasusi sõltumatult nende nähtuste konkreetsetsest sisust ja annab meetodid nendele nähtustele mõjuvate juhuslike mõjude kvantitatiivseks hindamiseks. Juhuslikkusel põhinev lähenemine nõuab erilisi meetodeid, mida võimaldab tõenäosusteooria. Matemaatiline statistika on ma...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
74 allalaadimist
Tõenäosusteooria ja Matemaatilise Statistika Kodutöö
14
docx

Tõenäosusteooria ja Matemaatilise Statistika Kodutöö

Juhuslikud suurused X ja Y on antud juhul tunnused, mis koosnevad 40 objektist. Tunnused X ja Y olgu alljärgnevad: μ,σ X ~ μ lahendaja vanusega aastates ja standardhälve σ = N ¿ ) , kus keskväärtus 2∗lahendaja kinganumber 10 ning Y = aX+U, kus konstant a võrdub lahendaja kinga 0, σ numbriga ning U N ¿ ), kus σ =2∗(lahendaja vanus aastates ) . Üles...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist
Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kordamisküsimused
28
docx

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kordamisküsimused

Sündmuseks nimetatakse mingit suvalist elementaarsündmuste ruumi alamhulka. 5. Sündmuse toimumise kriteerium. Sündmuse toimumise juures on meile oluline vaid see, kas toimub või mitte. Sündmus toimub, kui toimub sündmust määravatest elementaarsündmustest üks. 6. Mitu erinevat sündmust saab moodustada n-elemendilise elementaarsündmuste ruumi põhjal? Tõesta! N-elemendilise elementaarsündmuste ruumi põhjal saab moodustada 2 n sündmust, mille hulka on arvestatud ka tühihulk. 7. Sündmuste liigitus (kindel, võimatu, vastandsündmus) Kindel sündmus on sündmus A, kui ta on määratud kogu elementaarsündmuste ruumil. Võimatu sündmus on sündmus A, kui ta ei sisalda ühtegi elementaarsündmust. Vastandsündmuseks nimetatakse sündmust, mis toimub ainult siis kui sündmus A ei toimu....

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
177 allalaadimist
Tõenäosusteooria ja matemaatika statistika
11
rtf

Tõenäosusteooria ja matemaatika statistika

. , ? , : ) ; ) . : ) ­ . : m P( A) = n 12+5+6=23 . : 23! 23 22 21 n = C 23 3 = = = 1771 3!20! 1 2 3 : 6! 6 5 4 m = C 63 =...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
73 allalaadimist
Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kodutöö
10
xls

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kodutöö

Jrk HARIDUS SUGU ASULA TULU KULU PALK 1 4 1 2 240,40 817,51 1 000,00 2 2 1 1 708,29 674,66 2 000,00 3 4 1 1 725,00 754,21 3 500,00 4 5 1 1 800,00 641,75 1 600,00 5 3 1 2 880,82 1 351,81 2 000,00 6 5...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
521 allalaadimist
Tõenäosus ja matemaatiline statistika
6
docx

Tõenäosus ja matemaatiline statistika

Matrikli viimane number – 3. Järelikult SUGU=2 ja AGE_GR=25-34 Koo Sug Vanus- V03C V27C V30C V34C V36C V37C V38C V41C V42C d_i u grupp 310 2 25­34 9457,866 5669,58 0 4378,57 909,577 510,334 0 777,44 0 94 392 28 17 93 311 2 25­34 10553,17 0 214,4133 10131,6 0 744,472 0 1962,6 297...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
Tõenäosusteooria ja statsitika eksamiküsimuste vastused 2015
22
pdf

Tõenäosusteooria ja statsitika eksamiküsimuste vastused 2015

❚õ❡♥ä♦s✉st❡♦♦r✐❛ ❥❛ st❛t✐st✐❦❛ ■ ❡❦s❛♠✐❦s ❦♦r❞❛♠✐♥❡ ✾✳ ❥✉✉❧✐ ✷✵✶✺✳ ❛✳ ✶✳ ♥ä❞❛❧ ❉❡✜♥✐ts✐♦♦♥✐❞ ✶✳ ❏✉❤✉s❧✐❦ ❦❛ts❡ ✲ t❡❣❡✈✉s✱ ♠✐❧❧❡ t✉❧❡♠✉s ❡✐ ♦❧❡ ❛♥t✉❞ t✐♥❣✐♠✉st❡...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
179 allalaadimist
Matemaatiline statistika kodune töö
12
pdf

Matemaatiline statistika kodune töö

Ülesanne 1 Hinnata üldkogumi keskmisi: keskmist palka, keskmist kulu spordile ja keskmist kulu meelelahutusele. Leida usaldusvahemikud keskmistele usaldusnivool 0,90 ja 0,99. Keskmise leidmiseks kasutasin valemit : OpenOffices vastas sellele funktsioon AVERAGE. Usaldusvahemike leidmiseks kasutasin funktsiooni CONFIDENCE, kuhu oli ühe argumendina vaja standardhälvet, mille sain funktsiooni STDEVP abil. Alpha on 1-β . Size on valimi suurus(50). Ülesanne 2 Hinnata mittesuitsetajate osakaalu üldkogumis (a) meeste seas...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
61 allalaadimist
Tõenäosusteooria vihik
15
pdf

Tõenäosusteooria vihik

...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
218 allalaadimist
Statistika kodutöö 2
3
doc

Statistika kodutöö 2

1) Üldkogumi keskmise µ hinnang on valimkeskmine: x tulu = 3 385,23 x kulu = 2 894,88 x palk = 5 937,23 , keskmiste saamiseks kasutatud valemit AVERAGE. 95% usaldusvahemik üldkogumi keskmisele: kus: n ­ valimi maht ­ valimstandardhälve Usaldusnivoo 0,95 puhul Tulu Kulu...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
501 allalaadimist
Statistika kodutöö 1
19
xls

Statistika kodutöö 1

nr. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 2 M 35 A 1 EPÜ A 17 359 12 M 28 V 0 EPÜ M 7 309 23 M 48 A 1 TTÜ SL...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
501 allalaadimist
Statistika kodutöö
3
xlsx

Statistika kodutöö

Keskmiselt kulus ülesande lahe x- 17 s- 4,5 t= 2,262157 n- 10 x= 3,219106 0,95 sqrt n 3,16 Vastus: Ülesande lahendamiseks kulus keskmisest 17 minutist +/- 3,219 minutit rohkem/vähem. Ehk vahemikust...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
370 allalaadimist
Statistika kodutöö 2-xls
10
xlsx

Statistika kodutöö 2 .xls

Ülesanne 1 Ülesanne 1 On arvutatud kahe erineva tudengite grupi kesk Esimeses grups oli 57 tudengit ning keskmine t teises grupis oli 28 tudengit ning keskmine tulem Kas on alust väitel, et õppejõud hindas esimest xa 50 xb 46 sa 10,3 sb 11,5 na 57 nb 28 H0: µa=µb (tulemused ei erine, õppejõud hinda H1: µaµb...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
380 allalaadimist
Tõenäosusteooria Kontroll töö N2
0
rar

Tõenäosusteooria Kontroll töö N2

Teine kontroll tööVene keeles...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
112 allalaadimist
Tõenäosusteooria harjutusülesanded
10
docx

Tõenäosusteooria harjutusülesanded

+P(A1)P(A2)P(A3)= 3*16- 3 2 C C 3*136+1216= 3*36-3*6+1216=91216 │A│=k= 5 6 =25 Kui suur on tõenäosus, et juhusikult võetud täisarv ei P(A)=2577 jagu ei kahe ega kolmega? 3) Leida tõenäosus, et 52-kaardisest pakist juhuslikult 4 A=”Juhuslikult valitud naturaalarv ei jagu ei 2 ega 3- kaarti valides saadakse täpselt 2 ässa ja üks poti. ga“ Lahendus: A=“saadi 2 ässa ja 1 poti“ A1=“Jagub arvuga 2“ 4 A2=“Jagub arvuga 3“ │Ω│=n= C 52 =270725 P(A)=P(...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist
Matemaatilise statistika valemid
2
docx

Matemaatilise statistika valemid

f-n F(x)=P(X

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist