Suur Kokkuvõte Ajaloo 9.kl õpikust (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Ajalooallikad ja eesmärgid
 • Ajalooteadus uurib inimkonna ajalugu
 • Saab teada mis on juhtunud enne meid.
 • -oleviku nähtused on kujunenud minevikus
 • - praegused sündmused tulenevad eelnevatest
 • -ajalugu aitab kujundada tulevikuvisoone
 • -ajalugu uuritakse ja tõlgendatakse olevikust lähtuvalt


Harud
Arheoloogia = muinasteadus =muistised
Etnoloogia =rahvateadus

Ajalooallikad
-mineviku jäljed
-Ajalooallikates tulevnevad kõik meie teadmised

Kirjalikud allikad pärinevad 5 viimasest at
Vanaja ajaloolaste tööd
Keskaja kroonikute tööd

-eesmärk on ajaloo arengu tõepärane mõtestamine
-allikasse tuleb suhtuda kriitikaga-
Igal ajastul kirj . Ajalugu teisiti kui varem ja hiljem

Ajalugu on katkematu protsess

Inim tsivilisatsioon on teatud piirkonna oma näoline terviklik ühiskonna ja kultuuri pilt
ARUTLE JA ANALÜÜSI

 • Inimese evolutsiooni lähtekoht on Ida-Aafrika, kus 6-5 miljonit aastat tagasi lahknesid inimese ja ahvide arenguliinid ja kust inimese eellased e. Hominiidid levisid Euraasiasse. Inimese arengu põhjuseks võib lugeda kahte väidet. Esimene väidab, et kliima hakkas jahenema ja kuivenema, mistõttu kadusid suurem osa vihmametsadest, kus ahvid elasid, seega oli ahvidel vaja ümberkohastuda. Teine väide väidab, et inimene on ahvi mutant, mis tähendab, et inimene on väärarenguga ahv. Selle väite põhjustab see, et Ida-Aafrika ala on väga vulkaaniline ja radioaktiivne ja just radioaktviisus võiski põhjustada väärarenguid.
 • Põlluharimine ja karjakasvatus said alguse nooremal kiviajal, kui kliima soojenes. Kõige varem, alates IX aastatuhandest eKr, hakati põldu harima ja karja kasvatama Lähis-Idas nn. Viljaka poolkuu piirkonnas. Inimesed olid aastatuhandete vältel kombineerinud mitmesuguseid toiduhankimise viise. Söödavate viljade varumisest oli mitmel pool saanud oluline elatusallikas. Seega pidid nad olema märganud, et maha langenud seemned lähevad kasvama, ja õppisid seda teadmist kasutama sobivate taimede kasvatamiseks.
 • Kunsti teke näitab nüüdisinimese suuremat kujutluse ja abstraktse mõtlemise võimet, kui see oli varasematel inimlaste liikidel ning kogukonda liitvate rituaalide suurt tähtsust. On tõenäoline, et just need omadused tegid nüüdisinimese olelusvõitluses muudest inimliikidest, eelkõige neandertallastest, edukamaks ja tagasid tema püsimajäämise ning järgneva ülekaalu maailmas.
 • Mesopotaamia tasandikku ja Araabia kõrbealasid ümbritseva Süüria, Väike- Aasia ja Iraani mägede vööndis sadas küllaldaselt vihma ning tingimused viljakasvatuseks olid seega soodsad. Põlluharimine saigi alguse nendest piirkondadest, ehk viljaka poolkuu alalt. Sellise nimetuse on põlluharimise sünnipiirkond saanud oma kuusirpi meenutava kuju järgi kaardil.
 • Jeeriko ja Catal Hüyük olid sedavõrd suured ja püsivad asulad, et tuleb oletada nende tõhusat ja stabiilset sisekorraldust. Ilma selleta olnuks võimatu rajada suuri müüre, sest need pidid nõudma planeerimist ja kogukonnaliikmete pikaajalist koostööd, seega jah neid linnu võib nimetada ka tsivilisatsioonideks.
 • Esimesed tsivilisatsioonid kujunesid suurte jõgede ääres. Umbes 3000 aastat eKr leidis see aset Mesopotaamias Eufrati ja Tigrise vahelisel alamjooksul ja Egiptuses Niiluse ääres. Indias Induse kallastel tekkis tsivilisatsioon umbes 2500 aastat eKr.
  Selle põhjus võis olla see, et jõgede läheduses on niiske ja lopsakas maa, mistõttu seal on hea kasvatada erinevaid taimi.
 • Osa teadlasi arvab , et kujunev ülemkiht oli ennekõike ühiskonna korraldaja selle kõigi liikmete huvides: nad mõistsid kohut , juhtisid väge, kogusid ühisvarusid ja juhtisid ehitustöid. Seetõttu allus muu elanikkond pealikele esialgu vabal tahtel. Teiste teadlaste meelest põhineb ühiskonna areng algusest peale vägivallal ja sunnil: jõukamad ja tugevamad allutasid ülejäänud oma tahetele ja sundisid enda heaks tööle

  Esiajalugu ja tsivilisatsiooni sünd


  Esiaeg e muinasaeg e eelajalooline aeg : Periood inimese ilmumisest kirja tekkeni. 5-3,5 milj a tagasi – 3000 eKr.
  Ajalooline aeg : Periood kirja tekkimisest kuni praeguseni.
  Ajalugu uurivad: arheoloogia, etnoloogia, bioloogia , keemia, antropoloogia


  Inimese eellased
  Millal elasid
  Mida oskasid, kuidas elatasid
  Australopiteekused
  Hominiitide liik
  5-2 milj. a tagasi.
  Aafrikas.
  Püsti käimine.
  Raipesööjad ja taimetoitlased .
  Homo habilis
  Osav inimene
  2.5 milj. a tagasi.
  Ida-Aafrias.
  KIVIAEG
  Esimesed tööriistad. Esialgu taimetoitlased, hiljem küttisid ja sõid surnud korjuseid. Rändava eluviisiga .
  Homo erectus
  Sirge inimene
  2 milj. a tagasi.
  Aafrikas, Euroopas, Aasias. Vanimad jäänused leitud Heidelbergist (Heidelbergi inimene).
  Tööriistad (pihukirves) ja nende kasutamine. Küttimine, kalastamine , korilus . Elasid koopas . Häälitsemine. Paremad elatustingimused. Tule kasutamine.
  Heidelbergi inimene
  Homo erectuse otsene järglane.
  700 00 – 600 000 a tagasi.
  Euroopas.
  Küttiv jahimees .
  Keerukalt töödeldud tööriistad.
  Neandertaallased
  Neandri org Saksamaal
  DNA inimese omast erinev.
  250 000 –30 000 a tagasi.
  Euroopas, Aasias.
  JÄÄAEG
  Küttimine, algne kõne.
  Matmiskombed / rituaalid .
  Religiooni alged .
  Arenenud mõtlemisvõime.
  Homo sapiens
  Tark inimene, nüüdisinimene.
  200 000 a tagasi.
  Euroopasse jõudsid 45 000 a tagasi.
  Cro-Magnoni inimene e kromanjoonlane (leiukoha järgi) : Cro-Magnoni org Lõuna-Prantsusmaal.
  Sarnased neandertaallastele eluviisilt.
  Tööriistad luudest ja sarvedest.
  Kalapüük!
  Sugukonnad.
  Kunst !
  Kasutasid vibu , kodustasid koera .
  *Neandertaallased ja Homo sapiens arenesid Homo antecessor´ist, kes arenes koos Heidelbergi inimesega välja Homo erectusest.
  *Homo sapiens kuulub primaatide(esikloomade) seltsi, hominiidide(inimlaste) sugukonda, homo ehk inimese perekonda.


  Muinasaja inimeste uskumused :

  Animism
  Eluta asjadele elu andmine. Kivid , puud.
  Totenism
  Esivanemaks peeti mõnda suursugust looma. Karu.
  Fetisism
  Tootemlooma austamine. Kanti kaelas kihva , sarve, hammast , karva.
  Muinasaja arenguetapid :
  Kiviaeg

 • Vanem kiviaeg / paleoliitikum (3 milj a tagasi)
 • Keskmine kiviaeg / mesoliitikum (12 000-7000 eKr):
  • Anastav majandus
  • Rändav eluviis
  • Vibu ja nool , koera kodustamine


 • Noorem kiviaeg / neoliitikum (al 7000 eKr):
  • Neoliitiline revolutsioon – üleminek põllumajandusele, inimesed jäid paikseks, kindel toit, eluaea pikenemine, rahvaarvu kasv.
  • Esimesed linnad jõgede ääres Lähis- Idas ja Väike- Aasia ps.
  • Vanim linn maailmas- Jeeriko.
  • Lihvimisoskus, puurimine .
  • Keraamika , kudumine .
  • Uskumuste muutus, rõhk rohkem ilmastikul.


 • Vaskkiviaeg / eneoliitikum
  • Üleminek kiviajast pronksiaega.
  • Esimesed tsivilisatsioonid.
  • Paljud hõimud jäävad ränd-karjakasvatajateks.
  • Kaks inimrühma: sõjakad rändajad ja rahulikud põlluharijad.
  • Ilmastiunähtuste kummardamine .
  • Geomeetriline ornament (päikeseketas), viljakusmaagia.
  • Toortellised, niisutussüsteemid, potikeder , ratasveok, metall .  Pronksiaeg (2500 eKr)

  • Pronks = vask + tina. Vastupidav.
  • Ader .
  • Tööjaotuse muutus – põllumajanduses mehed seoses loomade rakendamisega.
  • Eraomandi ja varandusesliku ebavõrdsuse teke. Varanduse kaitsmine.
  • Ühiskonna kihistumine .

  Rauaaeg (1300 eKr)

  • Hetiidid leiutavad raua toorsulatuse.
  • Kõrgkultuuride, tsivilisatsioonide kujunemisvõimalus.
  • Ees- Aasia ja Lähis- Ida: viljaka poolkuu piirkond, kus kujunesid esimesed tsivilisatsiooni  Tsivilisatsioonide tekkimine :

  Primaarsed tsivilisatsioonid :

  1. Mesopotaamia (3000 eKr) Eufrati ja Tigrise alamjooksul. KIILKIRI
  2. Egiptus (3000 eKr) Niiluse ääres HIEROGLÜÜFID
  3. India (2500 eKr) Induse kallastel
  4. Kreeta (2000 eKr) Saar Vahemeres
  5. Hiina (1600 eKr) Huang He jõe orus

  • Primaarne tsivilisatsioon erines sekundaarsest kirja (kirja oskuse), kihistatuse poolest. Sekundaarsed on tekkinud primaarsete eeskujul.

  • Tsivilisatsiooni tekke aluseks peetakse viljelusmajandust ning metalli töötlemis, sest nendeta oli muu võimatu, nendega kaasnes rikkuse kasv ning sellega omakorda riigi tekkimise võimalus. Tänu viljelusmajandusele ei pidanud enam rändama, ühel maalapil sai pikalt viibida, ei olnud anastamist.  Tsivilisatsiooni tekkimise kolm põhjust :

 • Kihistumine – ülemkihid hakkasid domineerima, riiklus .
 • Rahulik allumine – inimesed olid nõus rahulikult teiste heaks töötama mingi kindla kokkuleppe alusel. Egiptus .
 • Jõuga allutamine – inimesed sunniti enda jaoks tööle. Mesopotaamia.


  Tsivilisatsiooni tunnused :


  Muistne Egiptus

  Looduslikud tingimused, eelised:
  • Niilus kui toitja.
  • Loodusliku tasakaalu säilitamine. Vältisid liigniisutamist, ökoloogiline rahvas.
  • Kasvatati palme, sibulat, kauntaimi, vilja,lina. Kõike seal, kus parasjagu olid vastava taime jaoks head tingimused. Et kasvatada niiskust vajavat kultuuri kuivas kohas, ei hakkatud seda niisutama.
  • Ümbritsetud kõrbetega : Nuubia , Sahhara, Siinia. Kaitstus vaenlaste eest. Tänu selle oli tsivilisatsioon teiste eest suletud.


  Põhietapid :

 • Varadünastiline aeg :
  • 5000 – 2700 eKr.
  • 3000 eKr liitsid Ülem- Egiptuse valitsejad kogu riigi ühtseks.
  • Kuningas Menes , pealinn Memphis .
  • Kuninga piiramatu võim.
  • Hieroglüüfkiri..


 • Vana riik :
  • 2700 – 2200 eKr.
  • Suured püramiidid.
  • Tsivilisatsiooni tunnuste kujunemine.


 • Keskmine riik :
  • 2000 eKr – 1650 eKr.
  • Nomarhhid – maakondade valitsejad.
  • Teeba – tähtsaim usukeskus.
  • Elukutseline sõjavägi.
  • Allutati Nuubia põhjaosa.


  1650- 1550 eKr võimutsesid Niiluse deltas Aasiast pärit valitsejad- hüksoslased.

 • Uue riigi periood :
  • 1550 eKr – 1075 eKr.
  • Välise võimsuse hiilgeaeg .
  • Palestiina ja Süüria allutamine.
  • Thutmosis III – tema valitsemise ajal saavutati suurim ulatus.
  • Sõda Hetiitidega. Ramses II sõlmis rahulepingu, mille kohaselt Palestiina jäi Egiptusele, Süüria aga loovutati. Diplomaatilised suhted Aasiaga.
  • Ülem-Egiptuse eraldumine Alam-Egiptusest.
  • 1075 eKr eraldus Ülem- Egiptus Alam- Egiptusest valitsevatest kiningatest preestrite riigiks.


 • Hilisperiood :
  • 1075 eKr – 525 eKr.
  • Allakäik, riigi lõhenemine
  • Vaenlased: Pärsia, Aleksander Suur, Rooma .
  • Pärsia võimule langemine .


  Ühiskonnakorraldus :
  Autohtoonne rahvas- puuduvad pärimuslegendid. Ühtne tervik unuversumiga.
  Vaarao e jumal e kuningas korraldas ühiskonda. Maat (kõige maailmakorraldus).
  Kõrgem ametnikkond moodustas kuninga suguvõsa.
  Keskmine ametnikkond, kirjutajad , fikseerisid kõigi kohustused. Võisid pärineda ka lihtrahva seast.
  Käsitöölised- osalt ettevõtjad, osalt riigi kontrolli all. Amet põlvest põlve. Talupoegadest kõrgemal.
  Talupojad- sunnismaised. Range töökohustus. Orjusesse sattumise oht.
  Orjad - väikesearvuline. Orjastatud talupojad, sõjavangid.

  Mõned uskumused :
  Pistrik Horos – kaitsejumal (vaarao võimu).
  Vaarao – topeltkroon, piits + valitsemissau.
  Madutarkuse jumal.
  Habe – jumalikkuse tunnus.
  Mustusekuulikest veeretav skarabeus - Ra´d tõusva päikesena.

  Perekond :
  • Paarperekond - mees, naine, alaealised lapsed.
  • Perepea oli mees, naisel oli õiguseid. Abielludes säilitas vara, lahutuse korral pretendeeris varale.
  • Naised valdasid sageli kirja, olid madalamatel riigiametnike seas.
  • Valitsejal palju naisi, kelles üks oli peanaine, teistest tähtsam.
  • Joodi õlut, söödi teravilja kakukesi, kala.
  • Liigsöömist esines vaid rikaste juures.


  Matusekombestik :
  • Sureb ainult keha, mitte hing (Ba), alles jäävad nimi (Ren) ja teisik (Ka).
  • Surnukeha palsameerimine : eemaldatakse aju ja elundid . Kõhuõõs täidetakse vürtsidega.
  • Matuserituaalid- surmajärgne elu vaid neile, kes ära saadetud kohaste rituaalidega.
  • Mumifitseerimine- ilma kehata ei ole surmajärgne elu võimalik.
  • Kujud- anti kaasa juhuks kui muumia hävib.
  • Maalingud - stseenid elust, et elu jätkuks.
  • Maagilised loitsud - sisaldasid õpetussõni surmariiki pääsemiseks ja seal käitumiseks.


  Jumalad :
  Ra
  Päikesejumal, maailma looja ja selle esimene valitseja. Iga päev sõidab ta oma laevaga üle taevakaare, öösel läbib allmaailma sünged ning ohtlikud valdused .
  Amon
  Ra-ga samastamine . Tekkis Amon-Ra, kes muutus uue riigi ajal tõeliseks peajumalaks, keda peeti vaarao isaks.
  Horos
  Pistrikukujuline taevajumal , kes kehastas elavat valitsejat. Jumal Osirise ja jumalanna Isise poeg. Kuningas.
  Hathor
  Lehmakujuline naisjumal. Naiste kaitsja.
  Osiris
  Viljakuse jumal ja surnute valitseja. Õpetas inimestele põlluharimist ja kanalite kaevamist, käsitööd ja kirjatarkust. Seth , tema vend, tappis taning loopis ta tükid igasse ilmakaarde laiali. Naine ja poeg aga otsisid tükid üles ning õmblesid ta uuesti kokku ning äratasid ellu.
  Isis
  Osirise abikaasa, õde. Tema peas oli kaarjate lehmasarvede vahel päikeseratas.
  Seth
  Isise vend, kes tappis Osirise. Seostatakse läänetuule ja põuaga.
  Thot
  Veelinnu iibise peaga, jumalate kirjutaja, kirjatarkuse jumal.
  Anubis
  Šaakalikujuline muumiate valmistaja. Kontrollis , kas inimese süda on patune .
  *Jumalad olid loomadele sarnaste tunnustega. Ainujumala kultust ei olnud.
  *Templid- ainult preestrid . Palju salajasi ruume. Preestrite võim suur- taevatähtede järgi ennustamine , targad, kavalad. Andsid haridust.
  *Katse kehtestada ainujumalakultust. Päikesekettajumala ( Atoni ) kultus - vaarao Enhaton, muutis nime Amenhotephist Enhatoniks. Rajas Teeba ja Memphise vahele Ahetatoni pealinna. Tema polg taastas Amon- Ra austamise.

  Kiri :
  • Kiri kujunes IV ja III aastatuhande vahetusel eKr. Tihedalt seotud tsivilisatsiooni tekkega.
  • Piltkirjast kujunes hieroglüüftähestik, mis koosneb 24 tähestikumärgist.
  • Hieroglüüfkiri – Egiptuse kirjamärgid, pühad märgid, mis on piltkirjast arenenud. 1000 märki.
  • Demootne kiri – Egiptuse hilisem, lihtsustatud kiri. Lihtrahva kiri e preestrite kiri.
  • Hieraatiline kiri – rahva kiri.


  Teadus :
  • praktilise suunitlusega.
  • Geomeetria – Geomeetriat oli vaja ehitustöödeks. Osati arvutada kolmnurga ja ringi pindala ning silindri ning püramiidi ruumala. Seega tunti ka “piid”.
  • Astronoomia – Ajaarvestutses tuginesid päikeseaastale. Aasta jagati 12-ks 30 päevaliseks kuuks ja viieks lisapäevaks. Liigaastat ei arvestatud, seega aastast aastasse erinevus järjest suurenes (päikese ja kalendriaasta ).
  • Arstiteadus – Osavad kirurgid , osati ka keerulisi silmaoperatsioone.


  Kirjandus :
  • õitseng Keskmise riigi ajal.
  • Surnute raamatud – Papüüruserull, mis pandi lahkunule hauda kaasa. Seal olid kirjas siis õpetussõnad, kuidas surmariiki pääseda ning seal käituda.
  • Lühijutud – egiptlasi peetakse novellizanri rajajaks. See kasvas välja ülikute hauakambri seintele kirjutatud autobiograafiatest.
  • Hümnid (ülistuslaulud) jumalatele, püramiiditekstid.
  • Sinuhe jutustus“- suurim Egiptuse kirjandusteos. Ülik Sinuhe minavormis lugu. Justkui lahkunu elule tagasivaatav hauatekst.

  Kunst :
  • Maalingud hauakambrites.
  • Savikujukesed.  Mesopotaamia

  Looduslikud olud – Eufrati ja Tigrise vahelisel alal. Praegune Iraak .
  Eripärad – head tingimused põllumajanduseks loodi ise kuivatamise ja niisutamisega.
  Ehitusmaterjalid – ei olnud puitu ega kivi. Kasutati pilliroogu ja savi. Savitsivilisatsioon .
  Avatus – Väga palju sõdimist. Asus avatud alal. Võttis omaks teiste rahvaste kultuure.
  Tsivilisatsiooni algus – vanim tsivilisatsioon. Kiri ja kihistumine.

  Mesopotaamia rigid :
  Sumeri Linnriigid
  3000- 2340
  Kiilkiri, Ühtne riik puudus. Ur, Uruk , Lagaš. Rahva päritolu teadmata. Ratas, potikeder. Templiühiskond.
  Vanim eepos „Gilgameš“.
  Akadi riik
  2340-2160
  Kuningas Sargon lõi I Suurriigi Mesopotaamia ajaloos. Semiidid .
  Vana-Babüloonia
  1792- 1595
  Hammurapi vallutas kogu Mesopotaamia ja rajas suurriigi. Seadustekogu . Hetiidid vallutavad 1595.
  Assüüria
  934-609
  Pealinnad Assur ja Ninive . Väga sõjakas ja julm rahvas. Hõlmasid kogu mesopotaamiat ning Süüriat ja Palestiinat. Hävitasid Babüloni. Sõjatehnika parim.
  Uus-Babüloonia
  626-539
  Nebukadnetsar II lõi Assüüriast lahku ning liitlaste abiga hävitas selle. Suurejoonelised ehitustööd Babüloonias – Rippuvad aiad, Paabeli torn.


  Perekond :
  • Patriarhaalne .
  • Pereisal oli väga suur võim oma kodakondsete üle.
  • Mehel võis olla mitu naist, naisel aga vaid üks mees. Varaliselt oldi võrdsed.
  • Kui naine pettis , siis võis tema mees otsustada, kas laseb naise koos mehega, kellega ta teda pettis, tappa või mitte.


  Ühiskonnakorraldus :
  • Kõrgem võim (mitte piiramatu, pidi arvestama ülikutega) kuningal , kes oli ühtaegu ka ülempreester. Jumalaga samastamist ei olnud.
  • Preesterkonna ja kuningate suhted olid olulised kohal riigi juhtimisel. Tsikuraadid (astmiktemplid). Sumerte aja ühiskonda kutsutakse tempelühiskonnaks – preestrid juhtisid kõike.


  Hierarhia :


  Linnatsivilisatsioon :
  • Linnad olid poliitilised, religioossed ja majanduslikud keskused, kuigi suurem osa rahvast elas maal.
  • Enamus linnadest tahtsid olla linnriigid. Sumerite perioodil see nii oligi, kuid hiljem tekkisid linnade vahelised sõjad, lahkhelid , mis muutsid selle suhteliselt võimatuks. Suurem osa neist püsis linnriigina lühidalt (hilisemal perioodil).
  • Linnad suutsid säilitada iseseisvuse siseasjades, seda isegi impeeriumile allutatuna.


  Sõjavägi :
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #1 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #2 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #3 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #4 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #5 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #6 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #7 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #8 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #9 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #10 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #11 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #12 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #13 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #14 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #15 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #16 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #17 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #18 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #19 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #20 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #21 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #22 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #23 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #24 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #25 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #26 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #27 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #28 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #29 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #30 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #31 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #32 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #33 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #34 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #35 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #36 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #37 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #38 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #39 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #40 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #41 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #42 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #43 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #44 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #45 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #46 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #47 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #48 Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust #49
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 49 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-11-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 15 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor skaabo Õppematerjali autor

  Lisainfo

  - Ajalooteadus uurib inimkonna ajalugu-Saab teada mis on juhtunud enne meid.--oleviku nähtused on kujunenud minevikus-- praegused sündmused tulenevad eelnevatest--ajalugu aitab kujundada tulevikuvisoone--ajalugu uuritakse ja tõlgendatakse olevikust lähtuvaltHarudArheoloogia=muinasteadus=muistisedEtnoloogia=rahvateadusAjalooallikad-mineviku jäljed-Ajalooallikates tulevnevad kõik meie teadmisedKirjalikud allikad pärinevad 5 viimasest atVanaja ajaloolaste töödKeskaja kroonikute tööd-eesmärk on ajaloo arengu tõepärane mõtestamine-allikasse tuleb suhtuda kriitikaga-Igal ajastul kirj. Ajalugu teisiti kui varem ja hiljemAjalugu on katkematu protsessInim tsivilisatsioon on teatud piirkonna oma näoline terviklik ühiskonna ja kultuuri pilt
  Ajalooteadus , ajalugu , muinasaeg , Esiaeg , Australopiteekused , habilis , erectus , Animism , Totenism , Fetisism , Pronksiaeg , Rauaaeg

  Mõisted

  Sisukord

  • ARUTLE JA ANALÜÜSI
  • Esiaeg e muinasaeg e eelajalooline aeg
  • Ajalooline aeg
  • Ajalugu uurivad
  • Inimese eellased
  • Millal elasid
  • Mida oskasid, kuidas elatasid
  • Australopiteekused
  • Homo habilis
  • Homo erectus
  • Heidelbergi inimene
  • Neandertaallased
  • Homo sapiens
  • Muinasaja inimeste uskumused
  • Animism
  • Totenism
  • Fetisism
  • Muinasaja arenguetapid
  • Kiviaeg
  • Pronksiaeg
  • Rauaaeg
  • Tsivilisatsioonide tekkimine
  • Mesopotaamia
  • Egiptus
  • India
  • Kreeta
  • Hiina
  • Looduslikud tingimused, eelised
  • Põhietapid
  • Thutmosis III
  • Ühiskonnakorraldus
  • Mõned uskumused
  • Perekond
  • Matusekombestik
  • Jumalad
  • Horos
  • Hathor
  • Osiris
  • Anubis
  • Teadus
  • Kirjandus
  • Sinuhe jutustus“
  • Mesopotaamia rigid
  • Sumeri Linnriigid
  • Akadi riik
  • Vana-Babüloonia
  • Assüüria
  • Uus-Babüloonia
  • Hierarhia
  • Linnatsivilisatsioon
  • Sõjavägi
  • Religioon
  • Enlil(Bel)
  • Ea(Enki)
  • Ištar
  • Marduk
  • Õiguspõhimõtted
  • Müüdid, legendid
  • Maailma alguse müüt
  • Inimese loomise müüt
  • Üleujutuse legend
  • Hauatagune elu
  • Kultuur
  • Gilgameš
  • Hetiidid
  • Pärslased
  • Dareios, Xerxes
  • *Religioon
  • Zarathustra õpetus
  • Foiniikia linnriigid
  • Heebrealased e iisraellased
  • Vana Testament
  • Moosese Seadused
  • Diasporaan
  • Prohvetid
  • Sünagoog
  • Messias
  • Monoteism
  • Jahve
  • Toora
  • Sabat
  • KREEKA
  • §13
  • §14
  • §15
  • §16
  • §17
  • §18
  • §19
  • Vana-Rooma
  • Itaalia geograafilised olud ja rahvastik
  • KRONOLOOGIA
  • Etruskid
  • Rooma linna tekkimine
  • Kuningate aeg Roomas
  • Varane Rooma ühiskond
  • Patriitsid ja plebeid
  • Riik, õigus, armee
  • Vabariik
  • Vabariigist keisririigiks
  • Riiklik korraldus keisririigi ajal
  • Itaalia ja provintsid
  • Armee
  • Rooma õigus
  • Ühiskond ja eluolu
  • Orjad ja vabakslastud
  • Perekond ja naiste positsioon
  • Avalikud mängud
  • Linnad ja ehituskunst
  • Rooma linn
  • Pompei
  • Ehituskunst
  • Religioon ja kultuur
  • Traditsioon ja võõrmõjud
  • Jumalad
  • Riik ja religioon
  • Ennete tõlgendamine
  • Haridus
  • Teater
  • Kultuuri õitseng keiser Augustuse ajal
  • Ajalookirjutis
  • Ristiusu sünd
  • Idamaised ja hellenistlikud usundid Rooma riigis
  • Kristluse tekkimine
  • Kristluse levik
  • Kristlased ja Rooma riik
  • Rooma Impeerium
  • Etruskid
  • Riigikorraldus
  • Seisused kuningate ajal
  • Valitsemiskorraldus vabariigi ajal
  • Riiklik korraldus keisririigi ajal
  • Provintsid
  • Ühiskond ja eluolu
  • Lõbustused
  • Linnad
  • Ehituskunst
  • Religioon
  • Haridus
  • Ristiusu sünd
  • Idamaised ja hellenistlikud usundid Roomas
  • Kristluse teke
  • Kristluse levik
  • Kristlased ja Rooma
  • Segaduste ajajärk Rooma keisririigis
  • Rooma uus tugevnemine
  • Constantinus Suur
  • Suur rahvasterändamine ja Lääne-Rooma
  • Germaanlaste riigid
  • Ida-Rooma viimane hiigelaeg
  • Justinianus
  • Hiline Rooma keisririik ja ristiusk
  • Hiline keisririik
  • Bütsants
  • Ristiusu võidukäik
  • Ristiusu kirik
  • Diötsees
  • Jeruusalemm, Aleksandria, Antiookia
  • Hereesiad (ketserlikud usulahud)
  • Dogmaatika
  • Ortodoksne usutunnistus
  • Hereesiad
  • Ariaanlus
  • Askees
  • Eremiidid
  • Mungad
  • Klooster
  • Muutused ühiskonnas ja kultuuris
  • Cassiodorus(490-583)
  • Aurelius Augustinus(354
  • Kirikuarhitektuur
  • Püha Peetruse katedraal
  • Hagia Sophia katedraal
  • Rooma õigus

  Teemad

  • Esiajalugu ja tsivilisatsiooni sünd
  • Ajalugu uurivad
  • homo
  • Muinasaja inimeste uskumused
  • Muinasaja arenguetapid
  • Tsivilisatsioonide tekkimine
  • Muistne Egiptus
  • Looduslikud tingimused, eelised
  • Põhietapid
  • 1550 eKr
  • Ramses II
  • eKr
  • Ühiskonnakorraldus
  • Mõned uskumused
  • Perekond
  • Matusekombestik
  • Jumalad
  • Kiri
  • Teadus
  • Kirjandus
  • Sinuhe jutustus“
  • Kunst
  • Mesopotaamia
  • Mesopotaamia rigid
  • Hierarhia
  • Linnatsivilisatsioon
  • Sõjavägi
  • Religioon
  • Õiguspõhimõtted
  • Müüdid, legendid
  • Hauatagune elu
  • Teadus
  • Kultuur
  • Indoeurooplased
  • Hetiidid
  • Pärslased
  • *Religioon
  • Pühad tekstid Avestad
  • Foiniikia ja Iisrael
  • Heebrealased e iisraellased
  • 13 saj eKr
  • 960 eKr
  • Rabi
  • 1100 eKr)
  • eKr
  • eKr
  • 800 eKr)
  • 500 eKr)
  • VIII saj eKr
  • u 800 eKr
  • eKr
  • eKr
  • 478 eKr
  • eKr
  • 431 eKr
  • 404 eKr
  • 371 eKr
  • eKr
  • 338 eKr
  • 336 eKr)
  • 30 eKr)
  • 326 eKr
  • eKr
  • eKr
  • hellenismiperioodiks
  • ROOMA
  • Kuningate aeg Roomas 753-509eKr
  • Varane vabariik 509-265eKr
  • Rooma Vahemeres suurvõimul 264-133eKr
  • Esimene Puunia sõda 264-241eKr-merel ja
  • sitsiilias,roomlased tegid laevastiku ja võitsid,Kartaago palus rahu; Teine Puunia
  • sõda 218-201eKr-kartaago väepealik Hannibal tungis läbi Gallia üle Alpide ja
  • purustas rooma sõjaväe Cannae lahingus 216a, uued rooma väed sundisid
  • hannibali lahkuma, 202said kartaagolased p-aafrikas lüüa kaotades kõik; Kolmas
  • Puunia sõda-hävitati kartaago 146a.)
  • Kodusõjad ja vabariigi langus 133-30eKr
  • Varane keisririik 30eKr-235pKr
  • Etruskid
  • Rooma linna tekkimine ja kuningate aeg Roomas
  • Varane Rooma ühiskond
  • Patriitsid ja plebeid
  • RIIK,ÕIGUS,ARMEE
  • Magistraadid
  • Senat
  • Rahvakoosolekud
  • Vabariigist keisririigiks
  • Riiklik korraldus keisririigi ajal
  • Caesar
  • Itaalia ja provintsid
  • Traditsioonid ja võõrmõjud
  • Idamaised ja hellenistlikud usundid
  • Pühakirja kujunemine
  • VANAAJAST KESKAEGA
  • Rooma uus
  • tugevnemine284-395
  • Keiser, riigivõim ja
  • sõjavägi
  • Riik ja ristiusu kirik
  • Hereesiad(ketserlikud usulahud)
  • Kloostrite teke
  • Itaalia geograafilised olud ja rahvastik
  • KRONOLOOGIA
  • Etruskid ja Rooma riigi algus
  • Riik, õigus, armee
  • Ühiskond ja eluolu
  • Linnad ja ehituskunst
  • Religioon ja kultuur
  • Ristiusu sünd
  • Etruskid
  • Seisused kuningate ajal
  • Valitsemiskorraldus vabariigi ajal
  • Riiklik korraldus keisririigi ajal
  • Lõbustused
  • Linnad
  • Ehituskunst
  • Religioon
  • Haridus
  • Ristiusu sünd
  • Idamaised ja hellenistlikud usundid Roomas
  • Kristluse teke
  • Kristluse levik
  • Kristlased ja Rooma
  • Antiikmaailma langus ja ristiusu võidukäik
  • 6. saj
  • 284
  • 395
  • Diocletianus
  • Theodosius Suur
  • a
  • langus
  • 476
  • a
  • Germaanlaste riigid
  • 568
  • Hiline Rooma keisririik ja ristiusk
  • humiliores)
  • Ristiusu võidukäik
  • katoliiklikuks
  • Rooma ja Konstantinoopol
  • Hereesiad (ketserlikud usulahud)
  • dogma
  • apostelliku usutunnistusena
  • Kloostrite teke
  • Muutused ühiskonnas ja kultuuris
  • Kirikuarhitektuur
  • basiilika

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  20
  doc
  Ajaloo eksami punktid
  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  88
  rtf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt 10kl
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
  50
  doc
  Konspekt terve 10-klassi ajaloo õpiku kohta
  168
  doc
  Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi
  35
  doc
  11-klassi ajalooeksam
  32
  docx
  10-kl ajaloo üleminekueksam

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !