Kategoorias suhtlemispsühholoogia leiti 48 faili

Psühholoogia >> Suhtlemispsühholoogia
Suhtlemispsühholoogia kokkuvõte kordamine
16
docx

Suhtlemispsühholoogia kokkuvõte/kordamine

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA Transaktsioonid: Mina seisund- kui psühholoogiline reaalsus; määratlemine tunnete süsteemi ja sellega kaasneva käitumismustrina. ● lapsevanema tasand- õpetab, juhib, käsutab, kritiseerib, riidleb, hoolitseb, kaitseb, annab nõu. ● täiskasvanu tasand- tasakaalustatud, enesekntroll, kaalutlev, emotsioone tagasihoidev, iseloomulik objektiivs...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
76 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia videoanalüüs
8
docx

Suhtlemispsühholoogia videoanalüüs

Lühiülevaade loo taustast: Toomas on 17aastane tubli ja korralik noormees, kes õpib koolis headele hinnetele. Kahjuks on aga Toomase kodus kõik halvasti. Toomase isa Kalju on alkohoolik, ema on nende juurest 5 aastat tagasi ära läinud. Isa ei tee tööd, neid on mitmetest korteritest välja visatud, sest...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia
odt

Suhtlemispsühholoogia

käsitleb kõige põhilisemaid asju...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
10 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia Eksam 2015
22
docx

Suhtlemispsühholoogia Eksam 2015

TAJUVEAD (VÄHEMALT 5) Esmasuse efekt - on seotud sellega, et esmasena suhtlemises tajutav info võib mõjutada hilisemat info vastuvõtmist ja selle töötlemist. Seega mõjutavad meid väga olulisel määral need muljed, mis me esmakohtumisel saame ehkki see info võib olla ekslik. Esmamuljel on võimalik eristada erinevaid etappe: Äratundmine- esmalt toimub teise inimese äratundmine, eristamine. Sellel etapi...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
47 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia
44
odp

Suhtlemispsühholoogia

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA Helena Landes HKHK 2013 Millest koosneb hinne õppeaines suhtlemispsühholoogia? 1)Osalemise aktiivsus tundides ( aktiivse osalemise eest saad teenida igas tunnis boonuspunkte, mis kokkuvõttes tõstavad Su koondhinnet ­ ainehinnet. ) - 25% 2) Kodutöö ­ Kirjalik analüüs teemal ,,MINA" - 25% 3)Kodune rühmatöö ­ Rühmatöö kirjalik esitamine ja etteka...

Suhtlemispsühholoogia - Keskkool
19 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia
2.5
doc

Suhtlemispsühholoogia

Essee teemal "Käitumise vormide analüüs". Kirjeldatud on paarisuhete nelja käitumise vormi: positiivne kinnitamine, negatiivne kinnitamine, karistus, frustreeriv tasumatus...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
134 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia
10
doc

Suhtlemispsühholoogia

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA Suhtlemispsühholoogia huviobjektina saab vaadelda nii suhtlemist kui protsessi, mis nõuab oskuseid ja suhteid, mis aitavad rahuldada mitmeid vajadusi (nt. füsioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed) ja pakuvad ühtlasi mitut tüüpi toetust (nt. psühholoogiline- emotsionaalne, materiaalne, informatiivne). Suhtlemine on protsess, seega olemus...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
294 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia konspekt
8
doc

Suhtlemispsühholoogia konspekt

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA Suhtlemispsühholoogia huviobjektina saab vaadelda nii suhtlemist kui protsessi, mis nõuab oskuseid ja suhteid, mis aitavad rahuldada mitmeid vajadusi (nt. füsioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed) ja pakuvad ühtlasi mitut tüüpi toetust (nt. psühholoogiline-emotsionaalne, materiaalne, informatiivne). Suhtlemine on protsess, seega olemuselt dünaamiline. Suhted ja suhtle...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
90 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia konspekt 2
9
rtf

Suhtlemispsühholoogia konspekt 2

Suhtlemispsühholoogia Suhtlemine suhe kestev interktsioon ajategur, intiimsuse kui läheduse tegur, suhtlemise dünaamika viide sellele, et tegemist on protsessiga, millele on iseloomulik muutumine suhtlemisvahendid verbaalsed ja mitteverbaalsed (ka paralingvistilised), mille abil toimub interaktsioon. suhtlemine toimub abimehhanismide vahendusel (esmamulje, kategorisee...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
64 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia - Mina kui teiste mõjutaja
2
docx

Suhtlemispsühholoogia - Mina kui teiste mõjutaja

Mõjutamine saab olla nii positiivne kui ka negatiivne. Positiivne mõjutamine väljendub selles, kui inimest on mõjutatud ning see on mõjutatavale kasulik. Negatiivse mõjutamise korral kogeb mõjutatav halba või teda kahjustavat tagajärge. Mõjutamiseks on mitmeid erinevaid meetmeid. Kõige tavalisem on nakatamise meetod. Rääkides kann...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
45 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia
2
docx

Suhtlemispsühholoogia

Suhtlemispsühholoogia Läbirääkimised · On protsess ,milles osalevad kaks või rohkem osapoolt , kellel on ühine probleem, kuid vasturääkivad huvid. · On järjestikune tegevus 1)sisaldab tavaliselt oma nõudmiste ja ettepanekute esitamist ühe osapool poolt. 2) Nende hindamist teise poolt 3) Millele järgnevad mööndused ja vastuettepanekud. Vabatahtlikkus · Et läbirääk...

Suhtlemispsühholoogia - Kutsekool
3 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia konspekt
docx

Suhtlemispsühholoogia konspekt

"Igapäevaoskused" Robert Bolton...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia kodutöö
4
docx

Suhtlemispsühholoogia kodutöö

Püüa saada teisega (kes pole sinu hea tuttav) psühholoogilist kontakti (vt. suhtlemisakti etapid). Kirjelda mida tegid ja kuidas kontakti saamine õnnestus. Kirjelda kuidas teine reageeris. Läksin oma uue kursusekaaslase juurde ja naeratades tervitasin teda. Tema tervitas vastu. Küsisin esmalt, et mis tund meil hakkab ja kus. Ta naeratas ja vastas viisakalt....

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia
docx

Suhtlemispsühholoogia

Antud konspekt võtab kokku aines käsitletavad teemad ja seletab lahti mõisted, mida aine läbimiseks kindlasti teadma peab. Konspekt aitab eksamiks valmistumisel ja teemade mõistmisel. Konspekti järgi õppides sain mina eksami tulemuseks B...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia konspekt
10
docx

Suhtlemispsühholoogia konspekt

Kommunikatsioon Suhtlemise vormid *intrapersonaalne suhtlemine- sisekõne, inimene suhtleb iseendaga *interpersonaalne suhtlemine- kahe inimese vahel toimuv suhtlemine. Enamasti mitteformaalne ja spontaanne *Grupitasandi suhtlemine- grupp peab olema piisavalt väike, et inimesed saaksid omavahel luua kontakti *organisatsioonitasandi suhtlemine- toimuv selgelt määratletud hierarhia rollide ja reeglite raa...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
Sotsiokultuuriline ruum-suhted ja isik
1
odt

Sotsiokultuuriline ruum, suhted ja isik

Sotsiokultuuriline ruum, suhted ja isik Kultuur on terviklik nähtus, hõlmates teadmisi, tõekspidamisi, kunsti moraali, seadusi, traditsioone ja kõiki teisi oskusi ning kogemusi, mille inimene omandab ühiskonna liikmena. Igas kultuuris on väga palju erinevaid käitumisnorme, mis on lubatud ja mis mitte. Ebakultuurne käitumine omaenese kultuuriruumis võib eraldada suuremeelsest s...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
43 allalaadimist
Konflikt
10
pptx

Konflikt

vahel. - suhete loomulik osa - destruktiivsed (suhteid kahjustavad), konstruktiivsed (lahendusi andvad) võtted - konstruktiivseks käitumiseks vajalikud oskused käituda - konflikt juhib tähelepanu probleemile, viitab muutumisemuutmise vajadusele - toob välja isiku jaoks olulise (oluline eesmärk ja suhe > pinged) Miks on konfl...

Suhtlemispsühholoogia - Keskkool
7 allalaadimist
Intervjuu analüüs
16
docx

Intervjuu analüüs

a Analüüs – Kahekõne Saades. Koostaja: Sinu Nimi Juhendaja: Juhendaja nimi Tartu 2016 Eesti Televisioon on Eesti avalik-õiguslik telekanal. Esimene ametlik proovisaade oli eetris 19. juulil 1955. aastal. 1955–1965 kandis ETV nime Tallinna Televisioonistuudio (TTS) 1. juunil 2007 ühinesid Eesti Tele...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
Sotsiokultuuriline ruum-suhted ja isik- Internet
5
docx

Sotsiokultuuriline ruum, suhted ja isik : Internet

Tänapäeva globaliseeruvas maailmas on üha tähtsam roll inimestevahelisel suhtlusel sotsiaalmeedias. Kuidas mõjutab Facebook meie isiksuseomadusi? Kuidas erineb identiteet päriselus ja internetis? Üritan leida vastust nendele küsimustele tuginedes suhtlemispsühholoogiale ja erineva...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
Tähelepanelik kuulamine-suhtlemistehnikad
2
docx

Tähelepanelik kuulamine, suhtlemistehnikad

Kirjelda mida tegid ja kuidas see õnnestus. Analüüsi, milliseid järeldusi saad antud kogemusest teha. Kuulasin hästi tähelepanelikult oma sõbranna muret. Ei seganud vahepeal vahele oma jutuga, mis on mul tavaliselt kombeks (segan vahele, et nõu anda või samasugusest kogemusest rääkida) . Sõbrannat kuulates, ei tekkinud mul tahtmist mitte kuulata vaid pige...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist