Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 (1)

5 VÄGA HEA
 
Kuressaare Ametikool

Sirje Pree

2001 / 2006
Sisukord

Sirje Pree Suhtlemispsühholoogia 2
Sisukord

SISUKORD
Sisukord ............................................................................................... 3
Sissejuhatus ......................................................................................... 5
Kas suhtlemisoskus on vajalik? ............................................................. 7
Kontakt ............................................................................................... 12
Pertseptsioon ehk isikutaju ................................................................. 15
Välistunnuste taju ........................................................................... 24
Tundeseisundi taju .......................................................................... 26
Kommunikatsioon ............................................................................... 32
Kommunikatsiooniskeem ................................................................. 32
Tagasiside ........................................................................................ 35
Infolevi ............................................................................................. 41
Kommunikatsioonitõkked ................................................................. 44
Mõjutamine ehk interaktsioon ............................................................. 47
Mõjutamismehhanismid ................................................................... 56
Suhtlemisvahendid .............................................................................. 61
Mitteverbaalsed suhtlemise vahendid ............................................... 61
Visuaalsed vahendid ..................................................................... 63
Zesti tähendus sõltuvalt kultuurikeskkonnast ehk regionaalsed
iseärasused . ................................................................................. 81
Soolised iseärasused ..................................................................... 87
Auditiivsed vahendid ..................................................................... 87
Verbaalne suhtlemine ...................................................................... 89
Kuulamine ....................................................................................... 99
Erinevad käitumisviisid suhtlemises ...................................................104
Enesekehtestav käitumine...............................................................111
Konflikt ..............................................................................................117
Konfliktis käitumise strateegiad ......................................................124
Konflikti reguleerimine ....................................................................127
Sirje Pree Suhtlemispsühholoogia 3
Sisukord
Targalt käituda saab mitut moodi ehk kokkuvõtteks ..........................131
Kirjandust suhtlemise kohta ..............................................................132
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #1 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #2 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #3 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #4 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #5 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #6 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #7 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #8 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #9 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #10 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #11 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #12 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #13 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #14 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #15 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #16 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #17 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #18 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #19 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #20 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #21 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #22 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #23 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #24 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #25 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #26 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #27 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #28 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #29 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #30 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #31 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #32 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #33 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #34 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #35 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #36 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #37 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #38 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #39 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #40 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #41 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #42 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #43 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #44 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #45 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #46 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #47 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #48 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #49 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #50 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #51 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #52 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #53 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #54 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #55 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #56 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #57 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #58 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #59 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #60 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #61 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #62 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #63 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #64 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #65 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #66 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #67 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #68 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #69 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #70 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #71 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #72 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #73 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #74 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #75 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #76 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #77 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #78 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #79 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #80 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #81 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #82 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #83 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #84 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #85 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #86 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #87 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #88 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #89 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #90 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #91 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #92 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #93 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #94 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #95 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #96 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #97 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #98 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #99 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #100 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #101 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #102 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #103 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #104 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #105 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #106 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #107 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #108 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #109 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #110 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #111 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #112 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #113 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #114 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #115 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #116 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #117 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #118 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #119 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #120 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #121 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #122 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #123 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #124 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #125 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #126 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #127 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #128 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #129 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #130 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #131 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #132 Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1 #133
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 133 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-09-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
41 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
moonika22 Õppematerjali autor

Lisainfo

“Ma suhtlen täitsa vabalt” - on väljend, mida küll vist igaüks onkuulnud. Sageli märkate suhtlemise käigus, et just sellel nö. vabalt suhtlejal on terve rida tunnuseid, mis teevad temaga suhtlemise kas ebamugavaks, ebameeldivaks või katkestavad selle üldse. Suhtlemisoskus kuulub sotsiaalsete oskuste alla ja nii nagu iga oskus nõuab ka suhtlemisoskus õppimist. Inimene õpib kogu elu. Suhtlemiseõppimine algab sünnimomendist (ehk varemgi) ja arvatavasti lõpebsurmaga.
suhtlemispsühholoogia , partner , pertseptsioon , mulje , klient , suhtlemisoskus

Mõisted

suhtlejal, lugejal, arvutikasutamisoskust, pidurdunud või, nagu märkate, muuseas ee, suhtlemise käsitlemisel, väliste kontaktioskused, olemiseks, peegeldamine, lase 5, lõhnad, teenindajad, või filmidest, projektsioon, juhttunnusest lähtumine, tavatõdedest, teineteisemõistmine, teeninduses, suhtluspartneril, erinevatel inimestel, muuseas usa, enamusel inimestest, tundmuste tajumisel, lõppude lõpuks, keha keskus, teeninduses, tagasidet saades, tagasiside reegleid, tagasidet, dialoogiline kommunikatsioon, enam mitmeastmeline, kommunikatsiooni korral, paitus, faktidele toetumine, erinevatel inimestel, tavalisel, vanema tasand, lapse tasand, rööpsed käigud, ukse kohal, rituaalne suhtlemine, berne, vajadusteks, positiivsed mõjutamismehhanismid, meeldivuse tunnused, võtja, suhtlemisvahendid, järjest rohkem, kongruentne, mittekongruentseks, mittekongruentsuse märkamiseks, näoilme, naeratusel, silmsidet, idamaisel turul, liitžestid, jäänukžestid, rusikaga žestid, tervitada, kinnas, v kujund, kättpidi tervitamine, rääkija, mõttekas, löök, vastastikune asend, parimaks suhtlemisnurgaks, suhtlemisdistants, intiimne suhtlemisdistants, isiklik suhtlemisdistants, sellisel suhtlemisel, avalik suhtlemisdistants, suhtlemise laadi, juhtideks põhja, inimene üles, võrgutuspoosina, varvas, kõrgem klass, rahvusvaheline skandaal, toolil istumine, käitumiseelistustel, kollektivism, žestide eelistamisel, teiste ülesanne, sõnade järjekord, emotsionaalsuses, alustamist, paksud sõnad, kogemussõnad, lihtne kustutamine, võrdlev kustutamine, taustaoletused, universaalne kvantifitseerimine, mittearusaamine, sundijad, hea küsimus, kuulamise alguses, suletud küsimus, avatud küsimused, kõigepealt miks, ümbersõnastamine, hea ümbersõnastamine, kellelegi teisele, meeldiv teenindaja, inimese mälu, sama lugu, klient, klient, klient, kaks käitumisviisi, enesekehtestav käitumine, ii maailmasõjaga, just usa, inimesena, oluline oskus, rahulolu saavutamiseks, hipi, üheks teeks, närviminemise vältimiseks, ebameeldivates situatsioonides, selge enesevaljendamine, eesti majandus, ennetavate mina, vastavad mina, äraütlemise puhul, konfronteeruvad mina, gaasi andmine, konfliktil, peaksin, kompromiss, kohanemine, vältimine, konfliktilahendusstrateegiaid, konfliktiala määratlemist, oreooli efekt, lihtsustamine, konfliktil, peegeldamise tasand, integratsiooni tasand, tasandile liikumist, vahendaja, enesekehtestamist, kongruentsust, avalikud suhted, mõjustamise psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia 1

Sisukord

 • Kuressaare Ametikool
 • Sirje Pree
 • Sisukord
 • SISUKORD
 • Sissejuhatus
 • SISSEJUHATUS
 • Kas suhtlemisoskus on vajalik?
 • KAS SUHTLEMISOSKUS ON VAJALIK?
 • ÕNELEMINE
 • TURVALISUS = USALDUS
 • Suhtlemine on inimestevaheline vastastikuse tajumise, mõjutamise
 • Vajalik tehnika
 • Kasutatav psüühiline
 • Kontakt
 • KONTAKT
 • Pertseptsioon ehk isikutaju
 • PERTSEPTSIOON EHK ISIKUTAJU
 • TAJUTAV
 • välitunnused
 • TAJUJA
 • isiksus, huvid, väärtused
 • KUJUTLUS
 • HÄÄL
 • SÕNAD
 • Esmamulje efekt
 • Korduvtaju efekt
 • Võõristusefekt
 • Lahkumismulje
 • Iseendale teada, teistele
 • Teised tajuvad, ise ei teadvusta
 • Iseendale teada, teiste eest
 • Välistunnuste taju
 • Tundeseisundi taju
 • Enesekindlus
 • Mugav tunne
 • Ebamugav tunne
 • Julgus
 • Õnnelikkus
 • Mure, vaev, pinge
 • Kontakt maapinnaga
 • Iseendaks olemine
 • Kommunikatsioon
 • KOMMUNIKATSIOON
 • Kommunikatsiooniskeem
 • Tagasiside
 • Tagasiside on vastus mingile infole
 • Positiivsed detailid
 • Positiivne üldine info
 • Infolevi
 • Kommunikatsiooni
 • Mõjutamine ehk interaktsioon
 • MÕJUTAMINE EHK INTERAKTSIOON
 • SUHTLEMISTASANDID JA
 • KÄIGUD
 • Rööpsed
 • Rituaalne
 • Ajatäideteks
 • Mängudeks
 • Mõjutamismehhanismid
 • Sõltuvussuhtega mõjutamine
 • Negatiivsed mõjutamismehhanismid
 • Positiivsed mõjutamismehhanismid
 • Emotsioonidega
 • Meeldivusega
 • Suhtlemisvahendid
 • SUHTLEMISVAHENDID
 • Mitteverbaalsed suhtlemise vahendid
 • Visuaalsed vahendid
 • Miimika
 • Naeratusel
 • Silmside
 • Pilgu suund
 • Žestid
 • Kehakalded
 • Rütmuri
 • Asend
 • Suhtlemisdistants
 • Intiimne
 • Isiklik
 • Formaalne
 • Avalik
 • Žesti tähendus sõltuvalt kultuurikeskkonnast ehk regionaalsed iseärasused
 • Soolised iseärasused
 • Auditiivsed vahendid
 • Verbaalne suhtlemine
 • Sisukas
 • Emotsionaalsuses
 • Lihtsus
 • Tihedus
 • Kustutamise
 • Moonutamise
 • Üldistamiste
 • Nimisõna
 • Kuulamine
 • Vaikne kuulamine
 • Aktiivne kuulamine
 • Täpsustamise
 • Ümbersõnastamine
 • Erinevad käitumisviisid suhtlemises
 • ERINEVAD KÄITUMISVIISID SUHTLEMISES
 • õigus, mitte tähele
 • mõtteviisid
 • Erinevad
 • Enesekehtestav käitumine
 • Deklaratiivse
 • Ennetavate
 • Vastavad
 • Positiivsete
 • Konfronteeruvad
 • Konflikt
 • KONFLIKT
 • Konflikti
 • Situatsioon
 • Suhtumine/hoiak
 • Konfliktis käitumise strateegiad
 • Koostöö
 • Võitlus
 • Kompromiss
 • Kohanemine
 • Vältimine
 • Konflikti reguleerimine
 • Oreooli efekt
 • Lihtsustamine
 • Analoogiaefekt
 • Vaenulikkuse tasand
 • Peegeldamise
 • Integratsiooni tasand
 • Targalt käituda saab mitut moodi ehk kokkuvõtteks
 • TARGALT KÄITUDA SAAB MITUT MOODI ehk
 • Kirjandust suhtlemise kohta
 • KIRJANDUST SUHTLEMISE KOHTA

Teemad

 • hea /väga hea suhtlemisoskus
 • võime ja oskus suhelda
 • usaldus
 • kontakti
 • häälitsused
 • häälitsuste, miimika ja kehaliigutuste
 • ümberlülitumine
 • kõnelemiseni
 • teabevahetuse protsess
 • vastastikune tajumine
 • ühistegevus
 • eneserealisatsioon
 • protsessi
 • ja infovahetuse protsess
 • tajub
 • mõtleb
 • kõneliselt
 • tahtlikult
 • Usun, et pole
 • niivõrd tähtis teada, mis just toimib, peaasi, et toimib
 • ma tahan teenindada
 • pöördumine kliendi poole, pilkkontakti võtmine
 • sobiva huvi ülesnäitava hääletooni kasutamine
 • ma ISE tahan suhelda ja
 • teenindada/aidata
 • toimub partneri
 • ja tema poolt antava informatsiooni kindlaksmääramine, analüüs
 • ja hindamine
 • kuidas
 • JOONIS 4 PERTSEPTSIOON
 • Muuseas positiivne info jagatakse vähematele inimestele kui negatiivne
 • ühtede andmete järgi läheb negatiivne info laiali vähemalt 22!!!
 • Inimesele
 • nagunii valetab
 • tahab mind nii väga oma kliendiks, ega tal rohkem kliente polegi ja
 • sekretär naeratab nii totralt ja pugedes
 • efekt
 • Kategooriate kohaldamine
 • Loogiline
 • järeldamine
 • Analoogiate kasutamine
 • Empaatial põhinev isikutaju
 • Me näeme, kuuleme ja tunneme partneris
 • seda, mida tahame
 • kommunikatsiooniks
 • vabade tubade
 • olemasolu hotellis, köögiviljatoidud menüüs, firma juhile helistanud
 • inimene, tegevus, mida on vaja teha, mingi ese või asi
 • aastasele eestlasele ja täiskasvanud
 • prantslasele menüüd/toodet vms tutvustades teeme seda erinevalt
 • puude vilusse
 • võsu
 • värten
 • lai leht
 • laotus
 • marjad
 • imlisi granaatõun
 • tagasisideks
 • saab informatsiooni
 • sõnaline tagasiside
 • mitteverbaalne
 • toitude väljanägemist või
 • maitset, partneri tegevust ühise ülesande täitmisel, juhina oma alluvate
 • tegevust
 • Agressiivsus sünnitab agressiivsust
 • Mis sa koperdad siin
 • igavene loll, mine istu mujale
 • anda tagasisidet
 • Negatiivne
 • Tagasidet saades
 • kui soovid
 • muutust – tee midagi muud
 • vahendatud
 • dialoogiline
 • monotoonne loeng
 • nõrgenenud dialoogilisust
 • mitmeastmeline
 • interpersonaalseks
 • intrakommunikatsiooniks
 • tõkked
 • kommunikatsioonitõketeks
 • Keskkonnast
 • asfaldipuuri töötamine akna taga, valju muusika
 • raadiost, karjuv ja korraga rääkiv rahvamass, aga ka liig ere
 • valgus või täielik pimedus, käekirja segasus, …
 • ruumi suuruse, temperatuuri ja värvuse näitajad
 • öösel
 • kella 4 ajal edasiantud info on aeglasemalt omandatav kui
 • hommikul kell 10 edastatu
 • eestikeelses keskkonnas viibides võtab võõrkeelne turist infot
 • halvemini vastu kui oma keelekeskkonnas olles
 • Kommunikaatorist
 • udutamine, keerutamine
 • Retsipiendi
 • valmisolek üksteist
 • mõista
 • Vanema
 • Täiskasvanu
 • Lapse
 • ristuva
 • edukaks peetakse suhtlemist vaid juhul kui
 • mõlemad osapooled jäävad sellega rahule
 • Suhtlemise puhul pole
 • tähtis mitte see, mida me ütleme, vaid see, kuidas me ütleme
 • Kongruentne
 • Mittekongruentseks
 • Pea asend
 • Käed
 • Jalad
 • soolised iseärasused
 • räägi sellest, mida tead
 • Paksud
 • Kogemussõnad
 • Vajan töökohta
 • Mul on raskusi töötamisega
 • Meil on raskusi suhtlemisega
 • Ta kiusas mind
 • Ta ütles mulle ära
 • Mari peab parandama oma suhtumist klientidesse
 • Töötud tekitavad palju probleeme
 • Inimesed ei lase mul otsuseid vastu võtta
 • Ma pole nõus
 • Nad ei räägi mulle, mis toimub
 • Mul on piinlik
 • Mul on ebamugav
 • Ta on parem inimene
 • Tal on raskem
 • Klientide rahulolematust on vähem
 • Vajalik on parem infolevi
 • Niimoodi on õige pabereid täita
 • Hea on olla järjekindel
 • Laps räägib siis, kui kana pissib
 • Ta ei anna mulle tööd, järelikult ta ei salli mind
 • Ta ei vastanud minu küsimusele, järelikult on mu peale
 • pahane
 • Sa oled nii tõsine. Sul on mingi mure
 • Nõupidamised peavad toimuma hommikupoolel
 • Sa oled sama saamatu kui su perekond
 • Ma tean, miks sa seda tegid
 • Ma tean, et te ei taha mulle koolitust võimaldada
 • Ma võin öelda, et sa oled ärritunud
 • Ta ütles seda ainult sellepärast, et mind vihastada
 • See tuleb sellest, et…
 • Sa ärritad mind
 • Sa teed mind vihaseks
 • Mitte keegi ei räägi mulle, mida tuleb teha
 • Mina jään alati headest pakkumistest ilma
 • Mitte kunagi ei küsita minu arvamust
 • Alati on paljundusmasina paber otsas
 • Ma pean selle töö ära tegema
 • Ma ei tohi palka juurde küsida
 • Ma ei saa minna ta käest küsima
 • Ma ei suuda seda teha
 • Ma ei saa sellega hakkama
 • tegusõna
 • peaks, tohiks (takistaja)
 • omadussõna
 • võrdlus
 • kõik, alati, iial (üldistus)
 • Täpsustamata nimisõnad
 • inimesed segavad mul täpselt tööd tegemast
 • kliendid tekitavad pidevalt probleeme
 • pole nõus
 • Nemad, nad
 • Niimoodi on õige pabereid täita
 • Ma usun, et selline paberite täitmise viis on õige. Tiiu
 • arvab, et ühiselamumaks tuleb kohe ära maksta
 • Ta keeldus
 • Ta ignoreeris mind
 • Me saadame ta koolitusele
 • Takistajad
 • Ma ei
 • suuda seda probleemi lahendad. Ma ei saa sellega hakkama
 • Sundijad
 • Ma pean selle töö lõpetama
 • Mul tuleb heas vormis olla
 • üldistusi
 • Ma jään alati sügisel
 • haigeks. Mitte keegi ei räägi mulle mitte midagi
 • Kuidas
 • sa seda tead? Kas alati? Kas kõik
 • Võrdlused
 • rohkem, vähem ,odavad, kallim, parem, halvem, hästi, halvasti
 • absoluutse tõena
 • Hea on olla järjekindel
 • Abstraktsioonid
 • Meil on probleeme suhtlemisega
 • See oli raske vestlus
 • mõtlema, teadma, märkama, kavatsema
 • töötlema, õppima, muutuma, aru saama, kogema, mõistma
 • kontakt
 • ukseavajaid
 • Kuidas sul on läinud peale meie viimast
 • kohtumist? Ma ei usu, et oleme enne kohtunud. Mind huvitaks kuulda
 • kuidas reis möödus. Kuidas Te ennast tunnete? Ma kuulan Teid
 • täpsustamine, ümbersõnastamine
 • suletud ja avatud küsimusteks
 • Räägi rutem, Räägi asjast
 • Kui sa minuga sõbralikuma
 • tooniga ei räägi, siis ma sind enam ei kuula, Rahune maha
 • siis ma kuulan teid ära
 • Seda tuleb niimoodi teha, Niimoodi
 • pole küll viisakas käituda
 • Pane see kleit selga, Osta see asi
 • Proovige teha nii
 • Mina teie vanuses seda küll endale lubada
 • ei saanud
 • Ma ju
 • hoiatasin, et nii läheb
 • Küll sa oled tubli, Minu arvates on sul õigus
 • Ainult selles oligi asi või, Ikka
 • tõsiselt tahad või, Ah, mis jutt see on)
 • Nüüd on
 • mulle selge, miks te nii tegite
 • Kõik eksivad, Läheb üle
 • Kumb alustas
 • Räägime millestki
 • muust
 • Mulle tundub, et te tahate praadi
 • süüa
 • Õiguseid
 • Käitumist
 • Tulemus
 • Uskumused
 • piiravaid uskumusi
 • Ennastkehtestav inimene valib ise selle, kuidas ta oma elu elab
 • lastes ka teistel ise oma elu elada
 • võitja-võitja
 • selgelt väljendada
 • Selge enesevaljendamine on oma vajaduste teada andmine mina
 • keeles ja partneri vastuvõtuvõimet arvestades
 • Mina-keeles
 • Sina-keele
 • Umbmäärane keel
 • Meie-keeles
 • mõtlen (Mina arvan , et teeninduserialadel on tulevikku. Mina usun, et
 • Eesti majandus on tõusuteel. Mina arvan, et töötajad peavad õigel ajal
 • tööle tulema.)
 • Homme ma tööle ei tule, sest lähen vanaema matustele. Ma ei saa täna
 • sulle kohvi välja teha, sest hakkasin koguma raha auto ostuks.)
 • Jah, ma tulen. Ei, mind ei ole pühapäeval tööl.)
 • ei, sest et ….)
 • Mulle
 • meeldib see, et sa… tegid…
 • kui sa tuled tööle 15 minutit
 • hiljem…)
 • siis võtab mul
 • päevaplaani kooskõlastamine rohkem aega…)
 • ma olen
 • pettunud ja ärritunud)
 • objektiivne
 • subjektiivne
 • Majanduslike ressursside jaotamine ei lahenda tihti konflikti
 • Enamus konflikte on objektiiv-subjektiivsed
 • Konflikt on inimestevahelise vastuolu teravnemise piirjuhtum, mis
 • toob kaasa konfliktse käitumisreaktsiooni
 • äitumine
 • Diskussioon
 • Vaidlus/polarisatsioon
 • Allaajamine
 • Negatiivsed
 • õelad) kujutlused
 • Enesekontrolli ja austuse
 • kaotamine
 • Võimu demonstreerimine
 • Piiratud häving
 • Rünnak närvikeskusele
 • Roll on käitumisviis, mida oodatakse mingis staatuses olevalt
 • inimeselt
 • rollikujutluseks
 • rolliootused
 • Alati kutsub konflikte esile muutuste ja uuenduste sisseviimine
 • kokkuvõtteks
 • Meelte terasust
 • Paindlikkust
 • Kongruentsust ehk ühildumist
 • kui huvi on

Kommentaarid (1)


MKKlubi: Ülevaatlik
08:20 10-04-2016


Sarnased materjalid

82
docx
56
doc
990
pdf
106
pdf
194
pdf
34
rtf
17
doc
524
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto