Sotsiaalpsüholoogia raamatust - sarnased materjalid

taju, hoiakud, suhtlemine, lähedus, stiilid, grupimõtlemine, reaktsioon, latane, afektiivne, konformsus, illusioon, apaatsus, soodustamine, nicky hayes, külmutamine, hälve, sotsiaalpsüholoogia, bioloogiline, tajumine, konflikt, polariseerumine, tunnetuslik, enesetaju, meeldivus, osalejad, goffman, mängime, sotsiaalsed rollid, füüsilised
46
pdf

Sotsiaalpsühholoogia loengud

...vastu 1. luua testitavad hüpoteesid 2. vali sobilik lähenemisviis uuringule. Survey (kaardistus) 3. andmete kogumine 4. andmete anaklüüsimine ja järelduste tegemine 5. tulemuste jagamine teiste teadlastega Protseduurid ­ vt slaide, loe raamatust 2. Sotsiaalpsühholoogia ajalugu, 20.02.2018 120 aasta vanune teadus, enamus arengust viimase 60 aasta jooksul. Kaks sotsiaalpsühholoogiat: - psühholoogiline: keskmes on indiviidi reageerimine sotsiaalsele stiimulile - sotsioloogiline: grupid või sotsiaalsed muutujad, sotsiaalsed rollid, ...

Sotsiaalpsühholoogia - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
56
doc

Sotsiaalpsühholoogia

Sotsiaalpsühholoogia SISSEJUHATUS Sotsiaalpsühholoogia SP ­ osa psühholoogiateadusest. SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid Sotsiaalpsühholoogiat huvitab inimvaheliste suhete maailma ...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
499 allalaadimist
29
docx

Sotsiaalpsühholoogia eksami vastused

SOTSIAAL- JA SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA KORDAMISKÜSIMUSED 2011 JÜRI ULJAS 1. W. JAMESI MINA TEOORIA W. James eristas mina teadvuses kahte erinevat mina: tundev ja mõtlev mina ehk subjetiivne mina tunne ja objektiivne mina ehk kõik see mida me saame enda juures kirjeldada ehk empiiriline mina. Empiiriline min...

Psühholoogia -
154 allalaadimist
5
doc

Sotsiaalpsühholoogia alused

MAINORI KÕRGKOOL Ärijuhtimine Personalijuhtimise eriala PS-2-S-E-Tal Liis Peet SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA ALUSED kokkuvõte Nicky Hayes´i raamatu põhjal (Inglise keelest tõlkinud Aavo Luuk) Tallinn 2009 ...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
383 allalaadimist
18
docx

Sotsiaalpsühholoogia konspekt

Sotsiaalpsühholoogia Sissejuhatus SP mõiste: ...on selle uurimine, kuidas ini me ste tunded, m õtted, sõnad ja teod on teiste ini meste poolt m õ justatud; käsitleb individuaalse käitumise ole must ja p õhjusi sotsiaalsetes situatsioonides (Allport, 1954) ...on teadus selle...

Sotsiaalpsühholoogia -
71 allalaadimist
41
ppt

Sotsiaalpsühholoogia

...itus ja selle kuulama. kompaktne liigendus või struktuur Tähelepanu tekitavaks alguseks võib olla, sõltuvalt esineja isikupärast, kas : Teadlikult esitatud Laen kirjandusest vastuolu (uudishimu (raamatust, ajalehest tekitamiseks) vms.) Retooriline või tõene Näide sündmusest küsimus (tekitada kujutlus) Väide Pildimaterjal erinevas Uudis vormis Vanasõna, anekdoot, ...

Psühholoogia - Keskkool
56 allalaadimist
30
docx

Sotsiaalpsühholoogia loengu konspekt

Sotsiaalpsühholoogia Õppejõud: Mati Heidmets Slaidid, kursuseprogramm: yldbak Adler284 Moodle: parool sp2011 Eksam Moodle'is 12., 21. ja 34. nädalal, valikvastustega test http://www.socialpsychology.org/ Sotsiaalpsühholoogia kui ...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
384 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

Sotsiaalpsühholoogia 1. SP kui teadus SP ­ osa psühholoogiateadusest. SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid ... Gordon Allport (1...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
42
pdf

Nicky Hayes "Sotsiaalpsühholoogia alused"

Sotsiaalpsühholoogia alused Nicky Hayes Sotsiaalse suhtlemise kontekstid - Jäljendamine ja modelleerimine - olulised sotsiaalse õppimise protsessid, mi...

Sotsiaalpsühholoogia -
5 allalaadimist
53
doc

Psühholoogia alused

Psühholoogia alused 1.Psühholoogia aine, meetodid, printsiibid ja struktuur Psühholoogia aine Psühholoogia on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Pärineb kreeka keelest psyche (hing) ja logos (õpetus). Psüühika (kr.k psychikos-hingeline, vaimne.Ingl k. mental , sõnast mind) väljendub objek...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
586 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

SISUKORD 1. Sotsaalpsühholoogia......................................................2 2. Inimsuhete ajalooline areng...........................................7 3. Eneseteadvus..............................................................17 4. Sotsiaalne taju............................................................23 5. Hoiakud................................................

Sotsiaalpsühholoogia -
42 allalaadimist
12
ppt

SP1 Sotsiaalpsühholoogia kontspekt

Sotsiaalpsühholoogia 1. Sissejuhatus SP kui teadus, SP kujunemislugu M.Heidmets, 2013 kevadsemester Sotsiaalpsühholoogia · SP ­ osa psühholoogiateadusest. SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlem...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist
96
rtf

Psühholoogia arvestus

Psühholoogia arvestus Kordamisküsimused 1. Enesehinnang 2. Johari aken 3. Prosoodia 4. Polükrooniline ja monokrooniline ajakäsitlus 5. Puudutuste funktsioonid 6. Võimukad poosid 7. Pilkude funktsioonid (5 – annavad infot, reguleerivad suhtlemist, väljendavad intiimsust, võ...

Psühholoogia -
69 allalaadimist
35
doc

Sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia

W. Jamesi mina teooria Peegelmina teooria (C.H.Cooley) Sotsiaalne võrdlemine Enesetaju teooria (D.Bem) Enesehinnang. Mina-esitus (E.Goffman) Avalike esinemiste analüüsimisel on üheks kõige tunnustatumaks lähenemiseks Erving Goffmani dramaturgilist lähenemist. See pilt mida me endast teist...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
157 allalaadimist
34
rtf

ISIKSUSE- ja SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA

Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia ISIKSUSE- ja SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA (Loengukonspekt Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastele) Kalle Küttis 2011 1 Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia Tööplaan 2011/12 sügissemester 1. 01.09 ...

Isiksuse- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
184 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

... © AAVO LUUK 2003 - 2004 Psühholoogia alused 78 15-l protsendil Tartu linna elanikest on avalikustamata telefoninumber. Kui valida Tartu telefoniraamatust juhuslikult 200 numbrit, siis kui mitu neist võiks tõenäosusteooria kohaselt olla avalikustamata telefoninumbrid? 16. Budha munkade probleem Päikesetõusul hakkab munk kõrge mäe tippu ronima. Ta tõuseb mööda ainsat jalgrada, mis ümber mäe tiirutab, selleks et minna mäe tipul asuvasse templisse...

Psühholoogia alused -
163 allalaadimist
6
odt

Sotsiaalpsühholoogia eksami küsimused ja vastused

1. Miks on poisid tüdrukutest agressiivsemad? Mehed rakendavad füüsilist agressiivsust sagedamini. Üheks põhjuseks on leitud olevat hormooni testosterooni kõrgem tase meestel ­ agressioon ja testosteroon on omavahel oluliselt seotud. Hormonaalsete erinevuste juures on oluline ka keskkond. Nimelt, naistel ja...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
30
docx

PSÜHHOLOOGIA ARVESTUS

1. Isiksuse mõiste. Isiksuse joonte teooria. ,,Suur viisik". · Isisksuse psühholoogia algas 20.sajandil enne II maailmasõda, sest siis oli vajadus uurida mehi, kas nad suudavad hakkama saada stressi ja sõja pingega. · Koostati esimesed isiksuse testid. o Algul defineeriti seda k...

Psühholoogia -
47 allalaadimist
19
docx

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

PSÜHHOLOOGIA ALUSED TEEMA 1- PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR 1. Psühholoogia- teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas. See on teadus, mille raames kirjeldatakse ...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
63 allalaadimist
10
doc

Psühholoogia eksam

Ajalugu Mille poolest on tuntud Gustav Fechner? Gustav Theodor Fechner 1801-1887 psühholoogia sünd 1850 formuleeris psühhofüüsika kui teaduse, mis tegeleb sellega, kuidas inimese vaim on seotud asjade maailmaga; mõned peavad just seda päeva psühholoogia kui teaduse sünnihetkeks psüh...

Psühholoogia - Sisekaitseakadeemia
150 allalaadimist
16
pdf

Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks

Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks Allikas: Hayes, N. (2002) SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA ALUSED. Kirjastus Külim 1) Rolli mõiste ja tähtsus. Roll on sotsiaalne osa, mida inimene ühiskonnas mängib. Me võtame endile erinevaid rolle, mis ütlevad, kuidas me peaksime käituma teiste ...

Alternatiivpedagoogika -
156 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...atsioon. Seda võib nimetada ka kui „informatsioonikunstiks“ ehk lühidalt „infokunstiks“. Kuid rangemalt väljendudes on Maailmataju mingisuguste erinevate teaduslike uurimustööde ühtne ( terviklik ) kogum. Näiteks ka protestantlik piiblikaanon koosneb 66 raamatust, millest 39 raamatut moodustavad Vana Testamendi ja 27 raamatut Uue Testamendi. Kõik Maailmataju osad nagu ka inimeste tegevusalad ( informatsiooni vormid ) kogu maailmas koonduvad ainult neile kolmele vormile – teadus, religioon ja kunst: Joonis 1 Kogu inimtegevus jaotub kolme suurd...

Üldpsühholoogia -
34 allalaadimist
82
docx

Suhtlemispsühholoogia konspekt

Suhtlemispsühholoogia konspekt SP On interdistsiplinaarne valdkond hõlmates teemasid mitmetest suundadest: - Sotsiaalpsühholoogiast (peamine!), Arengupsühholoogiast, Sotsioloogiast , Kultuuripsühholoogiast, Kliinilisest psühholoogiast, Kommunikatsiooniteooriast, Antropoloogiast, juurast, majandusest Kri...

Suhtlemispsühholoogia - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
39
pdf

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR

I OSA PSÜHHOLOOGIA ÜLDKÜSIMUSI PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR Teema 1 Psühholoogia ­ on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Eelteaduslik ­ Elutarkus, e...

psühholoogia -
31 allalaadimist
40
doc

Bachmann ja Maruste

I OSA PSÜHHOLOOGIA ÜLDKÜSIMUSI PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR Teema 1 Psühholoogia ­ on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Eelteaduslik ­ Elutarkus, elupsühholoogia, terve mõistus, ...

Sissejuhatus psühholoogiasse -
217 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID Sisukord 1. Sotsioloogia alused........................................................................................................4 1.1. Mis on sotsioloogia?...............................................................................................4 1.2. Sotsiaalsed institutsioonid...........................................................

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
85 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused 1. PSÜHHOLOOGIA.....................................................................................................1 2. KOGNITIIVNE PSÜHHOLOOGIA.........................................................................2 BIOLOOGILINE PSÜHHOLOOGIA..................................................

Psühholoogia alused -
16 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

...tele   tähelepanu   pöörata:   vanemad   räägivad lastega   rohkem,   tegelevad   nendega   enam   ja   ka   ootavad   neilt   enam. Rohkem infot saad raamatust „Ainuke laps“) 139 Vanema puudumine (kaotus) Mis juhtub lastega, kes on oma vanemad kaotanud väga varases eas, olgu siis püsivalt või ajutiselt?. Surma ja lahutuse mõjust väikelapse isiksuse kuju...

Arengupsühholoogia - Kutsekool
16 allalaadimist
16
docx

Isikutaju (referaat)

TALLINNA TEENINDUSKOOL Piia Maria Nahkur T11HT ISIKUTAJU Referaat Juhendaja: Mare Kiis 2011 1 Piia Maria Nahkur Isikutaju SISS...

Suhtlemispsühholoogia - Kutsekool
59 allalaadimist
32
doc

õiguspsühholoogia

...iselt kodanikuõiguste kaitsjad, paljud juristid (sh. advokaadid) ja teised teadlased, kes antud probleemistikku uurivad. Valedetektori toime täpsuse kohta on teada vähe teaduslikke tõestusi. Autoriteetne ekspert, psühholoog P. Ekman väidab, et ligi 4000 artiklist ja raamatust, mis olid pühendatud sellele küsimusele 1990ndate aastate alguseks, pretendeerisid teaduslikkusele vähem kui 400 ja vastasid minimaalsetele teaduslikele standarditele mitte üle 40. Praktikas täidab aga detektor talle pandud õigustatud lootusi suhteliselt sagedasti. 1. Terminoloogia ja ajalug...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
587 allalaadimist
133
pdf

Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1

...täpselt sama nagu kommunikaatoril. Inimeste kogemused ja arusaamad asjadest on erinevad. Lisaks mõjutab kogu seda protsessi keskkond oma helide, valguse, värvi ja keelega, tuues kaasa osa info kadumise, osa moondumise. Selle skeemi näiteks sobib katkend Lennart Meri raamatust "Hõbevalge". Volga äärde reisinud araablane kirjeldab oma aruandes ühte episoodi I aastatuhande algusest nii: "Kord tegime kuninga seltsis ühes kohas pikema peatuse. Mina ja minu kaaslased Tekin, Susan ja Pares ning keegi kuninga saatjatest suundusime puude vilusse. Seal näitas ta ...

Suhtlemis psühholoogia - Kutsekool
41 allalaadimist
22
doc

Ülevaade psühholoogiast

ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST Teadmiseks konspekti kasutajale · Kohustuslik kirjandus "Psühholoogia alused" (vt. aineprogramm) aitab oluliselt kaasa terviklikuma ja detailsema pildi kujunemisele teemadest. · Tekstis viide "vt. lk" viitab kohustuslikule kirjand...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist
12
doc

Psühholoogia konspekt - Taju ja tunnetus, emotsioonid

Taju ja tunnetus Meeleline tunnetus - meelelise tunnetuse moodustavad aistingud, tajud, kujutlused. Tegemist on tegelikkuse tunnetamise ühe astmega. Teine on abstraktne aste. Ärritaja ­ meeleorgani otsene mõjutaja. Mingi ese või nähtus. Ärritus ­ ärritaja toimel meeleorganites käivitunud protsess...

Psühholoogia - Keskkool
61 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto