Kategoorias sotsiaal ja poliitiline filosoofia leiti 6 faili

Filosoofia >> Sotsiaal ja poliitiline filosoofia
Jeremy Benthami filosoofia ja liberaalne ühiskond
4
pdf

Jeremy Benthami filosoofia ja liberaalne ühiskond

Teine põhiline väide on kõigi inimeste võrdsus. Ka see on praegu ühiskonnas selgelt kehtiv arusaam. Näiteks Eesti põhiseaduses on kirjas: „Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.“ Ka poliitikas üritavad parteid näidata, et nende programm toob maksimaalse heaolu kõigile. Samas säilib ikkagi igal erakonnal oma sihtgrupp, näiteks Reformierakonna poliitika eelistab ettevõtlikke inimesi ning Isamaa ja Res Publica Liidu oma peresid. Jeremy Benthami filosoofia kasulikkusest on umbes 200 aastat hiljem valitsev rohkem kui pooltes maailma riikides(lääne liberaalsetes demo...

Sotsiaal ja poliitiline... - Keskkool
7 allalaadimist
Kokkuvõte Hannah Arendti filosoofiast
docx

Kokkuvõte Hannah Arendti filosoofiast

Ainulaadne kokkuvõte politoloogi ja fiosoofi Hannah Arendt filosoofiast ja eluloost...

Sotsiaal ja poliitiline... - Keskkool
1 allalaadimist
Sotsiaalfilosoofia
2
doc

Sotsiaalfilosoofia

SOTSIAALFILOSOOFIA EKSAM 1) Mis on sotsiaalfilosoofia: põhimõisted ja probleemid? Sotsiaalfilosoofia on õpetus ühiskonnast kui tervikust. (Filosoofiaarmastus tarkuse vastu). Põhiline küsimus on MIKS. Põhiküsimused: · Mis on maailm? Ontoloogia olemisõpetus · Mis on tõde? Gnoseoloogia · Mis on hea, kurjus jne? Aksioloogia väärtuste küsimus, m...

Sotsiaal ja poliitiline... - Akadeemia Nord
67 allalaadimist
Fukuyama
1
doc

Fukuyama

Fukuyama Suur vapustus lk 205222 · Hierarhia poliitiline väljund oli autoritaarne või veelgi äärmuslikumal kujul totalitaarne riik, milles diktaaror või väiksearvuline eliit omas võimu kogu ühiskonna üle. · Tsentraliseeritud aruroritaarsete äriühingute läbikukkumise põhjus on olnud sama, mis tsentraliseeritud autoritaarsetel riikidel: nad e...

Sotsiaal ja poliitiline... - Akadeemia Nord
27 allalaadimist
Fukuyama
2
doc

Fukuyama

Fukuyama ,,Suur vapustus'' lk 15 38 · Viimase poole sajandi jooksul on paljud majanduslikult arenenud riigid järkjärgult liikunud nn. ,,infoühiskonda'', ,,infoajastusse'' või ,,postindustriaalsesse ajajärkku'' seda nimetab Toffler Kolmandaks laineks. · Vaimne töö hakkab asendama füüsilist. · Infoühiskond hakkab rohkem tootma kaht nüüdisaegses demokra...

Sotsiaal ja poliitiline... - Akadeemia Nord
31 allalaadimist
Sooline defineerimine
8
docx

Sooline defineerimine

Sex, nagu arvamusliider Marina Watanabe kirjeldab, on bioloogiline. See ei tähenda, et see ei oleks binaarne või vaid üheti mõistetav, kuid et see on seotud otseselt inimese füüsisega. Gender on aga sotsiaalselt kujundatud arusaam kellegi soost. Hea näide sellest on näiteks arusaamad mehisusest ning naiselikkusest erinevates kultuurides. See tähendab, et miski mida meie arvame olevat mees või naine spetsiifiline ei pruugi olla samamoodi mõitetav mõnes teises kultuuriruumis.1 Siinkohal tasub täpsustada, et ei sex ega gender ei ole kuidagi seotud kellegi seksuaalsusega või nende seksuaalse orientatsiooniga – mis siin all on mõeldud on vaid...

Sotsiaal ja poliitiline... - Keskkool
1 allalaadimist